אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 02.06.2021

נמצאו 194 מסמכים עבור '02.06.2021'. מוצגים מסמכים 21 עד 30

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

סע"ש (תל אביב) 23175-09-20 - הגר גור נ' טלי שטיין

02.06.2021
02/06/2021
של התובעת הנוגעים לתובעת עצמה לרבות מסמכים כתובים, תמונות וסרטונים. בנוסף תגלה את כל השיחות המוקלטות שבוצעו מטעמה של הנתבעת בקשר לתובעת לרבות השיחה מיום 9.3.2021. המידע האמור יגולה בתצהיר גילוי מסמכים משלים אליו יצורפו כל המסמכים המפורטים בו וזאת עד ליום 23.6.2021. 24. בנסיבות בהן הבקשה נעתרה בחלקה, ההוצאות יילקחו בחשבון בתום ההליך. הוראות בדבר המשך ההליך 25. הנתבעת תגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 23.6.2021 ותעביר העתק ממנו במישרין לתובעת. 26. קדם המשפט יתקיים במועדו. ניתנה היום, כ"ב סיוון תשפ"א, (02 יוני 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (עכו) 55891-09-19 - פראג' דאהר נ' רשת גנים

02.06.2021
02/06/2021
לרבות סיכומים על נספחיהם, החלטתי לחייב את הנתבעת לשלם לתובע סכום כולל של 17,000 ₪. יובהר, כי סכום זה כולל גם שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, וגם פסיקה ביחס לחוב השנוי במחלוקת. הסכום האמור לעיל ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן - יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום בפועל. לאור הסכמת הצדדים למתווה דיוני מקוצר, אשר היה בו כדי לחסוך בזמנו של בית המשפט, אני מורה להשיב לתובע, באמצעות בא כוחו, את האגרה ששולמה, למעט אגרת המינימום שאינו מוחזרת על פי התקנות. המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים. ניתן היום, כ"ב סיוון תשפ"א, 02 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

ד"מ (תל אביב) 16441-03-21 - גיל זילברמן נ' ש.מ. תעשיות נעליים בע"מ

02.06.2021
02/06/2021
לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים הבאים: א. פיצויי פיטורים בסך 2,075 ₪. ב. פדיון חופשה שנתית בסך 1,134 ₪. ג. הפרשות לפנסיה בסך 1,591 ₪. ד. לסכומים המפורטים לעיל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.21 ועד לתשלום המלא בפועל. ה. הוצאות משפט בסך 500 ₪. לא ישולם סכום זה בתוך 30 יום הוא יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל. 6. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מהיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו. ניתן היום, כ"ב סיוון תשפ"א, (02 יוני 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"צ (חיפה) 24737-03-21 - חיים רבינוביץ' נ' רהיטי חן איטליה בע"מ

02.06.2021
02/06/2021
התובענה הייצוגית, לא יגרמו נזק לאינטרס הציבורי או לחברי הקבוצה. 8. מאותו הטעם גם ראיתי לפטור את הצדדים מחובתם לפרסם הודעה זו בהתאם לסע' 16(ד)(1) לחוק, ותקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010. 9. כפועל יוצא מכך, אני מורה על דחיית תביעתו האישית של המבקש ועל מחיקת בקשת האישור והתובענה הייצוגית כנגד משיבה מס' 3. 10. כן מחייב את משיבה מס' 3 לשלם למבקש גמול בסך 2,000 ₪ וכן לשלם לב"כ המבקש שכ"ט בסך 16,000 ₪ בתוספת מע"מ, בתוך 30 יום מקבלת פס"ד זה. המזכירות תמציא פס"ד זה לצדדים. ניתן היום, כ"ב סיוון תשפ"א, 02 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (אריאל) 2684-05-18 - וועד מקומי שערי תקווה נ' אריה יהודה אזואלוס

02.06.2021
02/06/2021
לא הצליחו להוכיח קיומה של רשלנות כלשהי מצד התובע ולא הוכיחו קשר סיבתי באמצעות חוות דעת כדין בין מחדלי התובע אם היו כאלה לבין הנזילות. לאור כל האמור לעיל, אני דוחה את כל טענות ההגנה של הנתבעים. סוף דבר התביעה מתקבלת ואני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע את מלוא סכומי התביעה בניכוי הסכומים ששולמו על ידם לאחר שהתביעה הוגשה על חשבון החוב בצירוף הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך של 7,000 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום. ניתן להגיש פסיקתא עם הסכומים העדכניים (לאחר ניכוי אלה ששולמו), לחתימתי. ניתן היום, כ"ב סיוון תשפ"א, 02 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

סע"ש (באר שבע) 29737-01-21 - נטליה זרחין נ' המועצה המקומית ערערה בנגב

02.06.2021
02/06/2021
בבית הדין על מנת להחקר על תצהיריהם. 9. סירב עד לאמת עדותו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עימו בדברים, יגיש הצד המבקש לזמנו בקשה לבית הדין בה יפרט את המאמצים שנעשו על מנת לקבל תצהיר, הסיבה לאי הגשת תצהיר ותמצית העדות. הבקשה תוגש בתוך המועד הקבוע לאותו צד להגיש את תצהיריו. הבקשה תועבר ישירות לצד שכנגד. 10. לעיון ביום 31.8.21 למעקב תצהירים. 11. הצדדים יודיעו לבית הדין, 14 יום לפני המועד שייקבע להוכחות, שיצרו קשר עם העדים ווידאו את הגעתם לעדות במועד ההוכחות. ניתנה היום, כ"ב סיוון תשפ"א, (02 יוני 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

תא"מ (קריות) 29592-06-20 - דניאל שמא נ' פאדיה עבד אל נור

02.06.2021
02/06/2021
משבעה ימים לפני הדיון, שאם לא כן תשקל מחיקת התביעה. 6. הצדדים יהיו ערוכים לסכם טענותיהם בעל פה בתום הדיון. בית המשפט מקציב לחקירות ולסיכומים 45 דקות . הצדדים יפעלו בהתאם. 7. לשם ייעול הטיפול בתיק מוצע לצדדים למצות את המו"מ ביניהם בניסיון להגיע להסכמות בטרם יישמעו ראיות הצדדים , וכן להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, לרבות מתן פס"ד בהתאם לסעיף 79 (א) לחוק בתי המשפט . לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים מעבר למועד ההוכחות הקבוע. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון שנקבע. ניתנה היום, כ"ב סיוון תשפ"א, 02 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

עת"מ (נצרת) 48307-09-20 - לואי הייב נ' משרד הפנים

02.06.2021
02/06/2021
להחזרתו לעותר תהיה קבלת התחייבות מעבידו לגבי שניים אלה: א. הנשק הארגוני ישמש את העותר אך ורק במקום עבודתו ולא יוצא על ידו ממקום עבודתו ובסיום משמרת העבודה, הוא יופקד בידי המעביד. ב. המעביד יתחייב לפקח על ביצוע האמור בסעיף (א) לעיל. כמו כן יחתום העותר על התחייבות שלא להוציא את הנשק הארגוני ממקום העבודה של העותר. 31. העתירה בנוגע לאי השבת רשיון הנשק הפרטי, נדחית. 32. בנסיבות העניין ומשנתקבלה העתירה בחלקה בלבד, אינני מוצא מקום לעשות צו להוצאות. המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים. ניתן היום, כ"ב סיוון תשפ"א, 02 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

ע"א (חיפה) 3495-02-20 - חגית גיגי נ' קוואלטי קרדיט פאנד

02.06.2021
02/06/2021
להביע כל דעה ביחס לטענות המבקשים, ככל שהמבקשים סבורים כי יש ממש בטענותיהם עליהם לבררן במסגרת הליכי ההוצאה לפועל המתנהלים בעניינם, כפי שאכן עשו וככל שאין דעתם נוחה מן ההחלטות שנתנו פתוחה בפניהם הדרך לערער על ההחלטות שנתנו ואולם אנו סיימנו את טיפולנו בתיק זה עם מתן פסק דיננו ביום 23/09/20 ואין בידנו לשוב ולהיזקק לטענות המבקשים. 9. לאור כל האמור, דין הבקשה להידחות. 10. בנסיבות העניין ועל מנת לא להכביר קשיים נוספים על המבקשים יישא כל צד בהוצאותיו. 11. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, כ"ב סיוון תשפ"א, 02 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

ת"ק (ירושלים) 35964-12-20 - מאיר יעקוביאן נ' אליהו שי

02.06.2021
02/06/2021
בין התאונה לבין מחלת התובע בימים אלו. אני מקבל את עדות התובע כי סירובו של הנתבע למסור את פרטיו הצריך את התובע לקבל את הפרטים באמצעות המשטרה, דבר שגרם לתובע טרחה יתרה ואיבוד זמן יקר. נגרמו לתובע ביטול זמן (אם כי לא בהיקף הנטען) ועגמת נפש כתוצאה מהתאונה ומהתנהגותו הנפסדת של הנתבע ואני מעמיד את הפיצוי בשל כך על סך של 3,000 ₪. סוף דבר: הנתבע ישלם לתובע 4,170 ₪ בתוספת הוצאות משפט בסך 500 ₪. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום, שאחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל. ניתן היום, כ"ב סיוון תשפ"א, 02 יוני 2021, בהעדר הצדדים.