אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 1.2.95

נמצאו 10 מסמכים עבור '1.2.95'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

דב"ע נה/ 0-43 - מוסא סעדון נ' המוסד לביטוח לאומי

1.2.95
01/02/1995
בין מצבו הרפואי של המערער לבין עבודתו. בבירור שאלה זו רשאי בית הדין להסתייע בחוות דעת רפואיות, ובמיוחד בחוות דעת של מומחה-יועץ רפואי המתמנה על ידיו. 7.	בעניין שלפנינו הסתמך בית הדין האזורי על מכלול החומר הרפואי שהוצג לו והגיע למסקנה כי אין בו כדי לתמוך בתביעת המערער. לאחר עיון בחומר זה, הגענו אף אנו למסקנה כי אין בו כדי להיענות לתביעת המערער. 8.	לפיכך, התוצאה היא כי יש לדחות את הערעור, מטעמיו של בית הדין האזורי. 9.	אין צו להוצאות. 10.	פסק הדין יישלח לצדדים בדואר. ניתן היום, 1.2.1995, בהעדר. פסקדין לאפורסם ארצי עבודה

ע"א 4123/94 - אופיר ברזני ואח' נ' עודד ברזני

1.2.95
01/02/1995
עו"ד גלעד בניאל - בשם המשיבפ ס ק - ד י ןהנשיא מ' שמגרבית משפט קמא דחה על הסף טענת המערערים כי אביו יממן שהותו של המערער במוסד פלוני. נימוקיו וטעמיו של בית משפט קמא שבדק הנושא לעומקו מקובלים עלי, ואינני מגלה עילה שתצדיק התערבותו של בית משפט זה במחלוקת שנתגלעה במקרה דנן. הייתי מאמץ דעת הערכאה הראשונה, ודוחה הערעור על יסוד סמכותנו לפי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. אין צו להוצאות. השופט ג. בך אני מסכים. השופטת ד. דורנר אני מסכימה. הוחלט כאמור בפסק דינו של הנשיא. ניתן היום, א' אדר א' התשנ"ה (1.2.95). פסקדין לאפורסם עליון

ע"א 5107/93 - אלון דהן נ' לימור דהן ואח'

1.2.95
01/02/1995
דין שלא הגיש סיכום טענותיו במועד, כהוראת בית המשפט, דינו כדין בעל דין שלא התייצב במועד שנקבע לדיון, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת. .(3)450	התייצב המשיב ואילו המערער לא התייצב לאחר שנמסרה לו הודעה כראוי, יתברר הערעור או יימחק או יידחה למועד אחר, הכל כפי שיחליט בית המשפט". 4.	בנסיבות שנוצרו ולאור הוראותיהן של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הייתי מוחק את הערעור. אין צו להוצאות. השופט ד. לוין אני מסכים. השופטת ד. דורנר אני מסכימה. הוחלט כאמור בפסק דינו של הנשיא. ניתן היום, א' אדר א' התשנ"ה (1.2.95). פסקדין לאפורסם עליון

רע"פ 6098/94 - רפאל יפת נ' מדינת ישראל

1.2.95
01/02/1995
המלומד טענה נוספת והיא, כי מרשו נאסר לעשרים-וארבע שעות, בעקבות החלטת בית המשפט מיום 22.1.95, ויש בכך הצטברות של עינוי הדין. אינני סבור כי יש מקום למתן רשות ערעור, ולעניין זה אין במאסר לעשרים-וארבע שעות כדי להוסיף. אין מתעוררת כאן, כגירסת הסניגור המלומד, שאלת היישום של הסמכות לתת עבודת שירות. העבירה בה הורשע המבקש מצדיקה את מידת העונש שהושתה עליו לגופה, והכללים המנחים אותנו (ר"ע 103/82, חניון חיפה בע"מ נ. מצת אור בע"מ, פ"ד לו(3) 123) אינם מצדיקים מתן רשות ערעור. הבקשה נדחית. ניתנה היום, א' אדר א' התשנ"ה (1.2.95). החלטה לאפורסם עליון

רע"פ 6568/94 - יוסף חסון נ' מדינת ישראל

1.2.95
01/02/1995
לערכאה הראשונה וזו תתבקש לדון מחדש בשאלת העונש. טענה זו אינה מקובלת עלי. ערעור שני ברשות לא נועד לתיקון טעויות בהליכים, בייחוד לא כאלה לגביהם חל האמור בסעיף 215 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, אשר לפיו - "דחיית ערעור על אף טענה שנתקבלה 215. בית המשפט רשאי לדחות ערעור אף אם קיבל טענה שנטענה, אם היה סבור כי לא נגרם עיוות דין". לאור העבירות בהן הורשע המבקש והפעלת המאסרים על תנאי, אין עונשו חמור כלל ועיקר, ועל כן, אין הצדקה לקיום הליכי ערעור שני ברשות. הבקשה נדחית. ניתנה היום, א' אדר א' התשנ"ה (1.2.95). החלטה לאפורסם עליון

עמ"ה (באר-שבע) 4/92 - צורי דן נ' פקיד שומה אשקלון

1.2.95
01/02/1995
גושן לא עורערה במשפט. לחובתו של המערער עומדת אמנם לכאורה העובדה כי במועד הביקורת עצמה הוא לא סיפר על קבלת תשלום פרטי מן העד גושן אלא שהמערער מסביר זאת בכך שהוא לא ראה קשר בין התשלום הזה לבין חקירת המבקרים באשר לתקבולים עיסקיים שהגיעו לידיו באותו יום. ובלשונו: "כסף פרטי לא שייך כלל למס הכנסה, בכלל לא צריך לבדוק את זה אצלי". התוצאה היא שהכף נוטה, במקרה זה, לזכות גרסתו של המערער - ובנסיבות אלה מן הדין הוא לקבל את הערעור ולבטל את ההחלטה נשוא הערעור. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. ניתן היום, 01.02.95 בהעדר הצדדים. פסקדין לאפורסם מחוזי באר-שבע

ת"פ (באר-שבע) 3/93 - מדינת נ' מרקו בן אנטוניו אלמן

1.2.95
01/02/1995
עדיין, הנני קובע, עפ"י הראיות כולן, כי עלה בידי המאשימה - להוכיח הן היסוד הנפשי הן היסוד הפיסי הדרושים לעבירה על סעיף 298 לחוק, מעבר לכל ספק סביר. הנני מחליט להרשיע את הנאשם בעבירה של הריגה עפ"י סעיף זה. לסיום עלי להעיר כי הסניגורים האריכו הדיון בחקירות נגדיות ארוכות מעבר לדרוש. על הערות ביהמ"ש ענו כי להם קו הגנה לגיטימי אותו מבקשים הם להוכיח. ביהמ"ש גילה, כך אני סבור, אורך רוח רב, אך במבט לאחור עלי לציין בצער כי נוצל שלא כראוי. ניתן והודע היום 01/02/95 בנוכחות ב"כ המאשימה עו"ד אלוני הנאשם וב"כ עו"ד מגן פסקדין לאפורסם מחוזי באר-שבע

ת"פ (באר-שבע) 87/94 - מדינת ישראל נ' נאג' אבו גריבה

1.2.95
01/02/1995
שכזה הרי שהנסיבות האישיות, משקלן אינו רב, ואולם יש לציין שהנאשם, שהוא כבן 26 שנים, הינו ללא רישום פלילי כלשהו והיום שנותן הוא את הדין יש לזקוף זאת לזכותו. אשר על כן, מוכנה אני לאמץ את עיסקת הטיעון, והנני דנה את הנאשם לארבע שנות מאסר לריצוי בפועל. תחילת ריצוי עונש המאסר מיום המעצר שהוא יום 26.7.94, כמו כן הנני מטילה על הנאשם מאסר על תנאי של שנתיים והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מיום שחרורו ממאסר לא יעבור עבירה שהיא פשע על פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום. ניתן היום: 01.02.95 הכרעתדין לאפורסם מחוזי באר-שבע

ע"פ (באר-שבע) 210 ,293/94 - עופר אסרף נ' מדינת ישראל

1.2.95
01/02/1995
בעונש של מאסר על תנאי וקנס כפי שקבע בית המשפט קמא אך אין להרחיק לכת בקביעת מאסר בפועל גם אם נקבע שירוצה בעבודת שירות. לכן ולאור כל האמור הנני מציע לדחות את ערעורו של המערער על הכרעת הדין לגבי האישום הראשון אך לקבל את הערעור לגבי האישום השני ולזכות את המערער מאישום זה מחמת הספק אך לקבל את הערעור על גזר הדין ולבטל את עונש המאסר בפועל שירוצה בעבודת שירות ולהשאיר בתוקף רק את עונשי המאסר על תנאי והקנס כפי שנקבעו ע"י בית המשפט קמא. לכן הוחלט כאמור בפסק דינו של אבה"ד השופט א. לרון. ניתן בפומבי היום: 01/02/95 במעמד פסקדין לאפורסם מחוזי באר-שבע

ת"פ (תל-אביב-יפו) 14/94 - מ"י נ' גדי אלופר

1.2.95
01/02/1995
הדין דהיינו מתאריך היום. כמו כן הריני גוזרת על הנאשם עונש מאסר על תנאי של שנתיים ימים למשך שנתיים מיום שחרורו והתנאי הוא כי לא יעבור עבירות עליהן הורשע. תשומת לב שלטונות בית הסוהר במסגרת מאסרו של הנאשם מתבקש שרות בית הסוהר לאפשר לנאשם שיקום וטיפול בבעית הסם בכל דרך אפשרית, על מנת ויוכל לצאת לאחר מאסרו לחיים תקינים נורמטיבים כבן חברה. במידה וניתן ישולב על פי המלצת שלטונות בית הסוהר בתכניות גמילה, בתוך כותלי בית הסוהר. הודע על זכות ערעור תוך 45 יום. ניתן והודע בפומבי היום 01/02/95 בנוכחות ב"כ הצדדים והנאשם. גזרדין לאפורסם מחוזי תל-אביב-יפו