אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.3.2005-31.3.2005

נמצאו 5456 מסמכים עבור '01.3.2005-31.3.2005'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

בג"צ 891/05 - תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשיה, המסחר ואח'

01.3.2005-31.3.2005
31/03/2005
על תנאי החליטו המשיבים לקיים הליך שימוע מחודש, וכתוצאה ממנו הוחלט להמליץ על החלטת ממשלה מחודשת. כיוון שהרשות מצאה לנכון לתקן את התנהלותה רק לאור העתירה, ובשל הגשת העתירה, מן הדין שתשא היא בהוצאות שנבעו מההתנהלות האמורה, גם כך בייחוד שעה שחובת השימוע נקבעה הלכה למעשה בפסק הדין הקודם בהתדיינות שבין הצדדים. 3. בנסיבות העניין הבקשה לפסיקת הוצאות מתקבלת אפוא. העותרת לא פירטה את שיעור ההוצאות שהיו לה בתיק זה. אשר על כן, תגיש היא את הוצאותיה תוך 15 יום. המשיבים יוכלו להגיב לפירוט זה תוך 15 יום נוספים. ניתנה היום, כ' באדר ב' התשס"ה (31.3.2005).

בג"צ 281/05 - נשאת אבו כאס נ' שר הפנים

01.3.2005-31.3.2005
31/03/2005
פנה כלל למשרד הפנים בבקשה להסדיר את מעמדו, וגם אמו לא הגישה בקשה כזו עבורו. ההלכה הנוהגת היא כי בטרם יפנה עותר לקבלת סעד מבית משפט זה, עליו למצות את ההליכים המנהליים העומדים לרשותו (בג"צ 3383/02 ינוקשוילי נ' מדינת ישראל ; בג"צ 2421/94 אל-טללגה נ' היועץ המשפטי לממשלה ; בג"צ 4793/95 ששון נ' ראש הממשלה ושר הבטחון). עוד מקובל הוא מימים ימימה כי בלא מיצוי הליכים דינה של העתירה להידחות על הסף (בג"צ 2101/03 עבד אלפתאח עזאם נ' שר הפנים). לא ראינו מקום או עילה לנהוג בעותר בדרך אחרת, ומכאן החלטתנו לדחות את העתירה. ניתן היום, כ' באדר ב' (31.3.05).

ע"פ 645/05 - שחר דביר זליגר נ' מדינת ישראל

01.3.2005-31.3.2005
31/03/2005
ולחסוך בזמן שיפוטי, מתבקשים באי-כוח הצדדים להגיש לבית המשפט, ולמסור זה לזה, עיקרי טיעון בכתב שיכללו פרוט הטענות, הפניות לאסמכתאות משפטיות, וכן מובאות מן הפרוטוקול ומן המוצגים שבדעתם לסמוך עליהן. 3. בא-כוח המערער יגיש את עיקרי טיעוניו עד ליום 16.1.06. נציג פרקליטות המדינה יגיש את עיקרי טיעוניו לא יאוחר מיום 30.1.06. 4. באי-כוח הצדדים ימסרו זה לזה במישרין העתקים מעיקרי הטיעון המוגשים, לא יאוחר ממועד הגשתם לבית המשפט. 5. אין בהחלטה זו כדי לפטור את המערער מחובה להגיש נימוקי ערעור כנדרש על פי דין. ניתנה היום, כ' באדר ב' תשס"ה (31.3.2005).

בג"צ 9232/01 - "נח" - ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי-חיים נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

01.3.2005-31.3.2005
31/03/2005
ברי כי אין בידו של בית המשפט להאריך את מועד תחולתו של פסק הדין לתקופה כלשהי. בפסק הדין הושעתה ההחלטה הקובעת כי התקנות בטלות. עתה, משאין התקנות בתוקף, עקב אי-הארכת תוקפן על ידי ועדה של הכנסת, נוצר מצב משפטי שבגדרו אין ניתן להאריך את התקופה שננקבה בפסק הדין. אף בחלק האופרטיבי של פסק הדין שצוטט לעיל נאמר כי התקנות תעמודנה בתוקפן "עד לתאריך אחר במסגרת תקופת ההשעיה [היינו עד 31.3.05], אם יוארך תוקפן". משתוקפן של התקנות לא הוארך מעבר ליום 3.1.05, אין בידי בית המשפט להאריך את מועד ההשעיה. הבקשה נדחית. ניתנה היום, כ' באדר ב' התשס"ה (31.3.2005).

בג"צ 9232/01 - "נח" ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי-חיים נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

01.3.2005-31.3.2005
31/03/2005
את ההחלטה באשר לבטלות התקנות ואת איסור השימוש בפרקטיקה של פיטום אווזים. לא ניתן להפריד בין הדבקים. משנמצא כי לא ניתן להאריך את מועד ההשעיה בכל הנוגע לבטלות התקנות, אף לא ניתן לעשות כן בכל הנוגע לאיסור השימוש בפרקטיקה. כמובן, שאיננו מביעים כל עמדה באשר לנפקותו של פסק הדין לתקופה שממחר ואילך. נוסיף, כי לא ניתן כל הסבר בבקשה מדוע המשיבים 4 ראו לנכון לפנות לבית המשפט היום, ביום האחרון של התקופה שנקצבה בפסק הדין. אין הם יכולים לתלות את מחדלם בעצם העובדה שהוגשה בקשה על ידי המשיבים 1 ו-2 לפני ימים אחדים. ניתנה היום, כ' באדר ב' תשס"ה (31.3.05).

ע"פ 4855/02 - מדינת ישראל נ' ד"ר איתמר בורוביץ

01.3.2005-31.3.2005
31/03/2005
שנים-עשר חודשי מאסר תמורתו. והקנס שהוטל על נגה רחמני מועמד בזה על 300,000 ₪, או ריצוי שישה חודשי מאסר תמורתו. עונשי המאסר בפועל והמאסר על-תנאי שנגזרו על השלושה נותרים על כנם. כן נותר על כנו הקנס שהושת, על-פי גזר-דינו של בית-המשפט המחוזי, על איילון חברה לביטוח בע"מ (המערערת 1 בע"פ 4917/02). 194. הממונה על עבודות השירות יגיש לבית-המשפט תוך שלושים ימים ממועד שימוע פסק-הדין חוות-דעת עדכניות ביחס למערערים איתמר בורוביץ, לוי רחמני ונגה רחמני, ועם קבלת חוות-הדעת יובאו הערעורים לפני הרכב למתן החלטה משלימה. ניתן היום, כ' באדר ב' תשס"ה (31.3.05)

עב' (באר-שבע) 1701/02 - בוסנקו מיכאל נ' טובי מיכאל

01.3.2005-31.3.2005
31/03/2005
הוא יגולם על ידי הנתבע ובלבד שהתובע יקבל לידיו סך של 26.000 ₪ . ב. הסכום הנ"ל ישולם לתובע כמפורט להלן : עד יום 1.6.05 - 6,000 ₪ עד יום 1.7.05 - 5,000 ₪ עד יום 1.8.05 - 5,000 ₪ עד יום 1.9.05 - 5,000 ₪ עד יום 2.10.05 - 5,000 ₪ הסכומים דלעיל לא ישאו הפרשי ריבית או הצמדה . כל סכום שלא ישולם במועדו - ישא ריבית והצמדה מהיום שנקבע לתשלום ועד לתשלום בפועל . 3. בפוסקי כך הבאתי בחשבון את כל שנטען בכתבי הטענות וכן במהלך הדיון שנערך . 4. אין צו להוצאות. 5. העתק פסק-הדין ישלח לצדדים לאלתר . ניתן היום כ' ב אדר ב, תשס"ה (31 במרץ 2005) בהעדר הצדדים .

בש"א (חיפה) 1379/01 - קצין משה נ' זוהיר סעד נסאר

01.3.2005-31.3.2005
31/03/2005
11. לאור כל האמור לעיל במצטבר, מה גם נוכח העובדה כי ככלות הכל , כעולה על פניו מן המצורפים לבקשה - ניגבה סכום החוב ,ופתוחה הדרך בפני התובע לפנות לגובה התשלום - על ב"כ התובע להודיע לביה"ד בכתב , תוך 10 ימים מהיום , האם מבקש הוא להמשיך בהליכים בתיק זה או שמא ניתן למחוק התביעה בתיק זה. לא תתקבל הודעה כאמור, יתפרש הדבר כי אין בדעת התובע להמשיך בהליכים - ויינתן פס"ד המורה על מחיקת התביעה. אין צו להוצאות. 12. תיק בש"א זה ייסגר ברישומי ביה"ד. ניתנה היום כ' ב אדר ב, תשס"ה (31 במרץ 2005) בהעדר הצדדים. המזכירות תשגר עותק החלטה זאת לב"כ הצדדים.

עב' (חיפה) 1587/02 - אבו רקיה כמאל נ' לוי יהודה - נגריית ארז

01.3.2005-31.3.2005
31/03/2005
ועד התשלום המלא בפועל. ג. הפרש שכר 3.02 בסך 3,307 ₪ בתוספת פיצויי הלנת שכר מיום 1.4.02 ועד התשלום המלא בפועל. ד. פיצויי פיטורין בסך 5,530.5 ₪ בתוספת פיצויי הלנת פיצויים מיום 1.5.02 ועד התשלום המלא בפועל. ה. פדיון חופשה והבראה בסך 4,334 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.5.02 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ + מע"מ כחוק. 24. הצדדים רשאים לערער על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מתאריך המצאת פסק הדין. ניתן היום כ' ב אדר ב, תשס"ה (31 במרץ 2005) בהעדר הצדדים.

ע"פ 4855/02 - מדינת ישראל נ' ד"ר איתמר בורוביץ

01.3.2005-31.3.2005
31/03/2005
שנים-עשר חודשי מאסר תמורתו. והקנס שהוטל על נגה רחמני מועמד בזה על 300,000 ₪, או ריצוי שישה חודשי מאסר תמורתו. עונשי המאסר בפועל והמאסר על-תנאי שנגזרו על השלושה נותרים על כנם. כן נותר על כנו הקנס שהושת, על-פי גזר-דינו של בית-המשפט המחוזי, על איילון חברה לביטוח בע"מ (המערערת 1 בע"פ 4917/02). 194. הממונה על עבודות השירות יגיש לבית-המשפט תוך שלושים ימים ממועד שימוע פסק-הדין חוות-דעת עדכניות ביחס למערערים איתמר בורוביץ, לוי רחמני ונגה רחמני, ועם קבלת חוות-הדעת יובאו הערעורים לפני הרכב למתן החלטה משלימה. ניתן היום, כ' באדר ב' תשס"ה (31.3.05)