אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > שר התקשורת

נמצאו 1525 מסמכים עבור 'שר התקשורת'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עת"מ (ירושלים) 2035-02-21 - תנועת מכבי ישראל נ' ועדת התמיכות המשותפת

שר התקשורת = שר וגם התקשורת
14/02/2021
הכלל גם מקום בו יש בפי העותר טענות לגבי ההליכים שקודמים להחלטה, כגון טענות בדבר הפרת זכות העיון והשימוע (בג"ץ 6507/20 ועדת הרבנים לענייני תקשורת נ' שר התקשורת (26/11/20)). הטעם לכך פשוט, בירור טענות העותרות לעת הזו עלול להתברר כעקר ככל שהשגותיהן של העותרות, שהובאו בהרחבה ובכתב בפני המשיבות, יתקבלו (שם). בשולי הדברים יוער, כי טענת העותרות לפיה לבקשת הסילוק על הסף לא צורף תצהיר איננה יכולה לשנות את התמונה, כיוון שטענת הסילוק על הסף נסמכת על הודעת

תא"ק (באר שבע) 2196-04-17 - רשות מקרקעי ישראל - מחוז דרום נ' נואף אלאסד

שר התקשורת = שר וגם התקשורת
09/02/2021
בהחליטו האם ליתן סעד דחוף, גם את התנהגות המבקשים, דהיינו , בין היתר, שיהוי (השווה: ע"א 19/81 ביבי נ' הורברט, ל"ז (2)497; בג"צ 453/84 איתורית בע"מ נ' שר התקשורת, פ"ד לח(4) 615, 621). 8. דא עקא, שככל שאצה למבקש הדרך, מצופה היה ממנו להסביר ולבאר לבית המשפט מדוע פונה הוא למתן סעד ערב הפינוי ממש? מדוע מציב הוא את בית המשפט בפני עובדה, כביכול, מוגמרת? מדוע לא טרח הוא להגיש את בקשתו מיד עם הגשת הבקשה מטעם המשיבה ללשכת ההוצל"פ? יוצא שהמבקש לא הבהיר

ת"א (חיפה) 22557-07-18 - איתן דותן נ' מי-טל הנדסה ושרותים בע"מ

שר התקשורת = שר וגם התקשורת
03/02/2021
השלישי) וההתחייבות להעביר את החזקה בדירה במועד הינם חיובים שלובים. נעיין בהלכה שנפסקה על-ידי בית המשפט העליון בשאלות אלו. 28. בבג"ץ 376/81 לוגסי נ' שר התקשורת, פ"ד לו(2) 449, 466 (1981) נכתב כי "חוסר תום-לב בקיום חיוב שבחוזה הריהו התנהגות של 'נבל ברשות החוזה'". בע"א 8566/06 אמריקר שירותי ניהול וייעוץ (1987) בע"מ נ' מליבו - ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 8.11.2009) נפסק: "כלל ידוע הוא שעצם עמידה על זכות חוזית ועשיית השימוש בה אין בה כשלעצמה, משום חוסר

ב"ל (באר שבע) 54799-10-19 - פלונית נ' המוסד לביטוח לאומי

שר התקשורת = שר וגם התקשורת
31/01/2021
ביטחון סוציאלי בפרט, אין עוד עוררים... נוסיף... כי לעתים יכולים אילוצי תקציב לגבור אפילו על עקרון השוויון ...' בדומה, נפסק בבג"ץ 3472/92 ברנד נ' שר התקשורת ..פ"ד מז(3) 143, 152: 'אין חברה שמשאביה בלתי מוגבלים. אין רשות, הפועלת בחברה על פי חוק, רשאית ויכולה להתעלם מאילוצי תקציב ולספק שירותים ללא חשבון, ותהא חשיבותם של השירותים רבה וחיונית ככל שתהא... המחוקק הראשי עצמו נאלץ להתפשר עם אילוצי תקציב...' ". (עב"ל (ארצי) 50358/97 עזבון המנוחה חנה

ת"צ (מרכז) 53179-03-18 - רזי ברגמן נ' אל על נתיבי אויר לישראל בעמ

שר התקשורת = שר וגם התקשורת
27/01/2021
תשלום תמלוגים), התשנ"ד-1994. הצו הוצא מכוח סעיף 54(ד) לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 (כיום חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982) שהסמיך את שר האוצר ואת שר התקשורת להטיל חובת תשלום תמלוגים בעבור שירותי רט"ן שאינם מנויים בתוספת "אם הונחה דעתם כי בשירות האמור אין קיימת תחרות סבירה".המערערת טענה שם כי תוקפו של הצו פקע עוד בשנת 1995, עם פתיחת השוק לתחרות (כניסתה של "סלקום"). הערעור נדחה ונקבע כי בתי המשפט לא יטו להעניק סעד במקרה של תקיפה עקיפה, מקום שבו

ת"א (תל אביב) 8066-01-16 - עדי האפט נ' יוסף רבייב

שר התקשורת = שר וגם התקשורת
24/01/2021
הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור) התשע"א- 2011 (להלן: "צו איסור הלבנת הון"), צו שהותקן על ידי שר התקשורת בהתאם לסמכותו בחוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"). מכוח חוק זה הוקמה הרשות לאיסור הלבנת הון. יצויין כי עם חקיקת חוק איסור מימון טירור התשס"ה-2005 שונה שמה של הרשות ל"רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור" (להלן: "הרשות לאיסור הלבנת הון" או "הרשות"). דרישות צו איסור

ת"א (נצרת) 4721-04-15 - אלון הירשפלד נ' קיבוץ כנרת אגש"ח 57-000047-1

שר התקשורת = שר וגם התקשורת
06/01/2021
הנוגעות לאופן חלוקת תקציב וניהול כלכלי, אלא אם אלו נגועות בחוסר סבירות קיצוני או שיקולים זרים. לעניין זה נקבע בבג"ץ 3472/92 יוסף ברנד ו- 286 אח' נ' שר התקשורת, מז (3) 143: "כל רשות עומדת בפני הצורך למצוא את האיזון הראוי בין ההיקף, האופן והמידהשל קיום תפקידיה חובותיה על-פי הדין, לבין חובתה לשמור על המסגרת התקציביתשלה. לעולם אין היא יכולה לצאת ידיחובת הכול ולקיים את כל תפקידיה באופן אופטימלי, ללא התחשבות במגבלות התקציב. עליה לקבוע לעצמה סדרי

הפ (תל אביב) 44435-07-18 - השיקמה אן.ג'י.אן תקשורת בינלאומית 015 בע"מ נ' גולן טלקום בע"מ

שר התקשורת = שר וגם התקשורת
31/12/2020
נושא רגולטורי מובהק שמוסדר במפורש בחוק - כאשר נקבע גם שככל שיש מחלוקת בין שני בעלי רישיון לעניין זה יש להסדירה על ידי הצדדים, ובהעדר הסכמה מוסמך שר התקשורת להכריע בעניין. על פי ההלכה הפסוקה בית המשפט אינו יכול להחליף את עבודת המאסדר ושיקול הדעת המקצועי שנתון לו. בהמשך לכך, נטען כי חלף פנייה למשרד התקשורת בתלונה בנושא האלומה, בחרה המבקשת לפנות לבית המשפט ולעקוף כך את הוראות החוק וסמכות המאסדר בענייננו. 27.זאת ועוד, נטען כי המבקשת לא הוכיחה

הפ (תל אביב) 21130-09-20 - יעקב אורן נ' מניה אדזיאשוילי

שר התקשורת = שר וגם התקשורת
29/12/2020
שנגרמו לצד שכנגד בשל פתיחת ההליך (ר' בג"ץ 7944/04 לוקסמבורג תרופות בע"מ נ' מדינת ישראל (5.1.2005); בג"ץ 7812/06 בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ נ' שר התקשורת (15.11.2009)). 35. אשר על כן בשים לב לאסמכתאות שצורפו, ובהינתן כל האמור הנני פוסק בגין שכ"ט עו"ד והוצאות המשיבים כדלהלן: א. למשיבות 1-2 סך כולל של 18,000 ₪. ב. למשיב 3 סך כולל של 7500 ₪. 36. ההוצאות ישולמו למשיבים עד ליום 4.2.21, וממועד זה ואילך ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. ניתנה היום, י"ד

עת"מ (תל אביב) 47005-10-19 - ג'יסאפ נדלן בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו-אגף נכסים

שר התקשורת = שר וגם התקשורת
21/12/2020
הרשות, היא ביקורת מצומצמת בעילות התערבות המוכרות לגבי הפעלת שיקול הדעת המנהלי. יפות לעניין זה, קביעות בית המשפט העליון בבג"ץ 376/81 משה לוגסי נ' שר התקשורת, לו(2) 449 (1981): 9 "כאשר בית-משפט זה בוחן סבירות פעולתה של רשות מינהלית, העוסקת במוטל עליה בתחום סמכויותיה או מפעילה כוחות שהוענקו לה לפי החוק או לפי סדרי המינהל, מקובל על בית-משפט זה מאז ומתמיד כלל גדול: אין הוא פוסק בשאלה, מה הדרך, שהיה נוקט בית המשפט, לו היה ניצב במקומה של הרשות