אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 11.08.2013

נמצאו 786 מסמכים עבור '11.08.2013'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"א 9255/11 - יוסף דניאל נ' הדסה ברלינסקי

11.08.2013
11/08/2013
נ' סבן (24.7.2013) שם ביקש אמנם אחד הצדדים תחילה לבצע "עסקת נטו" אך לבסוף, כפי שנפסק, גמרו שני הצדדים בדעתם לערוך את העסקה כ"עסקת ברוטו", תוך הגדלת סכום התמורה וזהו החוזה שנתגבש ביניהם (שם, פס' 2-1, 20 לפסק דינו של השופט פוגלמן). מן הטעמים שפורטו, אני מצטרפת למסקנתה של חברתי כי דין הערעור להידחות. ש ו פ ט ת השופט י' עמית: אני מסכים. ש ו פ ט הוחלט כאמור בפסק-דינה של השופטת ד' ברק-ארז. ניתן היום, ה' באלול התשע"ג (‏11.8.2013). ש ו פ ט ת ש ו פ ט ש ו פ ט ת _________________________ העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 11092550_A12.doc אמ+הג

צפ' (מחוז צפון) 454/13 - התובע הצבאי נ' רב"ט א.א.מ.

11.08.2013
11/08/2013
בתחומי נמל התעופה בן גוריון ושם בלבד. ב. קנס בסך אלף (1000) ₪ שישולם על ידי הנאשם בעשרה (10) תשלומים שווים, חודשיים ועוקבים, החל מיום 01/09/2013, לפי שוברים שתמסור לו המזכירות בתום הדיון. לא ישולם אחד התשלומים במועד, תועמד יתרת הקנס לפירעון מידי בתוספת ריבית כדין. ג. הורדה לדרגת טוראי. ד. חודשיים (2) מאסר על תנאי למשך שנתיים (2) מהיום, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה שיש בה יסוד שעניינו שבל"ר, או עבירה שעניינה שיבוש מהלכי חקירה או שיבוש מהלכי משפט. ניתן היום, 11 באוגוסט 2013,ה' באלול התשע"ג, והודע בפומבי ובמעמד הנאשם ובאי כוח הצדדים. ז

מ"ת (תל אביב) 46875-06-13 - מדינת ישראל נ' אברהם יחזקאל

11.08.2013
11/08/2013
להחתים את אמו של המשיב כערבה בתיק. בנסיבות אלה, לא נחתמה ערבות. משכך, לא מצאתי כי מוטלת אחריות להפרה על אחותו של המשיב. בנסיבות אלה, אין מקום לחלט את הערובה של אחות המשיב. לגבי המשיב, מדובר בהפרה מתוך מודעות של המשיב כי ביצע הפרה. בנסיבות אלה, יש מקום לחילוט ההפקדה באופן מלא. סכום של 3,000 ₪ יחולט באופן מלא. לגבי הערבות עליה חתם המשיב, מתוך הסכום של 3,000 ₪, יחולטו 1,000 ₪ וזאת נוכח העובדה כי מדובר בהפרה של הוראה חוקית בלבד ללא עבירה נלווית. המשיב ישלם סכום זה בתוך 30 יום מהיום. ניתנה והודעה היום ה' אלול תשע"ג, 11/08/2013 במעמד הנוכחים.

דר' (מחוז דרום) 185/13 - התובע הצבאי נ' טוראי ס.ר

11.08.2013
11/08/2013
גוזר על הנאשמת את העונשים הבאים: 1. שמונים וארבעה (84) ימי מאסר לריצוי בפועל, אשר יימנו החל מיום מעצרה של הנאשמת. 2. הפעלת עונש המחבוש המותנה, נשוא ת/2, מיום 01/04/2012, בן עשרים (20) הימים ירוצה כך שעשרה (10) ימי מחבוש ירוצו במצטבר לעונש האמור לעיל בסעיף 1, והיתר בחופף לו. סך הכל תרצה הנאשמת תשעים וארבעה (94) ימי מאסר בפועל, שיימנו החל מיום מעצרה. 3. שישים (60) ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים (2), מסיום מאסרה, לבל תעבור עבירה לפי סעיפים 92, 94 או 102 לחש"ץ. זכות ערעור כחוק. ניתן והודע היום, ה' אלול תשע"ג, 11/08/2013, בפומבי ובמעמד הצדדים.

דר' (מחוז דרום) 189/13 - התובע הצבאי נ' טוראי נ.ב.

11.08.2013
11/08/2013
הצדדים הציגו בפני בית הדין הסדר טיעון המתחשב בהודאתו של הנאשם בהזדמנות הראשונה, נסיבותיו האישיות מבית, כפי שפורטו בטיעוני הסנגורית לעיל, ואומתו בחוות דעת של מערך מקא"ם במדור חינוך. מהטעמים המפורטים לעיל, מצאתי לכבד את הסדר הטיעון. אשר על כן הריני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 1. חמישים (50) ימי מאסר לריצוי בפועל, אשר יימנו החל מיום מעצרו של הנאשם. 2. שישים (60) ימי מאסר על תנאי למשך שנתיים (2), מסיום מאסרו, לבל יעבור עבירה לפי סעיפים 92, 94 או 102 לחש"ץ. זכות ערעור כחוק. ניתן והודע היום, ה' אלול תשע"ג, 11/08/2013, בפומבי ובמעמד הצדדים.

מ"ט (מחוז שיפוט מטכ"ל) 244/13 - התובע הצבאי נ' טוראי סרגיי אילין

11.08.2013
11/08/2013
הנאשם נגזרים, אפוא, העונשים הבאים: 1. מאתיים וארבעים (240) ימי מאסר לריצוי בפועל, שיימנו החל מיום מעצרו. 2. הפעלתו, של עונש המאסר המותנה מתיק מטכ"ל (מחוזי) 985/10, שהוטל ב-ת/2, כך ש - שלושים (30) ימים ממנו ירוצו במצטבר לעונש המאסר הנוכחי והיתרה בחופף. סה"כ ירצה הנאשם מאתיים ושבעים (270) ימי מאסר לריצוי בפועל החל מיום מעצרו. 3. עונש מאסר מותנה בן שלושים (30) ימים למשך שנתיים (2), שלא יעבור עבירה לפי סעיף 92 או 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955. · זכות ערעור תוך 15 יום. · ניתן היום, ‏11/08/13 , ‏ה' אלול תשע"ג, והודע בפומבי ובמעמד הצדדים.

רע"א 7945/10 - הסוכנות היהודית לארץ ישראל נ' ראש רחביה בע"מ

11.08.2013
11/08/2013
11. למען הסר ספק יובהר לבסוף כי אין בכל האמור לעיל כדי למנוע מהצדדים התדיינות נוספת ביניהם, במידת הצורך, לגבי השנים הבאות (ראו: סעיף 57 לחוק הגנת הדייר) ובמסגרת התדיינות כזו תוכלנה להתברר הסוגיות הנ"ל, אם וכאשר יידרש הדבר ותונחנה לגביהן כסדר - התשתיות: העובדתיות, הכלכליות והנורמטיביות הרלבנטיות. אין צורך לומר לסיום כי אף הסדר פשרה במכלול, כפי שניסו הצדדים להתוות ביניהם במהלך הדרך - הוא אכן רצוי כאן. 12. נוכח כל האמור לעיל - בקשת רשות הערעור נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבה בסך של 7,500 ש"ח. ניתנה היום, ‏ה' באלול התשע"ג (‏11.08.2013).

ע"א 1000/12 - פרמה גורי בע"מ נ' מדינת ישראל - רשות המיסים

11.08.2013
11/08/2013
ע"א 1000/12 - פרמה גורי בע"מ נ' מדינת ישראל - רשות המיסיםעליון ע"א 1000/12 פרמה גורי בע"מ נ ג ד מדינת ישראל - רשות המיסים בבית המשפט העליון בירושלים [11.08.2013] כבוד הרשם גיא שני בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים החלטה המערערת תוכל לנמק התנגדות למתן הארכה המבוקשת תוך 3 ימים מעת המצאת החלטה זו (ימי הפגרה יבואו במניין). ניתנה היום, ה' באלול תשע"ג (11.8.2013).

ע"א 7521/12 - אושרת שקואי נ' קופת חולים כללית ואח'

11.08.2013
11/08/2013
אושרת שקואי נ' קופת חולים כללית ואח'עליון ע"א 7521/12 אושרת שקואי נ ג ד 1. קופת חולים כללית 2. מדינת ישראל משרד הבריאות בבית המשפט העליון בירושלים [11.08.2013] כבוד הרשם גיא שני בקשה להארכת מועד להגשת סיכומים החלטה בלי להביע עמדה לעניין הבקשה להארכת מועד להגשת בר"ע (כפי הנראה טרם התקבלה בקשה כזו לרישום בבית המשפט), ולעניין הקשר בינה לבין מועדי הגשת הסיכומים בערעור, מוארכים בזאת מועדי הגשת הסיכומים כדלקמן: סיכומי המשיבות יוגשו עד ליום 1.10.2013, וסיכומי התשובה מטעם המערערת יוגשו עד ליום 22.11.2013. ניתנה היום, ה' באלול תשע"ג (11.8.2013).

ע"א 9483/12 - מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל נ' צוילני נכסים בע"מ ואח'

11.08.2013
11/08/2013
משה כהן פסק-דין 1. לבקשת בעלי הדין ובלא לדון בערעור לגופו, ניתן בזאת תוקף להסכמה שהושגה ביניהם במובן זה, שהצו נשוא הערעור שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 18.11.2012 בגדרו של פש"ר 151/03, מבוטל. 2. איננו רואים צורך להתייחס בפסק-דין זה לאמור בהודעת בעלי הדין שהוגשה לבית המשפט קמא ביום 10.7.2013 (ושצורפה לבקשה שלפנינו למתן תוקף של פסק-דין לפשרה בין בעלי הדין), שכן האמור בהודעה זו נדון בבית המשפט אליו היא הוגשה. 3. הדיון הקבוע ליום 11.12.2013 מבוטל. 4. בהתאם להסכמת בעלי הדין, אין צו להוצאות בערעור. ניתן היום, ה' באלול התשע"ג (11.8.2013).