אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > ועדת החוקה

נמצאו 1375 מסמכים עבור 'ועדת החוקה'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (תל אביב) 59888-10-15 - שילה גרופ בע"מ נ' אחים סבירסקי

ועדת החוקה = ועדת וגם החוקה
30/09/2020
האיזון הראוי בין רצון הצדדים לבין השאיפה לוודאות משפטית..." וכי "המחוקק, כפי שניתן ללמוד מדברי ההסבר להצעת החוק המתוקנת, ומן הפרוטוקולים של דיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט, לא ביקש לבטל איזון זה, ולבכר את אחד הערכים על-פני השני; אלא, ביקש הוא, תחת זאת, אך לחדד ולהבהיר, כי עיקרון הוודאות המשפטית מחייב לתת ללשון החוזה משקל משמעותי בתהליך הפרשנות." הפועל היוצא מכל האמור לעיל הוא, כי מקום בו הנסיבות מצביעות על כך שלשונו של החוזה עשויה להתפרש בדרכים

עפ"ת (מרכז) 60684-06-19 - ראובן קרינסקי נ' מדינת ישראל

ועדת החוקה = ועדת וגם החוקה
27/07/2020
למען) חייב הוא למסור לפקיד הרישום הודעה על השינוי תוך 30 יום. סעיף 25(א) לחוק המרשם קובע כי תעודת זהות תכיל את פרטי הרישום שיקבע שר הפנים באישור ועדת החוקה. שר הפנים קבע בסעיף 2 לתקנות מרשם האוכלוסין (רישומים בתעודת זהות) תש"ן - 1990 כי המען יהיה פרט שיש לרושמו בתעודת הזהות. תקנה 2(ב) לתקנות אלה קובעת כיכל שינוי או תיקון בפרטי רישום יירשם בתעודת הזהות או בספח. העולה מהמקובץ הוא כי הכתובת הרשומה בתעודת זהות היא ראיה לכאורה לכתובתו של נושא תעודת

המש (רחובות) 4889-07-20 - אילן בסט נ' עיריית נס ציונה

ועדת החוקה = ועדת וגם החוקה
15/07/2020
לאדם הודעת תשלום קנס אלא ימסור הזמנה למשפט, אם היה לו יסוד להניח שהעבירה נעברה בנסיבות שתובע הודיע כי הן מחייבות בירור המשפט. (ג) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בצו כי עבירות קנס נוספות יהיו עבירות של ברירת משפט ויחולו עליהן הוראות סעיף זה וסעיפים 229 ו-230 בשינויים המחוייבים; הודעת תשלום קנס לגבי עבירות אלה תימסר בידי מי שהשר הממונה הסמיך לכך . (ד) על עבירות שסעיף זה חל עליהן לא יחולו הוראות סעיפים 222 עד 225 224.

פל"א (פתח תקווה) 1116-02-17 - פלוני נ' מדינת ישראל

ועדת החוקה = ועדת וגם החוקה
15/07/2020
הפלילי), סעיף 80 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות 1. בתקנות אלה - "בקשה" - אחת מאלה - (1) בקשה לפיצוי בשל מעצר והוצאות הגנה לפי סעיף 32 לחוק סדר הדין הפלילי; (2) בקשה לפיצוי בשל מעצר או מאסר והוצאות הגנה לפי סעיף 80 לחוק העונשין; (3) בקשה לתשלום הוצאות הגנה או הוצאות התביעה לפי סעיף 81 לחוק

רע"ב 8220/19 - מדינת ישראל נ' מרואן הישאם

ועדת החוקה = ועדת וגם החוקה
13/07/2020
לחוק נחקק על מנת ליתן תוקף חוקי לאיסור יציאתם של עובדי שירות מן הארץ, אשר כפי שתואר לעיל היה קיים דה-פקטו גם לפני כן (על כך ניתן ללמוד גם מדיוני ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ביחס לתיקון. ראו: פרוטוקול ישיבה מס' 620 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-18, עמ' 4-2 (4.6.2012)). 13 29. מטרתו של סעיף זה הייתה לקבוע את ברירת המחדל כך ש"עובד שירות יהיה מנוע מלצאת מהארץ במהלך ריצוי עונשו בעבודות שירות", וזאת בעיקר בשל החשש כי לא ישוב לארץ לריצוי יתרת

עמ"א (רמלה) 38584-02-11 - יוסף כהן נ' עיריית רמלה

ועדת החוקה = ועדת וגם החוקה
12/07/2020
שלא גרמו לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש, בעבירות שנקבעו כעבירות קנס או כעבירות מנהליות או בעבירות לפי חיקוק אחר ששר המשפטים, אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת קבע, יחולו סדרי דין אלה: (2) נאשם שהוזמן ולא התייצב בבית המשפט בתחילת המשפט או בהמשכו, יראוהו כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום זולת אם התייצב סניגור מטעמו." (ההדגשות שלי - ה'א'ש') 11. על כן, כאשר נאשם בעבירת קנס, כדוגמת עבירה לפי חוק שמירת הניקיון, זומן כדין לדיון ולא התייצב

ת"צ (תל אביב) 60453-11-18 - מגל קפיטל בע"מ נ' שיכון ובינוי בע"מ

ועדת החוקה = ועדת וגם החוקה
06/07/2020
למעט מפלגה. אנחנו נפריד בין ארגון לרשות ציבורית. יהיה ארגון שעיקר פעילותו בקידום נושא התובענה הייצוגית". (פרוטוקול ישיבה מס' 15 של ועדת משנה של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-16, 22-21 ו-25 (11.1.2006); כן ר' ס' 37-30 להחלטה בעניין מינוריטי קפיטל). 25. אכן, וכפי שציינתי בהחלטה בעניין מינוריטי קפיטל (בס' 38 בה), הכרעה הנוגעת להתאמתו של "ארגון" לשמש תובע מייצג, עלולה לשלול אפשרות של הגשת תביעה ייצוגית גם במקרים בהם לקבוצה עומדת עילת תביעה (ואינני

הפ (תל אביב) 29663-05-20 - ברכת קלימנשטיין לוי נ' מפלגת העבודה

ועדת החוקה = ועדת וגם החוקה
15/06/2020
המפלגה כמו גם על ידי המוסד לבירור עתירות. על קיומו הסדיר של הליך ההצבעה הייתה אמונה ועדה מפקחת שבראשה עמד המשיב 4, מזכ"ל המפלגה, ובה היו חברים יו"ר ועדת החוקה, עו"ד שולי אשבול, ממלא מקומה, עו"ד שי תקן, ראש מטה מהפלגה, מר רועי שינדלר ועו"ד עמרי שגב, ב"כ המשיבים. לצידם מונו משקיפים מטעם חברי הסיעה וביניהם שני נציגים מטעמה של חה"כ מיכאלי (להלן: "הוועדה המפקחת"). הוועדה המפקחת והמשקיפים נכחו לכל אורך ההצבעה במוקד הטלפוני שהוקם על ידי חברה חיצונית,

ת"צ (תל אביב) 35284-10-16 - ורד דהרי נ' מי רמת גן בע"מ

ועדת החוקה = ועדת וגם החוקה
14/05/2020
שבהן ניתן לחייב סרבן בשל אמצעי אכיפה שננקטו לפי פקודה זו, וקביעת סכומים מרביים להוצאות כאמור; תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות אישור ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט ושל ועדת הכספים של הכנסת". 50. בהתייחס לפרשנות התקנות אותן התקין השר בהתאם לסמכותו כנזכר, נקבע ב- עע"מ 6192/13 אברהם נ' עירית טבריה (26.2.2017) (להלן: "הלכת אברהם"), כי אין די בכך ש"הוצאות הגביה" שבהן הרשות מחייבת את הפרט לא עולות על הסכום המירבי הנקוב בתקנות, כדי להוביל למסקנה

רע"פ 7052/18 - מדינת ישראל נ' רפי רותם

ועדת החוקה = ועדת וגם החוקה
05/05/2020
במסגרת ההליך הפלילי, יעמדו במקרים המתאימים בפני בית המשפט כלים מגוונים להפעלת ביקורת שיפוטית על החלטות הרשויות (ראו למשל פרוטוקול ישיבה מס' 183 של ועדת החוקה, חוק ומשפט, הכנסת ה-17 3 (8.5.2007); זאב סגל ואבי זמיר "הגנה מן הצדק באור חוק סדר הדין הפלילי-סדר חדש של הגינות משפטית" ספר דיויד וינר על משפט פלילי ואתיקה 231 (2009)). כחלק מכך, אני סבור כי יש לאפשר לבית המשפט לבחון אם החלטת רשות התביעה להעמיד אדם לדין לוקה בחוסר סבירות חריף, באופן הפוגע