אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.01.2021

נמצאו 118 מסמכים עבור '01.01.2021'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (חיפה) 9343-06-20 - אשרף חליל נ' אמירה חילף

01.01.2021
01/01/2021
הינן טענות המצריכות בירור ולא ניתן לקבוע, בשלב זה, כי מדובר בהגנה נעדרת סיכויים. לכך מצטרפת העובדה ששיעור דמי הנזק יראה כשנוי במחלוקת. בשים לב לחשיבות הנודעת למימוש זכות הגישה לערכאות וזכות הנתבעת לפיה המחלוקת בינה ובין הצד שכנגד תוכרע לאחר בחינת עניינית ולגופם של דברים של טענות הצדדים, וזכות התובע שלא לסבול ממחדלים דיוניים של הנתבעת, יבוטל פסק-הדין בכפוף לתשלום הוצאות לטובת התובע בסך של 750 ש"ח אשר יופקדו בקופת בית המשפט בתוך 10 ימים מהיום. עם ביצוע ההפקדה תוגש הודעה מתאימה. ניתנה היום, י"ז טבת תשפ"א, 01 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 5545-02-20 - עמירם סבן נ' מדינת ישראל

01.01.2021
01/01/2021
ה. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר. ו. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להגיש התנגדויותיו בכתב בתוך 14 יום מקבלת תצהירי משנהו. ז. לא יוגשו ראיות התובע במועד - תמחק התביעה. לא יוגשו ראיות הנתבעת או צד ג' במועד - תמחק ההודעה לצד ג', לא אתיר הגשת ראיות מטעמן, והדבר ייחשב כאי התייצבות בהתאם להוראות תקנה 75(2) לתקנות סד"א, על כל המשתמע מכך (לפי העניין). המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, י"ז טבת תשפ"א, 01 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

סע"ש (חיפה) 75986-12-20 - וג'די גבארין נ' מועצה מקומית מעלה עירון

01.01.2021
01/01/2021
שעל המבקש פטור מאגרה לכלול בבקשתו בהתאם לתקנות. 3. המבקש יגיש בקשה משלימה בצירוף תצהיר בו יפרט תמונה מלאה אודות מצבו הכלכלי, ובפרט מקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה, בצירוף תדפיסי חשבון בנק לששת החודשים עובר להגשת הבקשה, לרבות פרטים אודות פיקדונות, תכניות חסכון, ניירות ערך, קופות גמל וכדומה; כן יפרט המבקש אם פנה בבקשה לנטילת הלוואה ממוסדות בנקאיים לשם תשלום האגרה טרם הגשת הבקשה. 4. הבקשה המשלימה בצירוף התצהיר יוגשו עד ליום 10.1.21. 5. לעיון ביום 11.1.21. ניתנה היום, י"ז טבת תשפ"א, (01 ינואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (ירושלים) 41276-04-19 - אליאס רושרוש נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים

01.01.2021
01/01/2021
כל ההחלטות שניתנו במסגרת ההליך דנן תחייבנה אף בתובענה החדשה. בנוסף, הראיות שהוגשו על ידי הצדדים בהליך דנן תחשבנה ככאלה שהוגשו אף במסגרת התובענה החדשה. התובעים יצרפו כבעלי דין בתובענה החדשה, ככל שתוגש ובטרם תחילת בירורה, את כל הצדדים הרלוונטיים לרבות כלל יורשי המקרקעין (משנת 1967 ועד היום). ברי, כי המותב אשר ידון בתובענה החדשה יוכל לפטור את התובעים מצירוף בעלי דין נוספים ואולם נטל ההוכחה בדבר היעדר חיוניותו של בעל דין מסוים יוטל על כתפי התובעים. המזכירות תשלח העתקים לבאי כוח הצדדים. ניתן היום, י"ז טבת תשפ"א, 01 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 49099-03-20 - ליסקאר רם בע"מ נ' מוחמד מסרוי

01.01.2021
01/01/2021
אשר למחלוקת בעניין הנזק, הרי שלאור התוצאה אליה הגעתי בשאלת האחריות ברי כי הדיון בשאלת הנזק מתייתר. 6. התובעת תשלם לנתבעת 2 את הסכומים הבאים: 6.1. שכ"ט עו"ד בסך של 4,000 ₪. 6.2. שכר העד כפי שנפסק בדיון. הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום. 7. התובעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון. 8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם. 9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק. ניתן היום, י"ז טבת תשפ"א, 01 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (מרכז) 67242-12-20 - דומיסיל יבוא ויצוא בע"מ נ' GRASS GMBH

01.01.2021
01/01/2021
האזרחי תשע"ט - 2018 (להלן: "התקנות"). דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט. הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות. רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ - 20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום. רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובעת 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבעות 14 יום לאחר מכן. המזכירות מתבקשת לעדכן את רישומיה בהתאם. ניתנה היום, י"ז טבת תשפ"א, 01 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 77131-12-20 - GEHORGE BUTNARU נ' עמלים - משאבי אנוש בע"מ

01.01.2021
01/01/2021
ראשית מטעם התובע והחלטה זו לידי הנתבעות עד ליום 4.1.21. העתק מאישור המסירה יומצא לבית הדין. 5. התובע ימציא, לא יאוחר מ- 30 ימים לאחר מועד הדיון שנקבע לשמיעת העדות המוקדמת, אישור רשמי המלמד כי יצא את ישראל. לא יוגש אישור במועד כאמור ישקול בית הדין לחייב את התובע בהוצאות לרבות הוצאות לטובת אוצר המדינה. 6. תשומת לב התובע כי באחריותו להעביר לבא כוחו העתק מכרטיס הטיסה לאחר המעבר בביקורת גבולות שאם לא כן, לא תישמע טענה שנדרש מתן צו לרשויות ההגירה לצורך הגשת אישור כאמור. ניתנה היום, י"ז טבת תשפ"א, (01 ינואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

תת (חיפה) 42735-05-20 - אסף ליס ניהול ציי רכב ותחבורה בע"מ נ' מרים פרידמן

01.01.2021
01/01/2021
14 ימים מקבלת ההחלטה. בשולי הדברים יצוין כי חרף העובדה שהנתבעת לא הכחישה חלק מחובה, אינני מוצאת לנכון להורות על הפקדת הסכום בקופת בית המשפט וזאת לאור טענת הנתבעת בדבר שוויו של הרכוש שהיה ברכב ומוחזק בידי התובעת, העולה לשיטתה על סכום החוב שאינו מוכחש. עם ביצוע ההפקדה תוגש הודעה מתאימה. במסגרת ההודעה תציין הנתבעת את כתובתה לצורך המצאות. אשוב ואמליץ לצדדים לבוא ביניהם בדברים לצורך סיום ההליך מחוץ לכותלי בית המשפט. המזכירות תמציא לנתבעת את ההחלטה באמצעות הפקס שצוין בבקשה לביטול פסק דין. ניתנה היום, י"ז טבת תשפ"א, 01 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 19761-10-18 - ניסים רון נ' מנהל מנסור

01.01.2021
01/01/2021
בעל פה במהלך המשפט. ה. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר. ו. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להגיש התנגדויותיו בכתב בתוך 14 יום מקבלת תצהירי משנהו. ז. לא יוגשו ראיות התובע במועד - תמחק התביעה. לא יוגשו ראיות הנתבעים במועד - לא אתיר הגשת ראיות מטעמם, והדבר ייחשב כאי התייצבות בהתאם להוראות תקנה 75(2) לתקנות סד"א, על כל המשתמע מכך. 2. לאחר שתוגשנה ראיות הצדדים, יקבע התיק לשמיעה. ניתנה היום, י"ז טבת תשפ"א, 01 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

תא"מ (תל אביב) 27009-10-19 - איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

01.01.2021
01/01/2021
6.1. סכום התביעה, בסך של 7,852 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. 6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪. 6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון. הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום. 7. הנתבעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון. 8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם. 9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק. ניתן היום, י"ז טבת תשפ"א, 01 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.