אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 13.08.2016

נמצאו 85 מסמכים עבור '13.08.2016'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

תא"מ (תל אביב) 30341-05-16 - אלדן תחבורה בע"מ נ' מריה גולדשמיט

13.08.2016
13/08/2016
בית משפט השלום בתל-אביב-יפו [13.08.2016] כבוד השופט עמית יריב החלטה 1. ניתנת בזאת רשות למשלוח הודעה לצד שלישי כמבוקש, בכפוף לתנאים שלהלן. 2. ההודעה תומצא לצד השלישי לא יאוחר מיום 7.9.2016, ותצורף לה החלטה זו. עד למועד האמור, ישלמו המבקשים את האגרה בגין הודעה לצד שלישי. 3. לא תשולם האגרה עד למועד שנקבע, או לא תומצא ההודעה לידי הצד השלישי במועד הנקוב - יראו את המבקשים כמי שוויתרו על הגשת הודעה לצד ג', והרשות שניתנה - תבוטל. 4. הצד השלישי יגיש כתב הגנה מטעמו לא יאוחר מיום 1.11.2016. ניתנה היום, ט' אב תשע"ו, 13 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

ת"א (קריות) 47767-01-13 - אייב ענדען נ' ווילסון עבודי

13.08.2016
13/08/2016
4705/06 יונה אטלנוב נ' שמואל חורש ואח' ( 01/08/2006)). 11. לאור כל האמור, אני נעתרת לבקשה באופן חלקי. אני מורה על עיכוב ביצוע חלקי, באופן שמתוך הסכום המצוי בחשבון הנאמנות של ב"כ המשיבים תעוכב העברת סך של 250,000 ₪ לידי המשיבים, עד להכרעה בערעור. את יתרת הסכום המופקד בחשבון הנאמנות בידי ב"כ המשיבים, ניתן יהיה להעביר למשיבים. בהחלטה מיום 19.3.13 שנתנה תוקף להסכמת הצדדים, לא צוין מספר החשבון ולא ניתן צו עיקול פורמלי. לא התבקשתי ליתן צו כזה גם כעת. החלטה זו תחייב את המשיבים באותו אופן. ניתנה היום, ט' אב תשע"ו, 13 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

ת"ט (קריות) 10338-08-16 - מיכל טויטו נ' ניסים מנחם

13.08.2016
13/08/2016
בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון. 7. על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 30 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל. כל מסמך ו/או בקשה אשר תוגש לבית המשפט תועבר במישרין ובו זמנית לצד שכנגד. המזכירות תמציא העתק מהחלטה זו לצדדים ותזמנם לדיון שנקבע. ניתנה היום, ט' אב תשע"ו, 13 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

ת"א (באר שבע) 15559-12-12 - ריבה יעקובוב - ניתן פס"ד נ' איגוד חברות הביטוח בישראל("הפול") - ניתן פס"ד

13.08.2016
13/08/2016
השלישי יגיש תצהירי עדויות ראשיות עד יום 15.1.17. 12. שאר ההוראות שנקבעו בהחלטה מיום 8.9.15 תחולנה בשינויים המחוייבים. 13. קרנית רשאית להגיש בקשה לזימונו של הצד השלישי 1 לעדות ללא תצהיר, לאחר שבעניין זה הוגשה בקשה זה מכבר והצד השלישי לא התנגד לזימונו ללא תצהיר. 14. קדם משפט יתקיים ביום 5.3.17 בשעה 9:00. 15. משוריין מועד לשמיעת הראיות כולן, ביום 11.6.17 בשעה 11:00. 16. ככל שהצד השלישי ירצה להעיד באמצעים טכנולוגיים מקנדה, יגיש בקשה בעניין זה מבעוד מועד. 17. המזכירות תעביר ההחלטה לצדדים. ניתנה היום, ט' אב תשע"ו, 13 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 49303-11-15 - האחים חיאוי חב להשקעות ולבנין בעמ נ' מוראן קבלנות והנדסה (1982) בע"מ

13.08.2016
13/08/2016
שהרי אין בתיקון כדי לגרוע או לפגוע בטענתם זו. יתר טענות הנתבעים בתגובתם ממילא יתבררו במסגרת הבירור העובדתי. אשר על כן יותר תיקון כתב התביעה כמבוקש. המקשים בהוצאות המשיבים בסך 3000 ש"ח בתוך 30 ימים. כתב תביעה מתוקן יוגש עד יום 1/9/16. בהתאם למפורט בבקשה לתיקון כתב התביעה יצורף לכתב התביעה המתוקן תסריט הבית המשותף. כתב הגנה מתוקן יוגש במועד הקבוע בתקנות. המועדים להשלמת הליכים מקדמיים יספרו ממועד הגשת כתב ההגנה המתוקן וכמפורט בהחלטה מיום 27.3.16. קדם המשפט ידחה ליום 4.1.17 בשעה 09:30. ניתנה היום, ט' אב תשע"ו, 13 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

ת"ק (קריות) 61985-12-15 - זהראן זהראן נ' אלון ביטון

13.08.2016
13/08/2016
להפעיל מונית , וגם לרכוש כזו, וכן להשכיר את רישיון הפעלת המונית או את המונית. על פי ההגדרה אין הכרח כי בעל הרישיון להפעלת המונית יהיה בעל הרכב ולכן אין הזכות הציבורית מצביעה בהכרח על הבעלות ברכב. אם התובע אכן הבעלים של הרכב ורכש אותו מבעליו החוקיים, ידאג לבצע העברת בעלות ואז יוכל להגיש תביעה חדשה . התביעה , כאמור, נמחקת וגם הצורך לדון בשאלת הייצוג מתייתר. בנסיבות העניין לא מצאתי מקום לחיוב התובע בהוצאות, אולם אם יחדש התובע את תביעתו כנגד הנתבע, יישא בהוצאות תביעה זו בסך של 500 ₪. ניתן היום, ט' אב תשע"ו, 13 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 41313-09-14 - מדינת ישראל - רשות הפיתוח נ' סאלח אבו שהב

13.08.2016
13/08/2016
וקובע כדלקמן: (א) צו המניעה הזמני שניתן ביום 17.9.2014 יהפוך לצו מניעה קבוע. (ב) הנני מורה לנתבע מס' 2 לסלק ידו מהחלקה. (ג) הנני מורה לנתבעים (ביחד ולחוד) להרוס את המבנה שבנו בחלקה עד לא יאוחר מיום 31.12.2018, בכפוף להחלטות שיפוטיות שיתקבלו בעתיד בנוגע לפירוק השיתוף בחלקה, ככל שיתקבלו. (ד) הנני מחייב את הנתבעים (ביחד ולחוד) לשלם לתובעת אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה וכן שכר טרחת עורך דין בסך 10,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל מהיום. ניתן היום, ט' אב תשע"ו, 13 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

מ"ת (חיפה) 655-05-16 - קיס אגבאריה נ' מדינת ישראל

13.08.2016
13/08/2016
בית המשפט כבר דן בשאלת הצורך בקבלת תסקיר וקבע כי אין לדון בבקשת העיון החוזר בטרם קבלתו, אין לשנות מההחלטה רק בשל קשייו של קצין המבחן לעמוד במועדים שנקבעו. דומני כי יש להעדיף את השלמת הפעולות הדרושות להכנת התסקיר על פני שמיעת הבקשה ללא התסקיר ובניגוד להחלטתו המפורשת של בית המשפט שסבר כי התסקיר דרוש. 5. על כן ולאור האמור בבקשת קצין המבחן יידחה הדיון ליום 29.8.2016 שעה 09:00. הדיון ייערך בפני השופט התורן. 6. המזכירות תשלח החלטתי זו לצדדים ולשירות המבחן בהקדם ותודיע לשב"ס על שינוי המועד. ניתנה היום, ט' אב תשע"ו, 13 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

ת"א (קריות) 53819-11-13 - אבישי משולם נ' גיל מגלניק

13.08.2016
13/08/2016
: א. לשפות את הנתבעת 2/מודיעה בגין הסכום שחוייבה לשלם לתובע, בסך של 149,700 ₪, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום תשלומו ע"י הנתבעת ועד להחזר המלא ע"י צד ג'. ב. לשפות את הנתבעת 2/מודיעה בגין תשלומים ששולמו או ישולמו על ידה למיטיבי נזקו של התובע עקב התאונה, הכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלום כל הסכום ע"י המודיעה ועד להחזר המלא בפועל ע"י הצד השלישי. ג. להשיב לנתבעת/מודיעה את אגרת הודעת צד ג' במלואה ולשלם לה שכ"ט עו"ד בסך של 8,000 ₪. המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים (כולל צד ג'). ניתן היום, ט' אב תשע"ו, 13 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.

ת"צ (מרכז) 14116-11-15 - וניס טכנולוגיות בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

13.08.2016
13/08/2016
ולא עם הקבוצה. 16. כך גם לא התרשמתי כי בקשת האישור הביאה תועלת לחברי הקבוצה במידה המצדיקה פסיקת גמול ושכר טרחה. אמנם, בעקבות בקשת האישור נטען כי המשיב ערך "רענון מסוים" של הנהוג אצלו (סעיף 10 לבקשת ההסתלקות). בבקשת ההסתלקות ואף בבקשת העיון החוזר לא הובהר טיבו של אותו רענון בנהלים, ובנסיבות העניין לא מצאתי כי יש בכך די כדי להוות תועלת לחברי הקבוצה או כדי למנוע הישנות של תופעה זו, ככל שהיא אכן קיימת, דבר שאף הוא לא הוכח לפניי. 17. הבקשה לעיון חוזר נדחית איפוא. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. ניתנה היום,ט באב, 13 אוגוסט 2016, בהעדר הצדדים.