אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 05.03.2006

נמצאו 207 מסמכים עבור '05.03.2006'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עמ"ק (חדרה) 20502/03 - מ"י - ועדה מקומית לתכנון ובניה אלונה נ' ורד יהונתן

05.03.2006
05/03/2006
חודשים מהיום - זולת אם יהיה לו היתר כדין, ואם לא יהרוס כאמור - תהא רשאית הועדה המקומית לתכנון ובנייה אלונה להרוס את המבנה, תוך 3 חודשים מתוך התקופה כאמור לעיל ותוך חיוב הנאשם בהוצאות ההריסה. 5. ניתן בזאת צו איסור שימוש למבנה אלא אם יהיה לו היתר כדין. 6. ניתן בזאת צו לרשם המקרקעין בחיפה לרשום את צו ההריסה וצו איסור שימוש דלעיל בפנקסי המקרקעין. המאשימה תדאג לרישום הצו. הנאשם לא רשום כבעלים. הודעה והוסברה זכות הערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי בחיפה. למזכירות - התיק ירשם כסגור. ניתן היום 05 במרץ, 2006 (ה' באדר תשס"ו) במעמד הנוכחים.

ע"ע 79/99 - הרב אברהם חרל"פ נ' מדינת ישראל - משרד הדתות ואח'

05.03.2006
05/03/2006
על פי דין ועל פי ההסכם הקיבוצי". בנסיבות אלה, אין לראות במועצה מעבידתו של המערער. 28. אין באמור לעיל כדי לקבוע מסמרות קבועות בשאלת קיומם של יחסי עבודה בין רבני ההתיישבות למועצות האזוריות שבתחומן מוענקים שירותי הדת. שאלה זו היא בראש ובראשונה, שאלה של עובדה שיש להכריע בה על יסוד התשתית הראייתית, תוך בחינת מכלול המרכיבים העובדתיים הנוגעים לעניין. סוף דבר הערעור נדחה. המערער ישלם לכל אחת מהמשיבות הוצאות משפט, לרבות שכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ש"ח בצירוף מע"מ והפרשי הצמדה וריבית כחוק. ניתן היום, ו' אדר, תשס"ו ( 5 מרץ 2006) בהעדר הצדדים.

ע"א 468/03 - חברת יואב קיין בע"מ (בפירוק) נ' עזבון המנוחה שלוה קושניר ז"ל

05.03.2006
05/03/2006
בע"א 468/03 והמערער בע"א 521/03 כי מחצית הוצאות המשפט שנפסקו בפסק-דינו של בית המשפט מיום 5.12.05 ישולמו למערערת בע"א 468/03 מתוך כספי העירבון שהופקד על ידי המערער בע"א 521/03 להבטחת נזקי המשיב 1, בניכוי 1,500 ₪, כמפורט בהודעה מיום 12.2.06. בהחלטתי מהיום נדחתה בקשת המשיב 1 להורות על חילוט העירבון. במצב דברים זה, אני מורה שאם וכאשר החלטתי בעניין דחיית הבקשה לחילוט העירבון תהפוך לחלוטה, המזכירות לא תשיב את העירבון למפקידו, אלא הערעורים שבכותרת יובאו בפני לשם מתן החלטה על פי בקשתם המוסכמת של הצדדים. ניתנה היום, ה' באדר התשס"ו (5.3.06).

ע"א 521/03 - דוד דייני נ' עז' המנוחה קושניר שלווה זל ואח'

05.03.2006
05/03/2006
לא נבעה מההחלטה לעכב את ביצוע פסק הדין בערכאה זו. ככול שאכן נגרמו למבקשת הפסדים עקב מימון הלוואה זו באמצעות נטילת הלוואה בתנאים רגילים, עליה לתבוע את השבתם במסגרת הליך מתאים. לבסוף, אף הטענה כאילו נמנע מהמבקשת לעשות דיס פוזיציה בדירה עקב עיכוב הביצוע נטענה בעלמא, מבלי שהושתתה תשתית ראייתית כלשהי לכך שהמבקשת אכן התכוונה לבצע דיס פוזיציה כאמור. במצב דברים זה, לא הוכח בפני כי נגרם למבקשת נזק או כי קיים קשר סיבתי בין נזקיה הנטענים של המבקשת לבין עיכוב ביצוע פסק הדין. הבקשה לחילוט הערבות, נדחית אפוא. ניתנה היום, ה' באדר התשס"ו (5.3.06).

ת"פ (ירושלים) 1085/02 - מדינת ישראל נ' אלון ברקן קבלנות ופיתוח בע"מ ואח'

05.03.2006
05/03/2006
ראשון עד חמישי בין השעות 08:30 עד 14:30 ובערב חג עד לשעה 12:00. עבודתו של הנאשם הינה במגבלות הנוגעות להרמת משאות כבדים וללא עמידה ממושכת. מועד תחילת העבודות 1.5.06. במועד זה בשעה 08:00 על הנאשם להתייצב במפקדת גוש מרכז ברמלה. מובהר לנאשם כי כל הפרה בעבודות השירות תביא להפסקה מינהלית ולריצוי העונש במאסר ממש. ב. מאסר על תנאי של 3 חודשים, אותו לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור, תוך 3 שנים, על סעיפי החוק בהם הורשע. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום. ניתן היום ה' באדר, תשס"ו (5 במרץ 2006) במעמד ב"כ המאשימה, הנאשם וב"כ עו"ד להמן.

ת"א (ירושלים) 1625/02 - עיזבון עאדל עאיד יוסף שחאתית ואח' נ' מפקד כלא מגידו ואח'

05.03.2006
05/03/2006
ישנה רלבנטיות לראיות שהתובעים מבקשים לצרפן. עתה יש לשאול- האם ניתן לאפשר לתובעים הגשת ראיות אלו כאשר הנתבעים כבר הגישו ראיות מטעמם. מאחר שמדובר בראיות שהנן מסמכים שהיו בחזקת המדינה, ברשותה ובידיעתה- הרי לא ניתן לאמר, כי מתן אפשרות להגשתם יגרום נזק כלשהו לנתבעים- שהרי ממילא, אאפשר להם להשלים ראיותיהם לאור הראיות הנוספות שהגישו התובעים. ההשלמה- בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטתי זו. המועדים שנקבעו להבאת ראיות- נותרו בתוקפם. במהלך הדיונים ייקבעו מועדים נוספים, לפי הצורך. המזכירות תודיע. ניתנה היום ל' בשבט, תשס"ו (28 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 18915/00 - יעקוביאן סולימאן נ' שריון גרף ואח'

05.03.2006
05/03/2006
ביחידה ששטחה 467 מ"ר. מאחר וממסמך זה עולה כי דמי האחזקה נגזרים משטחו של המושכר, יבהיר הכונס מה היה שטח המושכר בעת ששהו בו הנתבעים, ובמידה שקיים פער בין האמור בהסכם השכירות לבין האמור במסמך "ז" אזי יפרט הכונס ויסבירו. 7. בתשובתו הבאה יבסס הכונס כל נתון באסמכתאות, יסמן את כל הנספחים וכן יפנה באופן מסודר לנספחים שיצרף. למותר לציין מן ראוי היה כי יעשה כן כבר בתגובתו הקודמת, כמקובל וכמתחייב, וכדי לאפשר לביהמ"ש להתייחס לנדרש ולחסוך זמן שיפוטי יקר. 8. המזכירות תשלח החלטתי לצדדים בפקס. ניתנה היום ה' באדר, תשס"ו (5 במרץ 2006) בהעדר המתייצבים.

ת"א (ירושלים) 2194/02 - שקד אילנה ואח' נ' שירותי בריאות כללית

05.03.2006
05/03/2006
הצדדים בחלקים שווים. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 45 יום מיום בדיקת התובע/ת. אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות דעת במועד, יודיע על כך מיידית לבית המשפט. 20 ימים לפני מועד הדיון יגישו התובעים תחשיבי נזק בצירוף תצהיר עדות ראשית ובצירוף כל המסמכים הרלוונטים ו - 10 ימים לפני מועד הדיון תגיש הנתבעת תחשיב נזק מטעמה. המסמכים האמורים יועברו מצד אל צד ישירות בתוך המועדים הנקובים. המזכירות תמציא עותק ההחלטה למומחה ולבאי כוח הצדדים. נקבע בזאת דיון בתחשיבי נזק ליום 24.4.06 שעה 09:20. ניתן היום כ"ח בשבט, תשס"ו (26 בפברואר 2006) בהעדר הצדדים.

ת"פ (ירושלים) 3723/01 - מדינת ישראל נ' כהן ענת

05.03.2006
05/03/2006
לשוטרים ועליה להזהר. יצויין כי לגבי הנחת אבנים לחסימת הכביש אין כל עדות לפיה הנאשמת היתה מעורבת בכך. יצויין עוד כי כתב האישום אינו מייחס לנאשמת הפרעה לשוטר בכך שהפריעה לעצור אחת הבנות שחסמו את הכביש, כעולה מעדותו של עדיאל שלום, ולפיכך אירוע זה אינו רלוונטי לעניננו. 7. בנסיבות אלה, ישנו ספק בשאלה היכן עמדה הנאשמת בזמן האירוע והאם חסמה בגופה את דרכם של השוטרים אל מחוץ לתחנת המשטרה, ולפיכך אני מזכה את הנאשמת מהעבירה המיוחסת לה בכתב האישום. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום. ניתנה היום ה' באדר, תשס"ו (5 במרץ 2006) במעמד

עפ"א (תל-אביב-יפו) 80018/03 - מדינת ישראל נ' זריס אהרון

05.03.2006
05/03/2006
ניתן היום, ה' באדר תשס"ו (5 במרץ 2006), במעמד הצדדים. י' שיצר, שופטת ז' המר, שופט ד' ברלינר, שופטת - סג"נ אב"ד ב"כ המשיב: בדיון הקודם נקבע בפסק הדין שיינתנו שנתיים ימים. כעת הוריתם על פחות מעשרה חודשים. אני מבקש עיכוב ביצוע לשנתיים. מלכתחילה היתה נטיה בהרכב זה לתת למשיב אפשרות לבצע את ההריסה תוך שנתיים. ב"כ המערערת: אנחנו נתנגד לארכה מעבר למה שנקבע בפסק הדין. עברו 3 שנים מאז הגשת הערעור. החלטה הבקשה נדחית. עיכבנו את ביצועו של צו ההריסה עד 1/1/07 ואיננו סבורים שיש מקום לעכב מעבר לכך. ניתנה היום, ה' באדר, תשס"ו (5 במרץ 2006), במעמד הצדדים.