אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 11.4.2006

נמצאו 80 מסמכים עבור '11.4.2006'. מוצגים מסמכים 61 עד 70

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"ק (תל-אביב-יפו) 9836/05 - גרפי ארנון נ' אופיר טורס בע"מ

11.4.2006
11/04/2006
מוצאת מקום לחייב את הנתבעת בתשלום המלא ששולם על ידי התובע. יש לקחת בחשבון גם את עלות החבילה, אשר כללה גם טיסות, הסעות וכרטיסי כניסה למשחקים, בנוסף לשהייה בבית המלון. אשר על כן, ובהתחשב בכל האמור לעיל, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך של 2,000 ₪, וכן הוצאות משפט, בסך 400 ₪. הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית, חוק, מהיום ועד יום התשלום המלא בפועל. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי - בתוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין. המזכירות תשלח העתק לצדדים. ניתן היום, י"ג בניסן, תשס"ו (11 באפריל, 2006), בהיעדר הצדדים.

רע"א 2644/06 - יונתן מינס נ' שרגא דן ואח'

11.4.2006
11/04/2006
אף לשאלת דרך התקיפה: בקשת רשות ערעור או ערעור (המבקש הגיש אף ערעור: ע"א 3049/06). 3. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. 4. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין למבקש. 5. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על-פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התשובה סיכומים בכתב. העדר התייחסות כמוהו כהסכמה. אי הגשת תשובה במועד כמוה כאי התייצבות, על הכרוך בכך. ניתנה היום, י"ג בניסן התשס"ו (11.4.2006).

בש"א (תל-אביב-יפו) 3920/06 - יבולים נכסי ש. שרון בע"מ ואח' נ' נכסי ההסתדרות בע"מ ואח'

11.4.2006
11/04/2006
כן ובחרו להגיש הצעתן לרכישת המקרקעין מנועות הן להעלות טענות אלה כעת, לאחר שהתברר להן שהצעתן המקורית, הנמוכה, לא התקבלה, ראה עדותו של עו"ד יוסי כהן, בע' 4 לפרוטוקול מיום 5.4.06. ד. ד. בנסיבות אלה, נראה שהמבקשות לא הרימו את הנטל להראות זכות לכאורה המצדיקה מתן סעד זמני. מטעמים אלה, החלטתי לדחות את הבקשה לסעד זמני. הצו הארעי מיום 21.2.06, בטל. המבקשות ביחד ולחוד תשלמנה לכל אחת מהמשיבות את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.50,000 ₪. המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים בפקסימיליה. ניתנה היום י"ג בניסן, תשס"ו (11 באפריל 2006) בהעדר הצדדים.

עע"מ 2803/06 - מאיר ובניו בע"מ נ' הגיחון מפעלי מים וביוב ירושלים בע"מ ואח'

11.4.2006
11/04/2006
הביניים יגרום לנזק מיידי הן לגיחון (ודרכה לציבור) והן לפאיז, שביצע פעולות בהסתמך על תוצאות המכרז, הרי שאי-מתן הסעד המבוקש לא ישפיע על המבקשת, שאיננה הקבלן הנוכחי, ולא יחייב אותה לבצע היערכות בלתי-הפיכה, אם בכלל. ממילא, כפי שציינו המשיבים בתגובותיהם, ככל שייגרמו למבקשת נזקים והמבקשת תוכיח את קיומם, הרי אלו בעיקרם נזקים כספיים, שיכולים לבוא על תיקונם באמצעות פיצוי כספי הולם. 12. הבקשה נדחית. המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בסך 3,000 ש"ח כל אחד. הערעור ייקבע לשמיעה, ככל הניתן, בתוך שלושה חודשים מהיום. ניתנה היום, י"ג בניסן התשס"ו (11.4.2006).

בש"פ 2857/06 - אליהו ממן נ' מדינת ישראל

11.4.2006
11/04/2006
נראה לי כי יהיה זה נכון וצודק להקל בתנאי המעצר המוטלים עליו, ולאפשר לו לצאת מן הבית לעבודה במסגרת שהוצעה. כמובן, יש להניח כי נהיר לעורר שכל הפרה של תנאי השחרור שנקבעו לו עלולה להחזירו אל מאחורי סורג ובריח. 8. סוף דבר, הערר מתקבל. התיק יוחזר לבית המשפט המחוזי לצורך קביעת פרטי הסדר יציאתו של העורר לעבודה והתנאים לכך. למותר לציין, כי עד להחלטת בית המשפט המחוזי בעניין זה, ימשיך העורר לשהות בתנאי מעצר הבית כפי שנקבעו, וכי גם לאחריה, מלבד יציאתו לעבודה יעמדו בעינן יתר ההגבלות שהושתו עליו על-ידי בית המשפט. ניתנה היום, י"ג בניסן תשס"ו (11.4.06).

בג"צ 2757/06 - עיאד נסאר נ' פורמלי ביה''ד הארצי לעבודה ואח'

11.4.2006
11/04/2006
כל הכנסותיו, הוצאותיו ונכסיו. בכלל זה יפורטו נכסי מקרקעין, נכסים ניידים (כמו מכונית) וכן פיקדונות וחסכונות. התצהיר ייתמך בתיעוד מלא, ובכלל זה דפי חשבון בנק מלאים המתייחסים לששת החודשים האחרונים וכן חשבונות חשמל וטלפון של שלושת החודשים האחרונים. כמו כן, יבהיר העותר האם ביכולתו להיעזר בקרוביו לצורך תשלום האגרה וכן כיצד הוא מממן את ייצוגו בהליך שבכותרת. התצהיר יוגש תוך 15 ימים מקבלת החלטה זו. לא יוגש התצהיר תוך המועד האמור, יובא בפני ההליך לשם מחיקתו מהרישום באין אגרה, והכל בלא צורך בכל הודעה נוספת. ניתנה היום, י"ג ניסן תשס"ו (11.4.2006).

רע"פ 2994/06 - אשרף אחמד חביב אללה נ' מדינת ישראל

11.4.2006
11/04/2006
גם נתונים אחרים, כמו התנהגותו בעבר של הנידון. ראוי לציין, כי בית-המשפט אכן איננו כבול להמלצה זו של הממונה וההסתמכות הרחבה על המלצתו נובעת מאמונו בהתנהלותו ובשיקוליו המקצועיים. גם המלצתו של הממונה במקרה דנן מבוססת היטב היא על ניסיון העבר, באשר המבקש בהתנהגותו הוא זה אשר מנע מעצמו את האפשרות לבצע את עבודות השירות. העבירות בהן הורשע המבקש הינן עבירות חמורות, גם בהיבט התעבורתי וגם בהיבט הציות הכללי לחוק ועל בית-המשפט לנקוט במדיניות ענישה מרתיעה בעבירות אלה. אשר-על-כן, הבקשה למתן רשות ערעור נדחית. ניתנה היום, י"ג בניסן תשס"ו (11.4.2006).

ב"ש (באר-שבע) 3611/06 - מדינת ישראל נ' לא ידוע

11.4.2006
11/04/2006
שם). בענייננו, טוענת המבקשת כי המבנה נבנה על קרקע המיועדת לשטח אש. הואיל ונטען, כי המבנה נבנה ללא היתר, ועל רקע כל האמור לעיל, ניתן לקבוע, כי נתקיימו תנאיו של סעיף 212 וכי קיים ענין ציבורי במתן צו ההריסה. לאור כל האמור לעיל, ניתן בזאת צו הריסה ביחס למבנה כהגדרתו לעיל. המבקשת תגרום לכך כי עותק מצו ההריסה שניתן כאמור, יודבק על קיר המבנה הנ"ל וכי לא יוחל בביצוע צו ההריסה עד לחלוף המועד לערעור - כאמור בסעיף 250 לחוק. בשולי הדברים, ממליץ בית המשפט, כי המבקשת תפעל לתיעוד פעולת ההדבקה. ניתנה היום 11 באפריל, 2006 (י"ג בניסן תשס"ו), בהעדר הצדדים.

בש"פ 3095/06 - סם מלכה נ' מדינת ישראל

11.4.2006
11/04/2006
פרקי זמן קצרים למעצר חשודים. על כן גם יש לבחון בכל מקרה ומקרה האם משך הארכת המעצר המבוקשת על ידי המשיבה משקף הערכה ריאלית של פרק הזמן שיידרש לצורך השלמת החקירה או שמא ניתן יהא להשלימה גם תוך לוח זמנים קצר יותר. יחד עם זאת, תקופות המעצר הנקובות בחוק לעניין מעצר בטרם הגשת כתב אישום משקפות הכרה בכך כי ישנן חקירות שמטעמים שונים יכול ותדרושנה זמן חקירתי רב יותר ואשר האינטרס הציבורי הוא לאפשר ביצוען ומיצויין. כזה הוא המקרה שלפניי, לפחות כפי שנראים הדברים בשלב זה של החקירה. סיכומם של דברים, הערר נדחה. ניתנה היום, י"ג בניסן תשס"ו (11.4.06).

בש"פ 3161/06 - מדינת ישראל נ' ניסים בליק

11.4.2006
11/04/2006
לפגיעה בחיי אדם. ברי בעיני, כי מי שמחזיק נשק באופן בלתי-חוקי מלמד על מחשבותיו ועל מסוכנותו. יחד עם זאת, בנסיבות המקרה, כפי שהודגש, המשיב לא עשה כל שימוש בנשק ונטען כי הסתרת הנשק אינה פרי יזמה עצמאית. מאז שנת 2000 נמנע מלהסתבך עם החוק ויש לקוות שימשיך כך. איני סבורה שקיים חשש ממשי לשיבוש או הימלטות מאימת הדין. לאור האמור אני דוחה את הערר. התנאים שקבע בית המשפט המחוזי לשחרורו של העורר, כמפורט בהחלטתו, יעמדו, כמובן, בעינם. למותר לציין כי נאסר על העורר ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. ניתנה היום, י"ג בניסן תשס"ו (11.4.06).