אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 01.8.2004-31.8.2004

נמצאו 3414 מסמכים עבור '01.8.2004-31.8.2004'. מוצגים מסמכים 31 עד 40

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ה"פ (תל-אביב-יפו) 112/00 - שלום לקס ואח' נ' קטי כרמל הלפרין ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
סכנה המחייבת את נתינתו. 4. לאור החסר הראייתי האמור, בשני יסודותיה של בקשת סעד המניעה, אין בסיס לקביעה כי השימוש בקרקעות המוצמדות למרכי חניה מפריע למתקן המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, הפרעה שיש בה כדי לערער את תוקף ההצמדה. סיכום לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את בקשתם של המבקשים, וקובעת כי זכותם של המשיבים בקרקעות המוצמדות, תקפה. המבקשים ישלמו למשיבים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 7,500 ש"ח בתוספת מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. ניתן היום י"ד באלול, תשס"ד (31 באוגוסט 2004)

רע"א 10141/03 - בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' עזבון המנוחה עמליה סלע ז"ל ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
2. אם לא יגיעו להסכם כאמור ישיבו המשיבים על הבקשה תוך 21 ימים מיום ההמצאה של החלטה זאת. 3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. 4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקש. 5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב. העדר התייחסות כמוהו כהסכמה. העדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך. ניתנה היום, י"ד באלול תשס"ד (31.8.04).

רע"א 10388/03 - אילנה ימין נ' החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
היום, לא השתנה דבר וכאמור, גם בעניין זה אין בפני כל החלטה שיפוטית נשוא הבקשות שבפני. 2. כאשר אין בפני כל החלטה או פסק דין שבהתייחס אליהם מתבקשת כל אחת מהבקשות, וכאשר על פי ההחלטות המצויות בתיק בית המשפט שניתנו בערכאות השונות אין בידי המבקשת להצביע על זכויותיה בנכס ולא על החלטה כלשהי המורה על פינויה ממנו, וכאשר גם בפני לא הצביעה המבקשת על החלטה או על זכות כאמור, איני מוצאת שיש מקום, ואף אין עילה, לעכב את ביצוע הליכי הפינוי וכמו-כן איני מוצאת שיש מקום להאריך המועד להפקדת הערבון. שתי הבקשות נדחות איפוא. ניתנה היום, י"ד אלול תשס"ד (31.8.04).

ע"א 10879/03 - עז' המנוח כץ משה ז"ל נ' בנק אגוד לישראל בע"מ ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
רייכבך ,עו"ד 3. יהודה סמרה בבית המשפט העליון בירושלים [31.08.04] כבוד הרשם עודד שחם סיכומים בכתב החלטה בתיק זה ניתן ביום 22.3.04 החלטה לפיה יוגשו סיכומי המערער עד יום 12.8.04. עד היום לא הוגשו סיכומים מטעם המערער ולא הוגשה בקשה להארכת המועדים להגשתם. אני מאפשר למערער ליתן טעם, תוך חמישה ימים, מדוע לא יימחק הערעור מחוסר מעש או יועבר תיק הערעור להרכב לשם דיון בו, על פי תקנות 448(ג) ו-450(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984. העדר תגובה יביא למחיקת הערעור או להעברתו להרכב כאמור ללא התראה נוספת. ניתנה היום, י"ד באלול התשס"ד (31.8.04).

דנ"א 11020/03 - ישראל ארן נ' הרשות המוסמכת לצורך חק נכי רדיפות הנאצים

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
619. בהחלטת כבוד הנשיא הועברה העתירה לעיוני. מתברר שהעותר לא היה צד להליך האמור, אלא להליך אחר, שפסק-הדין ניתן בו לאחר שהוגשה העתירה הנוכחית (רע"א 4696/02 ישראל ארן ואח' נ' הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957). הרשות לעתור לקיום דיון נוסף נתונה רק למי שהיה בעל-דין בהליך שבו ניתן פסק-הדין (סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984). העותר, כאמור, לא היה בעל-דין בהליך שבו ניתן פסק-הדין נשוא העתירה, ולפיכך אין לו מעמד להישמע בעתירה לקיום דיון נוסף בפסק-הדין. העתירה נדחית. ניתנה היום, י"ד באלול תשס"ד (31.8.04).

בג"צ 11461/03 - גמיל שאקר ג'בר ואח' נ' שר הפנים ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
המתוקנת מביאות בהכרח גם לדחייתה של העתירה שכן על-פי המצב החוקי הקיים לאחר החלטת הממשלה ובעקבות כניסתו לתוקף של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, בקשות מחודשות או בקשות חדשות לאיחוד משפחות אינן מטופלות על-ידי משרד הפנים. כידוע, בימים אלו תלויות בפני בית משפט זה עתירות עקרוניות כנגד חוקתיות החוק אך לעת הזאת, כל עוד לא שונה המצב החוקי, אין הבקשה לאיחוד משפחות יכולה להתברר. זכותם של העותרים שמורה להם לשוב ולפנות בבקשה חדשה, אם יחול שינוי במצב המשפטי. אשר על כן, דין העתירה להידחות. ניתן היום, י"ד באלול התשס"ד (31.8.2004).

ע"ש (באר-שבע) 1571/02 - לייש שיווק חלב בע"מ נ' ממונה מע"מ אשדוד

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
שביצע ברפת - הוא עשה זאת תוך ניפוח סכומי העבודות ב - 25%-30%. לאמור, לא זו בלבד שאין המדובר בעבודות שבוצעו על ידי ת. ליאן בע"מ כי אם ע"י המערערת עצמה - אלא שגם הסכומים שנקב שמחוני באותן החשבוניות הינם מנופחים ומופרכים מעיקרא. 9. בדין ביטל אפוא המשיב את ניכויי מס התשומות שהתיימרה המערערת לנכות בגין 7 החשבוניות נשוא ערעור זה - ודין הערעור להידחות. המערערת תשלם למשיב הוצאות הערעור, לרבות שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. המזכירות מתבקשת להמציא העתק פסק הדין לצדדים. ניתנה היום י"ד באלול, תשס"ד (31 באוגוסט 2004) במעמד הצדדים

ת"א (חיפה) 21596/99 - מסקלצ'י נינה גלברט נ' נוסנבאום חנה ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
לקדמותו כדלקמן: לפרק את השירותים ואת הגלריה שנבתנה בחנות, לפרק את צינורות המים והביוב, להחזיר את דלת הכניסה והויטרינה הקודמות, לפרק את המזגן שהותקן, ולתקן ולצבוע את הקיר במקומות ההסרה, אלא אם קיבלה הנתבעת 1 קודם לכן הסכמת בעל הבית לשינויים ושיפוצים אלה. ג. הנתבעת 1 תהיה רשאית שלא לפנות את החנות אם תקיים האמור בסעיף ב' ותשלם לבעל הבית 15,000 ₪, הכל בתוך 60 יום מקבלת פסק הדין. ד. הנתבעים ישלמו לתובעת הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ. המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים ניתן היום י"ד באלול, תשס"ד (31 באוגוסט 2004) בהעדר הצדדים.

בש"א (ירושלים) 1800/03 - רחימי אהרון ואח' נ' פחלייב יוסף ואח'

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
טיב הזכויות, והטענות לגופן, ואף אינו נכנס לבחינת שאלות של מהימנות. בשלב זה אין על בית המשפט להכריע בשאלות סיכויי המבקשים בהגנתם. די שהמבקשים העלו גירסה, אשר לא קרסה במסגרת חקירות המצהירים, על מנת להצדיק היעתרות לבקשה. בנסיבות כפי שהן עולות מן החחומר שבתיק, אכן אין לומר, כי גירסת הגנתם של המבקשים היא משוללת כל יסוד, ולפיכך, מן הראוי לאפשר להם להוכיח את גירסתם, כפי שאף המשיבים יצטרכו להוכיח את תביעתם. 6. לאור כל האמור לעיל, ניתנת למבקשים רשות להגן. הוצאות הבקשה יהיו לפי התוצאות בתיק העיקרי. ניתנה היום י"ד באלול, תשס"ד (31 באוגוסט 2004)

ד"מ (תל-אביב-יפו) 5969/03 - בכר משה נ' לוחות אורי בע"מ

01.8.2004-31.8.2004
31/08/2004
נסתר שיעור יתרת פדיון החופשה בהתאם לחוו"ד מומחה (ת/ה) - התוצאה היא שהתביעה ברכיב זה מתקבלת. 4. סוף דבר הנתבעת, לוחות אורי בע"מ, תשלם לתובע יתרת פדיון חופשה בסך -.705 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה עד מועד התשלום המלא תוך 15 יום. משנתקבלה התביעה באופן חלקי, תישא הנתבעת בהוצאות משפט (שכ"ט עו"ד) בסך -.500 ₪ בצירוף מע"מ כדין אשר ישולמו תוך 15 יום. ניתן לבקש רשות ערעור מנשיא בית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת פסק-הדין. העתק מפסק הדין יישלח לצדדים ע"י מזכירות ביה"ד. ניתנה היום 31 באוגוסט, 2004 (י"ד באלול תשס"ד)