אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > שר המשפטים

נמצאו 7735 מסמכים עבור 'שר המשפטים'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

תא"מ (באר שבע) 638-07-15 - בנק הפועלים בע"מ נ' ויקטוריה קיימז

שר המשפטים = שר וגם המשפטים
26/07/2020
אותה ריבית כפי שינוייה מעת לעת, בתוספת שלא תעלה על ארבע נקודות אחוז על שיעור הריבית המקורית; הוצאות שקבע בית המשפט או ראש ההוצאה לפועל ותוספת שיקבע שר המשפטים בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל. בהתאם לסעיף 25 (ב) ערב יחיד יהיה חייב בתוספת המפורטת בסעיף קטן (א)(2) רק עבור התקופה שלאחר תום 15 הימים מיום שיקבל את ההודעה על אי קיום החיוב כאמור בסעיף 26. 21. סעיף 22 לחוק הערבות מגדיר את חובת הגילוי של הנושה ומפרט את הפרטים שעל הנושה לגלות לערב יחיד לפני

עש"א (ירושלים) 39271-05-20 - מרים מרגלית נ' נציגות הבית המשותף גבעת שאול 27 ירושלים

שר המשפטים = שר וגם המשפטים
20/07/2020
האחרון שבו ניתן היה להגיש הערעור (בהתחשב בכך שבהתאם לתקנה 4 בתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א - 1991 ולהודעות שר המשפטים בדבר החלת התקנות, הימים שבין יום 15.3.2020 ליום 10.5.2020 אינם באים במניין הימים), היה ביום 17.5.2020. הערעור הנדון הוגש ביום 18.5.2020 ומכאן עולה כי הוגש באיחור מבלי שהתבקשה רשות להגשתו באיחור וממילא מבלי שניתנה. לפיכך, עד יום 18.6.2020 תנמק המערערת מדוע לא יימחק הערעור מחמת איחור

ת"א (תל אביב) 9394-08-13 - מדינת ישראל - רשות המסים נ' לבנה יולזרי

שר המשפטים = שר וגם המשפטים
20/07/2020
בין הצורך בעיון לבין הפגיעה אשר עלולה להיגרם לבעלי הדין או לצד שלישי בשל העיון, לרבות השמטת פרטים וכו'. בבג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים (8.10.09), נפסק כי ככלל במשפטנו יתאפשר עיון בתיק בית המשפט לכל גורם החפץ בכך כנגזרת של עקרון פומביות הדיון, שבו טמונה אחת הערובות העיקריות לתקינותו של ההליך המשפטי, הן בתחום עשיית הצדק ובירור האמת, הלכה למעשה, והן בתחום מראית פני הצדק. עם זאת בצד עקרון פומביות הדיון, ניצבים אינטרסים כגון

תא"מ (חדרה) 9969-11-19 - גנייה ג'רג'ורה נ' סלקום ישראל בע"מ

שר המשפטים = שר וגם המשפטים
10/07/2020
[27.2.2005]). 8. אשר לסיבת המחדל: כאמור, לטענת בא כוחה של המבקשת מדובר בטעות שלו באשר למועד תום תוקפן של התקנות לשעת חירום. אכן, ביום 7.5.2020 האריך שר המשפטים דאז את תוקפן של תקנות אלו עד ליום 17.5.2020, אך זאת למעט תקנה 4 לתקנות, שמכוחה לא באו ימי תוקפה של ההודעה במניין הימים. במילים אחרות, עצירת המועדים הסתיימה ביום 11.5.2020. סבורתני, כי על רקע תקופת התקנות לשעת חירום, כאשר תקנות אלו שונו ועודכנו חדשות לבקרים, ניתן להבין מדוע אירעה הטעות,

ת"ק (באר שבע) 54460-09-19 - אודליה בן קואל נ' ישי יפרח

שר המשפטים = שר וגם המשפטים
09/07/2020
קיבל לידיו את כתב התביעה והתחייב להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים. יצוין כי בהחלטה מיום 12.04.20, בעקבות המצב הבריאותי ששרר במשק וצו החירום שהוצא על ידי שר המשפטים, ניתנה לנתבע ארכה נוספת להגשת כתב הגנה. אולם, הוא לא עשה כן. בנסיבות אלו, ולבקשת התובעת, ניתן בזאת פסק דין בהעדר הגנה ולפיו על הנתבע לשלם לתובעת את מלוא סכום התביעה בסך 33,500 ₪ בצירוף אגרת בית משפט בסך 335 ₪ ועוד הוצאות בסך 750 ₪. כל הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה

ת"ק (באר שבע) 47245-10-19 - מזל אוזן נ' יהודה בוש

שר המשפטים = שר וגם המשפטים
08/07/2020
קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו; בעל דין רשאי, ברשות בית המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לעניין זה שר המשפטים, ובמקרה זה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה. 9. הטעמים שבבסיס איסור הייצוג של בעלי הדין בתביעות קטנות ע"י עורכי דין נבחנו בפסיקה. ראו בעניין זה למשל רע"א 5711/08 פרטוק נ. סול טורג'מן בע"מ: "מטרתו של סעיף זה משתלבת עם המטרה הכללית של בתי המשפט לתביעות קטנות שהוזכרה לעיל:

ת"פ (תל אביב) 30149-01-18 - מדינת ישראל נ' יוסף בידני

שר המשפטים = שר וגם המשפטים
02/07/2020
נוצרת חזקה שבעובדה לפיה ממצאי הבדיקה המדגמית יחולו על כלל היחידות שנתפסו. בהקשר זה ראוי להפנות לסעיף 31(4) לפיו "עדות עד מומחה בהתאם לתקנות שהתקין שר המשפטים על בדיקה מדגמית שנעשתה בסם, תהיה ראיה לעניין סוג הסם, משקלו, כמותו וצורתו, כל עוד לא הוכח היפוכה". 41. בכל הנוגע לחשיבות הראייתית של עמידה בדרישות התקנות, ראוי להפנות לפסק הדין בת"פ (ראשון לציון) 3962/08 מדינת ישראל נגד מידברג (16.3.10) (להלן - פרשת מידברג), שבו התייחס בית המשפט בין השאר

ע"פ 5998/19 - אביב מזרחי נ' היועץ המשפטי לממשלה

שר המשפטים = שר וגם המשפטים
30/06/2020
בארצות הברית. אם וכאשר יגזר על המערער שם עונש של מאסר, יוכל אז להגיש בקשה לריצוי עונש המאסר בישראל, וזו תישקל, כפי הדרוש, בהליך המקובל, על-ידי שר המשפטים והשר לביטחון פנים. הערעור נדחה אפוא בזאת. המערער בר-הסגרה לארצות הברית בגין עבירות הונאה שהואשם שם בביצוען. ניתן היום, ‏ח' בתמוז התש"פ (‏30.6.2020).

רע"ב (קריות) 42871-05-20 - שירי כהן נ' יעקב בשן

שר המשפטים = שר וגם המשפטים
29/06/2020
בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991, אכן קובעת כי בתקופת תחולתה של הודעה על מצב חירום, על פי התקנות, על ידי שר המשפטים לא יחולו המועדים שנקבעו בחיקוק לעשיית דבר שבסדרי דין. דא עקא, שתקנה 2(א) לאותן תקנות, קובעת ששר המשפטים יכול להחיל את תקנות 3-5 לתקנות האמורות, "כולן או מקצתן". בהודעתו הרלבנטית של שר המשפטים שהאריכה את מצב החירום מיום 11.5.20 (י"פ 8848 מיום 7.5.20, עמ' 5770), הוארך תוקפן של תקנות 3 ו-5 בלבד,

ת"א (ירושלים) 21301-12-19 - יעקב בנימין ויצהנדלר נ' יוסף דב שטיצברג

שר המשפטים = שר וגם המשפטים
25/06/2020
נגיף הקורונה, שאינה באה במניין הימים (על-פי תקנה 4 בתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), תשנ"א-1991 ובהתאם להודעות שר המשפטים בעניינה, תקופת מצב החירום המיוחד, שאינה באה במניין הימים, חלה מיום 15.3.2020). כך בעוד שברור כי הנתבע אינו יכול להיבנות מכך, מכיוון שתקופת מצב החירום המיוחד שאינה באה במניין הימים, אינה יכולה לחול לגבי הארכה שעליה הסכים בא-כוח התובעים ואשר לא אושרה בהחלטה שיפוטית. אפילו הניח בא-כוח הנתבע,