אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 09.02.2020

נמצאו 1006 מסמכים עבור '09.02.2020'. מוצגים מסמכים 91 עד 100

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

תא"מ (נתניה) 34175-12-17 - ניקול דוידוב נ' סטודיו בי 6 בע"מ

09.02.2020
09/02/2020
הדין, להשבת חלק מהכספים ששילמה (סך 5,000 ש"ח ) ואני מוצאת כי הצעתה זו של הנתבעת היתה סבירה בנסיבות הענין ויש לאמצה, הגם שערה אני לכך שנגרמו לנתבעת הוצאות בשל ההליך דנן. לטעמי, יהיה בהשבת הסכום האמור כדי להוביל לתוצאה המאזנת בין עניינם של בעלי הדין בנסיבות המקרה הספציפי שבפני. 12. לפיכך, אני מחייבת את הנתבעת להשיב (לשלם) לתובעת סך 5,000 ₪ בתוך 30 יום. בשים לב לתוצאה אליה הגעתי, איני עושה צו להוצאות. המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום. ניתן היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 7957-12-18 - מוהיבה סקר נ' וחיד והב

09.02.2020
09/02/2020
את שכר טרחתו מיד עם קבלת הדרישה. בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחתו של המומחה בחלקים שווים. המומחה יחל בעבודתו רק לאחר תשלום שכר טרחתו על-ידי הצדדים. 6. המומחה יבקר בחלקות, לאחר תיאום עם ב"כ הצדדים. 7. ככל שלמומחה יהיו שאלות בעניין אופן יישום החלטה זו יפנה בבקשה למתן הוראות לבית המשפט. 8. המומחה יגיש חוות דעתו לבית המשפט עד יום 1.5.2020. התיק יובא בפני ביום 1.5.2020 או עם הגשת חוות דעתו של המומחה לתיק בית המשפט, לפי המוקדם. המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים וכן למומחה באמצעות הדואר. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 3064-03-17 - הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' שמשון אברהם

09.02.2020
09/02/2020
משפט ששולמה בפתיחת התיק וכן את שכר העד כפי שנפסק בדיון. 2. במסגרת תביעת הפניקס, אני מורה כי אלבר תשלם לפניקס את הסך של 115,070 ₪ בגין מוקד הנזק מאחור שכ"ט שמאי מטעמה בסך 410 ₪, בצירוף הצמדה למדד מיום התשלום למבוטחת, שכ"ט עו"ד בשיעור 11.7 אחוזים מהסך האמור, אגרת בית משפט ששולמה בפתיחת התיק וכן את שכר העדה כפי שנפסק בדיון. 3. על דחיית תביעת אלבר. הסכומים האמורים לעיל, ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן הם יישאו בהפרישי ריבית והצמדה כחוק. ניתן בזאת פטור מתשלום מחצית השנייה של האגרה. ניתן היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (נצרת) 17634-09-19 - כלל חברה לביטוח בע"מ נ' אוהד רייבי

09.02.2020
09/02/2020
התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה יהא זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית. ב. בקשות ביניים על פי תקנה 214 י"ג תוגשנה עד לא יאוחר מחמשה ימים טרם מועד הדיון שנקבע, בצירוף העתק מלא לצד שכנגד. 3. לישיבה שנקבעה יתייצבו הנהגים אשר נהגו ברכבים והעדים ויביאו עמם צילומים מקוריים של הרכבים הניזוקים וכל ראיה בעניין הנזק או החבות. 4. הצדדים יערכו לשמיעת התובענה לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984. המזכירות תזמן את הצדדים בצרוף החלטה זו . ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

ב"ל (תל אביב) 10743-02-20 - ג' ס' נ' המוסד לביטוח לאומי

09.02.2020
09/02/2020
על מינוי מומחה רפואי בתיק. 3. לכתב ההגנה יצרף הנתבע: א. טופס התביעה למל"ל וחקירת התובע (ככל שהתקיימה). ב. פירוט של כל המסמכים שעמדו בבסיס החלטת פקידת התביעות, לרבות כל החקירות שבוצעו, שאלונים, התכתבויות עם התובע/ת ועדיו, חוות דעת /התייעצויות רפואיות עם רופא המוסד. 4. לא קיימים מסמכים כאמור בתיק הנתבע, יצוין הדבר במפורש. 5. תשומת לב התובע ו/או בא כוחו, לכך שהוא רשאי לעיין בתיק של התובע במוסד לביטוח לאומי, וזאת לאחר תאום עם הלשכה המשפטית במוסד לביטוח לאומי. 6. לעיוני ביום 17.2.20. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, (09 פברואר 2020), בהעדר הצדדים.

ת"א (קריות) 41423-07-18 - פלונית נ' זכריה דמארי

09.02.2020
09/02/2020
עליו להמנע מלחוות דעה בסוגייה זו, גם באם זו תועלה בפניו במהלך בדיקת התובעת. הצדדים ימציאו למומחה, עם העתק לצד שכנגד, כל מסמך רפואי רלבנטי המצוי ברשותם, למעט חוות דעת רפואיות, ולמעט פרוטוקולי המוסד לביטוח לאומי שדנו בנכותה בגין הפגיעה בכתף. מועד לבדיקת התובעת יקבע ע"י ב"כ התובעת ויודע לב"כ הנתבעים לפחות 20 יום לפני שהוא חל. שכר טרחתו של המומחה ישולם ע"י הצדדים בחלקים שווים. על ב"כ הצדדים להסדיר את התשלום מול המומחה. התיק יעלה לעיוני עם הגשת חוות דעת המומחה ולכל המאוחר בעוד 90 יום. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

ב"ל (חיפה) 8878-10-17 - פלונית נ' המוסד לביטוח לאומי

09.02.2020
09/02/2020
הדעת מצורף להחלטה זו. 2. כל צד רשאי, בתוך 21 ימים, להגיש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה בקשר לחוות דעתו. בבקשה יפורטו השאלות המוצעות והנימוקים התומכים בבקשה. 3. העתק הבקשה כאמור יומצא ישירות לצד שכנגד, לצורך מתן תגובה בכתב תוך 15 ימים מיום קבלת הבקשה. 4. התגובה תומצא לבית הדין וישירות לצד שהגיש הבקשה. לאחר קבלת התגובה יתן בית הדין את החלטתו, ללא הזמנת הצדדים. 5. ככל שלא תוגשנה בקשות לשאלות הבהרה, אתן החלטה בדבר סיכומים. 6. התיק יובא לעיוני ביום 05.03.20 לשם מעקב. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, (09 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (תל אביב) 24057-12-18 - פלוני נ' הראל חברה לביטוח

09.02.2020
09/02/2020
להגשת התצהירים. לבקשה תצורף תמצית העדות. תצהירי חוקרים יוכנו ויוגשו לעיון בית המשפט בישיבה הבאה. עד שלא הוגש תצהירו ולא ניתנה הרשאה לזמנו ללא תצהיר, עדותו לא תשמע. לתצהירים יצורפו תיקי מוצגים שיכללו את כל המסמכים שהצדדים מבקשים להסתמך עליהם, לרבות חוות דעת שבמומחיות. והיה וצד מתנגד להגשת מסמך הכלול בתיק המוצגים של צד אחר, ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד ולבית המשפט, תוך 14 יום מקבלת התצהירים ו/או תיק המוצגים, שאם לא כן - יראוהו כמסכים להגשת המסמך ללא צורך בזימון עורכו לחקירה. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 31590-10-19 - פלוני נ' סאמח זוביידאת

09.02.2020
09/02/2020
תוך 5 ימים מיום הגשת הבקשה, המשיב ישיב לבקשה תוך 20 ימים מיום קבלתה. ביחד עם תשובתו יצרף המשיב אישור מסירתה למבקש. המבקש יגיב לתשובה, במידת הצורך, תוך 10 ימים מיום קבלתה. תשומת לב הצדדים מופנית לתקנה 497א'. אף במידה וקצב ביהמ"ש מועדים קצרים יותר להגשת תשובה או תגובה, יש לצרף אישור מסירת הבקשה או התשובה, בשינויים המחויבים מלוח הזמנים השונה. אי המצאת האישור עשוי שתביא למחיקת הבקשה או קבלתה, לפי העניין. 7. במקרה של ביטול ישיבת הוכחות מכל טעם, על כל צד להודיע לעדים שזימן דבר הביטול. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (נצרת) 12069-09-17 - ישיר חברה לביטוח נ' חן בנימין

09.02.2020
09/02/2020
מציג לי תמונה של הנזק שנגרם לה ואני מאשר. לא יודע כמה ההשתתפות העצמית שלי. לא ביקשתי אישור אי-הגשה שאין לי נזק במשאית. ביקשו מה שביקשו והעברתי לסוכן. היא ניסתה לגנוב את הרמזור תמיד הפרטיות עושות זאת. פניתי שמאלה והיא נדחקה. נהגת צעירה ילדה ולא כמוני נהג מקצוע של עשרות שנים. ב"כ הצדדים: מבקשים לדחות את ההמשך למועד אחר. ב"כ הנתבעים: מבקש לפסוק שכר העד שאני מודע לכך שהינו הנתבע-בעל דין. המזכירות תסרוק מסמך זה בתיקיית "פרוטוקולים". אני דוחה את המשך שמיעת התיק ליום 30.1.20 שעה 10.00. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.