אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 09.05.2021

נמצאו 885 מסמכים עבור '09.05.2021'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"א 4991/18 - אפרים רומנו נ' מרלה סטארק קומט ג'ין

09.05.2021
09/05/2021
וגם בנתון זה יש כדי לחזק את המסקנה כי אין מקום להיעתר למבוקש (השוו, עניין סביוני יבנה הנ"ל, שם). 10. אשר על כן, לא ראיתי להיעתר לבקשת המערער. יודגש כי אין בהחלטתי זו כדי למנוע פנייה לוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין (מבלי להביע כל עמדה בסוגיה לגופה) וכמובן שאין בהחלטתי כדי לשלול את סמכותו של ההרכב מליתן כל הוראה לפי שיקול-דעתו. בנסיבות העניין, לא ייעשה צו להוצאות. המערער יפעל כאמור בפיסקה 7 לעיל והתיק יובא בפניי על-ידי המזכירות לא יאוחר מיום 13.5.2021 למתן החלטה משלימה. ההחלטה תתויק בתיקי השופטים. ניתנה היום, ‏כ"ז באייר התשפ"א (‏9.5.2021).

ת"א (תל אביב) 17499-07-17 - אלעד אלמוג נ' חברת מבני תעשיה בע"מ

09.05.2021
09/05/2021
- כעולה מסקירת ההליכים בפתח פסק הדין, התובעים עיכבו שמיעת התביעה ע"י הגשת בקשות חוזרות ונשנות לדחיית מועדים. 198. אשר על כן, מחייב התובעים לשלם לנתבעת החזר חלקה בתשלום שכרו של המומחה ושכ"ט בא כח הנתבעת בסך של 60,000 ₪. סוף דבר 199. ביהמ"ש דוחה התביעה ומחייב התובעים לשלם לנתבעת כלהלן: - חלקה של הנתבעת בשכר המומחה מטעם ביהמ"ש צמוד בתוספת ריבית כדין ממועד ההוצאה ועד מועד התשלום בפועל. - שכ"ט בא כוח הנתבעת בסך של 60,000 ₪ צמוד בתוספת ריבית כדין ממועד פרסום פסק הדין ועד מועד התשלום בפועל. ניתן היום, כז' אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ת"צ (חיפה) 45943-05-20 - חיים סבג נ' מגה קמעונאות בע"מ

09.05.2021
09/05/2021
המוצע והבסיס לו. אין באמור כדי להביע עמדה לעניין הסדר הפשרה המוצע לגופו בשלב זה. בשים לב לאמור לעיל ולאמור בהחלטת כב' הנשיא סלאמה מיום 15.10.2 לרבות לעניין מתווה סיום ההליך (הסדר פשרה לעומת הסתלקות מתוגמלת) מוצע כי הצדדים ישובו וישקלו צעדיהם בעניין הבקשה התלויה ועומדת. נוכח האמור לעיל ומטעמי יעילות הדיון אני משהה את מתן החלטתי בבקשה 14 עד ליום 1.7.21. ככל לא תתקבל הודעה או בקשה אחרת תינתן החלטה בתיק על סמך הבקשה הקיימת. המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים ותביא את התיק לעיון ביום 1.7.21. ניתנה היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 10312-12-19 - tesfamikael yursalem נ' קמה שחקים בע"מ

09.05.2021
09/05/2021
כמי שאין בדעתה להגיש ראיות. 11. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים), 14 יום לפני מועד ההוכחות. 12. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 13. לעיון תצהירי התביעה ביום 10.6.21. ניתנה היום, כ"ז אייר תשפ"א, (09 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

סע"ש (חיפה) 8133-01-21 - גאד קאש נ' אשכנזי שרותי חקלאות בע"מ

09.05.2021
09/05/2021
קובע כדלקמן: 1. על התובע להמציא לנתבעות עד ליום 9.6.21 את בקשתו וכן החלטה זו. 2. הנתבעות נדרשות להשיב לבקשה תוך 20 ימים מהיום שהבקשה תומצא להן. 3. ככל שהנתבעות לא תשבנה לבקשה, וככל שהתובע יבקש כי יינתן פסק דין בהעדר הגנה, יעתור התובע בבקשה מתאימה לא יאוחר מיום 15.7.21, בה יפרט כיצד בוצעה המצאה כאמור בסעיף 1 לעיל, תוך צירוף אסמכתאות מתאימות. ככל שלא תוגש בקשה כאמור, תמחק התביעה ללא התרעה נוספת. 4. התיק יובא לעיוני ביום 25.7.21 לשם מעקב אחר תשובת הנתבעות או הודעת התובע. ניתנה היום, כ"ז אייר תשפ"א, (09 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

תא"מ (חיפה) 42139-06-20 - בושקאר הובלות בע"מ נ' חיים יצחקי

09.05.2021
09/05/2021
הנתבעת, לשלם לתובעות את הסכומים הבאים: א. דמי נזק: 2,465 ₪ + 3,733 ₪- סך הכל - 6,298 ₪, בצירוף מע"מ - 7,251 ₪; ב. ירידת ערך: 512/2 = 256 ₪; ג. הוצאות התובעות: שכר טרחת שמאי בסך 1,170 ₪, שכר בטלת העד מטעם התובעות בסך 350 ₪, אגרת בית המשפט בסך 760 ₪ ומחצית משכר טרחת השמאי בן שימול בגין ישיבת יום 6.5.2021 - 400 ₪; ד. שכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 2,000 ₪. הסכומים ישולמו תוך שלושים יום מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק. המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ הצדדים ותסגור את התיק. ניתן היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 138-06-18 - ג.ג. נ' גבע עבודות קרקע בע"מ

09.05.2021
09/05/2021
אינה פוטרת מהגשת תיק מוצגים, ככל שאותו צד מבקש לסמוך על מסמכים. לא תתאפשר הגשת מסמכים או מוצגים שלא יובאו במסגרת תיק המוצגים. 5. ראיות הצדדים יוגשו כרוכות, ממוספרות ומדוגלות במקביל להגשתם בנט. 6. תצהירי חוקרים, ככל שיהיו, יוכנו בתוך המועד הקבוע להגשת העדויות אך יוגשו בתום הבאת עדויות התביעה. תצהירי חוקרים יובאו לישיבת קדם משפט הבאה לעיונו של בית משפט בלבד. 7. עדים אשר אינם בשליטת הצדדים תוגש לגביהם בקשה מתאימה בתוך המועד הקבוע להגשת העדויות. 8. קדם משפט יתקיים ביום 10.3.22 שעה 09:00. ניתנה היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

סע"ש (ירושלים) 55594-09-19 - אברהם פייגא נ' רפאל בודה

09.05.2021
09/05/2021
בשכ"ט ב"כ התובע בסך 16,250 ₪. 3. בהתאם להסכמת הצדדים, הסכומים כאמור ישולמו בשלושה תשלומים חודשיים, שווים, ועוקבים שהראשון בהם יחול תוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבעים. אם לא ישולם סכום מן הסכומים במועד כאמור, יחולו עליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק לתקופה שמיום פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל. 4. בהתאם להסכמת הצדדים, לאחר תשלום מלוא הסכומים כאמור בסעיף 2 לעיל, התביעה כנגד הנתבע 1 תידחה. 5. האגרה תוחזר בהתאם לתקנות בית הדין לעבודה (אגרות), התשס"ח- 2008. 6. אין צו להוצאות. ניתן היום, כ"ז אייר תשפ"א, (09 מאי 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"א (תל אביב) 74696-01-19 - אור קופל נ' עם הפנים ליפו נדל"ן בע"מ

09.05.2021
09/05/2021
ולסיכום, אני מקבל את התביעה, קובע כי הנתבעת הפרה את התחייבותה ואיחרה במסירת הדירות לתובעים, ולכן היא חייבת לשלם לתובעים את הפיצוי הקבוע בחוק המכר (דירות) כדלהלן: לתובע 1 - 105,750 ₪. לתובעים 2, 3 - 94,500 ₪. לתובע 4 - 94,500 ₪. לתובעים 5, 6 - 88,500 ₪. לתובעים 7, 8 - 87,000 ₪. לתובע 9 - 94,500 ₪. סכום הפיצוי הכולל בו חויבה הנתבעת עומד על כמחצית מסכום התביעה, ולכן יתווסף לחיוב זה גם חלק מאגרת בית המשפט בסך של 15,000 ₪. כמו כן אני מחייב את הנתבעת בתשלום שכר טרחת עו"ד בסך של 50,000 ₪. ניתן היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

תא"מ (רמלה) 44061-11-19 - יו. טי. אס - יונברסל פתרונות תחבורה בע"מ ח.פ. נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ח.פ

09.05.2021
09/05/2021
הטענות על צרופותיהם ובכלל הראיות, שמעתי את בעלי הדין והעדים מטעמם, וראיתי את תמונות הנזק, אני קובע כי התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח את אחריות נהג הנתבעת לתאונה, ולפיכך אני דוחה את התביעה. התובעת תשלם לנתבעת את שכר העד כפי שנפסק על ידי, וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק. לאור האמור, אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת את שכר העד מטעם הנתבעת כפי שנפסק על ידי. סכום זה ישולם תוך 30 יום, שאם לא כן ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק. זכות ערעור כחוק. המזכירות תיידע. ניתן היום, כ"ז אייר תשפ"א, 09 מאי 2021, בהעדר הצדדים.