אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 07.03.2005

נמצאו 265 מסמכים עבור '07.03.2005'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"א 1708/05 - אבי גרא, עו"ד(רו"ח) נ' ד"ר יהושע רוזנצוויג, עו"ד

07.03.2005
07/03/2005
במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה. עיקרי טיעון 11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. השלמת טיעון בעל פה 12. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 27.10.05 שעה 09:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד. הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה. ניתן היום, כ"ו באדר א' תשס"ה (7.3.2005).

רע"פ 1048/05 - חמיס אבו סנינה נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה, ירושלים

07.03.2005
07/03/2005
היתר בניה, והרשות הממונה על קיום חוקי התכנון והבניה לא הייתה רשאית לעשות דבר כנגד תופעה זו. יפים לעניין זה דברים שנקבעו על-ידי הנשיא מ' שמגר ברע"פ 5331/94 איוב יוסף שקיראת נ' עיריית ירושלים, תק-על 94 (3) 1369 (לא פורסם)): "המבקש טוען כי בכפרו אין תוכנית מיתאר, ועל כן נאלץ לבנות ללא היתר. טענה זו אין בה כדי לפתוח פתח לבניה ללא רשיון לפי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. אין לגלות בחומר שבפנינו כי היה ליקוי כלשהו בהליכים, כפי שנקבעו בסעיף 238 לחוק הנ"ל." מטעמים אלה, בקשת רשות הערעור נדחית. ניתנה היום, כ"ו באדר א' תשס"ה (7.3.05).

ע"א 119/05 - אמין מחמוד חליפה ואח' נ' מדינת ישראל ,משרד הבריאות ואח'

07.03.2005
07/03/2005
במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה. עיקרי טיעון 11. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. השלמת טיעון בעל פה 12. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 2.11.05 שעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד. הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה. ניתן היום, כ"ו באדר א' תשס"ה (7.3.2005).

ת"א (קריות) 959/04 - עובדיה רוית נ' מכללת רמת גן - מרכז לימוד חיפה

07.03.2005
07/03/2005
אפשרות לעבור את הקורס אצל הנתבעת כמו גם במכללות אחרות. מאת הפסקת ההתקשרות עם הנתבעת עברו כמעט שלוש שנים והתובעת לא מצאה לנכון עד היום להתחיל או להשתלב בקורס כזה. התובעת טענה להוצאות דלק והוצאות אחרות ואולם בפועל לא הוכחו כל הוצאות כאמור. 6. אשר על כן, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך 3,825 ₪. כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות משפט (אגרה משוערכת ששולמה) וכן שכ"ט עו"ד בסך כולל של 400 ₪ + מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים. ניתן היום כ"ו ב אדר א, תשס"ה (7 במרץ 2005)

עע"א 4714/04 - יגאל עמיר נ' שירות בתי הסוהר

07.03.2005
07/03/2005
את ערעורו של עמיר בעע"א 4714/04 ואת בקשתו לרשות ערעור ברע"ב 5614/04. 37. דבר אחרון: למותר לומר כי ההחלטה שנתקבלה בעניינו של עמיר, ככל החלטה מינהלית אחרת, אין היא החלטה סופית, וכי ניתן לשקול בענייננו מעת לעת על-פי הנסיבות. בנוסף, כפי שאמרנו בראשית דברינו, החלטתו של בית המשפט קמא מסיבה עצמה אך על נושא ההתייחדות, בהותירה את בקשת עמיר להינשאלְאַחַר החלטה בנושא ההתייחדות. זכותו של עמיר עומדת לו, אם אך יבקש על כך, לחדש את עתירתו בבקשתו לישא את לריסה לאישה. הנשיא א' ברק: אני מסכים. השופט י' טירקל: אני מסכים: היום, כ"ו באדר א' תשס"ה (7.3.05).

ע"א 6581/98 - זאב זאבי ואח' נ' מדינת ישראל - מחלקת עבודות ציבוריות

07.03.2005
07/03/2005
רשלנות תורמת של המערערים באי הסדרת דרכי הגישה. רשויות התכנון עשו בסופו של יום שימוש בסמכות שלטונית כדי להסדיר את זיקת ההנאה. המערערים לא יכולים היו להסדיר בעצמם זיקה כזו. ואולם, יש ויש רשלנות תורמת של המערערים בכך שלא העבירו לשטח הטרפז מה שניתן היה להעביר, וגם לא ביקשו מימון ביניים מהמדינה לשם ביצוע ההעברה, אלא הניחו לדחפורים לעלות על הקרקע ולהרוס. 4. בנסיבות אלה מצטרפת אני לפסק דינו של חברי. כבוד המשנה לנשיא (בדימ') א' מצא: אני מסכים לפסק-דינו של חברי, השופט ג'ובראן, ומצטרף להערת חברתי, השופטת נאור. ניתן היום, כ"ו באדר א' תשס"ה (7.3.05)

ת"א (חיפה) 1313/00 - ק. רמנט חפלסטיק בע"מ נ' פלסטקו סוכניות בע"מ

07.03.2005
07/03/2005
אליהם ב- 23.12.04. בהתאם, מבקש המומחה לזרזר את התנהלות הצדדים ומבקש ארכה להגשת חוות דעתו. 2. לתשומת ליבו של המומחה - כל פנייה או בקשה יש להפנות לבית המשפט. 3. הצדדים כולם מתבקשים להשיב לפניית המומחה מ- 23.12.04 וליתן לו את המבוקש תוך 21 יום, כל זאת, בהעתק ליתר הצדדים. 4. המומחה יערוך את חוות דעתו תוך 30 יום מקבלת החומר המבוקש. המזכירות תעביר העתק ההחלטה למומחה המהנדס מרגלית מרח' הרופא 50 א' חיפה ולב"כ כל הצדדים - עו"ד שרויאר, עו"ד גב' סמל ועו"ד יקואל בדואר רשום עם אישור מסירה. ניתנה היום כ"ו ב אדר א, תשס"ה (7 במרץ 2005) בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 1588/00 - שבת ברכה ואח' נ' עו"ד גולדבליט אבי

07.03.2005
07/03/2005
בסכום של 50,000 ש"ח ולתובעת 4 בסכום של 25,000 ש"ח. אני מעמיד את הפיצוי לחברה בגין נזקים כלליים בסכום של 100,000 ש"ח. כל הסכומים ישאו הפרשי הצמדה ורבית כחוק מתאריך פסק הדין. 9.3 עוד אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעים אגרות המשפט על סכום פסק הדין בתוספת הפרשי הצמדה ורבית כחוק ממועדי התשלום וכן שכר טרחת עורך דין בשעור 20 אחוז מן הסכום שנפסק. שכר הטרחה ישא גם הוא הפרשי הצמדה ורבית כחוק ותתווסף לו תוספת בשעור מע"מ. מן הלשכה נמסרה לב"כ הצדדים הודעה על דבר פרסום פסק הדין, ולפיכך אין צורך במשלוח פסק הדין. היום כ"ו ב אדר א, תשס"ה (7 במרץ 2005).

ת"א (תל-אביב-יפו) 2184/00 - קוגן מיטל נ' רשות הפיתוח ע"י מינהל מקרקעי ישראל ואח'

07.03.2005
07/03/2005
2 אשר משתרעת על פי האישורים שהובאו בפני בית המשפט על 31.45 מ"ר. ז. סיכומו של דבר התביעה נדחית. התובע ישא בשכ"ט עו"ד בסכום של 20,000 ₪ +מע"מ לנתבע מס. 2 ובסכום של 20,000 ש"ח לנתבעת מס. 1 וכן בהוצאות משפט אותן ישום הרשם. סכומים אלו ישאו ריבית והצמדה כדין מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל. הסכומים כוללים את הסך של 5,000 ש"ח שנפסק ע"י השופט א' גורן ביום 10/93 ב-ה.פ. 544/93. לאחר עבור תקופת הערעור יוחזר תיק רישום המקרקעין ללשכת רישום המקרקעין. במידה ומי מהצדדים יהיה מעוניין בפסיקתא, זו תוגש בהסכמה בלבד ע"י הצד המעוניין. ניתן ביום 27/2/05, בהעדר.

ת"א (תל-אביב-יפו) 3123/00 - ענבל בטון ואח' נ' חדוה כץ ואח'

07.03.2005
07/03/2005
את התובעת לבדיקה כאמור לפי ראות עיניו ושיקול דעתו המקצועי. ג. המומחה יחווה דעתו לעניין הצורך במתן חוות דעת נוירולוגית להערכת מצבה הרפואי של התובעת כיום בתחום זה כתוצאה מהתאונה. 2. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי בתוך 15 ימים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם, את הקלטות (נ/12-נ/14) ואת תיק התלמידה של התובעת (נ/3). 3. המומחה מתבקש ליתן חוות דעת בתוך 45 ימים מהיום. בשלב זה תישא הנתבעת 2 בשכר טרחת המומחה. התיק קבוע לקדם משפט ליום 2/6/05 שעה 09:00. המזכירות תמציא עותק הצו למומחה ולב"כ הצדדים. ניתן היום 7/3/05, בהיעדר הצדדים וב"כ.