אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 08.09.2020

נמצאו 676 מסמכים עבור '08.09.2020'. מוצגים מסמכים 41 עד 50

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

סע"ש (ירושלים) 11264-03-20 - וליד חמידאת נ' רמט טרום בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
אם לא יוגשו הפרטים הנדרשים עפ"י החלטה זו, לא יוזמן העד. למען הסר ספק, בקשה להזמנת עדים תוגש לאחר שייקבע מועד להוכחות. 10) צד הנזקק למתורגמן יגיש בקשה מתאימה לבית הדין עם הגשת התצהירים. אם לא תוגש בקשה כאמור, לא יוזמן מתורגמן ולא תהיה זו סיבה לדחיית מועד הדיון. 11) התיק נקבע להוכחות ביום 18/03/21, בשעה 09:00. במועד זה ישמעו כלל עדי הצדדים, על הצדדים לוודא הגעתם. כמו כן, ישמעו סיכומים בעל פה, על הצדדים להיערך מבעוד מועד. כל צד יורשה להביא עימו דף אסמכתאות מודפס. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, (08 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

תא"מ (ירושלים) 19818-06-20 - חברת אלבנא המודרנית בע"מ נ' משאבות ובטון מוגרבי בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
או לאחר סיכומים בעל-פה ללא חקירות נגדיות של העדים. 5) בקשות לשינוי מועדי דיון שנקבעו ויקבעו בתיק זה תוגשנה בהתאם להוראות נוהל 1-14 (נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון) שפורסם ביום 18.5.14. מובהר כי בקשות שלא תוגשנה באמצעות הטופס שצורף להוראות נוהל זה, או בקשות שלא צורפו להן האישורים הנדרשים, או שנשמטו מהם פרטים רלבנטיים - יכול ותדחנה מטעם זה בלבד. ניתן לעיין בהוראות הנוהל האמור באתר האינטרנט של הרשות השופטת או במזכירות בית המשפט. 6) המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לבאי-כוח הצדדים. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

חד"א (ירושלים) 45977-05-20 - הרשות השיפוטית בית משפט בארה"ב נ' ד"ר מיכאל כהן

08.09.2020
08/09/2020
כאן לא אוכל לקבל. הטענות נחלשות נוכח הצהרתו של העד שאין לו נגיעה או עניין לסכסוך הנדון בארה"ב. חשוב מכך, ההליך כאן מהווה סיוע למימוש החלטה של בית המשפט המבקש, המנהל את ההליך בארצות הברית שהתובעת שם היא חלק ממנו. זו הערכאה האמונה על אינטרסי הצדדים באותו הליך, היא שביקשה שהראיות תגבנה באמצעות עורך הדין הממונה, ולא הוצג בפני טעם הולם להתערב בהחלטתה או לצרף להליך זה צד להליך המתנהל בפניה. הבקשה מתקבלת. על המשיב למסור את העדות בעיתוי ובאופן עליו יודיע עורך הדין הממונה לבא-כוח המשיב. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 1405-05-20 - אלכסיי לזבניק נ' נור הנדסת מתכת בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
החל מיום 1.1.2020. ו. שכר עבודה עבור חודש ינואר 2020 בסך של 7,777 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה החל מיום 1.2.2020. ז. שכר עבודה עבור חודש פברואר 2020 בסך של 4,450 ₪, בצירוף הפרשי ריבית והצמדה החל מיום 1.3.2020. ח. חלף ימי הודעה מוקדמת בסך של 8,900 ₪. ט. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בסך של 18,000 ₪. כל הסכומים הנזכרים לעיל (למעט סעיפים ה' - ז') , יישאו הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל. 3. כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 2,500 ₪. ניתן היום, י"ט אלול תש"פ, (08 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"צ (חיפה) 16114-04-16 - עמותת אהבה שלום -רכסים נ' פלגי מוצקין בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
אני מאשרת את הסתלקות המבקשת מן הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ומן התובענה הייצוגית, ומורה על מחיקת בקשת האישור, ועל דחיית תביעתה האישית של המבקשת נגד המשיבה. 9. המשיבה תשלם למבקשת גמול בסך של 3,000 ₪. כן תשלם המשיבה שכר טרחה לבא כוח המבקשת בסך של 17,000 ₪ בתוספת מע"מ, במועד ובאופן שסוכמו בין הצדדים, כמפורט לעיל. 10. החזר אגרה על פי הוראות התקנות. 11. בא כוח המבקשת ידאג להמציא עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לצורך עדכון פנקס התובענות הייצוגיות. 12. המזכירות תמציא עותק מפסק הדין לצדדים. ניתן היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 15690-09-20 - חוסין גדיר נ' מועצה מקומית ביר אל מכסור

08.09.2020
08/09/2020
ייכנס בתוקף ממועד מתן החלטה זו, ואולם ככל שהמבקש לא יפקיד את הסכום הנ"ל עד התאריך שנקבע לעיל, יפקע הצו מאליו. 4. על המבקש להגיש כתב תביעה שיכלול את הסעד או הסעדים שצו המניעה נועד לשרתם, עד ליום 16.9.20. אי הגשת כתב תביעה במועד שנקבע תביא לפקיעת הצו מושא החלטה זו. 5. דיון בבקשה למתן צו מניעה, במעמד שני הצדדים, יתקיים ביום 29.9.20 שעה 10:00. 6. המבקש ימציא החלטה זו לידי המשיבה בתוך 48 שעות. 7. המשיבה תגיש תשובה לבקשה לא יאוחר מיום 23.9.20. 8. נקבעת בזאת תזכורת פנימית ליום 16.9.20. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"ק (תל אביב) 79112/00 - סימונה קליננפלד נ' רחמים שהם

08.09.2020
08/09/2020
בכתב על המסמכים שהגיש הצד שכנגד. החלטה סופית בדבר שחזור התיק, כאמור בתקנה 6 לתקנות, תינתן רק לאחר שהצדדים יפעלו עפ"י הוראות החלטתי זו מהיום. תשומת לב הצדדים להוראות תקנה 7 לתקנות, לפיהן לא תישמע טענה כלפי שלמות התיק המשוחזר או כלפי מסמך שבו, נכונותו או קבילותו, אלא ברשות בית המשפט, שתינתן מטעמים מיוחדים שיירשמו. המבקש ימסור, בתוך 7 ימים ובמסירה אישית (או בדואר רשום עם אישור מסירה), עותק ממסמכי הבקשה + החלטתי זו למשיב. המזכירות מתבקשת לשלוח החלטתי זו, בדואר רשום, לכל הצדדים בתיק. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ס"ק (תל אביב) 14241-09-20 - קונה בע"מ נ' 1.הסתדרות העובדים הכללית החדשה2. ועד העובדים

08.09.2020
08/09/2020
הזמנים, לאור עקרון מראית פני הצדק וההקפדה הנדרשת שלא לפגוע באמון הציבור במערכת בתי המשפט, נחה דעתי כי יש להעביר את הדיון בתובענה לבית דין אזורי אחר. 7. בהתאם לסעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ח - 1984, החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, הסמכות להחליט על העברת מקום הדיון מוקנית לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה. 8. המזכירות תעביר החלטה זו לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, כב' השופטת ורדה וירט ליבנה, לצורך קביעת מקום שיפוט התובענה. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, (08 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (נתניה) 18700-04-19 - שרותי ישראל צ.ב. (2007) בע"מ נ' סלקום ישראל בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
ימים מקבלת דרישתו. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה ויפעלו לקידום קבלת חוות דעתו בהקדם האפשרי. ככל שהמומחה אינו זוכה לשיתוף פעולה מאת מי מן הצדדים יוכל לפנות בענין זה לבית המשפט לאחר שהתרה בצד שאינו משתף עימו פעולה והלה לא שינה אורחו תוך זמן סביר. ישיבת קדם המשפט לאחר חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט תתקיים ביום 1.3.21 בשעה 9:00. הצדדים באופן אישי יתייצבו לישיבה זו ולכל ישיבה נדחית. מוצע לצדדים לנסות להדבר קודם לישיבה האמורה על בסיס ממצאי המומחה. המזכירות תשלח עותק החלטה זו גם אל המומחה. ניתנה היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ק (בית שאן) 19529-11-19 - עמוס ג'אנח נ' אשת - ארגון שרותי תיירות בע"מ

08.09.2020
08/09/2020
משולב], התשמ"ד-1984. 2. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ויתר החומר המונח בתיק בית-המשפט, וכן לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, ולאור התרשמותי מהעדויות שנשמעו בפני בדיון שהתקיים בתיק, אני פוסקת כדלקמן: א. הנתבעת תשלם לתובעים סך כולל של 3,100 ₪. ב. הסכום האמור ישולם לידי התובעים, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק-דין זה אצל הנתבעת, שאם לא כן, יתווסף אליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. זכות להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 15 יום. המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים. ניתן היום, י"ט אלול תש"פ, 08 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.