אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > השר לעניני

נמצאו 189 מסמכים עבור 'השר לעניני'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ב"ל (תל אביב) 47725-01-18 - הלנה הולדר נ' המוסד לביטוח לאומי

השר לעניני = השר וגם לעניני
26/09/2019
מקומית, למוסד ציבורי אחר או לכל אדם המורשה כדין לעסוק בקבורת נפטרים, שטיפלו בקבורת המת, דמי קבורה בסכומים ולפי תנאים ומבחנים שקבע השר בהתייעצות עם השר לעניני דתות ובאישור ועדת העבודה והרווחה; הסכומים שנקבעו כאמור יעודכנו מדי שנה משנת 2006 ואילך, ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני אותו יום לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני 1 בינואר של השנה הקודמת". אנו מקבלים את אמירת הנתבע שלפיה הוצאות הקבורה של המנוחה שולמו ישירות

ב"ל (נצרת) 43049-04-19 - דויד רחימי נ' המוסד לביטוח לאומי

השר לעניני = השר וגם לעניני
08/09/2019
תלמידים מגמלת הבטחת הכנסה, כאשר הובהר כי מדובר בהסדר המבטא בחירה ערכית הנובעת ממוגבלותם של המשאבים החברתיים (בג"ץ 4124/00 ‏ ‏ארנון יקותיאלי ז"ל - השר לעניני דתות (ניתן ביום 14.6.10)). ועוד נקבע בענין אטרסאו: "בענין צרניאחובסקי עמדנו בהרחבה על האופן בו פרשה ההלכה הפסוקה את תקנה 6 לתקנות, וכי בתי הדין נקטו ריסון שיפוטי מפני הרחבת "התנאים" בדרך פרשנית ללא עוגן לשוני בחוק או בתקנות...... אשר להיקף הלימוד קבעה הפסיקה כי גם לימוד בהיקף חלקי של עשר

עת"מ (תל אביב) 46737-08-18 - דוד הירש נ' עירית תל-אביב-יפו

השר לעניני = השר וגם לעניני
20/01/2019
כי לא כל אבחנה מהווה אפליה אסורה, וישנם מצבים בהם עקרון השוויון מכיר בשוני רלוונטי המצדיק התייחסות שונה לפרטים (בג"צ 4124/00 ארנן יקותיאלי ז"ל נ' השר לעניני דתות, פ"ד סד(1) 142 בפסקה 35 (2010)). ברם, העותר איננו היחיד שמחזיק דוכן הפעלה ביריד. לפי רישומי המשיבה, ישנם 12 אומנים המחזיקים דוכני הפעלה. יתר על כן, ישנם שני אומנים שמחזיקים דוכן הפעלה להצגת משחקי חשיבה מעץ, ממש כמו העותר עצמו, והם נאלצים להסתפק בדוכן קטן יותר בשל מיקומם המרכזי במדרחוב.

סע"ש (תל אביב) 18385-11-14 - מרים כהן נ' מועצה דתית אזורית חבל מודיעין

השר לעניני = השר וגם לעניני
16/08/2018
הראשית, התש"ם - 1980, (להלן - חוק הרבנות הראשית), "רב אזורי" - כמשמעותו בסעיף 7(3) לחוק הרבנות הראשית ו"רב מושב" - מי שנבחר לכהן כרב מושב באישור השר לעניני דתות." (ההדגשה של המותב) היינו, בהתאם להוראות הדין היה על המנוח להיבחר לכהונת רב מושב, או לקבל את אישורו של שר הדתות. התובעת לא הציגה בפנינו כל ראיה לכך שהמנוח נבחר לכהן כרב המושב כפר טרומן או אישורו של השר הדתות למינויו של המנוח לרב היישוב. 20. חמישית, בהתאם להסכם הקיבוצי, על מנת למנות את

עב"ל 21860-03-17 - יוליה צ'רניאחובסקי נ' המוסד לביטוח לאומי

השר לעניני = השר וגם לעניני
18/07/2018
המשאבים החברתיים, להגביל זכאותו של התלמיד לקבלת גמלת הבטחת הכנסה בתקופת לימודיו. עמדה על כך השופטת פרוקצ'יה בבג"ץ 4124/00 ‏ ‏ ארנן יקותיאלי ז"ל נ' השר לעניני דתות (14.6.10), וכך נאמר: "חוק הבטחת הכנסה התשמ"א-1980 והתקנות על פיו, קובעים כי תלמידים במוסדות חינוך על-תיכוניים ותלמידי ישיבות ומוסדות תורניים לא יהיו זכאים לתשלומי הבטחת הכנסה. בבסיס הוראה זו טמונה הנחה כי המשאבים הציבוריים שנועדו למימון תשלומי הבטחת הכנסה לנזקקים הינם מוגבלים מעצם

עמנ (תל אביב) 17732-10-16 - ד"ר משה וינברג נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה תל אביב

השר לעניני = השר וגם לעניני
10/06/2018
שר האוצר, פ"ד מג(2) 501, 508 (1989)). זהו אחד הכללים הבסיסיים בשיטת המשפט שלנו. אכן, לא כל הבחנה מהווה הפליה" (בג"צ 4124/00 ‏ ‏ ארנן יקותיאלי ז"ל נ' השר לעניני דתות, פ''ד סד(1) 142). הצורך במינוי שמאי מכריע מתעורר כאשר קיימת מחלוקת בין הצדדים לגבי גובה ההיטל. מטבע הדברים, שומות השמאים מטעם הצדדים נוטים לעיתים לצדד בעמדת הצד שמינה אותם (ע"א 4542/98‏ עיזבון המנוח חיים היימן ז"ל נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, הדרים, פ''ד נד(5) 849), כך שעצם

בג"צ 8213/14 - בתיה כהנא דרור נ' השר לשירותי דת

השר לעניני = השר וגם לעניני
15/08/2017
היסוד שמצאו את ביטוים גם בדבר חקיקה של המחוקק, ואינו רק זכות 'שאינה כתובה עלי ספר' ושמקורה בחקיקה השיפוטית של בית-משפט זה" (בג"ץ 153/87 שקדיאל נ' השר לעניני דתות, פ"ד מב(2), 221, 240 (1988)). מן המפורסמות כי מערכות דתיות הן שמרניות, במיוחד בכל הנוגע למעמד האשה; אך משוכות אלה נעברו במרוצת השנים (ראו לדוגמה עניין שקדיאל; בג"ץ 953/87 פורז נ' ראש עירית תל-אביב-יפו, פ"ד מב(2) 309 (1988); בג"ץ 3856/11 פלונית נ' בית הדין השרעי העליון לערעורים השרעי

ע"א 4399/14 - מדינת ישראל - משרד האוצר נ' משה בראון ואח'

השר לעניני = השר וגם לעניני
08/02/2016
נגזרת החובה שלא להפלות, כי יש להתייחס באופן שווה לכלל האנשים, אלא נדרש להעניק יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים (ראו למשל: בג"ץ 4124/00 יקותיאלי נ' השר לעניני דתות, בפיסקה 35 לפסק דינה של הנשיאה ד' ביניש (14.6.2010)), כאשר רק שוני שהוא רלבנטי לעניין יצדיק הבחנה בין אנשים (ראו: בג"ץ 200/83 וותאד נ' שר האוצר, פ"ד לח(3) 113, 120-119 (1984)). 12. במקרה דנן קיים שוני רלבנטי בין שתי קבוצות התובעים, המצדיק הבדל בתוצאה האופרטיבית לגביהן. בעוד שבעניין

ת"צ (חיפה) 31169-06-14 - אורית אמיר נ' קיבוץ גשר הזיו אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ

השר לעניני = השר וגם לעניני
16/06/2015
ורק לאחר מכן, אם זו אינה מספקת תשובה מניחה את הדעת, ניתן להידרש למקורות נוספים (למשל ערכי היסוד של השיטה ראו: בג"ץ 4124/00 ארנן יקותיאלי ז"ל נ' השר לעניני דתות (14.6.10)). בטענותיה של אמיר לא ניתן, ולדעתי לא בכדי, למצוא התייחסות לכך שלפי תקנה 3(א) יכול הקיבוץ לצאת ידי חובתו גם בהספקת צורכי חברים שניתן לאמוד את שוויים לצורך התקנה האמורה. 13. נספח 7 לבקשת האישור הוא מסמך שנכתב בשנת 2012 בידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת לבקשת ועדת העבודה, הרווחה

עת"מ (חיפה) 32671-12-14 - מנוחה נכונה לכולם נ' רשות מקרקעי ישראל

השר לעניני = השר וגם לעניני
04/06/2015
הפועל שלא למטרות רווח, אשר בידיו רשיון לפי סעיף 15(א)(3) לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל"א-1971 ((להלן - רשיון), או שיש בידיו אישור מן השר לעניני דתות שבכוונתו ליתן לו רשיון בכפוף להענקת זכויות כאמור והכל לצורך פעילותו בהתאם לרשיון; רואים אנו כי תקנה זו פוטרת את רמ"י מפרסום מכרז להענקת קרקע עבור בתי עלמין. כדי לפטור הקצאת מקרקעין נדרשת עמידה במבחן כפול; זהות המתקשר, וייעוד השימוש. לעניין מבחן זהות המתקשר נקבע כי המתקשר צריך לעמוד