אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 04.05.2021

נמצאו 587 מסמכים עבור '04.05.2021'. מוצגים מסמכים 91 עד 100

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

סע"ש (באר שבע) 18271-02-20 - מריה אמיר נ' חברת דואר ישראל בע"מ

04.05.2021
04/05/2021
הנתבעת להביא ראיות. 7. המצהירים יתייצבו בבית הדין על מנת להיחקר על תצהיריהם. 8. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד הצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש הצד המבקש לזמנו בקשה לבית הדין בה יפרט את המאמצים שנעשו על מנת לקבל תצהיר, הסיבה לאי הגשת תצהיר ותמצית העדות. הבקשה תוגש בתוך המועד הקבוע לאותו צד להגיש את תצהיריו ותועבר ישירות לצד שכנגד. 9. לעיון שופט ההוכחות ביום 6.6.21 למעקב תצהירים. 10. ב"כ הצדדים יודיעו 15 יום לפני דיון ההוכחות כי העדים יודעים אודות מועד הדיון. ניתן היום, כ"ב אייר תשפ"א, (04 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (תל אביב) 56033-04-18 - מ' ל' נ' עפרה דקל

04.05.2021
04/05/2021
א. בית המשפט ימנה מטעמו את הפסיכיאטר, ד"ר אלי פלדינגר. ב. לפסיכיאטר שימונה יוצגו מסמכים רפואיים בעניין מצבו הקוגניטיבי של התובע. ג. לאור מגבלות מגפת הקורונה, הפסיכיאטר ישוחח עם התובע ב"זום" או בשיחת וידאו בדרך אחרת. ד. הפסיכיאטר מטעם בית המשפט יגיש חוות דעת, האם ניתן להעיד את התובע ולהפיק תועלת מעדותו, לאור הטענות בדבר מצבו הקוגניטיבי של התובע. ה. בעלות הבדיקה יישא בשלב הראשוני התובע. ו. הצעה זו תייתר את הצורך באמור בהחלטה מ-2.5.21, לעניין שלבי הבדיקה בעניין יכולת התובע להעיד. ניתנה היום, כ"ב אייר תשפ"א, 04 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (באר שבע) 8360-05-21 - פלוני נ' קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

04.05.2021
04/05/2021
ארכה להגשת הגנה, יש בכך להסכים לקיצור המועדים המנויים בתקנה 6 (לתקנות מינוי מומחים). 4. הצדדים יקיימו פגישה מקדמית בהתאם לתקנות 34-36, דיווח על הפגישה יימסר עד 14 יום טרם קדם המשפט. 5. על התובע לשלוח, יחד עם כתב התביעה, תצהיר תשובות לשאלון בהתאם לתקנה 17 לתקנות, יש להימנע מלהגיש עותק לתיק בית המשפט. הליכים מקדמיים יבוצעו בהתאם לפרק ט' לתקנות, בקשות ביניים יוגשו בהתאם לתקנות. 6. המזכירות תעלה את התיק לעיוני לצורך מתן החלטה בבקשה למינוי מומחים עם קבלת תגובת הנתבעת ת.פ. ליום 12/09/21. ניתנה היום, כ"ב אייר תשפ"א, 04 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

תא"מ (כפר סבא) 63900-06-20 - סטרשנוב קלדרון בע"מ נ' אלעד דרורי בניה מתקדמת בע"מ

04.05.2021
04/05/2021
הבאים: א. שכר עבודתה של התובעת בסך של 58,000 ₪. ב. שכ"ט עו"ד בסך כולל של 6,800 ₪. ג. אגרת התביעה (סך המינימום) 710 ₪. 4. סכומי פסק הדין ישולמו ב- 4 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים בתאריכים 1/6/21, 1/7/21, 1/8/21 ו- 1/9/21. המחאות התשלום יועברו לתובעת באמצעות בא כוחה עד ליום 25/5/21. 5. אם תשלום לא ייפרע במועדו, ואף לא תוך 7 ימים לאחר המועד, יעמוד מלוא סך פסק הדין לפירעון מיידי, בניכוי הסך ששולם עד לאותו שלב, אם בכלל, ובתוספת סך של 10,000 ₪. 6. אגרת התביעה תוחזר כפוף להוראות התקנות. ניתן היום, כ"ב אייר תשפ"א, 04 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ד"מ (תל אביב) 1947-11-20 - ליאור פיניאן נ' ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ

04.05.2021
04/05/2021
תימחק התובענה עפ"י תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה [סדרי דין] תשנ"ב-1991 ללא התראה נוספת. לא יוגשו תצהירי הנתבעים במועד, יחשבו הנתבעים כמי שאין בדעתם להגיש ראיות. 6. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. ניתנה היום, כ"ב אייר תשפ"א, (04 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (בת ים) 4962-02-18 - פלוני נ' בית חולים לילדים - שניידר

04.05.2021
04/05/2021
על נספחיו, חוות-דעת המומחים מטעמו והעתק החלטה זו. העתק מכתב הלוואי יומצא ישירות לצד שכנגד. 5. המומחה יואיל לפרט בחוות דעתו מהם המסמכים שעמדו בפניו וליתן חוות דעתו, במידת האפשר, תוך 30 ימים ממועד הבדיקה, בכפוף לתשלום שכרו. 6. לאחר קבלת חוות דעת המומחה, יהיה רשאי כל צד, תוך 14 ימים, להפנות אל המומחה עד 7 שאלות הבהרה (כולל שאלות משנה), והמומחה ישיב לשאלות תוך 14 ימים נוספים עם העתק לתיק בית המשפט. 7. המזכירות תשלח העתק מכתב המינוי למומחה ולצדדים. 8. התיק נקבע לעיוני בתאריך 15.7.21. ניתנה היום, כ"ב אייר תשפ"א, 04 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ע"א (תל אביב) 2189-03-21 - אהרן אברהם ליפשיץ נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ

04.05.2021
04/05/2021
לענייני משפחה שהוגשו לגרסתו, שלא כדין. מאחר שההחלטה לא צורפה לערעור לא אוכל לדון בה. יתר על כן, אין בהחלטה בענין שולי זה כדי להכריע במהות הסוגיות שבמחלוקת שהתייחסו, כאמור, לגביית ריבית שלא כדין. בשולי פסק הדין אציין, כי בתיק ניתנו 161 החלטות והוגשו 124 בקשות. אשר להוצאות, לאור אופן ניהול ההליך, סבורה אני כי חסד עשה בית המשפט עם המערער בכך שלא חייב אותו בהוצאות ריאליות גבוהות יותר. לאור האמור לעיל, החלטתי לדחות הערעור. משלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות. עירבון, אם הופקד, יוחזר למערער. ניתן היום, כ"ב אייר תשפ"א, 04 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 25209-11-18 - פלוני נ' הראל חברה לביטוח בע"מ

04.05.2021
04/05/2021
ש"ח בתוספת מע"מ ויעבירו ישירות למומחים לא יאוחר מ-45 יום מיום שיומצאו להם האישורים הנדרשים. ככל ששכר הטרחה לא ישולם במועד, עלול הדבר להביא לביטול המינוי ו/או לחיוב בהוצאות. 5. הצדדיםיהיורשאיםלפנותבשאלותהבהרהלמומחיםתוך30יוםמיוםקבלתחוותדעת, אולהודיעעדלאותומועד, כיאיןבכוונתםלשלוחשאלותהבהרהלמומחים.המומחיםמתבקשיםלהשיבעלשאלותההבהרהתוך30יוםמיוםקבלתן. צדשלאיודיעדבר, תוךהמועדהאמורלענייןשאלותההבהרה, יראהכמישוויתרעלמשלוחשאלותהבהרה. המזכירותתשלח החלטהזולמומחיםולב"כ הצדדים. לעיון ביום 15.8.21. ניתנה היום, כ"ב אייר תשפ"א, 04 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ק"ג (ירושלים) 822-03-21 - מרדכי זלדון נ' קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ

04.05.2021
04/05/2021
הבכירה יפה שטיין פסק דין 1. התובע הגיש את תביעתו להכרה בו כידוע בציבור של המנוחה שרה קלעי ז"ל (תעודת זהות 000000 ) שנפטרה ביום 22/6/20, (להן: המנוחה). 2. לאחר עיון במלוא החומר שהוגש ובתגובת הנתבעת אשר הודיעה כי היא משאירה זאת לשיקול דעת בית הדין, אני קובעת כי התובע הינו ידוע בציבור של המנוחה לצורך קבלת קצבת שארים, ובכפוף לתנאי התקנון. 3. בנסיבות העניין , ומשהנתבעת השאירה את ההחלטה לשיקול דעת בית הדין ללא צורך בדיון - וע"פ מגמת בתי הדין בתביעות מעין אלו - אין צו להוצאות. ניתן היום, כ"ב אייר תשפ"א, (04 מאי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"א (חיפה) 51852-02-21 - פלוני נ' קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים

04.05.2021
04/05/2021
2. הצדדים יקיימו פגישה מקדמית בתוך 30 ימים מתום המועד לקיום הליכי גילוי ועיון. 3. הצדדים ידווחו לבית המשפט על אודות תוצאות הפגישה המקדמית בתוך 3 ימים מיום קיום הפגישה . 4. אי קיום הוראה זו יכול ויגרור התליית בירור התובענה ובמקרים של הימשכות המחדל אף למחיקתה בהתאם לתקנות וכן פסיקת הוצאות לטובת הצד שכנגד או אוצר המדינה , הכל בהתאם לאמור בתקנה 38 לתקנות. 5. ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 03/03/2022 בשעה 09:30. התיק יובא ל עיוני ביום 19/07/2021 לבדק הודעת הצדדים ביחס לתוצאות הדיון המקדמי. ניתנה היום, כ"ב אייר תשפ"א, 04 מאי 2021, בהעדר הצדדים.