אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 05.02.2020

נמצאו 770 מסמכים עבור '05.02.2020'. מוצגים מסמכים 51 עד 60

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עת"מ (חיפה) 26016-10-19 - עמאד אבו ריא נ' משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

05.02.2020
05/02/2020
הוועדה. אין מניעה כי במועד הביקור יתייצב גם בא כוח העותר. ככל שהעותר ירצה להוסיף גם טיעון בכתב ימציא את הטיעון לבודק שיעבירו לוועדה ביחד עם חוות דעתו. 6. הוועדה תבחן את הממצאים ואת חוות הדעת, את טיעוני העותר ותיתן החלטה מנומקת חדשה בבקשה העותר להקצאת הקרקע, תוך התייחסות לממצאי הבודק ולטענות העותר לגבי טיב העסק ופעילותו. 7. מועד ביקור הבודק יתקיים לא יאוחר מיום 15/3/2020. 8. לאור תוצאות ההליך ישלמו המשיבים 1 - 2 לעותר הוצאות בסך של 4,000 ₪. העתירה נגד המשיבה 3 נמחקת ללא צו להוצאות. ניתן היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (נצרת) 21961-11-19 - כלל חברה לביטוח בע"מ נ' תומר בני גרינברגר

05.02.2020
05/02/2020
התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה יהא זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית. ב. בקשות ביניים על פי תקנה 214 י"ג תוגשנה עד לא יאוחר מחמשה ימים טרם מועד הדיון שנקבע, בצירוף העתק מלא לצד שכנגד. 3. לישיבה שנקבעה יתייצבו הנהגים אשר נהגו ברכבים והעדים ויביאו עמם צילומים מקוריים של הרכבים הניזוקים וכל ראיה בעניין הנזק או החבות. 4. הצדדים יערכו לשמיעת התובענה לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984. המזכירות תזמן את הצדדים בצרוף החלטה זו . ניתנה היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

ב"ל (תל אביב) 58071-01-19 - ח ס נ' המוסד לביטוח לאומי

05.02.2020
05/02/2020
ליתן חוות דעתו בדרך שבה ניתנת חוות דעת של מומחה לפי פקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א 1971 וסעיף 2.8 להוראת תכ"ם, ובכלל זה לפרט את פרטי השכלתו וניסיונו ולהצהיר שידוע לו כי חוות הדעת ניתנת במקום עדות בבית הדין, על כל המשתמע מכך. 6. ההחלטה תומצא לצדדים. 7. במידה ומי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית הדין, עם העתק לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו. 8. לעיוני ביום 11.3.20. ניתנה היום, י' שבט תש"פ, (05 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"צ (מרכז) 34664-06-11 - אשר ברנדט נ' עירית חולון

05.02.2020
05/02/2020
העובדתיות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי הקבוצה יוכרעו לטובת הקבוצה ועל כן בקשת האישור נדחית. סוף דבר 54. נוכח כל המפורט לעיל, בקשת האישור נדחית. 55. למרות התוצאה האמורה, אני מתירה לצדדים להגיש טענות לעניין גמול ושכר טרחה, נוכח תועלת לכאורית שהביאה התובענה לחברי הקבוצה הנטענת. הטענות לא יעלו על 2 עמודים ברווח וחצי גופן דיויד 12, ללא הערות שוליים. ככל שיגיעו הצדדים להסכמות, יודיעו בהודעה משותפת. טענות המבקש יוגשו עד ליום 5.3.2020 וטענות המשיבה יוגשו עד ליום 5.4.2020. ת.פ. 6.4.2020. ניתן היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (באר שבע) 23952-12-17 - פארז אמין אבו עמאר נ' סובחי בשר

05.02.2020
05/02/2020
יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת מסמכי הצד שכנגד, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך גם אם אינו מסכים לתוכנו. היה והצדדים לא יגיעו להסכמה ביניהם באשר להתנגדויות, יגיש הצד המתנגד בתוך 7 ימים נוספים את התנגדותו והצד שכנגד יגיש תגובתו 7 ימים לאחר מכן. לא תותר שמיעת עד שלא הוגש תצהיר בעניינו ולא תותר הגשת מסמך שלא צורף לתיק בית המשפט, אלא בהחלטה נפרדת, בעקבות בקשה בכתב מפורטת בעניין. ישיבת קדם משפט נוספת, לצורך בחינת מוכנות התיק להוכחות, תתקיים ביום 30.6.2020 בשעה 10:00. ניתנה היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 23624-01-18 - אורן פרידמן ז"ל ע"י יעקב פרידמן נ' אנא שיווק עוגות בע"מ

05.02.2020
05/02/2020
שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 9. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד ההוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם. 10. עד 14 יום לפני מועד דיון ההוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה). ניתנה היום, י' שבט תש"פ, (05 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

פש"ר (ירושלים) 21853-08-19 - רובי קורן נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז ירושלים

05.02.2020
05/02/2020
פירעון משליכות על ההכרעה בעניינו, במיוחד על חובת הגילוי המוגברת במיוחד החלה עליו. 15. מקובלות עליי אפוא טענות המשיב כי בכל הנוגע למצבו הכלכלי והתנהלותו של החייב רב הנסתר על הגלוי, וכי הוא ממשיך ליצור חובות. במצב דברים זה, אין הצדקה לאפשר לחייב להיכנס להליכי פשיטת רגל ואין מקום ליתן צו כינוס. התוצאה: 16. בקשת החייב נמחקת. אין בכך כדי למנוע מהחייב לפעול בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, ככל שיתקיימו נסיבות שיאפשרו זאת. בנסיבות העניין, ומשלא נתבקשתי לכך על ידי המשיב, אינני עושה צו להוצאות. ניתן היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

מ"ת (ירושלים) 3850-01-20 - מדינת ישראל נ' מנצור גילאני

05.02.2020
05/02/2020
אל מול שרות המבחן. גם הצעתו הנוספת להורות על הגשת תסקיר, מטעמים הקשורים בשילובו של המשיב בהליכי טיפול אינה מבוססת. על אף כל אלו, ומשום החובה לבחון תמיד חלופה שפגיעתה פחותה יותר בחירותו של אדם, אורה לשרות המבחן להגיש תסקיר מעצר בעניינו של המשיב. 7. מובהר, כי אין בעצם הפניית המשיב לשרות המבחן, כדי להעיד על ההחלטה שתתקבל בסופו של יום. 8. נדחה לדיון ליום 3.3.20 שעה 09:00 9. התסקיר יוגש עד ליום 2.3.20 המשיב יובא באמצעות שב"ס. המשיב ייעצר עד החלטה אחרת ורישיונו ייפסל. ניתנה היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בנוכחות ב"כ המבקשת המשיב ובא כוחו.

ת"ק (ראשון לציון) 48263-09-19 - יוליה ביר ויסמן נ' ליטל בן יעקב

05.02.2020
05/02/2020
שהוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות. בסיום הדיון שנערך היום הסמיכו אותי הצדדים ליתן את פסק-הדין לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984, ללא הנמקה. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם, ולאחר ששמעתי את העדויות ושקלתי את טיעוני הצדדים, מצאתי לחייב את הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, לשלם לתובעת סך של 3,275 ₪. הסכום כולל הוצאות משפט. הסכום ישולם בתוך 30 ימים, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום פסק-הדין ועד התשלום בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז בתוך 15 ימים. ניתן היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"ק (חדרה) 2949-12-19 - בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' גאלב מחאג'נה

05.02.2020
05/02/2020
המלא בפועל, כשהריבית תצטרף בסוף כל תקופה שתקבע ע"י התובע לקרן ותישא, אף היא, ריבית בשיעור האמור, כאשר הריבית, אופן חישובה ומועד צבירתה יהיו נתונים לשינויים שיהיו נהוגים אצל התובע לאחר הגשת התביעה, לרבות לאחר פסק הדין, וזאת החל ממועד השינוי עפ"י אישורו של פקיד התובע; 2. את הוצאות התובע לאגרת משפט בסך 1,099.60 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.12.19 ועד לתשלום בפועל; 3. את הוצאות התובע לשכר טרחת עורך דין בסך 9,590.26 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד לתשלום בפועל. ניתן היום, י' שבט תש"פ, 05 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.