אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 09.02.2020

נמצאו 1006 מסמכים עבור '09.02.2020'. מוצגים מסמכים 21 עד 30

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

תא"ח (חדרה) 48444-11-19 - מלכה בן עזרי נ' ציון בן חמו

09.02.2020
09/02/2020
זו יהא כל צד רשאי לטעון טענותיו. 4. אם לא יפנה הנתבע את הדירה במועד ובאופן האמורים לעיל אזי - בלי לגרוע מחובתו לפנות את הדירה לפי פסק-דין זה, ישלם הנתבע לתובעת את הוצאות ההליך בגין אגרת משפט בסך 657 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום תשלום האגרה (20.11.2019) עד יום התשלום בפועל, שכ"ט עו"ד (כולל מע"מ) בסך 6,435 ₪ שיישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק-הדין עד יום התשלום בפועל, וכן סך של 350 ₪ בגין כל יום של איחור בפינוי הדירה. המזכירות תמציא את פסק-הדין לצדדים ותסגור את התיק. ניתן היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

עת"מ (תל אביב) 18636-02-20 - יוסף ניסני נ' ועדת ערר לתכנון ובנייה מחוז תל אביב

09.02.2020
09/02/2020
(סדרי דין), תשס"א - 2000. ככל שצד מעוניין בכל זאת להגיש עיקרי טיעון, הם יוגשו לא יאוחר מ - 20 ימים עובר למועד הדיון ובכל מקרה לא יעלו על 4 עמודים. כל אסמכתה משפטית אשר צד מבקש להסתמך עליה, ואשר לא צורפה לכתבי הטענות ואינה מצויה במאגרים המשפטיים, תוגש עד 20 ימים עובר למועד הדיון. אין להפנות במהלך הדיון למסמכים שלא צורפו לכתבי הטענות ולאסמכתאות משפטיות שלא הוגשו מבעוד מועד, כאמור לעיל. העותר ידאג למסור עותק העתירה וההחלטה למשיבים במסירה אישית בתוך 3 ימים. המזכירות תודיע לצדדים. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 15649-02-17 - גריגורי שירמן נ' שלמה גבאי

09.02.2020
09/02/2020
6,000 ₪. כן ישלמו הנתבעים/תובעים שכנגד, ביחד ולחוד, לתובע/נתבע שכנגד, באמצעות בא כוחו, הוצאות האגרה, עלות חוות הדעת מטעמו בסך של 1,989 ₪ (כולל מע"מ), חלקו בשכר טרחת מומחה בית המשפט ובנוסף לכך שכר טרחת עו"ד בסך של 2,925 ₪ (כולל מע"מ). 3. מלוא הסכומים כמפורט לעיל ישולמו עד ליום 10.03.2020, שאם לא כן הם יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 4. להסר ספק מובהר בזאת, כי במסגרת החיובים שנקבעו בסעיף 2 לעיל שוקללו כל טענות הצדדים הן במסגרת התביעה והן במסגרת התביעה שכנגד. ניתן היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

רע"ס (בני ברק) 69399-07-19 - מדינת ישראל נ' לידור שי

09.02.2020
09/02/2020
בכתב לבית המשפט, אני מרשיע אותו בכך שבמקום ובמועד האמורים בכתב האישום עבר עבירה של ניהול והפעלה של עסק טעון רישוי ללא רישיון לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968. 2. הנאשם הפעיל ללא רישיון עסק להכנת כריכים ברח' הירקון בבני ברק. 3. לאחר הגשת כתב האישום ועוד בטרם התקיימה הקראה קיבל העסק רישיון. 4. בנסיבות אלה הגיעו הצדדים להסדר טיעון שאני מוצא אותו סביר ומאשרו. 5. לפיכך אני גוזר על הנאשם 1 קנס בסך 1,000 ₪ שישולם עד ליום 1.4.2020. זכות ערעור בתוך 45 יום לבית המשפט המחוזי בתל אביב. ניתן היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (אשקלון) 24528-12-19 - דוד פימה נ' ניסים סונין

09.02.2020
09/02/2020
כשהן מודפסות. כמו כן, ככל שבעל הדין חפץ בהגשת תיק חקירה משטרתי, עליו לסורקו לתיק עובר למועד הדיון שנקבע. ככל שיש ברצונו של בעל דין לחקור מומחה נגדי, שחוות דעתו הוגשה במצורף לכתבי הטענות בהתאם להוראת תקנה 214ג לתקנות הנ"ל, או באם מדובר בתובענה מרובת עדים, יודיע על כך בתוך 30 ימים מהיום. בעלי הדין מתבקשים לזמן עדיהם, לרבות מומחים, אם נתבקשה חקירתם, באמצעות מזכירות בית המשפט ולוודא קבלת ההזמנות ע"י העדים. אם מסתמן קושי בהמצאה, על בעלי הדין לבצע מסירה אישית זמן סביר עובר למועד הדיון. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (אשדוד) 32798-10-19 - דוד איפרגן נ' מתכת באר שבע עדין בע"מ

09.02.2020
09/02/2020
לבקשה. בעניין בקשות ביניים יפעלו הצדדים בהתאם להוראות תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 לרבות בדבר המצאת הבקשות והתגובות לצד שכנגד. ככל שלא תוגש תשובה לבקשה במועד הקבוע בתקנות או שנקצב על ידי, יהא המבקש רשאי לעתור למתן החלטה, תוך שיצרף אישור בדבר המצאתה למשיב. ככל שהמבקש לא יעשה כן - ישקול בית המשפט מחיקת הבקשה. ככל שיוגשו מסמכים לתיק העולים על 20 עמ' - יוגש במקביל עותק כרוך ומסומן בדגלונים אשר יועבר ללשכה לצורך תיוק בתיק הנייר. מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"ק (חיפה) 50180-10-19 - אביטל דוד נ' עמידר

09.02.2020
09/02/2020
הוצאות בקשה זו בסך של 1,800 ₪. אשר לבקשת הרשות להתגונן אשר בפניי, אני קובעת כדלקמן: הבקשה תידון בפניי ביום 12 ביולי 2020 בשעה 11:30. לדיון הוקצו 60 דקות והצדדים יהיו ערוכים לסיכומים בעל פה במועד זה. במידה וב"כ המשיבה מוותר על חקירת המצהיר, תימסר על כך הודעה. בקשות דחייה יש להגיש עד 3 שבועות לפני המועד בכדי שניתן יהיה לנצל את המועד שיתפנה לטובת תיקים אחרים. את הבקשה יש להגיש תוך ציון עמדת הצד השני ומועדים מתואמים במידת האפשר. בקשות ללא ציון עמדת הצד השני - יידחו אלא במקרים מיוחדים. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (חיפה) 12721-10-19 - אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ח.פ

09.02.2020
09/02/2020
בעלי הדין הסמיכוני לפסוק בהתאם לסעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984. לאחר ששמעתי את עדויות הנהגים, ועיינתי בראיות, הכוללות בתמונות ממקום התאונה ותמונות מוקדי הנזק, מצאתי להעדיף את גרסת נהג התובעת לקרות התאונה. התאונה התרחשה בשל התרשלות נהג הנתבעת ואין מקום לייחס לנהג התובעת אשם תורם כלשהו. לאחר ששקלתי גם את טענות הצדדים ביחס לנזק, אני מורה כדלקמן: הנתבעת תשלם לתובעת סך של 3,400 ₪ בצירוף שכ"ט עו"ד בסך 1,800 ₪ ובצירוף הוצאות האגרה והעד. ניתן פטור מהמחצית השניה של האגרה. ניתן היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (קריות) 30668-11-19 - אסתר דרור נ' חביב מטר

09.02.2020
09/02/2020
[09.02.2020] כב' הרשמת הבכירה יונת הברפלד-אברהם החלטה 1. אני קובעת את התיק לשמיעת הוכחות ליום 15/12/20 משעה 09.30 עד שעה 10.30 . 2. צד המבקש לזמן עדים למועד הדיון, יעשה כן תוך 30 יום מהיום. 3. צד המבקש לחקור את השמאי מטעם הצד השני, יודיע על כך לצד השני, על מנת שיוכל לזמנו לדיון במועד. 4. הצדדים ידאגו כי במועד הדיון יהיו בחזקתם תמונות מקוריות או צבעוניות של הרכבים המעורבים בתאונה. 5. בתום הדיון יסכמו הצדדים טענותיהם בעל פה. 6. התובע ידאג לשלם את המחצית השניה של האגרה בהתאם לתקנות. ניתנה היום, י"ד שבט תש"פ, 09 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.

ס"ע (ירושלים) 21651-10-19 - נביל פנון נ' א.ז. אור הנדסה ויזמות בע"מ

09.02.2020
09/02/2020
ס"ע (ירושלים) 21651-10-19 - נביל פנון נ' א.ז. אור הנדסה ויזמות בע"ממחוזי עבודה ירושלים ס"ע (ירושלים) 21651-10-19 נביל פנון ע"י ב"כ - עו"ד חמזה חלואני נ ג ד א.ז. אור הנדסה ויזמות בע"מ ע"י ב"כ - עו"ד הילה אורון בית הדין האזורי לעבודה ירושלים [09.02.2020] כב' הרשם עמי רוטמן פסק דין ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, שהוגש על ידי הצדדים ומצ"ב. הדיון הקבוע בתיק ליום 10.2.20 יבוטל. המזכירות תטפל בבקשה להחזר אגרה בהתאם לתקנות. אין צו להוצאות. ניתן היום, י"ד שבט תש"פ, (09 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.