אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 08.08.2019

נמצאו 448 מסמכים עבור '08.08.2019'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עע"מ 4773/19 - אנס עראם נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית

08.08.2019
08/08/2019
(30,000 ש"ח). זאת, בשים לב למהות ההליך ונושא העתירה שהוגשה לבית המשפט לענינים מינהליים ובהתחשב בפערי הכוחות בין הצדדים. אשר על כן, מכוח סמכותי לפי תקנה 430 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (החלה בענייננו מכוח תקנה 34 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), תשס"א-2000) הנני קובע כי סכום העירבון במקרה דנן יעמוד על 4,000 ש"ח. יובהר כי בקביעת סכום זה התחשבתי אף בסכום ההוצאות שנפסקו בבית המשפט לענינים מינהליים. העירבון יופקד עד ליום 15.9.2019 שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהודעה נוספת. ניתנה היום, ז' באב התשע"ט (8.8.2019).

בג"צ 4840/19 - עאטף ג'בריןאלג'מיל נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

08.08.2019
08/08/2019
לעומת זאת, לא הוצגה בפנינו חלופה ראויה להשגת התכלית הביטחונית תוך הסרת ההגבלה על מעבר במדרגות. זאת ועוד, טענות העותר בדבר הפגיעה בבאי בית הספר נסבות בעיקרן על יישום ההגבלה ולא על עצם קיומה. ככל שלעותר תלונות קונקרטיות בעניין אופן יישום הסדרי המעבר וזמני התגובה לבקשות מעבר או בעניין התנכלות לבאי בית הספרעליו להפנותן לגורמים המתאימים אצל המשיב. חזקה על גורמים אלה שיטפלו בפניות כראוי, בזכרם את החשיבות להבטיח בפועל חינוך תקין ורציף לתלמידי בית הספר. העתירה נדחית אפוא על הסף. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. ניתן היום, ז' באב התשע"ט (8.8.2019).

רע"א 4915/19 - ג'יאנגסונאנטונג מספר 2 קונסטרקשיין אינג'נירינג(גרופ) קו בע"מ נ' ארלון בע"מ

08.08.2019
08/08/2019
של בית המשפט המחוזי בסכום ההפקדה נעשתה בעקבות טענותיה בנושא. במצב דברים זה, אינני סבורה שדחייתה של הבקשה תוביל לעיוות דין. הדברים אמורים ביתר שאת כאשר ענייננו בהחלטה הנוגעת לסעד זמני, שככלל מדיניות ההתערבות בהן היא צרה (ראו למשל:רע"א 693/18 ‏ פלוני נ' פלוני, פסקה 9 (22.4.2018); רע"א 4273/18אימפופיקסבע"מנ' אורבןקופיקסבע"מ, פסקה 2 (5.6.2018)). על כן, בהתאםלתקנה 407אלתקנותסדרהדיןהאזרחי, התשמ"ד-1984, אנידוחהאתהבקשה. משלאהתבקשהתשובה, איןצולהוצאות. ניתנההיום, ‏ז' באבהתשע"ט (‏8.8.2019) ש ו פ ט ת _________________________ 19049150_A01.docx

דנ"פ 4966/19 - ערן אליהו קרני נ' מדינת ישראל

08.08.2019
08/08/2019
את בקשותיו להשלמת החקירה לשלב הערעור. אין בסיס לטענה כי בכך בית המשפט "שינה בצורה דרמטית את ההלכה בעניין גביית ראיות נוספות בערעור", כלשונו של המבקש והדברים מקבלים משנה תוקף לאור הדיון שערך בית המשפט בבקשתו של המערער להוספת ראיה, במסגרתו יישם את השיקולים השונים שנקבעו בהלכה הפסוקה בעניין זה (פסקאות 44-39 לפסק הדין). יתר טענותיו של המבקש הן טענות ערעוריות מובהקות לגביהן נפסק שוב ושוב כי הן אינן מצדיקות דיון נוסף וכי "דיון נוסף אינו ערעור נוסף" (עניין אמסלם, בפסקה 4). מטעמים אלו כולם, הבקשה נדחית. ניתנה היום, ‏ז' באב התשע"ט (‏8.8.2019).

ע"פ 5011/19 - מחמד ברוד נ' מדינת ישראל

08.08.2019
08/08/2019
ע"פ 5011/19 - מחמד ברוד נ' מדינת ישראלעליון ע"פ 5011/19 מחמד ברוד נ ג ד מדינת ישראל המשך טיפול בבית המשפט העליון [08.08.2019] כבוד הרשמת שרית עבדיאן החלטה בהיעדר הודעה מטעם המערער כאמור בהחלטתי מיום 23.7.2019,אני מורה על מינוי סניגור מהסניגוריה הציבורית לשם ייצוגו של המערער בהליך זה. הודעה על הסניגור שמונה תוגש לבית המשפט עד ליום18.8.2019. נימוקי הערעור יוגשו עד ליום 29.9.2019. ניתנה היום, ‏ז' באב התשע"ט (‏8.8.2019).

בע"מ 5041/19 - פלונית נ' פלונית

08.08.2019
08/08/2019
מכוונת ביחס להליך ברשות. תקופת הארכה המבוקשת היא קצרה, אך גם איחור של יום איחור הוא. שער הכניסה נסגר, ועל החפץ להיכנס דרכו לשכנע כי טעמים מיוחדים בידו. במכלול הדברים, אין מקום לפעול לפי ההליך החריג הקבוע בתקנות, לרבות פניה לקבלת אישור נשיאת בית המשפט. 9. סוף דבר, שתי הבקשות למתן רשות ערעור - נדחות. הצו הזמני שניתן בהחלטתי מיום 24.7.2019 לעיכוב ביצוע ולהארכת צווי עיכוב היציאה מן הארץ בעניינם של הקטינים - בטל. בנסיבות העניין כולן, המבקשת תישא בהוצאות המשיבה ובשכר טרחת עורכי דינה בסך של 10,000 ש"ח. ניתנה היום, ‏ז' באב התשע"ט (‏8.8.2019).

בש"פ 5079/19 - פלוני נ' מדינת ישראל

08.08.2019
08/08/2019
בש"פ 5079/19 - פלוני נ' מדינת ישראלעליון בש"פ 5079/19 פלוני נ ג ד מדינת ישראל בבית המשפט העליון [08.08.2019] כבוד השופט ד' מינץ בקשה מוסכמת לדחיית מועד דיון בשם העורר - עו"ד גיא עין-צבי בשם המשיבה - עו"ד איתמר גלבפיש החלטה מאילוצי יומן הדיון יידחה ליום 10.9.2019 בשעה 09:00. ניתנההיום, ‏ז' באבהתשע"ט (‏8.8.2019). ש ו פ ט _________________________ 19050790_N03.docx רח

בג"צ 5224/19 - דאוד ספורי נ' בית הדין הכנסייתי היווני הקתולי

08.08.2019
08/08/2019
שאין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בהם. הוא אף העביר ביקורת לא קלה על התנהלות העותרים והתייחס ביתר שאת לסוגיית השיהוי בהגשת התביעה לבית הדין בערכאה הראשונה. 8. במידה רבה מעבר לנדרש, מכשול נוסף הניצב לפני העותרים הוא השיהוי בו הוגשה העתירה - למעלה משבעה חודשים לאחר שניתן פסק דינו של בית הדין לערעורים. אפשר שדי היה בשיהוי זה, כשלעצמו, כדי להוביל לדחייתה של העתירה (ראו: בג"ץ 7758/07 פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי בחיפה, פסקה 17 (2.10.2007)). 9. העתירה נדחית אפוא. משלא נתבקשה תגובה, אין צו להוצאות. ניתן היום, ‏ז' באב התשע"ט (‏8.8.2019).

רע"א 5262/19 - יוסף וינר נ' יבגניה ואלין

08.08.2019
08/08/2019
נושאים. יצוין כי לצד בקשת רשות הערעור דנן הגיש המבקש בקשה לעיקול זמני במעמד צד אחד. 2. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כי יש לדחות את הבקשה לרשות ערעור וממילא את הבקשה לעיקול זמני במעמד צד אחד.זאת, לאחר שמצאתי כי הקביעות בהחלטתו של בית המשפט המחוזי אינן מעוררות שאלה החורגת מעניינם של הצדדים וכי מתן רשות הערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין. לפנים משורת הדין לא ייעשה צו להוצאות. ניתנה היום, ‏ז' באב התשע"ט (‏8.8.2019). ש ו פ ט _________________________ 19052620_B01.docx אב

בש"פ 5279/19 - מדינת ישראל נ' פלוני

08.08.2019
08/08/2019
הנטען של טלגראס (שנמסר בדיון כי פעילותה התחדשה חרף מעצרם של המעורבים), והשימוש שנעשה במסגרתה באמצעים טכנולוגיים, והפעילות השיטתית הנטענת לשיבוש הליכי משפט, לא התרשמתי שניתן לאיין את המסוכנות הנשקפת מן המשיב בעת הזו (ראו והשוו:בש"פ 6732/17 מדינתישראלנ' ליבוביץ, פסקה 11 (7.11.2017);בש"פ 9394/17 מדינתישראלנ' שמואל, פסקה 12 (7.12.2017))." בשים לב אפוא למכלול הנתונים והנסיבות, אני מקבל את הערר ומורה על המשך מעצרו המלא של המשיב מאחורי סורג ובריח. ניתנההיום, ‏ז' באבהתשע"ט (‏8.8.2019). ש ו פ ט _________________________ 19052790_N01.docx רח