אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > שר התחבורה

נמצאו 3381 מסמכים עבור 'שר התחבורה'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עת"מ (ירושלים) 2741-01-21 - מ. מ. מזרעה נ' משרד התחבורה/המשרד הראשי

שר התחבורה = שר וגם התחבורה
08/03/2021
בית המשפט נכנס לנעלי המפקח, כי אם בוחן האם נפל פגם משפטי בהחלטתו כגון היעדר סמכות, חוסר סבירות קיצוני, היעדר תשתית ועוד (ראו בג"ץ 2259/99 דוידסקו נ' שר התחבורה (20.9.2000); בג"ץ 4769/95 מנחם נ' שר התחבורה, פ''ד נז(1) 235 (2002), בפסקה 18 לפסק הדין). כפי שיפורט להלן, לא עלה ביד העותרת להצביע על פגם כאמור, קל וחומר פגם היורד לשורשם של דברים, העשוי להביא לביטול ההחלטה. 4. במישור העובדתי, התמונה הכוללת העולה במקרה זה היא של אלימות וונדליזם בקו, מצד

בפ"ת (חיפה) 8628-02-21 - מדינת ישראל נ' מרג'אל חלו

שר התחבורה = שר וגם התחבורה
07/03/2021
לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב, לתת לו דגימה של אוויר הנשוף מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, באמצעות מכשיר שאושר לשם כך בידי שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות (בסעיף זה - דגימת נשיפה); שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו". לעניין זכות ההיוועצות בעבירת השכרות, נקבע בבית המשפט העליון ברע"פ 2538/11 אבי בר נ' מדינת ישראל, כי: "ואכן ברי, כי שאלת היועצותו של המתבקש לנשוף שונה

ת"ק (הרצליה) 77605-12-20 - דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ נ' בר יוחאי איבגי

שר התחבורה = שר וגם התחבורה
03/03/2021
גביית האגרה באופן אחר, את האגרה, את דמי הגביה, החזר הוצאות הכרוכות בגביית אגרה ובאכיפת התשלומים לפי חוק זה, ופיצוי בשל נזק שנגרם. (ב) השר, בהסכמת שר האוצר ושר התחבורה, רשאי לקבוע - (1) את סכומי דמי הגביה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת; (2) את סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות שישולמו בכל אחד מהמקרים האמורים בסעיף קטן (א), לפי הענין; (3) דרכי המצאת הודעות על חיובים ומועדים לתשלומם; (4) את הסדרי הגביה לגבי כלי רכב שאינם רשומים בישראל." התובע בכתב התביעה

ת"צ (תל אביב) 38005-08-19 - אתי מחלב נ' רשות הרישוי-משרד התחבורה

שר התחבורה = שר וגם התחבורה
21/02/2021
אאודי דגם GENBAE. בנוגע לבקשת מחלב הוגשה הודעת חדילה ובמסגרת החלטתי מיום 12.11.20 נפסק גמול למבקש ושכ"ט עו"ד. המשיבה היא משרד התחבורה - רשות הרישוי. שר התחבורה קבע בתקנות הוראות המסדירות מתן רישיון רכב, חידושו, העברתו, צורתו כללי החזקתו ותנאיו, בהתאם לסמכות עפ"י סעיף 4 (א) לפקודת התעבורה (נוסח חדש). 4. בחלק ג' לתוספת הראשונה לתקנות התעבורה קבועות אגרות בעד רישיונות ושינוי רישום הבעלות לכלי רכב ובעד בדיקתם. בסעיף 2 נקבע: "(א) אגרה בעד רישיון

ת"א (חיפה) 34549-03-16 - יורשי המנוח המנוח מוחמד חסין בסתוני ז"ל נ' נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

שר התחבורה = שר וגם התחבורה
14/02/2021
לענין זה ראו: ע"א 161/79 שר האוצר נ' זילברשטיין פ"ד לד(3) 225 (1979); ע"א 323/85 מדינת ישראל נ' מזרחי פ"ד לט(4) 185 (1985); ע"א 336/59 בידרמן נ' שר התחבורה פ"ד טו 1681, 1691-1694 (1961); ע"א 123/79 מדינת ישראל נ' קמינר פ"ד לד(1) 617, 626 (1979); ע"א 3159/09 חברת רכבת ישראל בע"מ נ' סבח בית עדה (28.4.2013); ע"א 782/88 מסד חברה הדדית להלוואות וחסכונות בע"מ נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל פ"ד מה(5) 625, 639 (1991). באשר למעמדו של מומחה בית המשפט -

ת"א (מרכז) 42647-03-16 - מדויל מלכיאל נ' נתיבי ישראל החברה הישראלית לדרכים בע"מ

שר התחבורה = שר וגם התחבורה
14/02/2021
פרברית מהירה, למסילת ברזל ולמעבר קווי חשמל ראשיים. חלק מחלקה 35 בתחום הקו הכחול סומן לשטח חקלאי. ב. לטובת אותה תכנית תמ"מ 6/3א', ביום 26.9.2000 פרסם שר התחבורה צו על פי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943, במסגרתו אישר לתפוס ולהפקיע את רוב שטח המקרקעין הכולל גם את שטח ההפקעה הראשונה. לשיטת נת"י, ביום 28.4.2003 נתפסה החזקה במקרקעין שהופקעו על ידה (להלן: "ההפקעה השנייה"). ג. ביום 6.6.2005 התקיים דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בנוגע צו

תת (חיפה) 40460-11-20 - קבוצת כרמלטון בע"מ נ' אורית ספקטור בלוך

שר התחבורה = שר וגם התחבורה
11/02/2021
סעיף 12א'(ג) לחוק קובע, כי החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי אם ניתנה לכך רשות מאת בית המשפט המחוזי, בתוך המועד שיקבע שר התחבורה. 3. כלומר, וועדת הערר לפי החוק היא גוף שיפוטי סטטוטורי, בראשה יושב יו"ר הכשיר להתמנות כשופט בית משפט השלום וכן נציג ציבור ועובד משרד התחבורה, המשמשת כערכאת ערעור לכל אדם שמעוניין לחלוק או להשיג על חיוב שהוטל עליו בעקבות שימוש במנהרות הכרמל. 4. הדרך הקבועה בחוק לערעור על החלטה סופית של וועדת

עת"מ (נצרת) 46205-12-20 - עידה ג'ואמיס נ' מ. מ. זרזיר

שר התחבורה = שר וגם התחבורה
11/02/2021
מכוחה פועלת נתיבי ישראל לתפיסת החזקה בשטח ההפקעה על מנת להוציא הפרויקט אל הפועל. במקביל לפרסום הודעת הרכישה הנ"ל, פורסמה גם הודעה בדבר ההרשאה שהעניק שר התחבורה לנתיבי ישראל לביצוע ההפקעה מכוח הודעת הרכישה, זאת בהתאם לסעיפים 22(2), 22(א) ו- 22(ב) לפקודה הקרקעות. בהמשך לאמור, נשלחו לכלל בעלי הזכויות הרשומים במקרקעין (לרבות לעותר 2) הודעה נוספת בדבר פרסום הודעת הרכישה והליך תפיסת החזקה, תוך שפורט בהודעה, בהתאם להוראות הדין, מועד יעד לפינוי הקרקע

ת"א (מרכז) 43084-03-16 - ניהו בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון 2. עירית ראשון לציון

שר התחבורה = שר וגם התחבורה
02/02/2021
571 (1986)). כך נפסק גם באשר להפקעה מכוח פקודת הדרכים כ"מועד בו יכלה הרשות לתפוס את המקרקעין" (ראה: תא (חי') 3011-08-17 יעקב דיין נ' מדינת ישראל - שר התחבורה (פורסם בנבו, 30.7.2019) שאזכר את פסק הדין בעניין ע"א 10065/16 מישל ג'רייס נ' מע"צ - החברה הלאומית לדרכים בע"מ [פורסם בנבו] (28.05.2018)). 21. מאחר וכפי שצוין לעיל, ההפרשה לצרכי ציבור מהווה הפקעה עליה חלות הוראות החוק לעניין הפקעה ומאחר והמועד הקובע לצורך קביעת טיב הזכויות במסגרת פיצויי

עת"מ (תל אביב) 52344-01-21 - ג'אודת (מאהר) מאקלדה נ' מדינת ישראל - משרד הבריאות

שר התחבורה = שר וגם התחבורה
01/02/2021
והרשות המחוקקת - מרחב בחירה רחב, בהיותן קובעות את המדיניות הכלכלית, ונושאות באחריות הציבורית והלאומית למשק המדינה ולכלכלתה" (בג"ץ 4769/95 מנחם נ' שר התחבורה, פ"ד נז(1) 235, 263 (2002); בג"ץ 82/02 קפלן נ' מדינת ישראל, משרד האוצר, אגף המכס, פ"ד נח(5) 901, 910-909 (2004)). לרשות אף מוקנים משאבים, ידע וניסיון הנובעים מהתמקצעות בתחום שעליו הופקדה. ההנחה היא כי החלטותיה יגשימו בצורה מיטבית את התכלית שלשמה הופקדה בידיה סמכות (ראו והשוו: בג"ץ 678/88