אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 06.08.2020

נמצאו 681 מסמכים עבור '06.08.2020'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ב"ל (ירושלים) 62752-12-19 - פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי

06.08.2020
06/08/2020
שיינתן, בצירוף המסמכים שצורפו לכתב התביעה ובהם תצלום האוויר של מקום הפגיעה הנטען, הכולל את הכיתוב "מקום הפגיעה", תוך 14 ימים. הנתבע יגיש לתיק בית הדין את התשובה שתתקבל תוך 5 ימים ממועד קבלתה. לעיוני ביום 20.9.20. צו ניתן בזאת צו למרכז למיפוי ישראל, לפיו עליו להבהיר האם השטח המסומן כ"מקום הפגיעה" בתצלום האוויר מיום 19.3.2019, שיצורף על ידי המוסד לביטוח לאומי, נמצא בשטח מדינת ישראל. התשובה תועבר ללשכה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי בסניף ירושלים, תוך 14 ימים מקבלת צו זה. ניתנה היום, ט"ז אב תש"פ, (06 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (תל אביב) 863-03-18 - עירית בני ברק נ' מרים אברהם

06.08.2020
06/08/2020
12.11.20 לקדם משפט לאחר תצהירי הצדדים. בדרך כלל, ניתן צו על ידי בית המשפט לפיו במידה וצד מבקש לצרף חוות דעת, יש לעשות כן יחד עם התצהירים. תצהירי המבקשות הוגשו בשלהי 2019. יחד עם זאת, סבורני כי יש בחוות הדעת רלבנטיות ובית המשפט לא יסגור את הדלת בפני בעל דין, להוכיח את טענותיו. אשר על כן, הנני מורה על צירוף חוות הדעת לתצהירים. על מנת לאזן, שמורה לעירייה הזכות לצרף חוות דעת מטעמה. לחילופין, הצדדים יתנו דעתם ועמדתם למינוי מומחה מטעם בית המשפט וזאת בתוך 30 ימים. המזכירות תקבע תז"פ בהתאם. ניתנה היום, ט"ז אב תש"פ, 06 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (עכו) 64523-11-18 - ג'מאל טריף נ' מועצה מקומית ג'וליס

06.08.2020
06/08/2020
להסתמך עליהם. צד שמתנגד להגשת מסמך שלא באמצעות עורכו יודיע על כך בכתב לביהמ"ש ולצד שכנגד תוך 15 ימים מיום קבלת התצהיר אליו צורף אותו מסמך על מנת שניתן יהיה לזמן את עורך המסמך באמצעות ביהמ"ש מבעוד מועד. עד שאינו בשליטת מי מהצדדים יוזמן באמצעות בית המשפט לפי בקשה שתוגש בפרק הזמן שנקצב להגשת התצהירים, ובה יפורט מדוע לא ניתן היה להגיש תצהיר של אותו עד. כל צד ימציא למשנהו בדואר רשום עותק התצהירים על מצורפיהם וכן עותק מכל בקשה אשר תוגש. המזכירות תזמן את הצדדים ותמציא להם עותק החלטה זו. ניתנה היום, ט"ז אב תש"פ, 06 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 54516-02-19 - אורי ארליכמן נ' ל. יבנה בע"מ

06.08.2020
06/08/2020
דין] תשנ"ב-1991 ללא התראה נוספת. לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, ייחשב הנתבע כמי שאין בדעתו להגיש ראיות. .6 סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 7. ימי הפגרה יבוא במניין הימים. 8. לעיון תצהירי התביעה ביום 1.12.20 ניתנה היום, ט"ז אב תש"פ, (06 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

הפ"ב (תל אביב) 9637-08-20 - אסתר לינדנפלד נ' חנה יוסקוביץ

06.08.2020
06/08/2020
למשיבה במסירה אישית את בקשתה, בצירוף החלטה זו, בצירוף הודעה על בקשה לאישור פסק בוררות (כמתחייב מתקנה 8 לתקנות סדרי הדין בענייני בוררות התשכ"ט, 1968- טופס 3), וזאת עד ליום 23 באוגוסט 2020. אסמכתא על ביצוע המסירה תוגש לתיק בית המשפט. 2. המשיבה רשאית להשיב לבקשה בתוך 15 יום ממועד קבלתה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות שעומדת לה על פי דין. אין בתגובה זו כדי לשנות מהמועדים הקבועים בדין לצורך הגשת בקשה לביטול פסק בוררות. המזכירות תשגר החלטתי זו לצדדים גם באמצעות הפקס'. תז"פ ליום 10 בספטמבר 2020. ניתנה היום, ט"ז אב תש"פ, 06 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ס"ע (תל אביב) 21668-10-19 - אסעד אקרע נ' שמואל יהודה

06.08.2020
06/08/2020
₪; הפרשה לקופת גמל - 14,616 ₪; דמי חגים - 7,560 ₪; אי מתן הודעה לעובד - 1,500 ₪; אי הנפקת תלושי שכר - 1,500 ₪; אי מתן הודעה מוקדמת - 4,200 ₪; 6. כמו כן, יישא הנתבע בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 3,000 ₪. 7. כל הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, זאת החל ממועד מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש לבית דין זה בתוך 30 יום מיום קבלתו. ניתן היום, ט"ז אב תש"פ, (06 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ב"ל (נצרת) 24135-03-20 - פלונית נ' המוסד לביטוח לאומי

06.08.2020
06/08/2020
הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה. 8. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש. ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם. 9. למעקב המזכירות. ניתנה היום, ט"ז באב תש"פ (6 באוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

סע"ש (תל אביב) 5813-03-19 - אמיר אעיד נ' רמי אבייט

06.08.2020
06/08/2020
דין] תשנ"ב-1991 ללא התראה נוספת. לא יוגשו תצהירי הנתבע במועד, ייחשב הנתבע כמי שאין בדעתו להגיש ראיות. 6. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, מהות העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 7. ימי הפגרה יבוא במניין הימים. 8. לעיון תצהירי התביעה ביום 1.12.20 ניתנה היום, ט"ז אב תש"פ, (06 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

תא"מ (תל אביב) 63452-05-18 - איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' הפניקס חב' לביטוח בע"מ

06.08.2020
06/08/2020
ולא זימנו את השמאי מטעם התובעים לחקירה באופן הקבוע בתקנה 130א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ואני מקבלת את הערכת השמאי בחוות דעתו במלואה, לרבות שכר טרחת השמאי. 20. אינני מקבלת את דרישת הנתבעים להפחתת הפרשי הצמדה וריבית על הנזק (בסך של 500 ₪) הנתבעים בכתב התביעה. 21. מכל האמור, לאור חלוקת האחריות שקבעתי, הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 6,309 ₪, וכן אגרת משפט ששולמה, שכר העדים מטעם התובעים כפי שנפסק בדיון ושכר טרחת עורכי דין בסך של 2,200 ₪. הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום. ניתן היום, ט"ז אב תש"פ, 06 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים. 6

ד"מ (חיפה) 63377-05-20 - לירז לוי נ' ת.י.ק.א נדל"ן בע"מ

06.08.2020
06/08/2020
איתי חן נ ג ד 1. ת.י.ק.א נדל"ן בע"מ 2. קובי אורן בית הדין האזורי לעבודה חיפה [06.08.2020] כב' הרשם טארק חסנין ע"י ב"כ: עו"ד לירון כהנא פסק דין 1. הצדדים הודיעו לבית הדין, כי הגיעו להסכם פשרה לסיום כלל המחלוקות בהליך זה וביקשו ליתן לו תוקף של פסק דין. 2. לבקשת הצדדים, ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים, בהתאם להודעתם המשותפת מהיום. ההסכם, שהוגש לבית הדין מסומן א', ומהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה. 3. הדיון הקבוע ביום 09.08.20- בטל. 4. אין צו להוצאות. ניתן היום, ט"ז אב תש"פ, (06 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.