אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 04.03.2021

נמצאו 829 מסמכים עבור '04.03.2021'. מוצגים מסמכים 61 עד 70

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

תא"מ (קרית גת) 17497-11-20 - מטרופולין - תחבורה ציבורית בע"מ נ' מנורה מבטחים לביטוח בע"מ

04.03.2021
04/03/2021
המבטח, או המבוטח, לפי הנדרש, לשם כך. בקשה לחקירת נציג חברת ביטוח יש להגיש עד 60 יום קודם למועד הדיון שנקבע. 3. לא יוגשו תצהירי עדים ולמועד שנקבע לעיל, ולכל ישיבה נדחית, יזמן כל צד את העדים הרלוונטיים מטעמו. מובהר, כי ככל שיש ברצונו של בעל דין לחקור מומחה נגדי יודיע על כך עד 60 יום קודם למועד הדיון שנקבע והבקשה תידון בדיון. בעלי הדין יזמנו את עדיהם באמצעות מזכירות בית המשפט ויוודאו קבלת ההזמנות ע"י העדים. אם מסתמן קושי בהמצאה, על בעלי הדין לבצע מסירה אישית זמן סביר עובר למועד הדיון. ניתנה היום, כ' אדר תשפ"א, 04 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 59977-08-18 - אסף יחזקאלי נ' איתי גיל

04.03.2021
04/03/2021
התובעים ימציאו לידי הנתבעים עד יום 11.4.21 את חוות הדעת השמאית המבוקשת. פרק זמן זה נקצב תוך שנלקחה בחשבון האפשרות שתידרש פנייה של התובעים לבנק לשם קבלת חוות הדעת. 4. לאור כל האמור ראיותיהם המשלימות של הנתבעים יוגשו עד יום 11.5.21. 5. בהתאם להוראת תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, וגם בשים לב לכך שהנתבעים הגישו ביום 19.1.21 ללא זכות שבדין וללא נטילת רשות תשובה נוספת מטעמם לתשובת התובעים, אני מחייבת את התובעים לשאת בהוצאות שתי הבקשות בסך 1,500 ₪. 6. המזכירות תמציא לצדדים. ניתנה היום, כ' אדר תשפ"א, 04 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 2876-12-20 - יונתן ישראלוב נ' נציגות הבית המשותף חרצית 10 חולון

04.03.2021
04/03/2021
הדרושה להחזקתו התקינה, שכן התובע טוען כי הנתבעת פגעה בזכויותיו עקב הפרת חובתה לשאת "בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג" מכאן שהסעד העיקרי הינו בסמכות יחודית של המפקח על בתים משותפים. העובדה שהתובע צרף סעדים נוספים שאינם בסמכות המפקח, אינה מעלה ומורידה שכן התובע רשאי לתבוע סעדים אלה בתביעה נפרדת. התובע ינמק עד יום 15.3 מדוע לא תמחק התביעה ותוגש שוב באופן שהסעד העיקרי ידון על ידי המפקח. תז"פ ליום 20.3. ניתנה היום, כ' אדר תשפ"א, 04 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

תא"מ (עכו) 38675-11-20 - א.נ.ש.ל ניסים סחר ושיווק (2004) בע"מ ח.פ נ' פווזי חזאם אבו רמילה

04.03.2021
04/03/2021
הנתבע; ולאחר שעיינתי בכתב התביעה והמסמכים שצורפו לו, אני מורה כדלקמן: 1. הנתבע ישלם לתובעת את מלוא סכום התביעה בסך של 18,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ב- 16.11.2020 ועד לתשלום המלא בפועל. 2. הנתבע ישלם לתובעת אגרת ביהמ"ש בסך של 380 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 16.11.2020 ועד לתשלום המלא בפועל. 3. הנתבע ישלם לתובעת שכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,247 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. 4. המזכירות תמציא פסק הדין לשני הצדדים בדואר רשום. ניתן היום, כ' אדר תשפ"א, 04 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

עת"מ (ירושלים) 17507-10-20 - מירי אפק נ' מדינת ישראל

04.03.2021
04/03/2021
פ"ד לח(4) 617 (1985); וכן ד' ברק - ארז "משפט מנהלי - משפט מנהלי דיוני" (2017) עמ' 377). אשר על כן, יש לראות את העתירה כמכוונת נגד ההחלטות שהתקבלו ברמלה, ומשום כך הסמכות המקומית לדון בעתירה נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים במחוז המרכז. 4. אשר על כן, בהתאם לסמכותי לפי סעיף 14 לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס - 2000, ולפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984, אני מורה על העברת העתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים במחוז המרכז. 5. בנסיבות העניין אינני עושה צו להוצאות. ניתנה היום, כ' אדר תשפ"א, 04 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

הט (קריות) 10653-03-21 - איילת בר מאיר נ' אליעזר אוליבר

04.03.2021
04/03/2021
לדיון, ובלבד שיגיש הודעה בכתב על כך לבית המשפט לפני מועד הדיון. 5. לאחר שבחנתי את מועד העילה להיווצרות ההטרדה המאיימת ומועד הגשת הבקשה, אני קובע בפני את הבקשה לדיון בנוכחות שני הצדדים ליום 14.3.21 שעה 14:30. 6. העתק הבקשה על נספחיה, לרבות העתק החלטה זו, יומצאו למשיב עלי ידי פקיד בית המשפט עד ליום 11.3.21. לפני הדיון תוודא מזכירות בית המשפט אם בוצעה מסירה ומה תוצאותיה ותסרוק את אישור המסירה לתיק בית המשפט. ככל שלא בוצעה מסירה תברר המזכירות מדוע לא בוצעה מסירה ותערוך תרשומת מתאימה בתיק. ניתנה היום, כ' אדר תשפ"א, 04 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 60637-11-20 - פלוני נ' מוניר בדריה

04.03.2021
04/03/2021
לפני מועד קדם המשפט. הצדדים יציינו את סוג הבקשה ויפרטו בתמצית את עניינה של כל בקשה. תשומת לב הצדדים לתקנה 49 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018. היה ותוגש הרשימה על ידי אחד הצדדים, יהא רשאי הצד שכנגד להשיב לה בכתב בתוך 14 ימים מיום המצאת המסירה לידיו. 6. הצדדים יגישו את רשימת העדים שבכוונתם להזמין למתן עדות. הרשימה תכלול בצד כל עד, פירוט תמציתי של הצורך ומטרת העדתו. התובע יגיש את רשימת העדים מטעמו 20 ימים לפני מועד קדם המשפט. הנתבעים יגישו את רשימת העדים מטעמם 14 ימים לאחר מכן. ניתנה היום, כ' אדר תשפ"א, 04 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 16960-12-20 - פלוני נ' מנורה מבטחים לביטוח בע"מ

04.03.2021
04/03/2021
המוסכמות בין הצדדים, מה הם הפלוגתות השנויות במחלוקת, כיצד הם מבקשים לברר את הפלוגתות השנויות במחלוקת, האם יש הסכמה לטעון על דרך הפשרה או לקדם את ההליך בכל דרך אחרת; (ד) אי קיום הוראה זו יכול ויגרור התליית בירור התובענה ובמקרים של הימשכות המחדל אף למחיקתה בהתאם לתקנות וכן פסיקת הוצאות לטובת הצד שכנגד או אוצר המדינה , הכל בהתאם לאמור בתקנה 38 לתקנות. 3. ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 15/11/2021 בשעה 09:30. 4. התיק יובא לעיוני ביום 20/04/2021 לבדק הודעת הצדדים ביחס לתוצאות הדיון המקדמי. ניתנה היום, כ' אדר תשפ"א, 04 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 6490-12-19 - פלוני נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון

04.03.2021
04/03/2021
כבוד השופטת אורנה סנדלר-איתן החלטה תיק זה הועבר לטיפולי. 1. הליכים מקדמיים יסתיימו עד ליום 12.4.21, וכל בקשה בעניינם תוגש עד למועד האמור גם אם תינתנה ארכות הדדיות. בנוסף, וככל שלא תוגש בקשה כלשהי בעניין ההליכים המקדמיים עד למועד האמור, יצהירו בעלי הדין עד ליום 18.4.21 ובמקביל כי סיימו את ההליכים המקדמיים. 2. בעלי הדין יודיעו עד ליום 28.3.21 את עמדתם בדבר מינוי מומחה מטעם בית המשפט או לחלופין יבחנו ביניהם הסכמה על שיעור נכותו הרפואית הצמיתה של התובע, וימסרו הודעה בעניין עד למועד הנ"ל. ניתנה היום, כ' אדר תשפ"א, 04 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (בת ים) 31899-10-20 - פלונית נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

04.03.2021
04/03/2021
דעתו אילו מסמכים רפואיים עמדו לפניו בעת מתן חוות הדעת. 7. המומחה מתבקש להודיע, תוך 60 יום מהיום אם קיבל את החומר הרפואי מהצדדים, אם נפרע שכרו ואם נקבע מועד לבדיקה, ולשלוח את חוות הדעת לב"כ הצדדים ולתיק בית המשפט תוך 90 יום מקבלת כתב המינוי, וכפוף לכך ששכרו הוסדר. 8. ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, ככל שהם מעוניינים בכך, תוך 21 יום מיום קבלת חוות הדעת, והמומחה ישיב עליהן תוך21 יום מיום קבלתן. 9. המזכירות תביא התיק לעיוני ביום 16.6.21 למעקב אחר קבלת חוות הדעת לתיק ומתן הוראות המשך. ניתנה היום, כ' אדר תשפ"א, 04 מרץ 2021, בהעדר הצדדים.