אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.12.2005-31.12.2005

נמצאו 4950 מסמכים עבור '01.12.2005-31.12.2005'. מוצגים מסמכים 41 עד 50

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (עכו) 1049/04 - שומרי עפיף נ' סאבר שבאיטה בע"מ ואח'

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
ולפיכך אני קובע כי הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובע סך של 5,742 ₪ נושאי הפרשי הצמדה וריבית מיום 1/12/98 ועד ליום התשלום בפועל. הנתבעת 1 תשפה את נתבעת 2 בכל סכום אשר יושת עליה במסגרת היחסים הפנימיים ביניהם, זאת במידה ותישא בתשלום כלשהו כלפי התובע. באשר לשכ"ט עו"ד, אני פוסק סך של 2,000 ₪ בתוספת מע"מ. האגרה תוחזר במלואה על ידי הצדדים לידי התובע, כשהיא משוערכת להיום. כך גם כל הוצאה אשר הוציא התובע בענין חוות הדעת מטעם המומחה של ביהמ"ש. המזכירות תעביר עותק מפסק הדין לב"כ הצדדים. ניתנה היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים.

ע"א (חיפה) 3163/04 - אפרת שמעון ואח' נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
בזה. ב. על ראש ההוצל"פ לברר את טענות המערערים באשר לגובה החוב שבפיגור ולקבוע מהי יתרת חובם הנכונה של המערערים. ג. לאחר קביעת יתרת החוב הנכונה, כאמור לעיל, יתן ראש ההוצל"פ את ההוראות המתאימות כדי לאפשר למערערים, אם ירצו בכך, לפעול כאמור בסעיף 81ב1 לחוק. ד. המשיב ישלם למערערים הוצאות משפט ושכר טירחת עורך דין בסך כולל של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. המזכירות תשלח העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים בדואר רשום בלווית אישורי מסירה כדין. ניתן היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים.

ו"ע (חיפה) 3170/04 - קליל תעשיות בע"מ נ' מנהל מס שבח

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
המציאות. לעניין זה מקובלת עלינו דעתו של השמאי מר קמיל, שהעריך בשנת 2002 את משך הטיפול בתכנית, על סמך תכניות דומות ועל סמך ניסיונו המקצועי, ל-6 שנים. נעיר עוד כי הודעות על הפקדת תכנית ועל אישורה מפורסמות ברשומות ובעיתון (סעיפים 89 ו-117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965). לא הוצגה בפנינו הודעה כאמור על אישור התכנית. 8. אנו מחליטים לקבל את הערר ומחייבים את המשיב לשלם לעוררת את הוצאות הערר ושכ"ט עורך דין בסך 5,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל. ניתן היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים.

ה"פ (תל-אביב-יפו) 1153/04 - בר יהושע ואח' נ' עזבון המנוח אלימלך קופמן ז"ל ואח'

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
ביום 26.10.05 ע"י הוספת פסקה נוספת כדלקמן: "עו"ד נורית לב מס' רישיון 87110 ו/או עו"ד רבקה רוטשילד מס' רישיון 6728 מוסמכות לחתום בשם אלימלך קופמן ז"ל ו/או בשם כל אחד מהמשיבים 1-8 על כל מסמך שיידרש לביצוע הפעולות המפורטות בפסק הדין". 5. עורכות הדין לב ורוטשילד יפקידו, כל אחת, התחייבות עצמית בלתי מוגבלת בסכום, לפיצוי בגין כל נזק שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהסמכה זו. 6. אין באמור לעיל כדי להטיל כל חיוב ו/או תשלום על איש מהצדדים ועל כל גוף אחר. 7. המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים. ניתנה היום, כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005), בהעדר הצדדים.

תפ"ח (תל-אביב-יפו) 1184/04 - מדינת ישראל נ' ד’ ס’ ואח'

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
ריבית והצמדה כחוק מיום החיוב עד יום התשלום בפועל. ג. אנו גוזרים על נאשם מס' 2 ארבע עשרה (14) שנות מאסר, מהן שתיים עשרה (12) שנים לריצוי בפועל החל מיום מעצרו ב-6.10.04 והיתרה על תנאי מיום שחרורו למשך שלוש שנים לגבי כל עבירת אלימות שהינה בגדר פשע לפי חוק העונשין. ד. נאשם מס' 2 יפקיד סכום של 5,000 ₪ במזכירות בית המשפט בתוך 60 יום. סכום זה יועבר למשפחת המנוח על פי כתובת שתמסור ב"כ המאשימה. אי תשלום הסכום במועדו יגרור הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום החיוב עד יום התשלום בפועל. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום. ניתן היום 29 בדצמבר 2005 במעמד הצדדים

ת"א (אשדוד) 2309/02 - ש' ש' ואח' נ' עירית אשדוד

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
מס' 2. 13. לטענת ב"כ התובעים בסיכומיו, מנוגד מחדלה של העיריה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 13.1 ב"כ התובעים איננו מבהיר טענתו זו ואיננו מפנה להוראה ספציפית בחוק. 13.2 יחד עם זאת, לא שוכנעתי כי חיוב אדם ללבוש טיטול בנסיבות בהן אי לבישתו גרמה וגורמת לנזקים כספיים וסביבתיים, הן לחברת ההסעות והן לנוסעים האחרים בהסעה - פוגע כהוא זה בכבודו או נוגד הוראות החוק באופן כלשהו. 14. לאור כל האמור - נדחית התובענה. 15. לפנים משורת הדין, בהתחשב בנסיבות המיוחדות של התובעים - לא עשיתי צו להוצאות. 16. זכות ערעור - כדין. ניתן היום, 29/12/05, בהעדר הצדדים.

ת"פ (עכו) 2812/03 - לשכת תביעות גליל-משטרת ישראל נ' בן שלום דוד

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
2005), במעמד הצדדים. גזר-דין הנאשם הורשע, לאחר שמיעת ראיות, בביצוע עבירה לפי סעיף 191 לחוק העונשין. ראוי לציין שכתב האישום שהוגש נגדו ייחס לו ביצוע עבירות לפי סעיפים 380 ו- 192 לחוק העונשין. עובדות המקרה ונסיבותיו פורטו בהרחבה בהכרעת הדין ואין צורך לחזור עליהן כאן. בנסיבות העניין, מוטל על הנאשם עונש כדלקמן: * מאסר על תנאי לתקופה של 1 חודש למשך 1 שנה מהיום, והתנאי הוא כי הנאשם לא יעבור בתקופה זו עבירה לפי סעיף 380 לחוק העונשין ויורשע עליה. * הוסבר כי לצדדים זכות ערעור תוך 45 יום מהיום. ניתן והודע היום, 29/12/05, במעמד ב"כ המאשימה והנאשם.

ו"ע (ראשון-לציון) 127/04 - ש. מ. נ' קצין התגמולים

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
מיד. 16. סוף דבר. מקבלים אנו, כי יתכן שעצם גיוסה של המערערת, לרבות הפרידה ממשפחתה והצורך להשתלב במסגרת חדשה וזרה, הכבידו מאד על המערערת. יתכן מאד, כי לאור רגישותה הנפשית המיוחדת של המערערת, די היה בשינויים אלה בחייה על מנת לדרדר את מצבה הנפשי. אף על פי כן, אין בכך די על מנת לקבל את ערעורה, משלא הוכחו תנאי שירות אובייקטיביים שיש בהם כדי לענות על מבחני ההלכה הפסוקה באשר להוכחת קשר סיבתי משפטי לפרוץ המחלה. לפיכך אין לנו אלא לדחות את הערעור. 17. כמקובל במקרים כאלה, אין צו להוצאות. ניתנה היום כ"ט בטבת, תשס"ו (29 בינואר 2006) בהעדר הצדדים.

בש"א (אשדוד) 347/04 - יונה אפרים נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף העצמאות

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
של הבנק כלפי הלקוח לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק הבנקאות, אשר כאמור בסעיף 17א שבו, חל גם ביחס לערב. 4. בסעיף 10 לתצהירו מפנה המבקש לכך שלאחר עיון בכתב התביעה התברר לו, כי הבנק נתן ללווה העיקרית הלוואה נוספת בזמן שהתקשתה לעמוד בפירעון ההלוואה הראשונה שנטלה, מבלי לידע אותו. עובדתית - טענה זו לא הופרכה בעת חקירתו הנגדית. משפטית - טענה זו מקנה לערב הגנה במסגרת חובת הגילוי המוטלת על הבנק, כפי שהובאה לעיל. לאור האמור לעיל, ניתנת בזאת למבקש רשות להתגונן ביחס לכל טענות ההגנה האמורות. החלטה זו ניתנה היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים

בש"א (אשדוד) 347/04 - יונה אפרים נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף העצמאות

01.12.2005-31.12.2005
29/12/2005
של הבנק כלפי הלקוח לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק הבנקאות, אשר כאמור בסעיף 17א שבו, חל גם ביחס לערב. 4. בסעיף 10 לתצהירו מפנה המבקש לכך שלאחר עיון בכתב התביעה התברר לו, כי הבנק נתן ללווה העיקרית הלוואה נוספת בזמן שהתקשתה לעמוד בפירעון ההלוואה הראשונה שנטלה, מבלי לידע אותו. עובדתית - טענה זו לא הופרכה בעת חקירתו הנגדית. משפטית - טענה זו מקנה לערב הגנה במסגרת חובת הגילוי המוטלת על הבנק, כפי שהובאה לעיל. לאור האמור לעיל, ניתנת בזאת למבקש רשות להתגונן ביחס לכל טענות ההגנה האמורות. החלטה זו ניתנה היום כ"ח בכסלו, תשס"ו (29 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים