אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 14.04.2021

נמצאו 203 מסמכים עבור '14.04.2021'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

סע"ש (נצרת) 39283-06-20 - נויה חיים נ' סופר שכונתי פירות וירקות בע"מ

14.04.2021
14/04/2021
דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי אחד מהצדדים לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד לבית הדין, תוך המועד שנקבע להגשת תצהיריו, הודעה על כוונה להזמין אותו עד שיעיד בפני בית הדין במעמד הישיבה אשר תיקבע לשמיעת הוכחות הצדדים, כאשר העתק מההודעה יישלח ישירות לצד השני. בהודעה האמורה יפורטו הסיבות שבגינן מבוקש להעיד כל אחד מהעדים שלא בתצהיר, וגם יפורטו העניינים לגביהם יידרש כל עד להתייחס בעדותו. מבלי לפגוע באמור לעיל, בקשה להזמנת עד תוגש לפחות 45 יום לפני המועד שנקבע להוכחות. למעקב בהתאם. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, (14 אפריל 2021), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

ת"א (בית שמש) 53461-09-20 - חיים מדיצ'י נ' עלי שיח

14.04.2021
14/04/2021
לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ - 20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום. רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובע 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבע 14 יום לאחר מכן. מעבר לכל אלו, יגישו הצדדים לעיוני מועדים מוסכמים לקיומו של קדם משפט, וזאת עד ליום 05.05.21. מועדים אלו יהיו משוייכים, ככל שניתן, לימי חמישי בחודשים יוני-נובמבר 2021. המזכירות תמציא החלטה זו לבאי כוח הצדדים ותעביר התיק לעיוני ביום 07.05.21. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 40783-10-20 - איגור גרטמן נ' ש. לירז חברה לבניין בע"מ

14.04.2021
14/04/2021
המומחה יישאו שני הצדדים, בשלב זה, וכמימון בינים בחלקים שווים. ב. המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיסכם עם באי-כוח הצדדים את שיעור שכרו, וזה ישולם או יובטח להנחת דעתו. ג. שכרו של המומחה כאמור, יכלול גם את התשלום שישולם לו עבור מתן תשובות לשאלות הבהרה. לחלופין, יודיע המומחה לצדדים מראש (עם קביעת שכר הטרחה הכולל), מה הסכום שיידרשו לשלם תמורת מתן תשובות לשאלות הבהרה, במקרה שתהיינה. עם קבלת חוות הדעת יפנו הצדדים למגשר על פי המוסכם ביניהם בהליך הגישור ויגישו הודעת עדכון עד יום 15.8.2021. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

צ"ו (תל אביב) 49685-01-21 - ענבר בר משי נ' שרותי מזון דומיניק בע"מ

14.04.2021
14/04/2021
הנתבעת צירפה לכתב ההגנה דוחות נוכחות של התובעת וטענה כי היא פועלת לאתר דוחות נוכחות לשנים 2015-2018 אשר יישלחו ללא דיחוי וכן צירפה את תלושי השכר המבוקשים, הודעה לעובד והודעות בדבר שינוי העסקת התובעת. משעה שהתובעת נאלצה לפנות לבית הדין לצורך קבלת המסמכים, ובכלל זה מסמכים שעל מעסיק לנהל על פי חוק ואשר לא הועברו לה על פי דרישה, אזי הגם שמדובר בהליך שהוא טכני במהותו זכאית התובעת כי הנתבעת תשתתף בהוצאותיה בגין כך. לפיכך תשלם הנתבעת לתובעת סך של 1,500 ₪ בתוך 30 יום מהיום. ניתן היום, ב' אייר תשפ"א, (14 אפריל 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"צ (חיפה) 13178-06-20 - עווד אסכאפי נ' ועדת תכנון ובניה פרדס חנה

14.04.2021
14/04/2021
באופן אישי, וכך אני מחליט. על פי כל האמור לעיל, אני קובע שאין למבקש עילה אישית בתביעה או בעניין כאמור בסעיף 3(א) המעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לחברם הנמנים על הקבוצה, ועל כן אינו רשאי להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגיות בעניין זה, על פי סעיף 4 לחוק. בנוסף על כך, לא התקיימו תנאי סעיף 8 (א) לחוק תובענות ייצוגיות. אני דוחה את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית ומחייב הן את המבקש עצמו והן את ב"כ המבקש, בתשלום 11,700 ₪ כהוצאות משפט למשיבות ביחד ולחוד. המזכירות תסגור את התיק. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 41375-12-20 - ברוך קלפה נ' נועם סהר חברה לבניה בע"מ

14.04.2021
14/04/2021
ערוכה על ידי המהנדס דניאל קומפורטי. ב. מטעם הנתבעת טרם הוגשה חוות דעת ובסעיף 17 לכתב ההגנה מטעמה צוין כי המהנדס רפאל גיל ביקר בדירת התובעים וחוות דעתו טרם הושלמה. על כן, ניתנת לנתבעת שהות לשם הגשת חוות דעת נגדית מטעמה וזאת עד לתאריך 23/05/21. ג. ויובהר כי, ככל שתהא מחלוקת מטעם מי מהצדדים, בהתייחס למסמכים הנדרשים למומחים מטעם הצדדים או מטעם בית המשפט, ככל שימונה, לשם מתן חוות דעתם המקצועית, ואלה בלבד, תוגש בקשה מתאימה לתיק בסמוך לאחר הדרישה מהצד שכנגד. המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 22196-06-19 - אסתר ליאת אסור נ' פ א ד א יזום ובניה 2011 בע"מ

14.04.2021
14/04/2021
המומחה מתבקש ליתן חוות דעת משלימה, ערוכה על פי סעיף 24(א) לפקודת הראיות [נוסח חדש] התשל"א-1971, תוך 30 ימים מעריכת ביקור בדירה, אולם רק לאחר שישולם לו שכר טרחתו. 6. היה ויהיו למי מהצדדים שאלות הבהרה למומחה בעקבות חוות דעתו העדכנית, הן יוגשו לו תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים. 7. אי מילוי אחר הוראה מהוראות החלטה זו כמוהו כאי קיום צו בית-המשפט בקדם המשפט. המזכירוות תעביר עותק מהחלטתי זו לצדדים ולמומחה, ותקבע תזכורת פנימית ליום 15.5.21. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"צ (תל אביב) 18111-09-20 - עמוס בוקריס נ' א.מ.ש. קרלטון ת"א תיירות ונכסים בע"מ

14.04.2021
14/04/2021
ייעשה באופן נוח לקריאה. גודל האותיות לא יפחת מ-2 מילימטרים. העתק הפרסומים יוגש תוך 7 ימים מיום הפרסום. ב"כ הצדדים ישלחו, תוך 7 ימים, את הבקשה ואת כתבי הטענות, לרבות החלטה זו, למנהל בתי המשפט וכן לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וליועץ המשפטי לממשלה - באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב אזרחי, אשר מתבקשים להודיע- תוך 45 ימים- האם יש להם התנגדות להסדר המוצע ולנמק התנגדות זו, אם קיימת. כמו כן, מתבקש היועץ המשפטי לממשלה להתייחס לשאלת הצורך במינוי בודק. תזכורת פנימית ליום 31.5.2021. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (מרכז) 27892-04-21 - גל קלקשטיין נ' תומר יוסף

14.04.2021
14/04/2021
האזרחי תשע"ט - 2018 (להלן: "התקנות"). דיווח באשר לדיון המקדמי, יוגש לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה לתקנות, 14 יום לפני ישיבת קדם המשפט. הליכים מקדמיים יושלמו כמפורט בפרק ט' לתקנות. רשימת בקשות שמבוקש לדון בהן בישיבת קדם משפט, תוגש בהתאם לתקנה 49 לתקנות, עד לא יאוחר מ - 20 יום לפני ישיבת קדם משפט. תשובה לרשימת הבקשות תוגש תוך 14 יום. רשימת עדים, בהתאם לתקנה 62 לתקנות, תוגש על-ידי התובעים 20 יום לפני ישיבת קדם משפט, ועל-ידי הנתבעים 14 יום לאחר מכן. המזכירות מתבקשת לעדכן את רישומיה בהתאם. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (פתח תקווה) 14737-04-21 - דנ ג דנברג נ' אחיהוד- מושב עובדים

14.04.2021
14/04/2021
הינה כי אם לא ייגרם נזק בלתי הפיך, אין נותנים צו לעיכוב הליך הבוררות (אוטולנגי, שם, כרך א', בעמ' 722). במקרה דנא המבקש לא הצביע על נזק בלתי הפיך, כאשר מנגד, עצירת הליך הבוררות דווקא בשלב דיוני ההוכחות, יכולה לגרום לעיכוב ממושך של ההליך ולנזק דיוני למשיבה. מכל הטעמים המפורטים לעיל מצאתי כי דין הבקשה לסעד זמני לעיכוב הליכי הבוררות להידחות. מאחר שלא התבקשה תשובה, לא ייעשה צו להוצאות. המבקש ימציא את ההליך העיקרי, וכן את הבקשה דנא ואת החלטה זו לצד שכנגד ולכב' הבורר, בתוך 5 ימים מהיום. ניתנה היום, ב' אייר תשפ"א, 14 אפריל 2021, בהעדר הצדדים.