אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 13.09.2020

נמצאו 810 מסמכים עבור '13.09.2020'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"פ (ירושלים) 22839-12-17 - מדינת ישראל נ' עדנאן עדילה

13.09.2020
13/09/2020
2. מאסר למשך 6 חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים, והתנאי שלא יעבור הנאשם עבירת אלימות, לרבות איומים. 3. מאסר למשך 3 חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים, והתנאי שלא יעבור הנאשם עבירת קשירת קשר לביצוע עוון, לפי סעיף 499(א)(2) לחוק העונשין. 4. פיצוי למתלונן בסך 2,500 ₪. הפיצוי יופקד במזכירות ביהמ"ש ב-5 תשלומים החל מיום 1.11.20. ככל שקיים פיקדון בתיק- יועבר לטובת הפיצוי. כלל שתיוותר יתרה- תושב לנאשם. מזכירות תעביר ההחלטה לשירות המבחן למבוגרים. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים. ניתן היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"פ (תל אביב) 20868-06-20 - מדינת ישראל נ' צפורה רפאלי

13.09.2020
13/09/2020
כמפורט בחוות דעת הממונה על עבודות השירות. הובהרה לנאשמת המשמעות של אי עמידה בעבודות שירות. ב. מאסר על תנאי למשך 6 חודשים, לתקופה של 3 שנים והתנאי שהנאשמת לא תעבור עבירת מס בה הורשעה מסוג עוון. 15 ג. קנס בסך 2,500,000 ₪ או 6 חודשי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-6 תשלומים חודשיים, שווים ורציפים, כשהראשון בהם ביום 18.10.20. לא ישולם תשלום - תעמוד יתרת הקנס לפירעון מידי. המזכירות תעביר עותק גזר הדין לממונה על עבודות השירות ולשירות המבחן. זכות ערעור כחוק תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי בתל אביב. ניתן היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, במעמד הצדדים.

רע"א 5523/20 - נבוא פיננסים ומשכנתאות בע"מ נ' דן אולשטיין

13.09.2020
13/09/2020
מאזן הנוחות נוטה לטובת המשיבות 6-5, לאחר שבחן את מכלול השיקולים הרלבנטיים ואף ביקר בחנות והתרשם ממצבה, ומשכך לא נמצאה כל הצדקה להתערבות בהחלטתו. 4. לאחר עיוןבבקשהובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כי יש לדחות את הבקשה לרשות ערעור, וזאת לאחר שמצאתיכיהחלטתו של בית המשפט המחוזילאמעוררתכל שאלה משפטיתעקרוניתהחורגתמעניינםשלהצדדים, וכי מתן רשותערעוראינודרושכדילמנוע עיוותדין. 5. הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא. המבקשת תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 3,000 ₪. ניתנה היום, ‏כ"ד באלול התש"ף (‏13.9.2020).

ב"ל (נצרת) 2313-05-20 - פלוני נ' המוסד לביטוח לאומי

13.09.2020
13/09/2020
יגיש אותו צד לבית הדין, תוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה על כוונה להזמין אותו עד שיעיד בפני בית הדין במעמד הישיבה אשר תיקבע לשמיעת הוכחות הצדדים, כאשר העתק מההודעה יישלח ישירות לצד השני. בהודעה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו. מבלי לפגוע באמור לעיל, בקשה להזמנת עד תוגש לפחות 45 יום לפני המועד שנקבע להוכחות. 6. התיק נקבע לדיון הוכחות וסיכומים בעל פה ליום 27.1.21 בשעה 11:00. ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, (13 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

תא"מ (תל אביב) 46753-09-19 - איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ נ' מובילי א.ש.ל.י. בע"מ

13.09.2020
13/09/2020
לא נשמעה, לפיכך דין התביעה להתקבל במלואה. הנזק התובעים צירפו חוות דעת שמאי, אשר בדק את רכב התובעים סמוך לאחר התאונה, וחוות הדעת לא נסתרה. התובעים הגישו את התביעה על סכום הנזק הממשי, כפי שעולה מהמסמכים שצורפו. נוכח האמור לעיל, יש לחייב את הנתבעות לשלם לתובעים את מלוא סכום התביעה סכום של 8,589 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל, אגרת בית המשפט כפי ששולמה ושכר העדים כפי שנפסק במהלך הדיון ושכ"ט עו"ד על סכום של 2,800 ₪. הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימים. ניתן היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (תל אביב) 48715-09-19 - עימאד זמירו נ' אלכסנדר סטייל סטון בע"מ

13.09.2020
13/09/2020
ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 6. זמן החקירות בתיק לא יעלה על שעתיים ובשיקול דעת המותב שישב בדין. 7. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם. 8. ככל שהתובע זקוק למתורגמן, תוגש בקשה מתאימה עד 30 יום עובר למועד הדיון. 9. עד 14 יום לפני מועד הדיון שנקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות בית הדין ויציינו על גבי העותק כי הוא אינו מיועד לסריקה אלא להעברה לגורם השיפוטי שידון בתיק. 10. עיון 1.12.20. ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, (13 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (נצרת) 18918-04-20 - ישיר חברה לביטוח נ' יאסין אמארה

13.09.2020
13/09/2020
תוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו: א. שאלונים, בקשות לגילוי של מסמך ספציפי או עיון בו, בקשות לפרטים נוספים או להודיה בעובדות וכיוצ"ב, יש לשלוח לבעל הדין השני תוך 20 יום מיום קבלת החלטה זו. עיון, גילוי, תשובות לשאלונים ופרטים נוספים בהתאם לבקשה כאמור לעיל, יינתנו בתוך 15 יום מקבלת הבקשה. ב. בקשות מקדמיות ובקשות בנוגע להליכי ביניים, לרבות בקשות לסעד במקרה שלא יקוים האמור בס"ק (א') לעיל, יש להגיש בתוך 50 יום מהיום. 3. ימי הפגרה יבואו במניין הימים. המזכירות תזמן הצדדים בצירוף החלטה זו. ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (תל אביב) 39979-06-19 - שחר זליגר נ' יוניאל בלסון

13.09.2020
13/09/2020
לעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי התובעת עמדה בנטל השכנוע בגרסתה, וכי יש להעדיף את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעים, לפיכך דין התביעה להתקבל. הנזק התובעת צירפה חוות דעת שמאי, אשר בדק את רכב התובעת סמוך לאחר התאונה, וחוות הדעת לא נסתרה. נוכח האמור לעיל, יש לחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את מלוא סכום תביעה על סך של 7,255 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל, ואגרת משפט ששולמה. שכר עדים כפי שנפסק במהלך הדיון ושכ"ט עו"ד בסכום של 2,800 ₪. הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימי ניתן היום, כ"ד אלול תש"פ, 13 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (באר שבע) 28466-09-20 - חלאד דראביע נ' אופק - שלי בניה ופיתוח בע"מ

13.09.2020
13/09/2020
יתקיים ביום 15.2.20 בשעה 12:00. 2. הנתבעת תגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום קבלת החלטה זו. 3. הצדדים יסיימו הליך של גילוי ועיון במסמכים ובכלל זה בדוחות הנוכחות וביומני העבודה בתוך 45 יום מיום קבלת החלטה זו. 4. הצדדים יודיעו עד ליום 16.11.20 האם יש נכונות לקיים ישיבת פישור בתוך כתלי בית דין אף לפני המועד המקדמי. 5. התובעת תמציא את כתב התביעה והחלטה זו לנתבעת וימציא את אישור המסירה לתיק בית הדין עד ליום 28.10.20 אחרת התביעה תמחק. 6. לעיוני ביום 29.10.20 וביום 17.11.20. ניתנה היום, כ"ד אלול תש"פ, (13 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ד"מ (תל אביב) 50786-04-17 - אנסטסיה מיטרופנוב נ' משה שמייב

13.09.2020
13/09/2020
פיצוי בגין אי הפרשות לפנסיה בסך של 7,107.3 ₪; ז. פיצוי ביגן עוגמת נפש בסך של 2,000 ₪; ח. דמי מחלה בסך של 1,140 ₪. 5. הסכומים האמורים לעיל יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל ממועד הגשת התביעה (30.4.2017) ועד למועד התשלום בפועל. 6. כמו כן ישא הנתבע בהוצאות התובעת בסל כולל של 750 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 7. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 ימים מהיום שפסק הדין הגיע לידי הצד המבקש לבטלו. ניתן היום, כ"ד אלול תש"פ (13 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.