אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 04.10.2019

נמצאו 158 מסמכים עבור '04.10.2019'. מוצגים מסמכים 61 עד 70

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עת"מ (נצרת) 59863-09-19 - עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' הממונה על חוק חופש המידע במועצה האזורית עמק המעיינות

04.10.2019
04/10/2019
על הגשתם של עיקרי הטיעון יחולו ההוראות הבאות: א. היקף עיקרי הטיעון לא יעלה על 5 עמודים, כאשר "עמוד" משמעו מסמך בגודל A4. הם ייכתבו בגופן "DAVID", במרווחים של שורה וחצי בין השורות, ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2 ס"מ לפחות מכל צד. ב. הפניה סתמית לכתב העתירה או כתב התשובה איננה מותרת, ולא תבוא במקום הגשתם של עיקרי טיעון לפי האמור מעלה. ג. משיבים שאין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש את טיעוניהם או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב לבית המשפט. ניתנה היום, ה' תשרי תש"פ, 04 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

עת"מ (נצרת) 59856-09-19 - עורכי דין לקידום מנהל תקין נ' הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית יסוד המעלה

04.10.2019
04/10/2019
על הגשתם של עיקרי הטיעון יחולו ההוראות הבאות: א. היקף עיקרי הטיעון לא יעלה על 5 עמודים, כאשר "עמוד" משמעו מסמך בגודל A4. הם ייכתבו בגופן "DAVID", במרווחים של שורה וחצי בין השורות, ובמרווח "רגיל" בין האותיות, תוך השארת שוליים ברוחב של 2 ס"מ לפחות מכל צד. ב. הפניה סתמית לכתב העתירה או כתב התשובה איננה מותרת, ולא תבוא במקום הגשתם של עיקרי טיעון לפי האמור מעלה. ג. משיבים שאין להם עניין בהליך או בתוצאותיו, או מבקשים שלא להגיש את טיעוניהם או להשתתף בדיון, יודיעו על כך בכתב לבית המשפט. ניתנה היום, ה' תשרי תש"פ, 04 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (רחובות) 5897-06-18 - פלוני נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ

04.10.2019
04/10/2019
השאר, למצבה הרפואי הקודם של התובעת ולשיעור הנכות, אם הייתה כזו, אותה יש לייחס למצבה הרפואי הקודם. 6. היחידה המשפטית תמציא למומחה כתב מינוי. שכר המומחה יעמוד על סך של 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. בשכר המומחה תישא בשלב זה, כמימון ביניים, הנתבעת. ככל שלא תקבע נכות יוכלו הצדדים לטעון לעניין הוצאות בתום ההליך. 7. עם קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובעת תוך 30 יום מקבלת חוות הדעת. הנתבעת תוך 30 יום מקבלת תחשיב הנזק של התובעת. הצדדים יצרפו לתחשיב הנזק כל מסמך עליו הם מבקשים לסמוך. ניתנה היום, ה' תשרי תש"פ, 04 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

תא"מ (נצרת) 35634-04-17 - שחר - צח שרותי הסעות בע"מ נ' גד חאיכ

04.10.2019
04/10/2019
- יש לחייבו בנזקי התובעת מכוח הסכמתו להצטרף לתביעה בתור נהג. הסכמה זו מהווה התחייבות והסכמה ביחסים בינו לבין התובעת לשאת בנזקיה של האחרונה. סוף דבר: לאור כל האמור - אני מקבל את התביעה נגד נתבע 1 ומחייבו לשלם לתובעת את הסך של 57,134 ₪ וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 7,000 ₪. התביעה נגד הפינקס נדחית. התובעת תשלם להפינקס הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 6,500 ₪. הודעת צד ג' נדחית. נתבע 1 ישלם לצד ג' - (הפינקס) הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 10,000 ₪. זכות ערעור כחוק. פניתן היום, ה' תשרי תש"פ, 04 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

ד"מ (תל אביב) 57816-11-17 - Araia Zrai נ' קפלן את לוי בע"מ ח.פ.

04.10.2019
04/10/2019
הנקובים בסעיף 93 לעיל רשאית הנתבעת לקזז סך של 81 ₪(סכום שנדרש קיזוזו וניתן לקיזוז בגין דמי הבראה ששולמו ביתר). 95. הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק הדין לידי הנתבעת ויישאו ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 18.8.17 ועד מועד התשלום בפועל. 96. בנסיבות הענין ובשים לב לסכום הנפסק ביחס לסכום הנתבע - כל צד יישא בהוצאותיו. ניתן היום, ה' תשרי תש"פ, (04 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם. [1].כלההפניותלעדותהתובעהינןלפרוטוקולהדיוןמיום2.9.18וכלההפניותלעדותושלעאסיהינןלפרוטוקולהדיוןמיום21.3.19. ההדגשות במסמך הוספו, למעט אם צויין אחרת.

ב"ל (חיפה) 29911-11-18 - י כ נ' המוסד לביטוח לאומי

04.10.2019
04/10/2019
שלישית, עיון בפרוטוקולי הוועדה לפני פסק הדין המחזיר ולאחריו מעלה שהמערער לא התלונן על כאבים כרוניים. גם לא הוצג לוועדה תיעוד רפואי ובו אבחנה אודות תסמונת כאב כרונית, טיפול ומעקב רפואי בתחום זה. על כן, בצדק טען המשיב שאין לומר שנפלה טעות משפטית עת לא נדרשה הוועדה לעניין זה. סוף דבר 10. לאור כל האמור, הערעור נדחה. 11. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. 12. לצדדים מוקנית זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה. ניתן היום, ה' תשרי תש"פ, (04 אוקטובר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"א (חיפה) 35651-04-19 - פלונית נ' ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ ח.פ

04.10.2019
04/10/2019
לב הצדדים מופנית לתקנות ובמיוחד לתקנה 8 לגבי המצאת מסמכים למומחה. הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוות דעת. 7. תשומת לב המומחים מופנית להנחיית ביהמ"ש ביחס לתעריפי מומחים. התעריף עבור חוות דעת רפואית לבימ"ש הינו בסך 4,600 ₪ בתוספת מע"מ (לא כולל בדיקות עזר), והתעריף הקבוע ביחס לחוות דעת בתחום הפסיכיאטרי הינו בסך של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ (לא כולל בדיקת עזר). 8. מועד התזכורת הפנימית, הקבוע ביום 17.2.2020, מתייתר בנסיבות ואני מורה על ביטולו. 9. מזכירות ביהמ"ש תשלח העתק ההחלטה למומחים. ניתנה היום, ה' תשרי תש"פ, 04 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (רחובות) 50830-03-18 - פלוני נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ

04.10.2019
04/10/2019
תצהירי התובעת עד ליום 1.1.20. תצהירי הנתבעת עד ליום 1.3.20. 5. עדים שלא ניתן להגיש עדותם בתצהיר, תוגש בקשה במועדים הנקובים לעיל בצרוף שם, כתובת ותמצית העדות. 6. בעלי הדין ימציאו עותק מתצהירי העדות הראשית ותיק המוצגים לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. 7. ככל שבכוונת הנתבעים להגיש תצהירי חוקרים, יוכנו תצהירים אלה ויהיו בידי בא-כוח הנתבעים במועד הדיון כמפורט להלן. בדיון יחליט בית המשפט על מועד הגשתם. 8. נקבע לקדם משפט (לאחר תצהירים) ליום 19.5.20, שעה 10:00. ניתנה היום, ה' תשרי תש"פ, 04 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (כפר סבא) 32248-05-15 - גנדל (סלומון) ורדה נ' י.א. בר-עוז חברה לבנין (1988) בע"מ

04.10.2019
04/10/2019
בתקופה שלאחר מסירת הדירה למגורים בחודש מאי 2008. סיכום 61. תביעת התובעת נדחתה ברובה. 62. בהתאם לקביעות פסק הדין דלעיל, על הנתבעת לשלם לתובעת, תוך 30 יום מהיום, את הסכומים הבאים: א. סך של 45,217 ₪ בגין החזר תשלומים ששולמו ביתר. ב. סך של 11,314 ₪ בגין החזר הוצאות שכר טרחת אדריכלים. ג. סך של 32,800 ₪ בגין עלויות תיקון ליקויי בנייה. יש לצרף לסכומים הנ"ל הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום מתן פסק הדין. 63. נוכח התוצאה המעורבת, איני רואה לנכון לעשות צו להוצאות בין הצדדים. ניתן היום, ה' תשרי תש"פ, 04 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.

ת"א (רחובות) 32611-10-17 - פלוני נ' שמעון סבג

04.10.2019
04/10/2019
5. עדים שלא ניתן להגיש עדותם בתצהיר, תוגש בקשה במועדים הנקובים לעיל בצרוף שם, כתובת ותמצית העדות. 6. בעלי הדין ימציאו עותק מתצהירי העדות הראשית ותיק המוצגים לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. 7. ככל שבכוונת הנתבעים להגיש תצהירי חוקרים, יוכנו תצהירים אלה ויהיו בידי בא-כוח הנתבעים במועד הדיון כמפורט להלן. בדיון יחליט בית המשפט על מועד הגשתם. 8. נקבע לקדם משפט (לאחר תצהירים) ליום 12.4.20, שעה 10:30. הדיון הקבוע ליום 7.10.19 יבוטל. המזכירות תודיע לצדדים. ניתנה היום, ה' תשרי תש"פ, 04 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.