אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.3.2015-31.3.2015

נמצאו 31533 מסמכים עבור '01.3.2015-31.3.2015'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עורף (מחוז שיפוטי עורף) 30/15 - התובע הצבאי נ' טוראי א.כ

01.3.2015-31.3.2015
31/03/2015
שתי היעדרויות משירות קודמות, בגינן הועמד לדין משמעתי. הצדדים הציגו בפניי הסדר טיעון המתחשב בהודאת הנאשם, חיסכון בזמן שיפוטי, משך ההיעדרות, נסיבותיו האישיות וכן עברו. בנסיבות אלה מצאתי לכבד את עתירתם המשותפת של הצדדים לעניין העונש. על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים: 1. עשרים (20) ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל מיום מעצרו. 2. עונש מאסר מותנה בן שישים (60) ימים למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה לפי סעיף 92 או 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955. · זכות ערעור תוך 15 יום. · ניתן היום, 31/03/15, י"א ניסן תשע"ה, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.

בג"צ 9420/11 - העותרת: נ' המשיבים:

01.3.2015-31.3.2015
31/03/2015
קרקע בפנקסי המקרקעין אלא על פי תשריט שאושר על פי פרק זה או על פי סימן ז' לפרק ג'; לא יינתן פסק-דין לחלוקת קרקע בין בעליה המשותפים אלא על פי תשריט ואישור כאמור, ולא יהא תוקף לכל רישום שנעשה בניגוד לסעיף זה לאחר תחילת חוק זה". כאמור, העותרת לא פעלה בדרך של פירוק שיתוף משיקולים השמורים עמה. ש ו פ ט הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ח' מלצר. ניתן היום, ‏י"א בניסן התשע"ה (‏31.3.2015). ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט ת _________________________ העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11094200_K19.doc אכ+הי+מה מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט, 

רע"א 837/15 - פתחי עבדלכרים אבו ליל נ' עזבון המנוח עבד אל כרים חוסין אבו ליל

01.3.2015-31.3.2015
31/03/2015
לפיצוי בגין 'אבדן דמי חכירה' משתכללת רק מיום קניית החזקה במקרקעין בפועל על-ידי הרשות המפקיעה, כפי עמדת המשיבים ובהתאם להכרעתו של בית המשפט המחוזי. כפי שציינו המבקשים, להכרעתי זו עשויה להיות השלכה על מסלול הפיצויים בו ילכו. ההכרעה היא ברורה, והמבקשים יכלכלו את צעדיהם כטוב בעיניהם. 17. אשר על כן, הערעור נדחה. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות. ניתן היום, ‏י"א בניסן התשע"ה (‏31.3.2015). ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט _________________________ העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15008370_O02.doc עב מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט, 

עת"מ (תל אביב) 53068-09-14 - לומינו מסחר בינלאומי בע"מ נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב

01.3.2015-31.3.2015
31/03/2015
הבנייה. 22. בסיכומם של דברים, נמצא כי מקרה זה איננו נמנה על המקרים המסוימים והחריגים המצריכים את פתיחת שערי בית המשפט על אף שהעותרת טרם מיצתה את הפנייה לוועדת הערר, בייחוד מקום בו מדובר בעותרת אשר הייתה מודעת לזכויותיה ועמדה בקשר תדיר ורציף וישיר עם הרשויות המוסמכות, וטענותיה נפרסו לא פעם בפניהן, כמו גם בהליכים משפטיים שונים. סוף דבר 23. העתירה נדחית. 24. העותרת תישא בהוצאות ושכ"ט באי כוח המשיבות בסך של 30,000 ₪ שיחולקו באופן שווה בין משיבות 1-3; משיבה 4; משיבה 5 (לכל אחת 10,000 ₪) ניתן היום, י"א ניסן תשע"ה, 31 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.

מז"י (מחוז שיפוטי מז"י) 49/15 - התובע הצבאי נ' סמל א.פ

01.3.2015-31.3.2015
31/03/2015
גם מכך שאנו מצויים בפתחו של חג החירות - וקבלת עתירתה של ההגנה תאפשר לנאשם לחגוג את החג עם משפחתו, לאחר תקופה ממושכת שבה היה הנאשם עצור במעצר סגור. לצד האמור, מצאנו להכביד ברכיב המאסר המותנה, לשם הרתעתו בעתיד. 9. סוף דבר, מצאנו לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: א. שישים (60 (ימי מאסר, בניכוי מעצרו הסגור, החל מיום 11/2/2015. ב. מאסר על תנאי בן מאה (100) ימים למשך שנתיים (2), לבל יעבור הנאשם כל עבירה שיש בה יסוד של איומים או אלימות. ג. הורדה לדרגת טוראי. זכות ערעור כחוק. ניתן היום, ‏31/03/15, ‏י"א ניסן תשע"ה, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.

דר' (מחוז דרום) 58/15 - התובע הצבאי נ' טוראי ב.מ

01.3.2015-31.3.2015
31/03/2015
מערך גחל"ת לפטור את הנאשם משירות צבאי. הנאשם מסר, כי בעת שנעדר משירותו היה מצבו מבית קשה, עד כדי מחסור של ממש במזון, וכי "לא הייתה לי ברירה". בנסיבות אלו מצאתי לכבד את עתירתם המשותפת של הצדדים לעניין עונשו של הנאשם. על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים: 1. ארבעים וחמישה (45) ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרו. 2. עונש מאסר מותנה בן חמישים (50) ימים למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה לפי סעיף 92, 94 או 102 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955. זכות ערעור תוך 15 יום. ניתן היום, ‏31/03/15 , ‏י"א ניסן תשע"ה, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.

דר' (מחוז דרום) 59/15 - התובע הצבאי נ' טוראי ע.א

01.3.2015-31.3.2015
31/03/2015
מערך גחל"ת המליץ על שינוי שיבוצו של הנאשם. בנסיבות אלו מצאתי לכבד את עתירתם המשותפת של הצדדים לעניין עונשו של הנאשם. על הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים: 1. חמישים ושלושה (53) ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרו. 2. הפעלתו, בחופף לעונש המאסר המוטל בסעיף 1, של עונש המחבוש המותנה, בן ששת (6) הימים, שהוטל ב-ת/2. 3. עונש מאסר מותנה בן שישים (60) ימים למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה לפי סעיף 92, 94 או 102 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955. זכות ערעור תוך 15 יום. ניתן היום, ‏31/03/15 , ‏י"א ניסן תשע"ה, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים. _

מז"י (מחוז שיפוטי מז"י) 61/15 - התובע הצבאי נ' טוראי ברק מזרחי

01.3.2015-31.3.2015
31/03/2015
המוטל בסעיף 1, ושלושים וחמישה (35) ימים ממנו ירוצו בחופף לעונש המאסר המוטל בסעיף 1. 3. עונש מאסר מותנה בן ארבעים וחמישה (45) ימים למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה לפי סעיף 92, 94 או 102 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955. בסופו של יום, על הנאשם לרצות עונש מאסר בפועל כולל בן חמישים ושמונה (58) ימים ואשר מניינו החל ביום מעצרו. הוראות סעיף 404א(א) עד (ד) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, שעניינן הגבלה על מסירת מידע מן המרשם הפלילי, אינן חלות בתיק זה. זכות ערעור תוך 15 יום. ניתן היום, ‏31/03/15 , ‏י"א ניסן תשע"ה, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.

מז"י (מחוז שיפוטי מז"י) 79/15 - התובע הצבאי נ' טוראי א.ב

01.3.2015-31.3.2015
31/03/2015
מותנה בן שישים (60) ימים למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג - 1973 או עבירה שעניינה אי קיום הוראות המחייבות בצבא בגין שימוש בחומר משכר כהגדרתו בפקודת מטכ"ל 33.0220, למעט משקה משכר. 3. עונש מאסר מותנה בן שלושים (30) ימים למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955. 4. שישים (60) ימי פסילה מהחזיק או מקבל רישיון נהיגה, אזרחי או צבאי, שתחילתם ביום גמר ריצוי עונש המאסר בפועל. זכות ערעור תוך 15 יום. ניתן היום, ‏31/03/15 , ‏י"א ניסן תשע"ה, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.

מז"י (מחוז שיפוטי מז"י) 82/15 - התובע הצבאי נ' סמל ל.ש

01.3.2015-31.3.2015
31/03/2015
הבאים: 1. חמישים (50) ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל ביום מעצרו. 2. עונש מאסר מותנה בן שישים (60) ימים למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג - 1973 או עבירה שעניינה אי קיום הוראות המחייבות בצבא בגין שימוש בחומר משכר כהגדרתו בפקודת מטכ"ל 33.0220, למעט משקה משכר. 3. עונש מאסר מותנה בן ארבעים וחמישה (45) ימים למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה לפי סעיף 127א לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955. 4. הורדה לדרגת טוראי. זכות ערעור תוך 15 יום. ניתן היום, ‏31/03/15 , ‏י"א ניסן תשע"ה, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.