אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 08.09.2020

נמצאו 843 מסמכים עבור '08.09.2020'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

סע"ש (תל אביב) 1405-05-20 - אלכסיי לזבניק נ' נור הנדסת מתכת בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
החל מיום 1.1.2020. ו. שכר עבודה עבור חודש ינואר 2020 בסך של 7,777 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה החל מיום 1.2.2020. ז. שכר עבודה עבור חודש פברואר 2020 בסך של 4,450 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה החל מיום 1.3.2020. ח. חלף ימי הודעה מוקדמת בסך של 8,900 ₪. ט. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 18,000 ₪. כל הסכומים הנזכרים לעיל (למעט סעיפים ה' - ז') , יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. 3. כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 2,500 ₪. ניתן היום, י"ט אלול תש"פ, (08 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"צ (חיפה) 16114-04-16 - עמותת אהבה שלום -רכסים נ' פלגי מוצקין בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
אני מאשרת את הסתלקות המבקשת מן הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ומן התובענה הייצוגית, ומורה על מחיקת בקשת האישור, ועל דחיית תביעתה האישית של המבקשת נגד המשיבה. 9. המשיבה תשלם למבקשת גמול בסך של 3,000 ₪. כן תשלם המשיבה שכר טרחה לבא כוח המבקשת בסך של 17,000 ₪ בתוספת מע"מ, במועד ובאופן שסוכמו בין הצדדים, כמפורט לעיל. 10. החזר אגרה על פי הוראות התקנות. 11. בא כוח המבקשת ידאג להמציא עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות. 12. המזכירות תמציא עותק מפסק הדין לצדדים. ניתן היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 15690-09-20 - חוסין גדיר נ' מועצה מקומית ביר אל מכסור

08.09.2020
08/09/2020
ייכנס בתוקף ממועד מתן החלטה זו, ואולם ככל שהמבקש לא יפקיד את הסכום הנ"ל עד התאריך שנקבע לעיל, יפקע הצו מאליו. 4. על המבקש להגיש כתב תביעה שיכלול את הסעד או הסעדים שצו המניעה נועד לשרתם, עד ליום 16.9.20. אי הגשת כתב תביעה במועד שנקבע תביא לפקיעת הצו מושא החלטה זו. 5. דיון בבקשה למתן צו מניעה, במעמד שני הצדדים, יתקיים ביום 29.9.20 שעה 10:00. 6. המבקש ימציא החלטה זו לידי המשיבה בתוך 48 שעות. 7. המשיבה תגיש תשובה לבקשה לא יאוחר מיום 23.9.20. 8. נקבעת בזאת תזכורת פנימית ליום 16.9.20. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"ק (תל אביב) 79112/00 - סימונה קליננפלד נ' רחמים שהם

08.09.2020
08/09/2020
בכתב על המסמכים שהגיש הצד שכנגד. החלטה סופית בדבר שחזור התיק, כאמור בתקנה 6 לתקנות, תינתן רק לאחר שהצדדים יפעלו עפ"י הוראות החלטתי זו מהיום. תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 7 לתקנות, לפיהן לא תישמע טענה כלפי שלמות התיק המשוחזר או כלפי מסמך שבו, נכונותו או קבילותו, אלא ברשות בית המשפט, שתינתן מטעמים מיוחדים שיירשמו. המבקש ימסור, בתוך 7 ימים ובמסירה אישית (או בדואר רשום עם אישור מסירה), עותק ממסמכי הבקשה + החלטתי זו למשיב. המזכירות מתבקשת לשלוח החלטתי זו, בדואר רשום, לכל הצדדים בתיק. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ס"ק (תל אביב) 14241-09-20 - קונה בע"מ נ' 1.הסתדרות העובדים הכללית החדשה2. ועד העובדים

08.09.2020
08/09/2020
הזמנים, לאור עקרון מראית פני הצדק וההקפדה הנדרשת שלא לפגוע באמון הציבור במערכת בתי המשפט, נחה דעתי כי יש להעביר את הדיון בתובענה לבית דין אזורי אחר. 7. בהתאם לסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ח - 1984, החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הסמכות להחליט על העברת מקום הדיון מוקנית לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה. 8. המזכירות תעביר החלטה זו לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, כב' השופטת ורדה וירט ליבנה, לצורך קביעת מקום שיפוט התובענה. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, (08 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (נתניה) 18700-04-19 - שרותי ישראל צ.ב. (2007) בע"מ נ' סלקום ישראל בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
ימים מקבלת דרישתו. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויפעלו לקידום קבלת חוות דעתו בהקדם האפשרי. ככל שהמומחה אינו זוכה לשיתוף פעולה מאת מי מן הצדדים יוכל לפנות בענין זה לבית המשפט לאחר שהתרה בצד שאינו משתף עימו פעולה והלה לא שינה אורחו תוך זמן סביר. ישיבת קדם המשפט לאחר חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט תתקיים ביום 1.3.21 בשעה 9:00. הצדדים באופן אישי יתייצבו לישיבה זו ולכל ישיבה נדחית. מוצע לצדדים לנסות להדבר קודם לישיבה האמורה על בסיס ממצאי המומחה. המזכירות תשלח עותק החלטה זו גם אל המומחה. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ק (בית שאן) 19529-11-19 - עמוס ג'אנח נ' אשת - ארגון שרותי תיירות בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
משולב], התשמ"ד-1984. 2. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ויתר החומר המונח בתיק בית-המשפט, וכן לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ולאור התרשמותי מהעדויות שנשמעו בפני בדיון שהתקיים בתיק, אני פוסקת כדלקמן: א. הנתבעת תשלם לתובעים סך כולל של 3,100 ₪. ב. הסכום האמור ישולם לידי התובעים, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק-דין זה אצל הנתבעת, שאם לא כן, יתווסף אליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 15 יום. המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים. ניתן היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (אשדוד) 63613-07-20 - מסוף 207 בע"מ נ' ריומר שרותי מכס (2003) בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
התיק. כתבי הטענות של הצדדים המאומתים בתצהירים, בהתאם לטופס 17 א', מהווים תצהירי עדות ראשית של בעלי הדין. רצו הצדדים להביא עדים נוספים, שאינם בעלי דין, יגישו תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמם, בצוותא חדא תוך 45 יום ממועד הגשת כתב טענות אחרון בתיק. לתצהירי העדים יצורפו כל המסמכים עליהם מסתמך העד בתצהירו. תצהיר שלא הוגש במועד - לא יוגש, אלא ברשות בית המשפט ובתנאי שתוגש בקשה בתוך 10 ימים. ב"כ הצדדים יתכוננו לאפשרות שבעלי הדין ייחקרו על תצהיריהם בישיבה המקדמית. המזכירות תודיע לצדדים. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ק (עכו) 33269-11-19 - אמיל עאסי נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
הנדרש להוכחת התביעה. עם זאת, מכיוון שלא מצאתי שהתובע הוכיח שהיה בעמידה מוחלטת בזמן התאונה, בנסיבות העניין, אני סבור כי קיים אשם תורם מצדו של התובע, בשיעור של כ-30% מהנזק שנגרם לו. שכ"ט שמאי שהתובע דורש בסך 1,500 ₪ גבוה, איננו מקובל ולא הוצגה קבלה על תשלום. סיכומו של דבר, אני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובעים 15,000 ₪, בתוספת החזר הוצאות משפט בסך 1,000 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום מהיום אחרת יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (בית שאן) 35930-07-20 - ש.ח. פארק פתוח וגינון (1986) בע"מ נ' חאפד נעראני

08.09.2020
08/09/2020
ימים לאחר מכן. 4. במידה וצד כלשהו מבקש לשלוח שאלון לצד השני, יהא רשאי לעשות כן בתוך 30 יום מהיום והצד שאליו מופנה השאלון יהא חייב להשיב על השאלון בתוך 30 יום מיום קבלתו. 5. בקשות בעניינים הקשורים להליכים המקדמיים תוגשנה תוך 70 ימים מהיום, שאם לא כן - ייראו הצדדים כמי שהשלימו את ההליכים המקדמיים ביניהם. 6. מוצע לצדדים לנצל את פרק הזמן עד למועד הדיון הנ"ל ולבוא בדין ודברים ביניהם בניסיון להגיע לעמק השווה ובכך לצמצם את ההוצאות שמן הסתם יהיו כרוכות בניהול התיק. ימי הפגרה באים במניין. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.