אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.12.2004-31.12.2004

נמצאו 4636 מסמכים עבור '01.12.2004-31.12.2004'. מוצגים מסמכים 21 עד 30

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (תל-אביב-יפו) 151351/02 - הדר בע"מ - חברה לבטוח נ' אזולאי אליעזר בן אליהו ואח'

01.12.2004-31.12.2004
31/12/2004
התביעה ועד למועד התשלום בפועל, הוצאות משפט, לרבות הוצאות עדים ואגרה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום ע"י התובעת ועד למועד התשלום ע"י הנתבעים וכן שכ"ט עו"ד בשיעור של 15% מסכום פסק הדין (ללא הוצאות אגרה ועדות) בתוספת מע"מ כדין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. הודעת צד ג' נדחית. הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לכל אחד מצדדי ג' שכ"ט עו"ד בסך 4,500 ש"ח בתוספת מע"מ (סה"כ 9,000 ש"ח בתוספת מע"מ) בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. ניתן היום י"ט בטבת, תשס"ה (31 בדצמבר 2004) בהיעדר הצדדים.

רע"א 11946/04 - דוד לובינסקי בע"מ נ' י.ת. נצר אחזקות בע"מ ואח'

01.12.2004-31.12.2004
30/12/2004
של הבקשה לרשות ערעור. 2. המשיבים יגישו תשובותיהם לבקשת רשות הערעור עד ליום 20.1.05. 3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. 4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקשת. 5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התשובה סיכומים בכתב. העדר התייחסות כמוהו כהסכמה. אי הגשת תשובה במועד כמוה כאי התייצבות, על הכרוך בכך. ניתנה היום, י"ח בטבת תשס"ה (3012.04).

עע"מ 10064/04 - מרגלית ש.א. רכב בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התחבורה ואח'

01.12.2004-31.12.2004
30/12/2004
בנסיבות אלה, לא ראיתי מה יתרון צמח למשיבות על פני מתחריהן בקיומו של פגם בערבות שהעמידו ובברירה שניתנה בידן לתקנה. אין איפוא יסוד לחשש כי מתן היתר לתיקון הערבות חתר תחת ניהולו התקין של המכרז שנערך. ומן העבר השני, שיקולי יעילות תומכים במתן היתר זה, שיש בו כדי לאפשר למדינה להתקשר עם גורם אשר, על פי שיפוטה, הציע את ההצעה הטובה ביותר, ולמנוע את הצורך בקיומו של מכרז חוזר שעלותו גבוהה במיוחד. על יסוד כל האמור לעיל, אני סבור כי יש לדחות את הערעור. הוחלט ברוב דעות כאמור בפסק דינו של השופט י' עדיאל. ניתן היום, י"ח בטבת תשס"ה (30.12.2004).

עב"ל 1377/02 - שושנה אבוקרט נ' המוסד לביטוח לאומי

01.12.2004-31.12.2004
30/12/2004
סיבתי בין התאונה לנפילה, לא היה מקום כי תאומץ חוות דעתו של רופא השיניים ששימש יועץ לוועדה לעררים, מאחר ואחוזי הנכות שהוענקו בחוות דעת זו נגעו לאירוע הנפילה. נוסיף, כי אם תגיע הוועדה לעררים למסקנה כי קיים קשר סיבתי בין התאונה לנפילה, עליה להתייחס כמובן לחוות דעתו של רופא השיניים ששימש יועץ לוועדה. 13. סוף דבר - לאור האמור לעיל, מתקבל הערעור בחלקו. הדיון מוחזר לוועדה לעררים בעניינים המפורטים בסעיף 11 לפסק דין זה. מאחר והמערערת יוצגה על ידי הלשכה לסיוע משפטי, אין אנו עושים צו להוצאות. ניתן היום, י"ח טבת, תשס"ה (30 דצמבר 2004) בהעדר הצדדים.

עב' (תל-אביב-יפו) 1280/01 - רוזנשטיין מנחם נ' שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ

01.12.2004-31.12.2004
30/12/2004
גמול שעות נוספות עבור יתר תקופת עבודתו של התובע, הפרשי פיצויי פיטורים והפרשי תגמולים לפוליסת ביטוח מנהלים. 38. בהתאם לכך תשלם הנתבעת לתובע, תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיה, סך של 23,847 ש"ח בגין גמול שעות נוספות, על פי סעיף 29 לפסק הדין דלעיל, נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 24.2.00 ועד למועד התשלום המלא בפועל לתובע. 39. הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך כולל של 5,000 ש"ח, לתשלום תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעת, שאחרת ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום המלא בפועל לתובע. ניתן היום, 30.12.04הצדדים.

רע"פ 1782/03 - הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, משגב נ' יוסף סועאד ואח'

01.12.2004-31.12.2004
30/12/2004
כי לא נפל פגם בצווי ההריסה נשוא ענייננו, משקדמה להוצאתם היוועצות עם ראש המועצה האזורית, כנדרש על פי החוק. לפיכך, יש לקבל את ערעור המדינה, לבטל את פסק דינו של בית המשפט המחוזי ולקיים את התוצאה אליה הגיע בית משפט השלום לפיה יש לדחות את בקשות המשיבים לבטל את צווי ההריסה המינהליים שהוצאו נגדם. בנסיבות הענין, ונוכח ההיבט העקרוני הנילווה לשאלה שנדונה בפני הערכאות השונות, אציע שלא ליתן צו להוצאות. המשנה לנשיא א' מצא: אני מסכים. השופטת א' חיות: אני מסכימה. לפיכך הוחלט כאמור בפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה. ניתן היום, י"ח בטבת תשס"ה (30.12.04).

ע"א 2444/03 - מעוז חברה לביטוח בע"מ נ' רות שחר

01.12.2004-31.12.2004
30/12/2004
את שאלת קיומו של הקשר הסיבתי בין התאונה ובין הנזק שנגרם למשיבה, ואין עילה לקבוע כי טעה במסקנותיו. משכך, אין גם להתערב בגובה הפיצוי שנפסק למשיבה על-ידי בית-המשפט קמא בגין הפגיעה בכושר תפקודה. הסכום שנפסק לה על-פי אומדן גלובלי בגין אובדן השכר בעבר, הנו סביר בנסיבות המקרה; כך גם לגבי הפסד ההשתכרות בעתיד. גם בחישוב יתר פרטי הנזק לא מצאנו פגם. התוצאה היא, שדין הערעור ודין הערעור שכנגד להידחות. אין צו להוצאות. הנשיא א' ברק: אני מסכים. השופט א' גרוניס: אני מסכים. הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט ריבלין. ניתן היום, י"ח בטבת התשס"ה (30.12.04).

ע"א 2726/03 - רינת דה רוסו (נועה) נ' אררט חברה לביטוח בע"מ ואח'

01.12.2004-31.12.2004
30/12/2004
ברשומות. במוצגים ובראיות שבאו בפני בית המשפט קמא לא היה כדי להרים את הנטל להוכיח את טענות המשיבים, כי המענקים הנוספים שולמו למערערת בשל מות המנוח. משכך, לא היה מקום לנכותם מסכום הפיצויים ופסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי יתוקן באופן שיבוטל ניכוי סכומי המענקים הנוספים מן הפיצויים. שיעור שכר-טרחת עורך הדין יתוקן בהתאם לסכום הפיצוי המתוקן ויועמד על 13% בתוספת מע"מ. בנסיבות העניין אין צו להוצאות בערעור זה. הנשיא א' ברק: אני מסכים. השופט א' גרוניס: אני מסכים. הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט ריבלין. ניתן היום, י"ח בטבת התשס"ה (30.12.04).

ה"פ (חיפה) 295/02 - עזבון המנוח דוד ג'ק גולדבלאט ז"ל, באמצעות מנהל העזבון מר חיים זהבי (המבקשים בה"פ 295/02) ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה מבוא העמקים ואח'

01.12.2004-31.12.2004
30/12/2004
תיקון רישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין בנצרת, ביחס להפקעה המחייבת, באופן שלצד הערה כי ההפקעה היא על חלק מהחלקה 57 בגוש 11070 ייווסף גודל השטח הכולל המופקע "4,442 מ"ר". (5) האמור בסעיפים קטנים (2)-(4) לעיל יבוצע על-ידי המשיבות לפי הפירוט הנזכר לעיל על חשבונם, תוך 60 ימים מהיום. ב. התובענה בה"פ 295/02, נדחית. ג. המבקשים, ביחד ולחוד, ישלמו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, לכל אחת מן המשיבות, נכון למועד מתן פסק הדין. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים. ניתן היום י"ח בטבת, תשס"ה (30 בדצמבר 2004) בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 4255/02 - פאר יחזקאל ואח' נ' רפאלי עדינה ואח'

01.12.2004-31.12.2004
30/12/2004
- פאר יחזקאל ואח' נ' רפאלי עדינה ואח'מחוזי ירושלים ת"א (ירושלים) 4255/02 1. פאר יחזקאל 2. פאר דורית נ ג ד 1. רפאלי עדינה 2. רפאלי רפי 3. חב' לי - מעון בע"מ בית המשפט המחוזי בירושלים [30.12.2004] כבוד השופטת אורית אפעל-גבאי בשם התובעים - עו"ד האוזנר עמוס בשם הנתבעים – עו"ד עודד שטורזמן החלטה טרם הוגשה הודעת הצדדים על-פי ההחלטה מיום 6.12.04 על אף שחלף המועד לעשות כן. על הצדדים לפועל ללא דיחוי על-פי ההחלטה האמורה ולהגיש הודעתם לא יאוחר מיום 16.1.05. התיק יובא לעיוני באותו יום. ניתנה היום י"ח בטבת, תשס"ה (30 בדצמבר 2004) בהיעדר הצדדים.