אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 12.02.2021

נמצאו 237 מסמכים עבור '12.02.2021'. מוצגים מסמכים 41 עד 50

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ס"ע (תל אביב) 43239-06-20 - TESFAZGI WOLDEMARIAM HAILE נ' נאפיס מסעדות 1997 בע"מ

12.02.2021
12/02/2021
כמי שאין בדעתה להגיש ראיות. 11. מטעמי יעילות ההליך, יגיש כל צד למזכירות בית הדין עותק של תצהיריו, לרבות הנספחים (ממוספרים ומדוגלנים), 14 יום לפני מועד ההוכחות. 12. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 13. לעיון תצהירי התביעה ביום 12.3.21. ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, (12 פברואר 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (חיפה) 73634-05-19 - פרי גילי נ' ש. דורפברגר בע"מ

12.02.2021
12/02/2021
בעל פה במהלך המשפט. ה. כל אחד מבעלי הדין ימציא העתק מתצהירי עדיו ומתיק המסמכים ישירות לבעל הדין האחר. ו. צד הסבור שבתצהירי הצד שכנגד נכללו הצהרות או שצורפו להם מסמכים, בניגוד לדיני הראיות, יהיה רשאי להגיש התנגדויותיו בכתב בתוך 14 יום מקבלת תצהירי משנהו. ז. לא יוגשו ראיות התובעת במועד - תמחק התביעה. לא יוגשו ראיות הנתבעת במועד - לא אתיר הגשת ראיות מטעמה, והדבר ייחשב כאי התייצבות בהתאם להוראות תקנה 75(2) לתקנות סד"א, על כל המשתמע מכך. 2. לאחר שתוגשנה ראיות הצדדים, ייקבע התיק לשמיעה. ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (פתח תקווה) 4691-03-20 - פלוני נ' הפול

12.02.2021
12/02/2021
13. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין. 14. חקירתם הנגדית של עדים תימשך כדלקמן: חקירת בע"ד או נציג מוסמך או מומחה - עד 30 דקות. עד שאינו בע"ד - עד 15 דק'. יש להערך לכך. 15. פגרות בתי המשפט תבואנה במניין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי. 16. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים, ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משכה או תקלנה עליה. ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 61837-11-19 - פלוני נ' עמותת קידום הספורט באזור

12.02.2021
12/02/2021
זומן לבדיקה ע"י מומחה מטעמן. 3. כמו כן, לא צורף תצהיר מטעם נציג מוסמך מטעם הנתבעת 1. 4. אשר על כן, טרם בשלו התנאים להגשת הבקשה, ולפיכך היא נדחית. 5. הנתבעות תפעלנה להגשת חוות דעת מטעמן עד ליום 10.4.21, כאשר על התובע לשתף פעולה. 6. בנסיבות, נראה כי הדיון הקבוע מתייתר, ולפיכך אני מורה על ביטולו. קובעת קד"מ ליום 6.7.21 בשעה 9:30. 7. לפנים משורת הדין, אינני עושה צו להוצאות בגין הגשת בקשה זו מכוח תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018. 8. המזכירות תעדכן היומן ותעביר ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 16706-09-19 - פלוני נ' מודל גן מתקני משחקים ושעשועים בע"מ

12.02.2021
12/02/2021
ההודעה על רשימת העדים בקשה מנומקת לדחיית מועד העיון ואדון בה. לכל צד מוקצבות 10 דקות לסיכומים, כאשר אני מאפשר לצדדים להסתמך על תחשיבי הנזק - ככל שהוגשו - לתקנם, לגרוע מהם ולהוסיף עליהם בהתאם לראיות שנשמעו. צד המעוניין לחקור את המומחה מטעם בית המשפט, יגיש בקשה לזימונו בתוך 30 יום מהיום ויפקיד ביחד עם הגשתה סך של 2,000 ₪ להבטחת שכר הופעתו של המומחה, אחרת לא אתיר את זימונו. קובע קדם משפט נוסף ליום 10/11/2021 בשעה 9:20. בנוסף קובע לשמיעת ראיות וסיכומים בעל-פה ליום 24/03/2022 בשעה 10:30. ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"פ (תל אביב) 40866-02-19 - מדינת ישראל נ' מולא יאלאו יהלום

12.02.2021
12/02/2021
- 14,400 ₪; ביחס לעבירה של אי העברת סכומים שנוכו - יחתום הנאשם על 4 התחייבויות נפרדות. גובה כל התחייבות - 1,130,000 ₪. סה"כ יחתום הנאשם על 8 התחייבויות. ג. המזכירות תשלח למשרד הסניגור את 12 שוברי התשלום ואת 8 ההתחייבויות, והסניגור ידאג להחתים את הנאשם ולסרוק אותן לתיק ביה"ד ד בתוך 30 יום מהיום. לא תוגשנה התחייבויות החתומות כאמור לעיל, אשקול את ביטול הקנס המקל. 47. המזכירות תשלח את גזר הדין לב"כ הצדדים בדואר. 48. אבקש לסיים בהתנצלות בפני הצדדים ובאי כוחם על האיחור במתן גזר הדין. ניתן היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (ראשון לציון) 29061-09-20 - פלוני נ' שומרה חב' לביטוח בע"מ

12.02.2021
12/02/2021
הבדיקה ובכפוף לתשלום שכר הטרחה. עותק מחוות הדעת יועבר לביהמ"ש ולב"כ הצדדים. 8. על מינוי זה יחולו הוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ותקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז-1986. 9. עם קבלת חוות דעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובעים תוך 21 ימים מקבלת חוות הדעת, והנתבעות תוך 21 ימים לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבי הנזק כל מסמך שעליו הם מבקשים להסתמך. 10. התיק נקבע לתזכורת פנימית בעוד 130 יום. המזכירות תמציא עותק של החלטה זו לבאי כוח הצדדים ולמומחה. ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

תא"מ (חיפה) 64228-05-18 - עיריית חיפה נ' יצחק זילברמן

12.02.2021
12/02/2021
בגין תקופה בה שמעון החזיק בנכס, היה ראובן, לכל הפחות, שולח הודעת צד ג' נגד שמעון. במקרה דנן, הנתבע לא עשה כן ולא מימש את זכותו שבדין באופן שיכול שהיה בו כדי לקצר את ההליכים ולייעל את הדיון. גם מסיבה זו מצאתי לנכון לחייב את הנתבע אף בהוצאות ההליך כאן, על אף שהתיק מוחזר ללשכת ההוצאה לפועל, על שכר הטרחה שמתווסף לחוב שם. סיכום התביעה מתקבלת במלואה. התיק יוחזר ללשכת ההוצאה לפועל לשם ביצועו. הוצאות ההליך כאן בסך של 2,000 ₪ יתווספו לסכום ההוצאות בתיק ההוצאה לפועל, וייגבו במסגרת ההליך שם. ניתן היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 39148-05-20 - פלוני נ' מגיס סהלו

12.02.2021
12/02/2021
בין הצדדים, מה הן הפלוגתות השנויות במחלוקת, כיצד הם מבקשים לברר את הפלוגתות השנויות במחלוקת, ההסכמות אליהן הגיעו בכל הקשור למינוי מומחים רפואיים ככל שהדבר רלוונטי; אי קיום הוראה זו יכול ויגרור התליית בירור התובענה ובמקרים של הימשכות המחדל אף למחיקתה בהתאם לתקנות וכן פסיקת הוצאות לטובת הצד שכנגד או אוצר המדינה , הכל בהתאם לאמור בתקנה 38 לתקנות. 3. ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 10/11/2021 בשעה 09:30. 4. התיק יובא לעיוני ביום 05/04/2021 לבדק הודעת הצדדים ביחס לתוצאות הדיון המקדמי. ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 58367-11-16 - פלונית נ' ראיד פוואז

12.02.2021
12/02/2021
עליהם במשפט. אי-הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. המסמכים בתיק המוצגים ימוספרו ברצף (כל עמוד ועמוד בכתב יד), וזאת בנוסף על כל סימון אחר של המוצגים. צד שמתנגד להגשת מסמך כלשהו ממוצגי הצד האחר, שלא באמצעות עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 21 יום מקבלת המוצגים. הצדדים יגישו שני עותקים של תיק המוצגים: עותק אחד לתיק האלקטרוני, ועותק אחד לתיק הנייר. נקבע לתז"פ בתאריך 14/3/21 לבחינת עמדת התובעת ומתן הנחיות נוספות. ניתנה היום, ל' שבט תשפ"א, 12 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.