אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 10.05.2021

נמצאו 1074 מסמכים עבור '10.05.2021'. מוצגים מסמכים 11 עד 20

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

תא"מ (כפר סבא) 26040-01-15 - בן ז'ורנו נ' סאלח אזברגה

10.05.2021
10/05/2021
ביחס למחצית השניה) ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪. 6. בקופת בית המשפט פקדון שהפקידו הנתבעים בהתאם להחלטה מיום 31.1.21 ואני מורה כי מסכום הפקדון יועבר סכום פסק הדין לידי התובע, באמצעות בא כוחו. כן יועבר מסכום הפקדון סך 1,500 ₪ על חשבון ההוצאות שנפסקו בפסק הדין מיום 16.1.17 (וככל שסכום הוצאות אלו טרם שולם). יתרת הפקדון, ככל שתיוותר, תוחזר לנתבעים באמצעות ב"כ. ככל שאין בסכום הפקדון כדי להוות תשלום מלא של סכום פסק הדין - ישלימו הנתבעים את החסר וישלמו את היתרה בתוך 30 ימים מהמצאת פסק הדין לידיהם. ניתן היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

תא"מ (פתח תקווה) 23567-04-19 - ישיר חברה לביטוח נ' מדינת ישראל

10.05.2021
10/05/2021
להסכמת הצדדים וב"כ כי ביהמ"ש יפסוק על פי הוראות סעיף 79א לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984, לאחר עיון בתמונות שהוצגו ושמיעת העדים , ניתן בזאת פסק דין כדלהלן: הנתבעת 1 תשלם לתובעים סך של 18,800 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד הגשת התביעה, ועד התשלום המלא בפועל. בנוסף תשא הנתבעת 1 בשכ"ט עו"ד בסך 17.55%, ובאגרה ששולמה (לרבות אגרת מחצית שניה ככל ותידרש) והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. התביעה כנגד צד ג' - נדחית, אין צו להוצאות. התיק ייסגר. ניתן היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

עת"א (נצרת) 17522-05-21 - בני סלע נ' שרות בתי הסוהר-מחלקת האסיר - זימונים

10.05.2021
10/05/2021
לפטור מתשלום אגרה תידון במועד הדיון. 4. עיון בעתירה מלמד כי התצהיר אשר הוגש לכאורה כתמיכה לעובדות העתירה נחתם זמן רב קודם שהוגשה עתירה זו ולכן אינו רלוונטי לטענות המועלות בה. העותר יגיש תצהיר לא יאוחר מיום 6.7.21 אחרת אורה על ביטול הדיון ועל מחיקת העתירה ללא החלטה נוספת. 5. המשיבים יגישו כתב תשובה, עד שלושה ימים לפני המועד הקבוע לדיון בעתירה, עותק יומצא למבקש. ככל שעמדת המשיבים מבוססת על חומר מודיעיני, תצורפנה לכתב התשובה פרפראזות של הידיעות המודיעיניות. המזכירות תמציא החלטתי לצדדים. ניתנה היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ת"ק (אשקלון) 30962-12-20 - יניב צור נ' עיריית אשקלון

10.05.2021
10/05/2021
צורך בשמיעת עדים רבים וייתכן אף מומחים ומשכך, ההליך אינו מתאים לבירור במסגרת תביעות קטנות. אני מורה לפיכך על העברת ההליך לבירור בבית משפט השלום. ההליך יתברר בסדר דין מהיר. במקביל להליך זה, מתנהל הליך נוסף בבית משפט השלום באשדוד. ישקלו הצדדים האם אין מקום להורות על עיכוב הליכים בתובענה זו עקב עניין תלוי ועומד, שכן על פניו, המחלוקת שבתיק זה תוכרע במסגרת ההליך הנוסף. תשומת לב התובע לכך שעליו להשלים תשלום האגרה וכן להתאים כתבי טענותיו להליך בסדר דין מהיר. למען הסר ספק, הדיון הקבוע יבוטל. ניתנה היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 41834-06-20 - נ' ח' נ' מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיג'א

10.05.2021
10/05/2021
המומחה מתבקש להעביר יחד עם חשבון שכר טרחתו גם אישורי ניהול ספרים וניכוי מס במקור, למניעת עיכוב בתשלום. 6. המומחה יחל בעבודתו לאחר הבטחת שכרו כאמור, וימציא את חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים במישרין, לכל המאוחר תוך 60 יום מעת קבלת החומר מהצדדים. שאלות הבהרה ככל שתהיינה יש להפנות למומחה תוך 20 יום מקבלת חוות הדעת. 7. ימי פגרה יבואו במניין הימים לצורך החלטה זו. 8. נקבע לקדם משפט נוסף, לאחר קבלת חוות דעת המומחה, ליום 25.01.2022 שעה 09:30. המזכירות מתבקשת לשלוח ההחלטה למומחה בדואר רשום. ניתנה היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 27005-09-19 - חינוך ועתיד נ' עירית ביתר עילית

10.05.2021
10/05/2021
2. המומחה יגיש הצהרה כנדרש בתקנה 89 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018. 3. כל צד יוכל להגיש למומחה את כל המסמכים כפי שיחפוץ, לרבות חוות הדעת שהוגשו לתיק בית המשפט, ויכתב את הצדדים האחרים לכל פנייה למומחה. 4. בשלב ראשון יישאו הצדדים בשכר טרחת המומחה בחלקים שווים, והמומחה לא יחל בעבודתו עד לתשלום שכר טרחתו להנחת דעתו. 5. הצדדים יודיעו עד ליום 2.6.21 כי פנו למומחה, המציאו לו את כלל המסמכים והסדירו את שכר טרחתו. חוות הדעת תוגש עד ליום 3.10.21. 6. המזכירות תמציא החלטה זו גם למומחה. ניתנה היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

תת (כפר סבא) 23132-12-20 - סמר דעאס נ' סלקום ישראל בע"מ

10.05.2021
10/05/2021
ידי הצדדים במקביל, תוך 30 יום מהגשת מסמכי המבקש. בקשה כאמור תפרט את זהות העד, מעמדו בקשר לסכסוך, תוכנה הצפוי של עדותו, וכן את הניסיונות שנעשו לקבלת תצהיר. בעל דין שאינו מגיש תצהיר, חוות דעת או בקשה כאמור ייחשב כמסתמך על התצהיר התומך בכתבי הטענות, בלבד. תזכורת פנימית למזכירות ליום 20.7.2021 לשם קביעת התיק לקדם משפט בהתאם, לאחר הגשת מסמכי המשיבה ותשלום הפרשי האגרה, ובכפוף להגשה ולתשלום כאמור, או - לפי המקרה - לשם מחיקת התביעה על פי ההתראה דלעיל, ככל שלא יוגשו המסמכים או לא תשולם האגרה. ניתנה היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (מרכז) 13461-08-20 - מאיר אסולין נ' אריה בלוך

10.05.2021
10/05/2021
שנשאלה בפועל לבין מה שהוסכם בין הצדדים, ממילא לא ניתן בשלב זה להורות על ביצוע הפן האופרטיבי של פסק הדין, העוסק במתן הוראות בדבר מחיקת הערת האזהרה, שטר המשכון ותיק ההוצאה לפועל. לצורך בחינת סוגיה זו וסוגיות נוספות הנגזרות מהמצב, יזומנו אפוא הצדדים לדיון בפניי. סוף דבר 1. לאור מכלול האמור לעיל, נדחית הבקשה. 2. נקבע לקדם משפט בנוכחות הצדדים ליום 7.7.21 שעה 09:30 . 3. בנסיבות העניין, בהן אין מחלוקת בין הצדדים כי התובע הוא זה שהציע לבצע בדיקת פוליגרף, לא מצאתי לנכון ליתן צו להוצאות. ניתנה היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

תא"מ (חיפה) 26955-07-20 - סבבה בסביבה בע"מ נ' אחים פרטוש - אבי ועמי בע"מ

10.05.2021
10/05/2021
ששקלתי את העדויות ששמעתי, המסמכים שהוצגו, טענות הצדדים וכלל נסיבות העניין אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים: א. תשלום בגין עבודות שביצעה התובעת עבור הנתבעת - 8,500 ₪; ב. הוצאות התובעת: מחצית ראשונה של אגרת בית המשפט בסך 380 ₪; ג. שכר טרחת עו"ד בסך 2,000 ₪. 6. התובעת תמציא לנתבעת חשבוניות עם הסכום המתוקן והנתבעת תפרע אותן תוך שלושים יום. המזכירות תשיב לתובעת, על-ידי ב"כ, את המחצית השנייה של אגרת בית המשפט. המזכירות תשלח את פסק הדין לב"כ התובעת ולנתבעת ותסגור את התיק. ניתן היום, כ"ח אייר תשפ"א, 10 מאי 2021, בהעדר הצדדים.

ב"ל (חיפה) 61580-03-21 - עבדאללה נעיראת נ' המוסד לביטוח לאומי

10.05.2021
10/05/2021
- "המנהל") להמציא לבית הדין את כל ההודעות וכל החומר החקירה לרבות ההחלטות והמסקנות שהתקבלו בבירור התאונה שארעה לתובע (מר נעיראת עבדאללה, ת"ז מס' 314971128), ביום 20.8.2019 בקיבוץ לוחמי הגטאות. המנהל ישלח מסמכים אלה ככל שאלה נמצאים בידו עד ליום 17.6.2021. היה והמסמכים אינם נמצאים בידי המנהל או היה ויבקש להגיב על החלטתי זו, עליו להודיע על כך לבית הדין עד ליום 17.6.2021. הנתבע ימציא עותק מהחלטתי זו למנהל וזאת עד ליום 17.5.2021 וימציא את אישור המסירה לבית הדין. לעיוני. ניתנה היום, כ"ח אייר תשפ"א, (10 מאי 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.