אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 13.08.2015

נמצאו 636 מסמכים עבור '13.08.2015'. מוצגים מסמכים 61 עד 70

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

עת"מ (באר שבע) 61314-02-15 - ציפורה מהרבני נ' ועדת ההשגות על ועדות קבלה לישובים

13.08.2015
13/08/2015
ההשגות הראשונה, לקבל, בהקדם האפשרי, חוות דעת מקצועית חדשה על העותרים ועל התאמתם לחיי חברה בקהילה, מגורם מתאים אחר, ולקיים, בהקדם האפשרי, דיון מחודש בבקשת העותרים, בוועדת הקבלה ובמידת הצורך בוועדת ההשגות. חברי ועדת הקבלה שדנו בעניינם של העותרים, לא יטלו חלק בוועדת הקבלה שתיערך להם וכך גם, במידת האפשר, באשר לחברי ועדת ההשגות. 2. עד 30 יום מקבלת החלטה סופית בעניינם של העותרים במוסדות המתאימים של המשיבים, מגרש מספר 249 בישוב גבעות בר, לא ישווק. 3. בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות. ניתן היום, כ"ח אב תשע"ה, 13 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים. ה

ת"ט (ירושלים) 3418/05 - דוד אלמוג נ' מ.כ.י. יעוץ וניהול בע"מ

13.08.2015
13/08/2015
המשפט מונחות חוות דעת של מומחית מטעמה (הגב' ינאי) וחוות דעת המומחית מטעם בית המשפט (הגב' שוחט) התומכות בגרסתה. משקרסה טענה עיקרית זו, מצאתי לקבוע כי הגנתו מצויה באותו איזור דמדומים שיש להתנות בו את מתן הרשות להתגונן בהפקדה ומורה על המבקש יפקיד סכום של 500,000 ₪ (המשקפים מחצית מסכום השיק הנומינלי), בקופת בית משפט (או ערבות בנקאית על סכום זה) בתוך 30 יום. לאחר ההפקדה כאמור, תתקבל ההתנגדות והתובענה תוסב לסדר דין רגיל. לא יופקד הסכום במועד, תדחה ההתנגדות וההליכים בהוצאה לפועל ישופעלו. ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ה, 13 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

ת"א (נצרת) 53554-12-14 - א.י מיחזור פלסטיק בע"מ נ' פלאפון תקשורת בע"מ

13.08.2015
13/08/2015
. היה בעל הדין המדינה או תאגיד יהא פטור מהתייצבות לישיבה המקדמית, ובלבד שהגיש לבית המשפט, לא יאוחר מ- 7 ימים לפני הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בעניינה יהא זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית. ב. בקשות ביניים על פי תקנה 214 י"ג תוגשנה עד לא יאוחר מחמשה ימים טרם מועד הדיון שנקבע, בצירוף העתק מלא לצד שכנגד. 4. הצדדים יערכו לשמיעת התובענה לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 . המזכירות תזמן את הצדדים בצרוף החלטה זו . ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ה, 13 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

ת"ק (חדרה) 24311-08-15 - מרדכי גבאי נ' הוט - מערכות תקשורת בע"מ

13.08.2015
13/08/2015
איננו בשליטתו, יגיש בקשה לזימונו עד 21 ימים לפני הדיון, ובקשתו תיעתר בכפוף לפירוט תמצית העדות הצפויה בבקשה, וכן פירוט כתובת מלאה של העד והתחייבות לשאת בשכרו. 5. כמו כן מופנית תשומת לב הצדדים לכך שאי התייצבותו של התובע תביא לדחיית התביעה, ואי התייצבות הנתבע תביא לקבלתה של התביעה, בכפוף לשמיעת עדותו של התובע. המזכירות תזמן את הצדדים (למקום מושבו של בימ"ש זה - רח' הלל יפה 13 חדרה), כך שהתובע יקבל החלטה זו עם פתיחת תיקו, ואילו הנתבע יקבלה בד בבד עם קבלת ההזמנה לדיון ועותק מכתב התביעה. ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ה, 13 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

תא"מ (חיפה) 48169-07-15 - קווי יסוד חברה לבניה ופיתוח בע"מ נ' מאדי ג'נית

13.08.2015
13/08/2015
כעת. ממילא על המבקשת להגיש כתב הגנה או כל בקשה מקדמית אחרת ורק לאחר מכן ובהתאם לתוצאה, יהיה מקום לבחון את שאלת הותרת העיקול הזמני על כנו. גם מבחינת מאזן הנוחות, הכף נוטה בשלב זה לטובת המשיבה-התובעת, המבקשת איננה חולקת בבקשתה על טענת המשיבה בדבר מצבה הכלכלי שלא יאפשר גבייה סבירה ומהירה של פסק הדין ככל שיינתן ומנגד, המבקשת קיבלה לידיה היום שיק בנקאי בסכום העולה על 180,000 ₪ ואילו היתרה מובטחת גם היא בשיק בנקאי. אשר על כן נדחית הבקשה, התיק יוחזר לרשמים לצורך המשך הטיפול בתיק לגופו. ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ה, 13 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

ת"ת (כפר סבא) 20153-03-15 - יואל ברמי נ' איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ

13.08.2015
13/08/2015
כיוון שכך, הרי שלמעשה אין בפני בקשה להארכת המועד ומשאין אין בתצהיר התומך בהתנגדות כל התייחסות לשאלת המועד (ואף בדבריו בדיון לא מצא המבקש להתייחס לשאלת המועד אף שזו הועלתה בפתח הדיון בדברי ב"כ המשיבה), דין ההתנגדות להמחק על הסף. ההליכים בתיק הוצאה לפועל 5006531214 ישפועלו, ככל שבתוך 30 יום ממועד המצאת החלטה זו לא ייפרע חובו של המבקש. לפנים משורת הדין, בשים לב לסכום התובענה ובשים לב לכך ששאלת הארכת המועד לא הועלתה על ידי הצדדים עד למועד הדיון עצמו, בשלב זה לא מצאתי לתת צו להוצאות. ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ה, 13 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

תא"מ (רמלה) 1334-02-15 - לילה אל פקיר נ' מנורה מבטחים בע"מ

13.08.2015
13/08/2015
רכב 2 להאט את מהירות נסיעתו בהתקרבו לביתה של התובעת על מנת להימנע מתאונה אפשרית. 7. לאור כל האמור לעיל, הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים: א. 30 אחוז מהנזק המתואר בחוות דעת השמאי, קרי 30 אחוז מ-14,388 ₪. לסכום זה יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 7.3.14 (מועד עריכת חוות הדעת) ועד מועד התשלום בפועל. ב. שכר טרחת שמאי בסך של 950 ₪. ג. שכר טרחת עו"ד בשיעור של 15 אחוז מהסכום הנקוב בסעיף קטן א'. ד. הוצאות משפט בסך של 700 ₪. זכות ערעור תוך 45 יום. המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים. ניתן היום, כ"ח אב תשע"ה, 13 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

ב"ל (ירושלים) 18141-01-15 - חיים קמינסקי נ' המוסד לביטוח לאומי

13.08.2015
13/08/2015
של הוועדה הרפואית לעררים ואין עילה להתערבות בה. 5. אשר לטענת המערער בעניין הפעלת תקנה 15, הרי שעל פי הוראות תקנה 15(ב) התחשבות במקצועו של המבוטח מותנית בכך שלדעת הוועדה אין המבוטח מסוגל לחזור לעבודתו. בעניינו של המערער ציינה הוועדה כי המערער חזר לעבודתו, כך שאם קיימת טעות בהחלטת הוועדה, היא אינה לרעת המערער. 6. אשר על כן החלטתי לדחות את הערעור, ללא צו להוצאות. 7. ניתן להגיש בקשה לרשות ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין לצדדים. ניתן היום, כ"ח אב תשע"ה, (13 אוגוסט 2015), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

תא"מ (חיפה) 40936-06-15 - פלאפון תקשורת בע"מ נ' נאדר סרוג'י

13.08.2015
13/08/2015
3. אני קובעת את התיק להוכחות וסיכומים בעל פה ליום 9.12.15 שעה 9:00 4. התייצבות בעלי הדין לדיון, הינה חובה. בישיבה זו אפשר שיוצע לצדדים לסיים את הסכסוך על דרך הפשרה ובנסיבות אלה עליהם להערך בהתאם. 5. הצדדים יבואו בדברים אחד עם השני לצמצום המחלוקות שיהיה צורך בבירורן במועד הדיון שנקבע, ובאם תושג הסכמה דיונית כלשהי ביניהם, אם לעניין היקף המחלוקת או הדרך הדיונית בה יוסכם ביניהם להכרעה בה, הם ידאגו להודיע על כך לבית המשפט מבעוד מועד. 6. המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים. ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ה, 13 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.

ת"ת (ירושלים) 26634-08-15 - רונן דגן נ' פלאפון תקשורת בע"מ

13.08.2015
13/08/2015
לנהוג בהתאם להוראת תקנה 214ב' 1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות"). התובעת תמציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו-214ח לתקנות, בתוך 30 יום, וכן תפרע את הפרשי האגרה אותם עליה לפרוע על-פי דין. הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנות 214ג ו-214ח לתקנות, בתוך 45 יום מיום קבלת מסמכי התובעת כאמור. היה והתובעת לא תגיש את המסמכים ולא תפרע את הפרשי האגרה בחלוף פרק הזמן שנקצב כאמור תמחק תביעתה. ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ה, 13 אוגוסט 2015, בהעדר הצדדים.