אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 13.10.2009

נמצאו 211 מסמכים עבור '13.10.2009'. מוצגים מסמכים 61 עד 70

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (ירושלים) 10223/06 - נסים נעמאן נ' הפול

13.10.2009
13/10/2009
בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על-ידו בקשר לכך. לבקשה זו יצורף מסמך, המכיל את תמצית עדותו של העד. 5. במועד שנקבע לקדם-משפט, יודיעו הצדדים לבית-המשפט את משך הזמן הנדרש על-ידם לחקירתו הנגדית של כל אחד מהעדים. 6. בהתאם להודעה זו, ועל-פי שיקול-דעת בית-המשפט, יקבע משך הזמן לקיום הדיון - לצורך שמיעת הראיות. 7. לא תינתן לבעל-דין רשות לחרוג מעבר לזמן החקירה שנקבע לכל עד, אלא ברשות בית-המשפט. 8. נקבע לקדם-משפט - ליום 9.1.10 בשעה 09:00. 9. המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים. ניתנה היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

ת"א (ראשון-לציון) 4598/07 - חניון המשולש בע"מ נ' לביא יפה ואח'

13.10.2009
13/10/2009
2-3 לעניין התשלום, אלא רק לגבי סעיפים העוסקים באופן הפעלת המושכר. משכך, אין תניית הפיצוי המוסכם חלה על אי תשלום דמי הניהול בחודשים ינואר - מאי 2006. 40. לא מצאתי ממש ביתרת טענות הצדדים והן נדחות. 41. סוף דבר, התביעה מתקבלת בחלקה. הנני מחייב את הנתבעים 2-3 לשלם לתובעת סך השווה ל- 850 דולר לפי שער יציג של 15 לחודש מאי 2006 בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ובתוספת מע"מ כדין. בנסיבות העניין ולנוכח התוצאה אליה הגעתי, ישא כל צד בהוצאותיו. סכום פסק הדין ישולם לא יאוחר מיום 15.11.2009 ניתן היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) בהיעדר הצדדים.

ת"א (ראשון-לציון) 4259/07 - צירקל טל נ' גרדל חנה

13.10.2009
13/10/2009
זה הסבר מספק (עמ' 12 ש' 19-10). 17. מעבר לכך, כפי שעולה מנספח ד' (אישור על קבלת שיקים לניכיון מס' 3505), השיק מיום 2/11/06 הוצג לניכיון וסוחר לתובע, ביום 5/12/06, בחלוף המועד לפירעון. אחיזת השטר טרם שעבר המועד לפירעונו היא תנאי לאחיזה כשורה לפי סעיף 28(א)(1) לפקודה. סוף דבר: ההתנגדות לביצוע השיקים מתקבלת. תיק ההוצל"פ ייסגר. התובע ישלם לנתבעת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 5500 ₪+ מע"מ (סכום זה כולל את ההוצאות בסך 1500 ₪ + מע"מ, שנפסקו במסגרת הבר"ל, ואין לצרף להם את ההוצאות שנפסקו בבר"ל). ניתן היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) בהעדר.

תת"ע (חיפה) 1015-12-08 - מדינת ישראל נ' גל להב

13.10.2009
13/10/2009
בניכוי 1 חודש פסילה מינהלית. 2. אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים, וזאת על תנאי למשך 3 שנים. 3. אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,200 ₪, או 12 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב - 10 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים החל מתאריך 17.11.09. לא ישולם תשלום אחד במועדו - תעמוד יתרת הקנס לפרעון מיידי. 4. רשיונו של הנאשם הופקד בתיק בית המשפט. הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום ואישור על הפקדת רישיון הנהיגה. זכות ערעור תוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי בחיפה. ניתנה והודעה היום כ"ה תשרי תש"ע, 13/10/2009 במעמד הנוכחים.

עב' (נצרת) 1097/08 - גזאוי מוחמד נ' לוי עידו

13.10.2009
13/10/2009
א' דלעיל, נותר המעסיק חייב לעובד סכום של 5977.2 ₪. לסכום זה יתווספו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 1/10/07 ועד ליום התשלום המלא בפועל. 22. הוצאות בשים לב לתוצאה אליה הגענו, הרינו מחייבים את המעסיק לשלם לעובד גם את הסכומים הבאים: א. סכום של 500 ₪ בגין הוצאות משפט. ב. סכום של 1,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ כחוק. הסכומים הנ"ל ישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום אם לא ישולמו בתוך 30 יום. 23. כל צד רשאי להגיש ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי בירושלים בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין. ניתן היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר, 2009) בהעדר הצדדים.

ת"פ (ירושלים) 5598/08 - מדינת ישראל נ' נשאשיבי איהאב ואח'

13.10.2009
13/10/2009
מסקנה כי יש להשית על הנאשם מאסר בפועל ממש, אם כי לא ארוך, וזאת בהתחשב בין היתר בהודאתו, בגילו הצעיר ובתקופה הארוכה בה שהה במעצר בית. לכן, בשים לב לכל האמור ולמכלול הנסיבות, אלו לקולא ואלו לחומרה, אני דן את הנאשם לשישה חודשים מאסר בפועל ולשישה חודשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים ממועד שחרורו מבית הסוהר כשהתנאי הוא שלא יעבור על כל עבירת רכוש. מתקופת המאסר ינוכו ימי מעצרו המלאים. נוכח הטלת המאסר בפועל לא ראיתי מקום להטיל קנס. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום. ניתן היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) במעמד המתייצבים.

ע"ר (נתניה) 176-08 - מקים מוסד לקימום ילדים מפגרים בע"מ נ' עיריית רמלה

13.10.2009
13/10/2009
ב"כ העוררת גם חוות דעת מומחה מטעמה לעניין תקינות תעריף ההיטל. לחוות דעת זו יצורף חומר התחשיב אשר הועבר על ידי המשיבה אל העוררת. אם ב"כ העוררת יסבור כי להמצאת חוות דעת זו דרוש לו זמן נוסף, הוא יוכל להגיש בקשה מתאימה. 5. בד בבד עם המצאת החומר כאמור בסעיף 3 לעיל יודיע ב"כ העוררת אם יש פלוגתאות מאלה שנרשמו לעיל שהוא סבור כי יתייתרו. 6. לאחר המצאת חומר העוררת, ובכפוף לפלוגתאות שישארו באותו שלב בעינן, תינתן החלטה בדבר המצאת חומר ראיות נגדי על ידי המשיבה. 7. לעיוני - ביום 28.02.2010. ניתנה והודעה היום כ"ה תשרי תש"ע, 13/10/2009 במעמד הצדדים.

ת"פ (ירושלים) 6163/08 - מדינת ישראל נ' קרש מאזן

13.10.2009
13/10/2009
עד יום 1.11.09 ויתר התשלומים מידי 30 יום לאחר מכן. פיגור בתשלום אחד מן השיעורים שנקבעו לעיל, יעמיד לפירעון מיידי את יתרת הקנס שטרם שולמה ויחייב את הנאשם בתשלום תוספת פיגורים כחוק. אם הופקדו על ידי הנאשם כספים בעקבות צווי הבאה שהוציא בית המשפט, ייחשבו כספים אלה על חשבון הקנס; היתרה תוחזר לנאשם. מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 2 חודשים. הנאשם ישא בעונש זה אם בתקופה של שנתיים מהיום יעבור עבירה נוספת לפי סימן ח' של פרק י' של חוק העונשין. זכות ערעור על פסק הדין תוך 45 יום מהיום. ניתן היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) במעמד הצדדים.

ת"פ (ירושלים) 6232/08 - מדינת ישראל נ' איפרגן אברהם ואח'

13.10.2009
13/10/2009
תנאי וכן קנס כעונש מוחשי. לאור האמור לעיל אני דנה את הנאשם כמפורט להלן: א. מאסר על תנאי של 6 חודשים, אותו לא ירצה הנאשם אלא אם יעבור, תוך 3 שנים, כל עבירה כנגד הרכוש. ב. הנאשם ישלם קנס בסך 5,000 ₪ או 50 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 10 תשלומים חודשיים שוים ורצופים. התשלום הראשון יבוצע עד ליום 1.12.09 והתשלומים הבאים בכל 1 לחודש בחודשים שלאחר מכן. אם לא יבוצע תשלום במועדו, תעמוד יתרת הקנס לפרעון מיידי. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום. ניתן היום כ"ה בתשרי, תש"ע (13 באוקטובר 2009) במעמד ב"כ המאשימה, הנאשם וב"כ הנאשם.

ת"ק (קריות) 450-08 -  סבג גל נ' יעקב קוסאשוילי ואח'

13.10.2009
13/10/2009
ואח'שלום קריות ת"ק (קריות) 450-08 סבג גל נ ג ד 1 יעקב קוסאשוילי 2 משה צור 3 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ בית משפט השלום בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות בקריות [13.10.2009] בפני כב' השופטת עפרה אטיאס פסק דין הנתבע 1 על פי הסכמתה צדדים הנני מוחקת את הנתבע 1 מכתב התביעה. אין צו להוצאות. פסק דין - הנתבע 2 הנני נותנת להסדר בין התובע לנתבע 2, תוקף של פסק דין. פסק דין - הנתבעת 3 לבקשת התובע, אני מורה על מחיקת הנתבעת 3 מכתב התביעה. בכך בא לסיומו הדיון בתיק וזה ייסגר על ידי המזכירות. ניתן והודע היום כ"ה תשרי תש"ע, 13/10/2009 במעמד הנוכחים.