אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 10.08.2014

נמצאו 942 מסמכים עבור '10.08.2014'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

צפ' (מחוז צפון) 293/14 - התובע הצבאי נ' טוראי ז.ט

10.08.2014
10/08/2014
בסם מסוכן שבוצעה על ידה בראשית שנת 2014 בבסיס יחידתה. היא שירתה שירות תקין במשך כשנה וכיום פטורה משירות לאור הריונה. בנסיבות אלה ראיתי לנכון לכבד את הסדר הטיעון שנקשר בין הצדדים. על הנאשמת נגזרים, אפוא, העונשים הבאים: 1. שלושה (3) ימי מאסר לריצוי בפועל, החופפים את תקופת מעצרה בגין תיק זה. 2. שלושה (3) חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים (2), שלא תעבור עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים. 3. קנס בסך מאתיים וחמישים (250 ₪) לתשלום עד ליום 10/09/2014. זכות ערעור תוך 15 יום. ניתנה היום,10 באוגוסט 2014, ‏י"ד באב התשע"ד, והודעה בפומבי ובמעמד הצדדים.

בג"צ 1957/13 - זאב כהן נ' שר המשפטים

10.08.2014
10/08/2014
העדר היוועצות במקרה דנא איננו מהווה נימוק לפסילת התיקון. 4. סיכומו של דבר, העתירה אינה מגלה עילה לפסול את התיקון בו עסקינן. ההסדר שנקבע על ידי מחוקק המשנה מממש את תכליות מוסד השמאי המכריע, ובפרט את התכליות שביסוד תקנות סדר הדין בפני השמאי המכריע: יצירת מנגנון יעיל ליישוב מחלוקות כספיות, אשר ישמור על תקינות ההליך ועל זכויותיהם הדיוניות הבסיסיות של הצדדים. לנוכח האמור, העתירה נדחית. אין צו להוצאות. ניתן היום, י"ד באב התשע"ד (10.8.2014). ש ו פ ט ש ו פ ט ש ו פ ט _________________________ העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 13019570_Z03.doc מא

בג"צ 1555/14 - אפרים כדורי נ' צבא ההגנה לישראל - מפקד כוחות צה"ל ביו"ש

10.08.2014
10/08/2014
המדינה עולה כי שתי החקירות הגיעו אל סיומן, וכי טרם התקבלה החלטה בדבר הגשת כתב אישום כנגד העותר. אף נראה מהחומר שהעותר לא הקדים לפנות תחילה למשיבים בבקשה לאיחוד החקירות. בנסיבות אלו, דין העתירה להידחות על הסף בהיותה תיאורטית ובשל אי-מיצוי הליכים כנדרש. בשולי הדברים, יוער כי הוגשה מטעם העותר בקשה לאיחוד תיק זה עם העתירה בבג"ץ 1613/14. העתירה האמורה נדחתה זה מכבר, וכך גם בקשה לתיקון פסק הדין. בנסיבות אלו, ובשים לב גם לטעמים שהביאונו לדחות את העתירה הנוכחית, אין מקום להזדקק לבקשה לאיחוד. העתירה נדחית. ניתן היום, י"ד באב התשע"ד (10.8.2014).

רע"א 2232/14 - פלוני ו- 13 אח' נ' בזק- החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

10.08.2014
10/08/2014
"חוות דעת רפואית אינה מגדירה את עילת התביעה, אלא מיועדת לתמוך בה מבחינה ראייתית ... על חוות הדעת להתייחס למערכת העובדתית הנלמדת מכתבי הטענות. כאשר מבוקש להוסיף חוות דעת רפואית המכילה מידע אשר ניתן ללמוד ממנו על עובדות שאינן נכללות בכתב הטענות, אין להתיר את הגשתה של חוות הדעת אלא אם יתוקן כתב הטענות במקביל" (שם, פסקה 6). התוצאה היא, שדין הבקשה להידחות, שכן לא נפלה כל טעות בהחלטת בית המשפט המחוזי. 7. הבקשה נדחית. המבקשים יישאו בהוצאות המשיבה 1 בסך 15,000 ש"ח ובהוצאות המשיבים 3-2 בסכום זהה. ניתנה היום, ‏י"ד באב התשע"ד (‏10.8.2014).

עע"מ 2863/14 - מוטסים עלי נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

10.08.2014
10/08/2014
בנוגע להליך של הוצאה של הוראות שהייה לפי חוק ההסתננות. המשיב אף מסר כי ההליך, במתכונתו החדשה, מיושם מאז יום 6.6.2014. מצאנו כי נדרשת השלמת טיעון בטענות הצדדים בהתייחס לשאלה העקרונית המתייחסת להוראות השהייה שהוצאו במתכונת הישנה. המזכירות תיקבע המשך דיון בערעור בהקדם. 9. הדיון בערעורו הפרטני של המערער מסתיים איפוא, כמפורט בפיסקה 5 לעיל. הערעור בשאלות העקרוניות ייקבע להמשך כאמור. ה נ ש י א השופט ע' פוגלמן: אני מסכים. ש ו פ ט השופט י' עמית: אני מסכים. ש ו פ ט הוחלט כאמור בפסק-דינו של הנשיא א' גרוניס. ניתן היום, י"ד באב התשע"ד (10.8.2014).

רע"א 3597/14 - דוד אבנעים נ' קצין התגמולים - משרד הביטחון

10.08.2014
10/08/2014
התגמולים - משרד הביטחון עו"ד רובין שי להבהרה או תיקון החלטה בשם המבקש: בבית המשפט העליון [10.08.2014] כבוד השופטת ד' ברק-ארז עו"ד שרון מן אורין החלטה בשים לב למהות הבקשה שהופנתה גם כנגד סכום ההוצאות שהושת בבית המשפט המחוזי, ומאחר שהסכמת המשיב להפחתת סכום ההוצאות הותנתה בכך שאלו ייגבו מתוך העירבון שהופקד בבית משפט זה, מובהר בזאת כי הערבון שהופקד בבית משפט זה לא יוחזר למבקש אלא יועבר למשיב לגביית הוצאותיו (השוו: ע"א 3070/12 הזימה נ' אביטל (‏17.7.2013); ע"א 4665/03 רבניאן נ' בנק ישראל (5.1.2005)). ניתנה היום, ‏י"ד באב התשע"ד (‏10.8.2014).

עע"מ 4212/14 - רשת עמל 1 בע"מ נ' ראש עיריית קלנסווה

10.08.2014
10/08/2014
במניין (החומר כולו מצוי בכתבי בית הדין שהוגשו לנו), לקיים דיון, וליתן פסק דין חדש, בו ישקול האם לפי הנתונים הקיימים יש להחזיר את הדיון לועדת המכרזים, לקבוע זוכה או לבטל את המכרז. בטרם נחתום, נציין כי בכל מקרה ובמבט לעתיד, נראה לנו שהיה קושי בהכרעת בית המשפט לעניינים מינהליים באשר למבחני משנה לאיתנות כלכלית. אומנם בית המשפט המינהלי חפץ לייעל את הבדיקה החוזרת, אך לדעתינו קיים חשש, שאין להתעלם ממנו, שהוספת מבחני משנה חדשים עלולה לפגוע בשיווין - עקרון על דיני המכרזים. הערעור מתקבל. אין צו להוצאות. ניתנה היום, ‏י"ד באב התשע"ד (‏10.8.2014).

רע"א 4436/14 - פלונית נ' מדינת ישראל

10.08.2014
10/08/2014
יחולו הוראות תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). התשובות תוגשנה במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין לבא כוח המבקשת. 3. בתשובות תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על-פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות, ולשאלה, האם במקרה כזה ניתן לראות בבקשה ובתשובות סיכומים בכתב. 4. המבקשת תודיע עד ליום 10.9.2014 עמדתה לגבי האמור בסעיף 3. 5. היעדר התייחסות כמוהו כהסכמה והיעדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על כל הנובע מכך. 10/08/2014 ש ו פ ט _________________________ העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 14044360_L02.doc שפ+סח

בג"צ 4658/14 - כרמל אלנג'אדה ואח' נ' ראש המנהל האזרחי

10.08.2014
10/08/2014
בג"ץ 4658/14 - כרמל אלנג'אדה ואח' נ' ראש המנהל האזרחי ואח'עליון בג"ץ 4658/14 כרמל אלנג'אדה ואח' נ ג ד 1. ראש המנהל האזרחי 2. ועדת המשנה לפיקוח על הבניה בגדה המערבית 3. ועדת המשנה לתכנון ורישוי 4. מועצת התכנון העליונה בגדה המערבית בבית המשפט העליון [10.08.2014] כבוד השופט נ' סולברג בקשה מוסכמת להארכת מועד מטעם המשיבים בשם העותרים: עו"ד היתם חטיב בשם המשיבים: עו"ד מוריה פרימן החלטה כמבוקש. תגובה לעתירה ולבקשה למתן צו ביניים תוגש עד ליום 23.10.2014. ניתנה היום, י"ד באב התשע"ד (10.8.2014).

בע"מ 4890/14 - פלונית נ' פלונית

10.08.2014
10/08/2014
מיום 12.6.2014 החלטה הבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה. התשובה לבקשה תוגש תוך 7 ימים (ימי הפגרה במניין). על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). התשובה תוגש במקביל הן לבית משפט זה הן במישרין למבקשת. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יפעל על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות וכן לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בתשובה סיכום טענות בכתב כאמור בתקנה 448 לתקנות. היעדר התייחסות כמוהו כהסכמה. אי הגשת תשובה במועד כמוה כאי התייצבות, על הכרוך בכך. ניתנה היום, ‏י"ד באב התשע"ד (‏10.8.2014).