אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.10.2004-31.10.2004

נמצאו 3668 מסמכים עבור '01.10.2004-31.10.2004'. מוצגים מסמכים 71 עד 80

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עב' (תל-אביב-יפו) 6964/03 - בוני שלום נ' מדינת ישראל, משרד האוצר - החשב הכללי

01.10.2004-31.10.2004
31/10/2004
הסתגלות נוספים מעבר לשלושה חודשים אשר אושרו לו, מקובלת על בית הדין עמדת ב"כ הנתבעת לפיה לטענה זו אין מקום בהליך זה המופנה כנגד החלטת נציב השירות. מאחר ולא הוצגה בפני בית הדין החלטת נציב השירות ולא נטען אחרת, מקובל על בית הדין כי נציב השירות לא דן בכך, ולכן אין החלטה זו יכולה להיות נשוא תביעה בהליך זה. 10. באשר לתביעה למענק פרישה בשיעור גבוה יותר, לא הוכח בפני בית הדין במה טעה נציב השירות, אם טעה, בהחלטתו בנושא זה. התוצאה הינה כי התביעה נדחית. בנסיבות הענין אין צו להוצאות. ניתנה היום ט"ז בחשון, תשס"ה (31 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.

ת"א (ראשון-לציון) 3798/03 - בן עקיבא אהרן ואח' נ' א' דורי חברה לעבודות הנדסיות

01.10.2004-31.10.2004
31/10/2004
לצורך קביעת הפיצוי. 13. כמו כן מוצע לצדדים להסכים לטיעון קצר בעל פה, בתום ביצוע התיקונים לשביעות רצונו של המומחה, וזאת לצורך הכרעה בשאלת הפיצוי על פי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) תשמ"ד - 1984. 14. כל בקשה בענייני מקדמי לרבות אלו הקבועים בתקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984 תוגש עד 30 יום לפני קדם המשפט ותשובת הצד השני תוגש 15 יום מקבלתה. 15. ידחה לקדם משפט ליום 10/1/05 שעה 11:30 בנוכחות הצדדים בעצמם. המזכירות תואיל לשלוח למומחה ולבאי כוח הצדדים את ההחלטה. ניתנה היום ט"ז בחשון, תשס"ה (31 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.

בש"א (פתח-תקוה) 1813/04 - פרידיגר דוד נ' יפה גולן השקעות ופיננסים בע"מ

01.10.2004-31.10.2004
31/10/2004
(ד) מכתביה של הקרן בעניינו של המבקש נשלחו דווקא למשיבה - עובדה השוללת לכאורה את טענתו של המבקש בתצהירו, שלפיה המשיבה כלל לא הייתה מעורבת בהגשת התביעה. אשר-על-כן לא ניתן לומר כי הבקשה שבפניי מגלה הגנה אפשרית בפני התביעה ולפיכך אין מנוס מאשר לדחות את בקשת הרשות להגן. שקלתי אם לחייב את המבקש בהוצאות הבקשה, אך הואיל ובא-כוח המשיבה לא עמד על חיובו בהוצאות איני עושה צו להוצאות. ניתן בזה פסק דין בהתאם לתובענה והמשיבה תגיש פסיקתא לחתימתי. המזכירות תשלח העתק מהחלטתי לצדדים בדואר. ניתנה היום, ט"ז בחשון, תשס"ה (31 באוקטובר 2004), בהעדר הצדדים.

ת"ק (פתח-תקוה) 1853/04 - ניסים למברטי נ' אליעזר יוספי

01.10.2004-31.10.2004
31/10/2004
9. בית המשפט אינו מקבל את אומדן התובע שכנגד בדבר הפסד עבודה בשיעור שתבע ואומד אותו ב-900 ₪. 10. לפיכך פוסק בית המשפט, שהתובע/הנתבע שכנגד ישלם לתובע/הנתבע שכנגד את הסכום של 4,052 ₪ 11. סכום זה ישא ריבית כדין והצמדה מיום 25.2.2004 ועד לתשלום המלא בפועל. 12. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 700 ₪. סכום זה ישא ריבית כדין והצמדה מיום הגשת התביעה ב- 11.5.2004 ועד לתשלום המלא בפועל. המזכירות תשלח מיד בדואר רשום את פסק הדין לכל הצדדים לפי כתובותיהם הרשומות בכתבי בי דין. ניתן היום ט"ז בחשון תשס"ה, 31 באוקטובר 2004, בלשכה, בהיעדר הצדדים.

בש"א (תל-אביב-יפו) 157960/04 - בן ארויה אברהם נ' יוסטר דוד

01.10.2004-31.10.2004
31/10/2004
כדין, אך זאת לדעת, הן המבקש והן המשיב הם עובדי דלתא לשעבר ושניהם ידעו עובדת היות האחר עובד של החברה. החברה אינה פעילה עוד. המשיב היה , כנראה, מנהל החוזים וגובה החובות של דלתא. מכאן שיתכן שידע על הסיכום הנטען בין המבקש לדלתא. לפיכך, ולנוכח הטענות בדבר הפגם בזכות הקניין והסבת השיקים למשיב, אני סבור כי יש ליתן למבקש רשות להתגונן בפני התביעה. תצהירו של המבקש ישמש כתב הגנה. הנני פוסק הוצאות ההליך בסך 2,000 ₪ בצירוף מע"מ, בהתאם לתוצאות בהליך העיקרי. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים. ניתן היום ט"ז בחשוון, תשס"ה (31 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים

ת"א (תל-אביב-יפו) 216534/02 - גינזבורסקי עדי נ' מועצה אזורית ברנר ואח'

01.10.2004-31.10.2004
31/10/2004
המשפט לפסול תניית CMB. לא מצאתי בנסיבות העניין לסטות מפסק הדין המנחה. חוששני כי לאור האמור הנתבעת לא עמדה בנטל המוטל עליה. לפיכך, נמצא כי פוליסת הדר - אחריות מקצועית כולל תניית ה- CMB בעינה עומדת. תביעת התובעת נגד הנתבעת הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח ובניגוד לתנית CMB. על כן אין הנתבעת מכוסה על ידי הפוליסה ודין הודעה לצד שלישי להדחות. סוף דבר 23. ההודעה לצד שלישי נדחית. הנתבעת תישא בהוצאות הצד השלישי ובשכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ + מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל. המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים. ניתן היום 31/10/2004 בהעדר.

ת"א (חיפה) 16528/03 - המגן חב' לביטוח בע"מ נ' קובי יעל ואח'

01.10.2004-31.10.2004
31/10/2004
בהפחתת 20% משיעור הנזק שנגרם לרכב האזרחי, ולעניין זה יש לראות את תביעת המגן כתביעה שנתקבלה בשיעור של 20% מגובה הנזק של הרכב האזרחי) בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 12/12/03 (יום הגשת התביעה בת.א 19974/03) ועד התשלום המלא בפועל. בנוסף אני מחייב את התובעת (הנתבעת בת.א 19974/03) לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד כולל מע"מ בסך כולל של 1,500 ₪. חיוב זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 7. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים ומתיתרת הופעתם לשימועו. ניתן היום ט"ז בחשון, תשס"ה (31 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.

ת"ק (עפולה) 1122/04 - זילברבוש אביגדור נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ואח'

01.10.2004-31.10.2004
31/10/2004
נוספות, שהרי בעקבות ההתנגשות שגרמה לשקע ברכבו של הנתבע 2, יתכן והיו נקודות חיכוך נוספות. על פי חוות הדעת של השמאי שצורפה לתביעה, הנזק לרכבו של התובע הינו 3,721 ₪. התובע צירף חשבונית מס על התיקון במוסך בסך 4,391 ₪ וכן חשבון שכ"ט שמאי על סך 547 ₪. אני מחייב את צד ג' לשלם לתובע את הסך של 4,938 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן, אני מחייב את צד ג' לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 250 ₪ וכן לשלם לנתבעים ביחד הוצאות משפט בסך 150 ₪. ניתן היום ט"ז בחשון, תשס"ה (31 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.

ת"א (תל-אביב-יפו) 47882/03 - רון גיא חברה לבניה אדריכלות ו נ' עיריית רמת-גן

01.10.2004-31.10.2004
31/10/2004
הללו במאמר מוסגר, הואיל ואין הם צריכים להכרעה בבקשה עצמה. לגופו של ענין - מקום שלא נקבעה הגנת גלגול במקרים בהם עסקינן, ומקום שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון, כי גם במקרים בהם קיימת הגנת גלגול בחקיקה הראשית יש לפרשה בצמצום - הרי שטענת הגלגול אותה העלתה הנתבעת- לאו טענת הגנה היא ואין להזקק לה. בנסיבות אלה, אין גם מקום לגילוי המסמכים ולמתן תשובות לשאלות בסוגייה זו. הבקשה נדחית. הנתבעת תשלם לתובעים הוצאות הבקשה בסך 2,500 ₪ + מע"מ צמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל. ניתנה היום, ט"ז בחשון, תשס"ה (31 באוקטובר 2004) במעמד באי הצדדים.

בש"א (באר-שבע) 3432/04 - מדינת ישראל - הועדה המחוזית לבנין עיר מחוז הדרום נ' סלימאן צביח ג'מעה

01.10.2004-31.10.2004
31/10/2004
אותו הליך אחר ומועדיו, ועד אשר הדברים יתבהרו, ולוח הזמנים המשוער יהיה בפנינו לא אתן החלטה אופרטיבית סופית בדבר, אלא לעת עתה יעוכב המשך הדיון בפני לפרק זמן של שישה חודשים ועד לא יאוחר מיום 5/5/05 תיתן המבקשת הודעה לתיק ובה תדווח על ההתפתחות ככל שתהיה במשפט ההסדר אשר כנטען עומד להתחיל בימים אלה. 10. המזכירות תביא התיק לעיוני עם קבלת הודעה זו או לכל המאוחר ביום 5/5/05 ואזי תינתן החלטת המשך. יש לשלוח העתק ההחלטה גם לעו"ד רייזנגר, אשר כאמור הביע הסכמה לקבלת הבקשה ולא נתן תגובה משלו. ניתנה היום ט"ז בחשון, תשס"ה (31 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים.