אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.12.2005-31.12.2005

נמצאו 4950 מסמכים עבור '01.12.2005-31.12.2005'. מוצגים מסמכים 21 עד 30

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"ש (ירושלים) 2056/03 - דנציגר משק פרחים "דן" נ' שמואל מור ואח'

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
ורשאים הם גם להגיש למומחה חוות דעת משלהם. 3. המומחה רשאי לבסס חוות דעתו על ראיות שיוצגו לו על ידי הצדדים, וגם על ראיות שיאסוף ושיוצגו לצדדים כדי לשמוע תגובתם. 4. המומחה יזמן את באי-כח הצדדים לדיון בפניו, ויקבע לוח זמנים להגשת החומר ולהעלאת הטענות. 5. המומחה ימציא חוות דעתו לבית המשפט עד יום 20.3.06. 6. בשכר המומחה ישאו המערערת והמשיב 1 בחלקים שווים, והוא ייקבע לאחר שתובא לבית המשפט דרישתו הכספית הכוללת של המומחה ותתקבל תגובת הצדדים. המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים, והם ידאגו להעבירה למומחה. ניתנה היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005).

ת"א (נצרת) 643/97 - חברת ארמון ההגמון [קסר אלמוטראן] בע"מ ואח' נ' עו"ד מועין ח'ורי

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
פרסום לשון הרע לא יפחת סכום הפיצוי מ - 50,000 ₪ וברי שלא זו היא תכלית החוק. על בית המשפט להעריך, איפוא, את הנזק. הנני סבור כי פיצוי בסך 5,000 ₪ לכל תובע, ובסך הכל 10,000 ₪ נכון להיום - יהווה את המענה הראוי לנזק שנגרם להם וכך אני מורה. הסכום נקבע על ידי כמשקף את הנזק שנגרם להם. הסכום ישולם בתוך 15 יום שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום. לאור הצמצום הניכר של עילות התביעה וסכומה בהשוואה למה שנתבע בה מלכתחילה - אני סבור כי מן הראוי הוא שלא לעשות צו להוצאות. פסק דין זה ניתן והודע היום כח' בכסלו, התשס"ו (29 בדצמבר 2005) במעמד הצדדים..

תפ"ח (תל-אביב-יפו) 1167/02 - מדינת ישראל נ' תורכ יחיא

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
לקחנו בחשבון לקולת העונש את העובדה שהנאשם שהה עד היום בתנאי מעצר קשים מתנאי הכליאה הרגילים, ועל כן לא מיצינו עמו את הדין על פי עתירת המאשימה. אנו מטילים על הנאשם עונש מאסר של 15 שנים מהם ירצה הנאשם 12 שנים בפועל החל מיום מעצרו ב-19.8.02, והיתרה של 3 שנים תהיה על תנאי, שהנאשם לא יעבור תוך 3 שנים משחרורו עבירה מסוג פשע או עבירה בניגוד לסעיפים 144(א) סיפא, 144(ב) סיפא, 192, לחוק העונשין (נוסח חדש) התשל"ז-1977. הודעה לנאשם זכותו לערער לבית המשפט העליון בתוך 45 יום מהיום. ניתן היום כח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) במעמד ב"כ הצדדים והנאשם.

ת"א (תל-אביב-יפו) 2466/01 - ליאורה חלפון נ' בובלי אהרון ואח'

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
פארוק. אשר על כן מתקבלת התביעה במובן זה שהנתבעים ירכשו את חלקה של התובעת בא.ד.צ., בסכום של 16,667 $ (50,000 $/3) בשקלים, על פי שערו היציג של הדולר ביום 1/4/95, יום תחילת הפעילות בנתבעת 4, כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית עד למועד תשלומו. כן אני קובע כי הנתבעים ישאו בהוצאות התובעת בסכום אגרת בית המשפט ובסך נוסף של 1,500 ₪. כן ישאו הנתבעים בשכר טרחת עורך-דינה של התובעת בסך 25,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, כשהכל נושא הפרשי הצמדה וריבית מהיום, אלא אם התשלום יוסדר במלואו בתוך 30 יום. ניתן היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) שלא במעמד הצדדים

ת"א (תל-אביב-יפו) 621/97 - פרי עץ חיים בע"מ נ' בנק הפועלים סניף אשדוד

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
174, אינה חלה על חלקה של התובעת במקרקעין ולא ניתן לממשה ביחס לדירות המגיעות לה על פי הסכם הקומבינציה. בהתאם, ניתן צו האוסר על הבנק לפגוע בזכויות התובעת במקרקעין. התובעת עותרת לקבלת היתר לפיצול סעדים. יש הצדקה למתן היתר כאמור, כדי לאפשר למבקשת לתבוע בנפרד את הנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהליכי מימוש המשכנתא שננקטו על ידי הבנק. הבנק ישלם לתובעת את הוצאות המשפט כפי שהוצאו בפועל בתוספת שכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. המזכירות תמציא את פסק-הדין לב"כ הצדדים בדואר רשום. ניתן היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) בלשכתי בהעדר ב"כ הצדדים

ע"א 4671/03 - גד וימר ו-15 אח' נ' מדינת ישראל ואח'

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
הראיות והסיכומים על ידי כב' השופט קלינג. אין אנו רואות מנוס מהחזרת התיק לבית המשפט המחוזי כדי שיינתן פסק דין חדש הבוחן את הראיות. אין אנו מביעות כל דעה לגוף העניין. בהסכמת הצדדים, יימסרו לבית המשפט המחוזי גם כתבי הטענות בערעור זה לרבות כרכי המוצגים. בית המשפט ישקול אם לזמן את הצדדים לקבלת הבהרות והשלמות על פה. 3. הוצאות - לפי התוצאות - בערעור זה לטובת העותרים או לטובת המשיבים (יחד) בסך 50,000 ש"ח. 4. נשיא בית המשפט המחוזי מתבקש לדאוג לכך שתביעה זו, שהוגשה עוד בשנת 1994, תקבל קדימות בתור. ניתן היום, ‏‏‏‏‏‏כ"ח בכסלו, תשס"ו (29.12.2005).

בג"צ 4948/03 - מר משה אלחנתי נ' שר האוצר ואח'

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
את תשלום קצבת אלמן ואלמנה, יוצרות אפליה פסולה ועל כן בטלות; ד. מדוע לא תבוטל החלתו למפרע של פסק הדין על אלמנים אשר זכאותם לקצבה התגבשה לפני מועד מתן פסק הדין (ואף שנים רבות לפני מועד הגשת תביעת פידלמן); ה. מדוע לא תבוטל קביעתו של בית הדין הארצי לעבודה כי הטעמים אשר עמדו בבסיס האבחנה בין אלמן לאלמנה בתקנוני מבטחים אינם רלוונטיים עוד ואינם מצדיקים מתן זכויות שונות לאלמנים ולאלמנות של מבוטחים וגימלאים. המשיבים יגישו תשובתם, אם רצונם בכך, תוך 90 ימים מיום המצאת כתב זה, לבית-המשפט ולבעלי-הדין ישירות. ניתן היום, כ"ט בכסלו תשס"ו (29.12.2005).

ת"א (אשקלון) 2975/99 - ורד יורם נ' אורות מושב עובדים של עולי אמריקה ואח'

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
מושב באר טוביה שלח הודעה לצד ג' למושב אורות ואולם ניתנה בענין זה החלטה מיום 2.4.00 על ידי כב' השופטת מ. נדב. 22. לפיכך הנני דוחה את התובענה על עתירותיה. 23. בענין ההוצאות ומאחר שהתרשמתי כי התובע פעל כפי שפעל אולי מתוך תמימות ונראה כי גילה לאחר מעשה כי שגה בהערכת כדאיות העיסקה מבחינתו אל מול התועלת הרבה לנתבע/ים, אעמיד את ההוצאות על שיעור מופחת; לפיכך, הנני מחייבת את התובע לשלם לנתבעים שכ"ט עורכי דין בשיעור של 5000₪ בתוספת מע"מ כחוק לכל אחד מהם. המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לצדדים. ניתן היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים

ת"א (כפר-סבא) 4434/02 - מגלניק ארקדי נ' תנובה בע"מ ואח'

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
ובמידה לא מבוטלת של חשיבות יש להתייחס לעובדה כי התובע פנה לטיפול רפואי רק כעבור שבועיים מאז קרות התאונה לטענתו. לא הובררו ע"י התובע מעשיו באותם שבועיים, מלבד העובדה כי המשיך לעבוד בתנובה. בענין זה דווקא, הסביר המומחה כי פרק זמן זה יכול גם להשפיע גם על מסקנות חווה"ד (ראה: עמ' 21 לפר'). מכל הטעמים הנ"ל, אני קובעת שהתובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת אחריות הנתבעות ועל כן דין תביעתו להדחות. 13. לאור האמור,התביעה נדחית. אני משיתה על התובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ + מע"מ. ניתנה היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים.

ת"א (פתח-תקוה) 3155/99 - חדד עמית נ' קרנית, קרן ביטוח לנפגעי ת.ד.

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
להליך אזרחי, מה גם שלא תמיד השקולים העומדים בפני המשטרה והתביעה זהים לשקולים העומדים במשור האזרחי. סופו של דבר שהתביעה נדחית והפועל היוצא הינו, שתדחה גם הודעת צד ג' ששלחה קרנית לצדדים השלישיים. התובע ישא בהוצאות משפט וכן בשכ"ט עו"ד לנתבעת: סך של 10,000 ₪ + מע"מ. הנתבעת תישא בשכ"ט לצדדים שלישיים בסך כולל של 5,000 ₪ + מע"מ. סכומים אלה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ניתנה היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) במעמד התובע בעצמו, בהעדר בא כוחו ובמעמד עו"ד אלמקייס - ב"כ צד ג', גם על דעת עו"ד בלגה - ב"כ הנתבעת.