אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.03.2021

נמצאו 571 מסמכים עבור '01.03.2021'. מוצגים מסמכים 11 עד 20

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"א (חיפה) 1788-03-21 - שלומי באשא נ' ס.ע. אלין תכנון ובניה בע"מ

01.03.2021
01/03/2021
הכנת הערעור מוטלת על כתפי בא כוחו. לא ניתן לקבל את הטענה הכללית לפיה, "באזור בו מתגורר המערער לא היתה קליטה סלולרית באזור". 19. בנסיבות אלה, דומה, כי הסיבות להעדר הגשת הערעור במועד, נעוצות במבקש או בבא כוחו ולא בגורמים חיצוניים. על כן, הבקשה נדחית. 20. לכל אלה יש להוסיף שהמבקש יכול וצריך היה להגיש הבקשה תוך המועד הקצוב להגשת הערעור ובכך למנוע את אינטרס ההסתמכות אצל המשיבים. המבקש אף לא פעל כאמור, ללא כל הסבר. נוכח העובדה שלא הוגשה תשובה, אין צו להוצאות. ההחלטה ניתנה בסמכותי כרשם. ניתנה היום, י"ז אדר תשפ"א, 01 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 45339-02-21 - ע'אדה ביסאן, נ' מועתז שקרה

01.03.2021
01/03/2021
שנקבעה, בהתאם לאמור בתקנה 49(ה) לתקנות. בעל-הדין שכנגד רשאי להשיב בכתב לרשימת הבקשות תוך 14 ימים מיום שהומצאה לו הרשימה, בהתאם לתקנה 49 (ו) לתקנות. 7. התובע יגיש עד 20 ימים לפני ישיבת קדם-המשפט רשימת העדים שבכוונתו להזמין למתן עדות לשם הצגת מסמכים, או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית, בהתאם לאמור בתקנה 62 לתקנות. הנתבע יגיש רשימה, כאמור, עד 14 ימים לאחר הגשת רשימה מטעם התובע. 8. המזכירות תמציא החלטה זו לב"כ התובע על-מנת שימסור אותה במסירה אישית לנתבעים ביחד עם כתב התביעה. ניתנה היום, י"ז אדר תשפ"א, 01 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 41600-10-20 - בת אל מקסימוב נ' ר.ק.י.ט השקעות בע"מ

01.03.2021
01/03/2021
(תגמולים) בסך של 28,748 ₪ . ו. פדיון דמי חופשה בסך של 14,700 ₪. ז. החזר הוצאות נסיעה בסך של 1,704 ₪. ח. דמי חגים בסך של 11,550 ₪ . ט. שכר עבודה ביום בחירות בסך של 516.5 ₪. י. פיצוי בגין אי מסירת הודעה לעובד על תנאי ההעסקה בסך 5,000 ₪. יא. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ (כולל מע"מ). 8. כל הסכומים ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (21.10.20) ועד לתשלום בפועל. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו. ניתן היום, י"ז אדר תשפ"א, (01 מרץ 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

סע"ש (באר שבע) 7030-12-20 - מוחמד תלאחמה נ' 1. עבדון ישראם מתכת 2015 בע"מ

01.03.2021
01/03/2021
קנטי נ' דיגיטל אקויפמנט (זק) בע"מ (ניתן ביום 1.6.1999). 5. כמו כן, לא מצאתי לנכון להיענות לבקשת הנתבעות להתנות הגשת תביעה חדשה בהחזר הכספים ששולמו, לטענת הנתבעות, ובהוצאות הליך זה. ככל שהתובע יגיש תביעה חדשה, עומדת כמובן לנתבעות הזכות לטעון לקיזוז או להשבת כל סכום ששולם לתובע, ככל ששולם, ולעמוד על הוצאותיה בכפוף לתוצאות אותו הליך. 6. לאור האמור, לבקשת התובע התביעה נמחקת ללא צו להוצאות. 7. האגרה, ככל ששולמה, תוחזר לתובע בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), תשס"ח-2008. ניתן היום, י"ז אדר תשפ"א, (01 מרץ 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"ק (כפר סבא) 12355-03-20 - מינה מוסקוביץ נ' אן אייץ' אייץ' מרפאות שיער בע"מ

01.03.2021
01/03/2021
₪). מאחר שהוסכם כי העסקה הנוספת בטלה אף היא, הרי שככל שטרם הושב לתובעת ההפרש ששילמה בקשר לאותה עסקה - על הנתבעת להשיב גם סכום זה (וכמוסכם בדיון, כאמור לעיל). 20. בנוסף, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי נוסף, בקשר לעסקת ההלוואה ולראש הנזק של עגמת נפש, בסך 3,000 ₪. כן תישא הנתבעת בהוצאות משפט בסך 600 ₪. 21. בסה"כ תשלם הנתבעת לתובעת סך 13,155 ₪. הסכום ישולם בתוך 30 ימים מהמצאת פסק הדין לידי הנתבעת. המבקש לערער על פסק הדין רשאי להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד בתוך 15 ימים. ניתן היום, י"ז אדר תשפ"א, 01 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 20443-02-20 - כלמוביל בע'מ נ' יורם נחום

01.03.2021
01/03/2021
המשפט ולבעלי הדין. ה. בטרם יחל המומחה בהכנת חוות דעתו, יעביר המומחה לב"כ הצדדים הצעה בכתב בה יפורט שכר הטרחה הנדרש. שכר הטרחה עבור התייצבות לדיון בבית המשפט, ככל שתידרש, יהיה 1,500 ₪ בצירוף מע"מ. היה ומי מהצדדים יבקש לטעון כנגד שכר הטרחה המבוקש, תוגש על ידו לבית המשפט בקשה מנומקת בתוך 7 ימים ממועד קבלת הצעת המומחה. בהיעדר בקשה שכזו בפרק זמן זה ייחשב הדבר כהסכמה לשכר המבוקש והתחייבות של כל צד לשאת במחציתו. לאחר שתוגש חוות הדעת ינתנו הוראות באשר להמשך בירור המחלוקות. לתז"פ ביום 12.4.21. ניתנה היום, י"ז אדר תשפ"א, 01 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

חע"מ (נתניה) 23131-09-19 - עירית נתניה נ' משה מקס ליפקה

01.03.2021
01/03/2021
המפגע וכי בעבר נשלחה אליו התראה בנושא זה, שכן עניינים אלו דינם להתברר בראיות, מה גם שלאור קביעתי דלעיל אין מדובר ביסוד מיסודות העבירה אלא לכל היותר בנסיבות ביצועה על המשתמע מהן, למשל לעניין הענישה. הפועל הנגזר מן האמור הוא שגם טענתו השניה של הנאשם נדחית. סיכום לאחר שנדחו שתי טענות הנאשם באשר לעילות לביטול כתב האישום, הבקשה לביטול כתב האישום נדחית. הנאשם ישיב לכתב האישום מענה מפורט בדיון שיתקיים ביום 21.3.21 בשעה 12:00. הנאשם מוזהר בחובת התייצבות, שאם לא כן ניתן יהיה לשפוט אותו בהעדרו. ניתנה היום, י"ז אדר תשפ"א, 01 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

תא"מ (חיפה) 4229-11-19 - אופרייט ליס בע"מ חברות נ' אסף כדורי

01.03.2021
01/03/2021
בתי המשפט. 7. לאחר ששמעתי את הצדדים ושקלתי טענותיהם, אני מחייבת את הנתבעים 1-2 ביחד ולחוד לשלם לתובעת סך של 1800 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 3/11/19 ועד ליום התשלום המלא בפועל. כן יישאו הנתבעים 1-2 ביחד ולחוד בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל בסך 1300 ₪. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. 8. נוכח אופן סיום ההליך, ניתן בזאת פטור מתשלום המחצית השנייה של האגרה. 9. פסק הדין ניתן לאחר שקילת טענות הצדדים ללא נימוקים כפי המקובל והראוי בפסיקה על דרך הפשרה. ניתן היום, י"ז אדר תשפ"א, 01 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

ב"ל (תל אביב) 57704-05-20 - משה אברמנטו נ' המוסד לביטוח לאומי

01.03.2021
01/03/2021
והיא מנומקת, ברורה וחד משמעית. כאמור לעיל, התובע לא ביקש להציג למומחה שאלות הבהרה וגם בעמדה מטעמו לא העלה כל טענה מדוע יש לסטות מקביעותיו של המומחה. משכך, לא מצאנו לסטות מההלכה לפיה בהעדר הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן, בית הדין יתן לחוות דעת המומחה/ היועץ הרפואי הממונה על ידי בית הדין, משקל משמעותי. 10. סוף דבר - התביעה נדחית. כמקובל בהליכים מתחום הביטחון הסוציאלי, אין צו להוצאות. ניתן היום, י"ז אדר תשפ"א, (01 מרץ 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם. אורית הרצוג נציגת ציבור (עובדים) דגית ויסמן, שופטת אסי מזרחי, נציג ציבור (מעסיקים)

ת"א (תל אביב) 51651-04-18 - אור שי סיטונאות חשמל בע"מ נ' בינת עסקים בע"מ

01.03.2021
01/03/2021
טרחה. הפקדה זו תהווה תנאי לתחילת עבודת המומחה. חוות דעת המומחה 15. המומחה יגיש את חוות דעתו תוך 45 יום מיום שימסור הודעה על הסכמתו לשמש כמומחה מטעם בית המשפט בתיק זה. 16. עותק מחוות הדעת ישלח המומחה למזכירות האזרחית של בית המשפט שלום בתל אביב, תוך הבהרה שהוא מוגש כחוות דעת מומחה בתיק זה. שונות 17. כל שינוי בתנאי מינוי המומחה טעון החלטה בכתב של בית המשפט. נקבע לתזכורת במעמד הצדדים על בסיס חוות הדעת ליום 2/6/21 בשעה 09:00. המזכירות תודיע למומחה על דבר מינויו, ותשלח לו עותק החלטה זו. ניתנה היום, י"ז אדר תשפ"א, 01 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.