אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 07.10.2019

נמצאו 848 מסמכים עבור '07.10.2019'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עע"מ 6863/18 - קובי סניץ נ' משרד המשפטים

07.10.2019
07/10/2019
התחשב בטעמים הציבורים שבגינם הוגשה העתירה ובעובדה שהגשתה הובילה לחשיפת מידע נוסף. אולם, הלכה היא כי ערכאת הערעור תתערב בפסיקת ההוצאות בבית משפט קמא במקרים נדירים בלבד, והמקרה דנן אינו נמנה עליהם (עע"מ 4821/09 דוידיאן נ' שר הפנים, בפסקה 3 והאסמכתאות שם (10.11.2010)), ולא ראינו טעם טוב לפטור המערערים מהוצאות. על רקע האמור, הערעור נדחה. המערערים ישאו בהוצאות הערעור בסך 4,000 ₪. ש ו פ ט השופטת י' וילנר: אני מסכימה. ש ו פ ט ת השופט ע' גרוסקופף: אני מסכים. ש ו פ ט הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י' עמית. ניתן היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019).

בג"צ 4455/19 - עמותת טבקה–צדק ושוויון ליוצאי אתיופיה נ' משטרת ישראל

07.10.2019
07/10/2019
עו"ד אייל אבולפיה בשם המשיבים: עו"ד דניאל מארקס החלטה הבקשה שבכותרת הוגשה במאוחד בבג"ץ 4455/19 ו-בג"ץ 5471/19. אף שישנה בקשה תלויה ועומדת ב-בג"ץ 5471/19 לאחד את הדיון בעתירה עם בג"ץ 4455/19, טרם נקבע שכך ייעשה; ומשאלה פני הדברים, על המשיבים להגיש בקשה נפרדת למתן ארכה ב-בבג"ץ 5471/19, ככל שהם מעוניינים בכך. באשר לבקשת ארכה ככל שהיא נוגעת ל-בג"ץ 4455/19. משמדובר בבקשה לארכה בת ימים בודדים ובלא שנעלמה מעיניי התנגדות העותרת, ניתנת למשיבים ארכה נוספת כמבוקש להגשת תגובתם לעתירה - עד ליום 13.10.2019. ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019).

עע"מ 4596/19 - ד"ר מיכל דחוח הלוי - מטרה רמת אליהו שלנו נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז

07.10.2019
07/10/2019
4 - עו"ד יגאל דורון; עו"ד חגית מזרחי החלטה בהחלטתי מיום 23.9.2019 נקבע כי אם המערערת לא תמציא עד ליום 3.10.2019 ערבות בנקאית בסכום של 75,000 ₪ יפקע הצו הארעי שניתן, לבקשתה, באותה החלטה. ברם, ערבות זו לא הומצאה, הצו הארעי פקע - ומשכך, צודקת משיבה 4 בהודעתה על חזרתה מן הבקשה להורות על הגדלת סכום הערבות. בקשת המערערת להשיב לבקשה להגדלת סכום הערבות נדחית, אפוא, וכך גם הבקשה "להורות לוועדה המקומית למסור לי שני מסמכים"- אשר אינה מכילה ולו פירוט מינימלי לגבי טיב המסמכים המבוקשים, כך שלא ניתן להידרש לה. ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"פ (‏7.10.2019).

בג"צ 4671/19 - שירלי מוטהדה נ' מפקד יחידת מיטב

07.10.2019
07/10/2019
שירלי מוטהדה נ ג ד 1. מפקד יחידת מיטב 2. מפקד לשכת הגיוס תל השומר בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק [07.10.2019] כבוד השופט י' עמית כבוד השופט ג' קרא כבוד השופטת י' וילנר עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים בשם העותרת: עו"ד נדב גדליהו ועו"ד גל נשרים בשם המשיבים: עו"ד שי כהן תאריך הישיבה: ח' בתשרי התש"ף פסק-דין בהמלצת בית המשפט, הסכימו המשיבים לערוך לעותרת ראיון נוסף. בשלב זה העתירה במתכונתה הנוכחית התייתרה, תוך שמירת טענות כל הצדדים. אשר על כן, העתירה נמחקת. אין צו להוצאות. ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019), בנוכחות הצדדים.

רע"א 4857/19 - Mrs.DoreenSadkin נ' עו"ד גיא גיסין– בעל התפקיד לחברת אורבנקופאינק.

07.10.2019
07/10/2019
רע"א 4857/19 - Mrs.DoreenSadkin נ' עו"ד גיא גיסין- בעל התפקיד לחברת אורבנקופאינק.עליון רע"א 4857/19 Mrs.DoreenSadkin נ ג ד עו"ד גיא גיסין- בעל התפקיד לחברת אורבנקופאינק. בבית המשפט העליון [07.10.2019] כבוד השופט ע' פוגלמן בקשה להארכת מועד מטעם המשיב החלטה כמבוקש. ניתנההיום, ‏ח' בתשריהתש"ף (‏7.10.2019). ש ו פ ט _________________________ 19048570_M02.docx חב

רע"א 4961/19 - אליהו עובדיה נ' מדינת ישראל

07.10.2019
07/10/2019
עיוות דין", וודאי שלא מתעוררת "שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים". לפיכך דין הבקשה להידחות, מכח תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אף מבלי להיזקק לתגובת המשיבה או להנמקה נוספת. בהערת אגב אציין, כי יש מקרים בהם ניתן להעריך נזק, על דרך האומדנא, גם ללא חוות דעת שמאית, אך נראה כי במקרה הנוכחי בית משפט השלום התרשם שהתובע כלל לא הוכיח כי נגרם נזק כלשהו (ראו גם פסקה 20 לפסק הדין). הבקשה נדחית אפוא בהיעדר עילה למתן רשות ערעור "בגלגול שלישי". משלא נתבקשה תגובה, לא ייעשה צו להוצאות. ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019).

בש"פ 5233/19 - מדינת ישראל נ' פלוני

07.10.2019
07/10/2019
בבית המשפט העליון [07.10.2019] כבוד השופט ד' מינץ בקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 בשם המבקשת - עו"ד אפרת גולדשטיין בשם המשיב - עו"ד אלון אייזנברג החלטה לבקשת באת כוח המבקשת ובהסכמת בא כוח המשיב, מוארך בזאת מעצרו של המשיב בהתאם לסעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, בתשעים ימים נוספים החל מיום 22.8.2019 או עד למתן פסק דין בתפ"ח 53287-11-18 בבית המשפט המחוזי בירושלים, לפי המוקדם. הדיון הקבוע ליום 10.10.2019 - בטל. ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019).

רע"א 5358/19 - פיוטר וגר נ' אנה ניקולשין

07.10.2019
07/10/2019
במסגרתה נדחתה בקשת המבקש לתיקון כתב תביעה שכנגד אשר הוגש על ידו כנגד המשיבים, וכן הושתו עליו הוצאות משפט בסך 3,000 ₪.יחדעםהבקשהלרשותערעורהוגשהגםבקשהלעיכובביצוע החלטת בית משפט השלום. 2. לאחר עיוןבבקשהובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407אלתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כי יש לדחות את הבקשה לרשות ערעור,וממילאאתהבקשהלעיכובביצוע, וזאת לאחר שמצאתיכיהקביעותבהחלטתו של בית המשפט המחוזיאינןמעוררותשאלה משפטיתעקרוניתהחורגתמעניינםשלהצדדים וכי מתן רשותערעוראינודרושכדילמנוע עיוותדין. אין צו להוצאות. ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019).

ע"א 5760/19 - שמואל מנדזיצקי נ' סופריור בית השקעות

07.10.2019
07/10/2019
10. רם וילנר 11. ירון פיטרו בבית המשפט העליון [07.10.2019] כבוד הרשם רון גולדשטיין בקשה למחיקת המשיב 7 ובקשה לפטור מהתייצבות מיום 6.10.2019 החלטה בהתאם להוראת תקנה 424 לתקנות סדר הדין האזרחי,התשמ"ד-1984 יש לצרף כמשיבים לערעור את כל הצדדים להליך קמא (אשר אינם מערערים). על כן איני מוצא להורות על מחיקת המשיב 7. יחד עם זאת, ובשים לב לכך שהמשיב 7 הודיע כי אין לו עניין בהליך או בתוצאותיו, פטור הוא, לבקשתו, מהגשת סיכומים ומהתייצבות לדיון. המזכירות תתייק בתיקי השופטים את ההודעה שבכותרת ואת החלטתי זו. ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019).

עע"מ 5777/19 - מעונות סלאם בע"מ נ' מועצה מקומית ג'סר א-זרקא

07.10.2019
07/10/2019
עע"מ 5777/19 - מעונות סלאם בע"מ נ' מועצה מקומית ג'סר א-זרקא ואח'עליון עע"מ 5777/19 מעונות סלאם בע"מ נ ג ד 1. מועצה מקומית ג'סר א-זרקא 2. תקווה- שירותי בריאות ורווחה 3. ב.מ פת"מ- פתרונות תעסוקתיים מתקדמים 4. אלאימאן שירותי חברה ורווחה 5. סיני שלהבת שירותי סיעוד 6. תפארת בית חם בבית המשפט העליון [07.10.2019] כבוד הרשמת שרית עבדיאן בקשה להארכת מועד להפקדת עירבון החלטה המשיבים רשאים להשיב לבקשה שבכותרת עד ליום 10.10.2019. ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019).