אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.8.2004-31.8.2004

נמצאו 3414 מסמכים עבור '01.8.2004-31.8.2004'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"פ (ירושלים) 3194/02 - מדינת ישראל נ' שלמה (בן אריה) אגאי

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
והגעתי למסקנה כי יש מקום לקבל את העונש המוצע על-ידי הסניגור במסגרת הסדר הטיעון. אני גוזר על הנאשם עונש מאסר בפועל של 6 חודשים אשר ירוצו בעבודות שירות, בגבעת התחמושת, כמפורט בחוות דעת הממונה מיום 30.6.04. הנאשם יתייצב ביום ג', 7.9.04 בשעה 08:00 בפני מר דודו שילו, המפקח האחראי במקום. כן אני גוזר על הנאשם מאסר על-תנאי של 10 חודשים, והתנאי הוא שלא יעבור במשך שנתיים מיום סיום עבודות השירות על עבירה לפי סעיף 425 לחוק העונשין. הודע על זכות ערעור לבית המשפט העליון תוך 45 יום. ניתן היום, י"ד באלול תשס"ד (31 באוגוסט 2004), במעמד הנאשם וב"כ הצדדים.

דנ"א 11196/03 - העותרים בדנ"א 11196/03: נ' המשיבה:

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
כמשמעות מושג זה בדין הגרמני, ועל-כן אינו מבסס זכאות לתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז1957-. בהחלטת כבוד הנשיא הועברו העתירות לעיוני. לאחר שעיינתי בפסק-הדין, בטענות העותרים ובתגובת המשיבה, הנני מורה על קיום דיון נוסף בשאלה הבאה: האם גירוש מאורגן של יהודים מבתיהם בתקופת מלחמת העולם השנייה, שהתבצע - כולו או חלקו - ללא ליווי חמוש, עשוי להוות "שלילת חירות" מהסוג המזכה בתגמולים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז1957-? הדיון הנוסף יקוים לפני הרכב חמישה. העתירה תוחזר לכבוד הנשיא לקביעת שופטי המותב. ניתנה היום, י"ד באלול תשס"ד (31.8.04).

רע"א 7161/05 - בת דור-אגודה לאומנות המחול תל אביב נ' מיכאל פוקס ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
אינה חולקת על התוכן המהותי של ההחלטות, ואינה חולקת על ההפרות אשר יוחסו לה, אלא בשפה רפה. לצורך ההליך שבפני נראה כי צדק בית המשפט המחוזי עת קבע כי סיכויי ההליך אינם רבים. לפיכך, המבקשת לא עמדה בנטל להוכיח כי יש ליתן לה פטור מהפקדת עירבון, והתוצאה היא שהבקשה נדחית. אני קובע אפוא כי עירבון בסך 15,000 ₪ יופקד בתיק זה תוך 10 ימים מעת ההמצאה. בהעדר הפקדה יידחה ההליך ללא התראה נוספת. כן תישא המבקשת בשכר טרחת המשיבים בגין בקשה זו, בסך של 1,000 ₪. סכום זה ישא ריבית והצמדה כדין מיום החלטתי זו ועד התשלום בפועל. ניתנה היום, כ"ו באב תשס"ה (31.8.05).

בג"צ 7968/04 - פלונית נ' גלעד אמיר, מנהל בי"ס התיכון ליד האוניברסיטה ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
המשיב 1 לשבץ את בתה של העותרת בכיתה רגילה בתיכון שליד האוניברסיטה העברית, ולא בכיתה מואצת. העותרת טוענת כי החלטה זו התקבלה על פי המלצת מנהלת בית הספר היסודי של הבת, ואותה המלצה ניתנה מטעמים שאינם ענייניים, בשל ביקורת שמתחה על אחת ממורות בית הספר. דין העתירה להידחות על הסף. על פי סעיף 3 לתוספת הראשונה לחוק בתי- משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000, ענייני "רישום הרחקה והעברה של תלמידים" מצויים בתחום סמכותו של בית-המשפט לעניינים מינהליים. בהתקיים סעד חלופי זה אין מקום לעתירה בפנינו. העתירה נדחית. ניתן היום, י"ד באלול התשס"ד (31.8.2004).

עב' (חיפה) 1028/00 - עבדלג'ני עבדלג'ני נ' מוראני נאיפה ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
תקיפה ואף ניסה להעליל עליו העסקת עובד מהשטחים (תורקמאן ח'אלד) ללא אישור העסקה ולסבכו עם רשויות החוק, ומשמצאנו כי גרסתו של התובע אינה מהימנה, אנו מוצאים כי יש לחייבו בהוצאות משמעותיות. על כן אנו מחייבים את התובע לשלם לנתבעים הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל. 48. לצדדים זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מקבלת פסק דין זה. ניתן היום י"ד באלול, תשס"ד (31 באוגוסט 2004) בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

עב' (חיפה) 473/03 - בלנגה אריאל נ' אוריאן הפקות דפוס בע"מ

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
במזיד למחשב. התביעה להודעה מוקדמת והתביעה הנגדית בגין אי-מתן הודעה מוקדמת נדחות בזאת בנסיבות העניין, כי 2 הצדדים בהתנהגותם ההדדית גרמו לכך שהפסקת העבודה היתה מיידית. 22. באשר לתביעה שכנגד על גרימת נזקים לנתבעת בסך של 50,000 ₪ - אזי הנתבעת והתובעת שכנגד לא הביאה אפילו ראשית ראיה לביסוס טענתה בנדון. לא פורטו הנזקים הספציפיים בכתב התביעה עם פירוט חשבונאי מפורט ומדויק, אלא רק נוקב הסכום הנתבע. על כן - בנסיבות העניין, התביעה שכנגד נדחית בזאת. 23. כל צד ישא בהוצאותיו. ניתן היום, באוגוסט 2004, בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

עמ"ה (חיפה) 288/01 - שותפות מסעדת האחים עאסלה נ' מדינת ישראל / פקיד שומה חיפה

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
בעינם. ב. הערעור בתיק ע"ש 702/02 - (1) לגבי שנות המס 1996 - 1998 - שומת עסקאות, מתקבל בחלקו ובאופן שתוספת המס תחושב על בסיס 324 ימי עבודה בשנה. הנתונים האחרים לעניין תוספת המס, יישארו בעינם. (2) הערעור על שומת העסקאות לשנת המס 2000, נדחה. ג. מאחר שהערעורים התקבלו בחלקם, יישאו המערערים בהוצאות המשפט, ואולם בקביעת שיעורם יילקח בחשבון כי הערעורים נדחו רק בחלקם. המערערים, ביחד ולחוד, ישלמו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים. ניתן היום י"ד באלול, תשס"ד (31 באוגוסט 2004) בהעדר הצדדים.

ע"ש (חיפה) 687/01 - ראש ארם יזמות ובניה בע"מ, ח"פ נ' ממונה אזורי מע"מ חיפה

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
ה-13). התוצאה 25. אשר על כן, אני מורה כמפורט להלן: א. הערעור בכלל הערעורים שהוגשו, נדחה, למעט: (1) נושא חישוב שיעור הקנסות שהוטלו, בגין סטייה מהותית מהוראות ניהול הספרים. החישוב לגביהם ישונה, כמפורט בסעיף 18 לפסק הדין. (2) כמו כן, תיושם הלכת פס"ד שגיא, בשאלת קנס פיגורים על תקופת חיוב הקנס בגין החיוב בתוספת מס. ב. המערערות, בכל הערעורים שאוחדו, יישאו, ביחד ולחוד, בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ₪, נכון למועד מתן פסק הדין בערעור. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לב"כ הצדדים. ניתן היום י"ד באלול, תשס"ד (31 באוגוסט 2004) בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 1105/95 - יעקב בסרבי נ' גבי גלס ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
לנכון לחייב את התובע בתשלום שכר המומחים. זכותו של התובע היא להוכיח את נכותו. הדרך היחידה המסורה בידיו, היא מינוי מומחה מטעם בית המשפט, וחקירתו. אשר-על-כן, אין לחייב את התובע בהחזר שכר המומחים שמונו בעניינו. כך גם איני רואה לנכון לנכות מהתובע גימלה רעיונית של שירותים מיוחדים, כאשר לא הוכח שהתובע זכאי לשירותים כאלה. 35. לאור האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע סך של 536,946 ש"ח. כמו-כן, ישלמו הנתבעים הוצאות המשפט שנגרמו לתובע ובנוסף שכ"ט עו"ד בשיעור 13% ומע"מ על סכום זה. ניתן היום, י"ד באלול תשס"ד (31 באוגוסט 2004), בהעדר הצדדים.

ע"א (תל-אביב-יפו) 1950/01 - סמואל אלישבע ואח' נ' רונן זהבה ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
בחיוביהם. 4. לא תפונה אחת הדירות כאמור לעיל, ישלמו המשיבים הרלבנטיים למערערת, פיצוי בגין אי פינוי הדירה במועד, בסך השווה ל-60 $ ארה"ב לכל יום של איחור בפינוי הדירה. 5. מתמנה כונס נכסים לצורך רישום הדירות על שמות הרוכשים, עו"ד אילן בר-חנין מרח' המסגר 59 תל-אביב. שכרו של הכונס הנכבד, ישולם על ידי רוכשי הדירות, בחלקים שווים. המינוי יכנס לתוקפו ביום ה-15 לסילוק כל התשלומים, על פי פסק הדין. 6. אין צו להוצאות בערכאה זו. העתק פסק הדין יישלח לצדדים ולכונס עו"ד אילן בר-חנין, בדואר. ניתנה היום י"ד באלול, תשס"ד (31 באוגוסט 2004) בהיעדר הצדדים.