אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > שר הבריאות

נמצאו 3300 מסמכים עבור 'שר הבריאות'. מוצגים מסמכים 61 עד 70

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ס"ק (חיפה) 34735-02-20 - מדינת ישראל נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה - הסתדרות עובדי המדינה בישראל

שר הבריאות = שר וגם הבריאות
17/02/2020
במשמרת הבוקר פעילות רפואית שכלולה בסל הבריאות" (סעיף 5ב להחלטה). 33. עוד נקבע באותה החלטה, כי "לצורך יישום ההסכם ולמניעת יישום התופעה, להנחות את שר הבריאות, בהתייעצות עם שר האוצר ונציב שירות המדינה לתקן, תוך 90 ימים, את תקנות יסודות התקציב, כך שיכללו את העקרונות הבאים". כלומר, ניתן לראות כי כריכת הסכם 2015 בתיקון של תקנות תאגיד הבריאות, בסיסה בהחלטת הממשלה שבנדון. 34. אשר על כן, במובן זה ניתן לראות את מחאתם של המשיבים כנגד אי-יישום הסכם 2015,

תא"ק (הרצליה) 49161-08-19 - פלונית ז"ל נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

שר הבריאות = שר וגם הבריאות
16/02/2020
שיווק ומתן הוראה על שימוש בתכשיר אלא אם כן הוא תכשיר רשום ובהתאם לרישום בפנקס. סעיף 47א(ג) לפקודת הרוקחים קובע, כי "על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי שר הבריאות לקבוע כללים לפיהם רשאי המנהל להתיר ייצור או שיווק של תכשיר או שימוש בו אף אם אינו תכשיר רשום, או של תכשיר הרשום שלא בהתאם לתנאי הרישום, בתנאים ובכמויות שקבע, אם ראה כי הדבר דרוש לצורך מתן טיפול חיוני, לצורכי מחקר, לצורכי רישום בפנקס או לצורכי ייצוא בלבד...". התובעת ממשיכה ומפנה אל תקנות

חב"ר (תל אביב) 25198-06-19 - יעקב קיהל נ' מכבי שירותי בריאות

שר הבריאות = שר וגם הבריאות
27/01/2020
שיטת השובר, המערבת מימון ציבורי בפרטי. כלומר, החוק אינו מזכה מטופלים בהחזר עבור רכישה פרטית של שירות ציבורי (בג"צ 7716/11 אסותא מרכזים רפואיים נ' שר הבריאות, 17.3.13; בג"צ 4253/02 קריתי נ' ראש עירית טבריה, פ"ד סג (2) 86 (2009) והשוו גם לנפסק, בהקשר אחר, אך דומה, בבג"ץ 1393/16 ההסתדרות הרפואית בישראל נ' כנסת ישראל, 6.5.19). אשר על כן, ביחס לעמדתו העקרונית של התובע, לפיה הוא היה רשאי לבחור להתאשפז ב"פאלאס" דווקא או בכל מוסד רפואי אחר, לפי שיקול

ת"צ (תל אביב) 36297-02-19 - שני בראשי אמון נ' מכבי שירותי בריאות

שר הבריאות = שר וגם הבריאות
21/01/2020
(להלן: "חוק הבריאות") קובע: "לבית הדין לעבודה תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תובענה למעט תביעת נזיקין, שבין מבוטח או מי שהוא טוען שהוא מבוטח לבין שר הבריאות, המנהל, המוסד קופת חולים, נותן שירותים לפי חוק זה או הועדה שהוקמה לפי סעיף 3א, או שבין המוסד לבין קופת חולים או לבין מי שחייב בתשלום דמי ביטוח בריאות " (ההדגשה שלי- ע.ב). 5. הנה כי כן, לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בכל תובענה, למעט תביעת נזיקין, בין מבוטח לבין קופת חולים. 6. הלכה היא, כי

ת"א (באר שבע) 32835-01-16 - דב עודד שמידט נ' אחים אוזן חברה לבניה בע"מ ח.פ.

שר הבריאות = שר וגם הבריאות
15/01/2020
התקן הרשמי (ר' סעיף 9(א)(1) לחוק התקנים). 67. בפסיקה ענפה, עמדו על השוני שבין תקן ישראלי לתקן ישראלי רשמי. כך, בבג"צ 1934/95 תה ויסוצקי בע"מ נ' שר הבריאות (פורסם במאגרים משפטיים), נקבע: "תקן ישראלי שמור לבעליו לטובתו: תו התקן מעיד על איכות המצרך. אך תקן כזה אינו מחייב: גם לאחר שנקבע תקן ישראלי למצרך מסוים, עדיין מותר לייצר ולשווק מצרך זה אף אם אינו עומד בתקן...אולם הכרזתו של תקן ישראלי כתקון רשמי מקנה להוראותיו תוקף מחייב. ההכרזה הופכת את התקן

עמנ (ירושלים) 6141-07-19 - עדינה בריסקר נ' משרד הפנים

שר הבריאות = שר וגם הבריאות
12/01/2020
שניתנה לו בחוק. הימנעות מהפעלת שיקול דעת באופן פרטני בנסיבות אלה אינה מידתית ומנוגדת לכללי המשפט הציבורי (השוו: בג"ץ 3933/11מכבי שירותי בריאות נ' שר הבריאות, פסקה 64 לפסק דינה של השופטת ארבל (25.3.2014) והפסיקה שם). נזכיר כי עיקרון יסוד במשפט המינהלי אוסר על כבילת שיקול הדעת המינהלי (ראו: בג"ץ 4374/15 התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר) נ' ראש ממשלת ישראל, פסקאות ק"ו-ק"ז לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיין (27.03.2016)‏‏ והפסיקה שם). 17.

ת"א (אילת) 58135-06-15 - א.מ.א. מדיקל אילת בע"מ נ' שירותי בריאות כללית

שר הבריאות = שר וגם הבריאות
29/12/2019
91. שירותי בריאות כללית הינה עמותה רשומה הפועלת על פי חוק העמותות, תש"ם-1980 והיא יציר המשפט הפרטי. ברם, כתאגיד, הוכרה שירותי בריאות כללית על-ידי שר הבריאות לעניין חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 (להלן: "חוק ביטוח בריאות"). יחסיה עם מבוטחיה מוסדרים בתקנון, שדינו כדין חוזה (ראו סעיף 9 לחוק העמותות). אולם, אין חולק שהתפקיד אשר ממלאת שירותי בריאות כללית - מתן שירותי בריאות למיליוני מבוטחים, ובענייננו - הפעלת המרכז הרפואי יוספטל באילת, שהינו

עת"מ (חיפה) 33036-06-19 - רביע סאפיה נ' עיריית חיפה

שר הבריאות = שר וגם הבריאות
25/12/2019
לפסול מכל וכל את התכנית שבנתה המדינה, גם אם עשויות להתעורר שאלות שונות, לרבות משפטיות, בהמשך הדרך" (ראו: פסקה 6 לעיל, וראו גם: בג"ץ 7974/04 פלוני נ' שר הבריאות, פ"ד ס(1) 238, 246 (2005); בג"ץ 8735/13 שטנגר נ' שרת המשפטים, [פורסם בנבו] פסקה 17 (14.12.2017); בג"ץ 8676/18 כבהה נ' שרת המשפטים, [פורסם בנבו] פסקה 8 (14.5.2019)). לנוכח כל האמור, לא מצאתי כי העותרים הצביעו על פגם שנפל בהתקנת תקנה 2(א) לתקנות, או כי תקנה זו אינה סבירה ואו בלתי מידתית

סע"ש (תל אביב) 36969-11-19 - שלומי גרופר נ' מדינת ישראל

שר הבריאות = שר וגם הבריאות
12/12/2019
אך ייתכן כי היו מתחרים, אילו ידעו, שהמכרז כולל בחובו נתונים מקדמים שונים, השונים באופן מהותי מהנתונים הישנים (בג"ץ 632/81 , בג"ץ 19/82 מיגדה בע"מ נ' שר הבריאות ואח', פ"ד לו (2) 673; להלן - בג"ץ מיגדה)" (ר' עע (ארצי) 11365-03-14 שאפע ח'ורי -התנועה למען איכות השלטון בישראל (2014)) 34. בעניננו, ביום 31.7.2018 הגיש המבקש באמצעות באת כוחו תלונה על התעמרות (ר' נספח "ה" לבקשה). בתלונתו זו צוין, כי החל משנת 2015 החלו מר גילת ומר סקופ להתעמר במבקש,

ב"ל (נצרת) 53275-06-19 - דניס קיסלאנקוב נ' המוסד לביטוח לאומי

שר הבריאות = שר וגם הבריאות
10/12/2019
שנקבעו בתקנות - (1) אם הנכות נובעת מהפגיעה בעבודה ובאיזו מידה; (2) את דרגת הנכות לענין סימן זה, לפי מבחנים ובהתאם לעקרונות שהשר קבע לאחר התייעצות עם שר הבריאות..." שלישית, גם ב"כ המערער ביקש מהוועדה בדבריו בפניה, באופן מפורש (כפי שגם הורה לה פסק הדין) לקבוע את שאלת הקשר הסיבתי בין הפגיעה בעבודה לבין הפגיעה בכתף: "בנסיבות הענין נבקש כי הוועדה תקבע את שאלת הקש"ס בין התאונה הנדונה לפגיעה בכתף." יתרה מכך ולמעלה מן הצורך אציין, כי הוועדה מדרג ראשון