אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 13.10.2009

נמצאו 211 מסמכים עבור '13.10.2009'. מוצגים מסמכים 21 עד 30

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (חיפה) 5922-05 - "שקמונה" חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיון בחיפה בע"מ נ' רבקה ממן ואח'

13.10.2009
13/10/2009
בה לידי התובעת, כשהיא ריקה מכל אדם וחפץ השייכים לנתבעים וזאת תוך 30 יום מיום המצאת פסק דיני זה. ב. הנני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת סך של 3,739 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מיום 28.2.05 ועד מועד התשלום המלא בפועל, מלוא הוצאות המשפט וכן שכ"ט עו"ד בסך 7,000 ₪ בצירוף מע"מ ובצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל. הסכומים האמורים ישולמו לידיו הנאמנות של ב"כ התובעת תוך 30 יום מיום המצאת פסק דיני זה. 14. המזכירות תמציא עותק מפסק דיני לב"כ הצדדים. ניתן היום, כ"ה תשרי תש"ע, 13 אוקטובר 2009, בהעדר הצדדים.

עב' (ירושלים) 3197/04 - ארד חגית נ' מדינת ישראל - מקרקעי ישראל

13.10.2009
13/10/2009
של גב' לוי והנספחים. [17]ראה נ/1, פלט רשומות מאתר האינטרנט של המינהל באשר לשרים שכיהנו בראשות המשרד הרלוונטי, המלמדות על כך בבירור. קשה לקבל היתממות התובעת, אשר נשאלה בעדותה באשר לקשר זה, עמ' 53-54 לפרוטוקול. [18]נספח ד' לתצהיר מר אפרתי. [19]ראה דב"ע מו/2-29 עיריית תל אביב נ' מוטס פד"ע יט (1) 180 (1987). [20]ר' גיא דוידוב, "הפררוגטיבה של המעביד ודיני החוזים:בעקבות נהרי וגרינשפן" משפטים לח 417. [21]נספחכט לתצהיר גב' לוי [22]ראה תצהיריהם המשלימים של מר איציק ישראלי וגב' אפרת לוי, וכן עדות גב' לוי בפרוטוקול עמ' 89 ש' 13-29, עמ' 90 ש' 1-9.

ת"א (ראשון-לציון) 279/05 - שיכון דיירים בע"מ נ' כהן דוד ז"ל ואח'

13.10.2009
13/10/2009
בהחלטה זו על מנת שניתן יהיה להביא התביעה לכלל סיום, בין מוסכם ובין בדרך של הכרעה מנומקת תוך מיצוי זכות הטיעון לכל מי שאינו מסכים לפירוק עצמו או לדרך הפירוק המוצעת (מינוי כונס חיצוני, שאינו קשור בצדדים, שיעמיד הנכס כולו למכירה לכל המרבה במחיר). הודעה כאמור תוגש עד 8/11/09, והתיק יובא בפניי לא יאוחר מיום 10/11/09. אם לא אמצא אפשרות לסיום ההליך ללא דיון, אקבע אז מועד לדיון ואתן הוראות להגשת כתב תביעה מתוקן ולהמשך הדיון בתביעה. המזכירות תשלח החלטה זו בפקסימיליה ובדואר לב"כ הצדדים. ניתנה היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

עב' (תל-אביב-יפו) 8635/05 - יוסף אביעזר נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ

13.10.2009
13/10/2009
שכבר ידע אודות נספח 15 . סיכום 29. הוכח כי התובע פרש ביוזמתו וחתם על הסכם פרישה המקנה לו תנאים מועדפים בכללם תשלום פנסיה תקציבית על חשבון הנתבעת למשך 57 חודשים ₪ והמשך תשלום הפרשות סוציאליות על חשבון הנתבעת ובסך של כ- 700,000. הסכם הפרישה כלל סעיפי "מיצוי זכויות", כמוהם ככתב וויתור, אשר היוו תנאי להסכמת הנתבעת למתן התנאים המיטיבים. משלא הוכיח התובע כי נפל פגם כלשהו בחתימתו על הסכם הפרישה, אזי הסכם הפרישה הינו תקף, ומשכך דין התביעה להידחות. משמדובר בתביעה של גמלאי, אין צו להוצאות. ניתן היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 1085-06 - אדיר כהן נ' שי חן ואח'

13.10.2009
13/10/2009
התובע יגיש תצהירים לעניין הנזק בתוך 30 יום מהיום. הנתבעים יגישו תצהירים (אחריות ונזק) לא יאוחר מיום 28.3.10. ניתן פטור מתצהירי חוקרים. תצהירים אלה יוכנו על ידי הנתבעים ביחד עם שאר התצהירים, אולם יוגשו רק לאחר תום פרשת התביעה. הצדדים יפנו לגישור אצל עו"ד אשר יהיה מקובל על כולם. ככל שלא יעלה בידי הצדדים להגיע להסכמה בדבר זהות המגשר, יודיעו לבית המשפט בתוך 30 יום מהיום ואמנה מגשר לפי שיקול דעתי. ישיבת קדם משפט נוספת לאחר הגשת התצהירים וחוות הדעת תתקיים ביום 15.4.10 בשעה 09:00. ניתנה והודעה היום כ"ה תשרי תש"ע, 13/10/2009 במעמד הנוכחים.

ת"א (ירושלים) 12793/05 - יורשי המנוח זלטימו נ' מורד נימר ואח'

13.10.2009
13/10/2009
יחד ולחוד לנתבע מס' 3 שכר טרחת עורך דין בשל תיקון כתב התביעה בשלב הנוכחי בסכום של 15,000 ₪ בתוספת מס ערך מוסף. ביצוע התשלום בפועל יהווה תנאי לתיקון כתב התביעה וככל שהסכום לא ישולם בתוך המועד שנקבע לא יתוקן כתב התביעה והתביעה תימחק ללא התראה נוספת. 21. אני מתיר לנתבע לתקן את כתב התביעה שכנגד שהגיש בהליך זה בתוך 45 יום ממועד המצאת כתב התביעה המתוקן לידיו. מאליו מובן כי ככל שיתוקנו כתבי התביעה יוגשו כתבי הגנה מתוקנים כאמור בתקנות. 22. בשלב זה נקבע התיק לעיון פנימי ליום 1.12.09. ניתנה היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) בהיעדר הצדדים.

ת"א (באר-שבע) 4990/05 - פהמי איבראהים חליל קורעאן נ' מושב שובה ואח'

13.10.2009
13/10/2009
אני נעתר לבקשה להזמנת עדים באופן חלקי בלבד, אך ורק ביחס לעדים 1, 2, 3 (ע.ת. 4, ע.ת. 5, ע.ת. 6). אני מאריך לנתבעים ולצד ג' את המועד להגשת תצהירי עדויותיהם עד חלוף 45 ימים מיום שיוגש תצהיר חתום ע"י התובע ומאומת כדין. לעניין האפשרות של הפסקת ההליכים בתובענה, ביהמ"ש מבקש לקבל את עמדת הצדדים לכך שמועד מירוץ ההתיישנות לא יבוא במניין הימים, במשך 30 חודשים מעת שיוחלט על הפסקת ההליכים בה, אם יוחלט כאמור. העמדה תינתן עד ליום 22.10.09. מזכירות ביהמ"ש תשלח עותק ההחלטה לב"כ בעלי הדין. ניתנה היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009), בהעדר הצדדים.

ת"א (קריות) 3947-03 - פארג' קבלאוי ואח' נ' אלברט דכוור ואח'

13.10.2009
13/10/2009
מיופה כח של שאר היורשים של המנוח חסן נעים. הנתבעים 6-16 יגישו תגובתם לבקשה, לכל המאוחר בתוך 20 יום ממועד קבלתה, וכן יודיעו לבית המשפט בתוך אותו מועד באם הם מיוצגים על ידי עורך דין ובאם כן, ימציאו יפוי כח על כך. התיק יעלה לעיוני עם קבלת תגובת הנתבעים 6-16 ולכל המאוחר בעוד 45 יום מהיום ובהתאם להחלטתי בבקשה, תינתנה הוראות באשר להמשך ניהול ההליך. אני מורה למומחה למסור לעו"ד שחאדה ולעו"ד עלי העתק מהצעות החלוקה שנערכו על ידו ומחוות דעתו וזאת כנגד תשלום הוצאותיו בגין הכנת העתקים אלו. ניתנה והודעה היום כ"ה תשרי תש"ע, 13/10/2009 במעמד הנוכחים.

ת"פ (קרית-גת) 435/06 - מדינת ישראל - היחידה לאכיפה כלכלית נ' מגידש ישעיהו

13.10.2009
13/10/2009
ירוצו באופן חופף חלקי, כך שסך כל תקופת המאסר שירצה הנאשם בגין גזר דין זה תהיה בת 22 חודשים. ד. שישה חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור במשך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר, עבירה בה הורשע בתיק זה. ה. קנס כספי בסך 5,000 ש"ח או 50 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב-10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בסך 500 ₪, כל אחד, החל מיום 25.12.09. פיגור בביצוע אחד התשלומים יעמיד את יתרת הקנס לפירעון מיידי. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום. המזיכרות תשלח עותק מגזר הדין לב"כ היחידה הכלכלית, אשר שוחררה מהדיון היום. ניתן היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) במעמד הנוכחים.

עב' (תל-אביב-יפו) 2019/06 - ליברמן אבי נ' חברת עמישב שירותים בע"מ

13.10.2009
13/10/2009
ד. הפרש פדיון חופשה בסך 780 ₪. ה. תוספת ותק בסך 200 ₪. ו. הפרשות למבטחים בסך 3,940 ₪. ז. דמי חגים בסך 1,843 ₪. ח. לסכומים הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 1.1.06 ועד למועד התשלום המלא בפועל. 97. הנתבעת תקזז מסכומים אלו סך של 1,351.5 ₪ בגין הודעה מוקדמת. 98. בנוסף, הנתבעת תשלם לתובע שכר טרחת עורך דין בצירוף מע"מ כדין בסך 1,500 ₪, שאם לא ישולם תוך 30 יום מהיום, ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד תשלומם המלא בפועל. 99. משחלקה הארי של התביעה נדחה, אין צו להוצאות. ניתן היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.