אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 03.06.2019

נמצאו 1039 מסמכים עבור '03.06.2019'. מוצגים מסמכים 81 עד 90

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

רע"א 2384/19 - נחמה חן נ' פרוייקט אורנים (1992) בע"מ

03.06.2019
03/06/2019
לטענתה, למשיבים היה ברור כי היטל ההשבחה היה בשיעור של כ-193,000 ש"ח בלבד, אך בכל זאת קוזז מהתמורה סכום של כ-504,000 ש"ח. 5. לאחר שעיינתי בבקשת הרשות לערער ובנספחיה, הגעתי לכלל מסקנה שדינה להידחותבהתאם לתקנה 407א לתקנותסדרהדיןהאזרחי, התשמ"ד-1984. הקביעות בפסק הדין של בית המשפט המחוזי אינן מעוררות שאלה משפטית עקרונית שחורגת מעניינם של הצדדים, ורשות לערער אינה נדרשת כדי למנוע עיוות דין. הבקשה נדחית אפוא. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות. ניתנההיום, ‏כ"טבאיירהתשע"ט (‏3.6.2019). ש ו פ ט _________________________ 19023840_M01.docx עח

רע"א 2498/19 - שרית הרוש נ' אילנה נקש

03.06.2019
03/06/2019
לקבוע אם אכן אנו מצויים בגדרי סעיף 96 לעניין הענקה פסולה, יש לבחון את כושר הפירעון של המשיבים אותה שעה וכמו גם את תום ליבה של המבקשת ואת התמורה ששולמה בעבור הנכס ביחס לשוויו המוערך במועד העסקה (ראו למשל: רע"א 1357/17 טרדונסקי נ' שוורץ, פסקה 12 (8.8.2017)). אשר על כן, אני סבורה כי בדין דחה בית המשפט המחוזי את בקשת המבקשים לדחות על הסף את בקשת הנאמן ובכך נמנע מלהכריע בסוגיות העולות ממנה כבר בשלב מקדמי זה של ההליך. 14. סוף דבר:נוכח כל האמור לעיל, הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות. ניתנה היום, ‏כ"ט באייר התשע"ט (‏3.6.2019).

רע"א 2537/19 - ניר אלימלך נ' ד"ר מיכאל רבנר

03.06.2019
03/06/2019
עילת תביעה עצמאית כלפי המשיבה לצורך גביית חובו, ולא היה מקום לקבוע כי זכותו גוברת על זכות הנשייה של המבקש. 4. לאחר שעיינתי בבקשת הרשות לערער ובנספחיה, הגעתי לכלל מסקנה שדינה להידחות אף מבלי לבקש תשובה, בהתאם לתקנה 407א לתקנותסדרהדיןהאזרחי, התשמ"ד-1984. הקביעות בפסק הדין של בית המשפט המחוזי אינן מעוררות שאלה משפטית עקרונית שחורגת מעניינם של הצדדים, ורשות לערער אינה נדרשת כדי למנוע עיוות דין. הבקשה נדחית אפוא. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות. ניתנההיום, ‏כ"טבאיירהתשע"ט (‏3.6.2019). ש ו פ ט _________________________ 19025370_M01.docx עח

ע"א 2597/19 - יוסי חי בר ציון נ' מיטל צפרוני

03.06.2019
03/06/2019
ולא העלה למעשה כל טענה בהקשר זה. אכןמוכן אני להניחכימצבוהכלכלישלהמערעראינומןהמשופריםובהקשרזהלאנעלמהמעינייהעובדהשהמערערמיוצגבידיהלשכהלסיועמשפטי. עם זאת לא שוכנעתי כי המערער אינו יכול לשאת בהפקדת סכום עירבון כלשהו. אשרעלכןאין מקום לפטור את המערער מן החובה להפקיד עירבון, ואולם בשים לב לכך שהמשיבה 1 בחרה שלא להשיב לבקשה ובהתחשב במהות ההליך רואה אני להפחית את העירבון לשיעור מינימלי של 1,000 ש"ח. המערעריפקידאתהעירבוןבסכוםזהעדליום16.6.2019 שאםלאכןיירשםההליךלדחייהללאצורךבהודעהנוספת. ניתנה היום, ‏כ"ט באייר התשע"ט (‏3.6.2019).

רע"ב 3062/19 - משטרת ישראל נ' מוראד גראדאת

03.06.2019
03/06/2019
בהליך עתידי (ראו והשוו רע"ב 6978/12 סלע נ' שירות בתי הסוהר, פסקאות 12-13 (29.11.2012) ורע"ב 7966/17 מג'אדבה נ' שירות בתי הסוהר, פסקה 8 (9.1.2018)). יצוין כי מפרוטוקול הדיון בפני בית המשפט קמא עולה כי המבקשת לא פרשה באופן מלא את טענותיה כנגד חובת המימון - אולי מפני שלא ציפתה כי הסוגיה תעלה כלל ועיקר - ואף זו סיבה שלא להידרש לעניין, שבשום שלב לא התברר לעומקו, בהליך הנוכחי. 2. בקשת רשות הערעור נדחית - ועמה הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין שהפך, כאמור, תיאורטי. הצו הארעי שניתן בהחלטתי מיום 5.5.2019 בטל. ניתנה ביום, כ"ב באייר התשע"ט (‏27.5.2019).

ת"ק (צפת) 35005-06-17 - עוודד מאנע נ' מרים חמדון

03.06.2019
03/06/2019
מוצאת לחייב את הנתבעת בסכום נוסף מעבר לסכום זה על אף שהוצגה חשבונית מס בגין שכ"ט ששולם עבור פתיחת תיק הוצל"פ בסך 1,539 ₪. 8. סוף דבר: אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכום של 2,352 ₪ וכן שכר טרחת שמאי בסך 500 ₪ וכן אגרה בסך 100 ₪ והוצאות בסך 250 ₪ ובסך הכל 3,202 ₪. הסכומים ישולמו לתובע בתוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין בידי הנתבעת, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. 9. המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק הדין הוא 15 ימים מיום מתן פסק הדין. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים. ניתן היום, כ"ט אייר תשע"ט, 03 יוני 2019, בהעדר הצדדים.

תא"מ (חיפה) 58033-03-19 - בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ נ' אורות הטירה ביצוע (1998) בע"מ

03.06.2019
03/06/2019
למשיב. צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 30 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל. כל מסמך ו/או בקשה אשר יש להגיש לבית המשפט יוגש במישרין ובו זמנית לצד שכנגד. ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ט, 03 יוני 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 4527-05-18 - שמעון דהן נ' יוחנן חיות

03.06.2019
03/06/2019
את ההליכים המקדמיים כמפורט בהחלטה זו עד ליום 1 ביולי 2019. התובע יישא בהוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום. לא מצאתי לנכון להורות על מחיקת התביעה- המדובר בסעד קיצוני לעת הזו. 4. התובע רשאי להדגיש תצהיר עדות ראשית מתוקן בשתי התביעות המאוחדות עד ליום 20 ביולי 2019; הנתבע רשאי להגיש תצהיר עדות ראשית מתוקן בשתי התביעות, עד ליום 15 בספטמבר 2019 (בשים לב לפגרה). 5. נקבע לישיבה מקדמית בנוכחות הצדדים ליום 29 בספטמבר 2019 בשעה 09:00. המזכירות תעדכן ביומני ותדוור לצדדים. ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ט, 03 יוני 2019, בהעדר הצדדים.

סע"ש (חיפה) 66875-05-19 - GRESGEHER MARHAWE נ' ענר א.ד יזמות בע"מ

03.06.2019
03/06/2019
לכל דיון נדחה. במידה ואחד הצדדים הינו תאגיד/רשות מנהלית, יופיע מטעמו, ובנוסף לבאי כוחו, גורם שהינו בקיא בפרטי המחלוקות ואף מוסמך ביחס לקבלת החלטות לגבי סיומן. 6. הצדדים יביאו עימם לדיון המוקדם את כל המסמכים הרלוונטיים למחלוקת, והמצויים ברשותם. 7. הצדדים יקיימו ביניהם הליכי גילוי מסמכים עד 15 ימים טרם מועד הדיון, וכל בקשה בעניין זה יש להגיש לבית הדין עד 15 ימים טרם מועד הדיון (הפגרות במניין). 8. מזכירות - לעיוני ביום 26.6.19 למעקב אחר הגשת אישור המסירה לתיק בית הדין. ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ט, (03 יוני 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ס"ע (באר שבע) 69072-07-18 - פאדי אלקזקי נ' דרכי נועם ניסנוב (ע.מ. -)

03.06.2019
03/06/2019
הפרשות לפנסיה בסך 265 ₪. ט. הפרשי הפרשות לפנסיה בגין דמי חופשה וימי חג בסך 598 ₪. י. פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי עבודה בסך 3,000 ₪. לסכומים אלה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל. 10. התביעה לתשלום שי לחג נדחית משמדובר ברכיב אשר אינו ניתן לפדיון. כמו כן לא מצאתי מקום לפסוק את מלוא סכום הפיצוי שנתבע בגין אי מתן הודעה לעובד על תנאי העסקתו. 11. בנוסף הנתבע יישא בהוצאות התובע ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל בסך 3,000 ₪ שישולם תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין. ניתן היום, כ"ט אייר תשע"ט,(03 יוני 2019), בהעדר הצדדים.