אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 14.11.2002

נמצאו 177 מסמכים עבור '14.11.2002'. מוצגים מסמכים 11 עד 20

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ע"א 4857/02 - מגה טי.וי ישראל בע"מ נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

14.11.2002
14/11/2002
לפרש את הדיבור "העברת מניות בחברה" בהקשר של זכות הסירוב הראשונה כחל גם על העברת מניות בחברת אחזקות שייעודה היחיד הוא להחזיק במניות החברה. אפשר לדמות מסקנה זו ל"הרמת מסך" בין מניות חברת האחזקות לבין מניות החברה. אי לכך, הערעורים נדחים. המערערות בע"א 4857/02 ישלמו למשיבה מס' 1 שכר טירחת עורך-דין בסך 40,000 ש"ח. המערער בע"א 5069/02 ישלם למשיבה מס' 1 שכר טירחת עורך-דין בסך 20,000 ש"ח. השופטת ט' שטרסברג-כהן אני מסכימה. השופט א' א' לוי אני מסכים. הוחלט כאמור בפסק-דינו של השופט אנגלרד. ניתן היום, ט' בכסלו תשס"ג (14.11.2002). פסקדין פורסם עליון

בג"ץ 7704/02 - זידאן זידאן נ' שר העבודה והרווחה ו-2 אח'

14.11.2002
14/11/2002
הפרטים לגביו. 2.	מתגובתו של המשיב 3 (סעיפים 24-20) עולה, כי הסכומים המגיעים לעובדים הנושים על פי ההסדר אינם תלויים בתביעות החוב שהגישו או בהחלטות שניתנו לגבי תביעות החוב. אם אכן כך הוא, אין לכאורה חשיבות כלשהי לעתירה, התוקפת את ההחלטות שניתנו בעניין תביעת החוב של העותר. אפשר שתהיה לטענות נפקות אם וכאשר ייקבע שיש לבטל את ההחלטה לאשר את הסדר הנושים (בהנחה שהוגש הליך בעניין). העותר מתבקש להציג עמדתו לגבי הנטען בסעיפים 24-20לתגובתו של המשיב 3, על דרך תגובה קצרה, תוך 10 ימים. ניתנה היום, ט' בכסלו תשס"ג (14.11.02). החלטה לאפורסם עליון

בג"ץ 7842/02 - בנימין בוחניק נ' קצין התגמולים

14.11.2002
14/11/2002
בלבד, על החלטת הוועדה בפני בית המשפט המחוזי. בהינתן הרשות אף ייכנס בעל הדין בשערי בית משפט זה כערכאת ערעור (סעיף 34(ד) לחוק). אין לעקוף את דרכי ההשגה המוזכרות לעיל באמצעות עתירה לבית משפט זה. על העותר לעשות שימוש בסעד החלופי הניתן לו (ראו, למשל, בג"צ 7895/96 שייקה נ' קצין התגמולים במשרד הביטחון (לא פורסם)). אם חלף הזמן לנקוט בחלופות האמורות, אפשר שרשאי העותר לבקש הארכת מועד. בנסיבות העניין, ניתן להניח כי אם יבחר העותר לילך בדרך זו, לא תיחסם דרכו. אי לכך, העתירה נדחית על הסף. ניתן היום, ט' בכסלו תשס"ג (14.11.02). פסקדין לאפורסם עליון

רע"א 8924/02 - אריאלה נבו נ' בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

14.11.2002
14/11/2002
גבוה יותר במסגרת הליכי פשיטת הרגל, אינה מגובה בראיות כלשהן. אלה דיבורים בעלמא מה עוד שסביר להניח כי כונסת הנכסים שמונתה מטעם הבנק מעוניינת שיושג מחיר מירבי בעד הנכס כדי להכניס את העודף מעל החוב לבעל המשכון, אם יש עודף כזה, לקופת פשיטת הרגל, לטובת הנושים. חזקה עליה שאינה דואגת לנושים פחות מדאגתה של המבקשת. 8.	טענות אחרות של המבקשת אינן מצריכות התייחסות ודי באלה שפורטו ונדחו כדי לדחות את הבקשה. 9.	אשר על כן, נדחית בקשת רשות הערעור וממילא נדחית הבקשה לעיכוב ביצוע הפינוי. ניתנה היום, ט' בכסלו תשס"ג (14.11.02). החלטה לאפורסם עליון

בג"ץ 9151/02 - דלאיכה אמתיאז נ' שר הפנים

14.11.2002
14/11/2002
במסגרת עתירה קודמת (בג"ץ 1173/00). ההליך הסתיים בפסק דין מיום 22.5.01 לאחר שהעותרת משכה את עתירתה על-פי הצעת בית המשפט והעתירה נדחתה. עיון בשתי העתירות מעלה כי אין שוני ענייני ומהותי ביניהן וכי הטעם לאי היענות לעתירות הוא במסוכנותו הרבה של בעלה של העותרת, הן מן הבחינה הביטחונית והן מן הבחינה הפלילית. יש לציין שהעותרת לא הזכירה כלל את העתירה הקודמת ומכאן שפנתה לבית המשפט בידיים לא נקיות. די בכך כדי לדחות את העתירה, מה עוד שאין בה חידוש אל מול עתירה קודמת שנדחתה. העתירה נדחית. ניתן היום, ט' בכסלו תשס"ג (14.11.02). פסקדין לאפורסם עליון

בש"פ 9500/02 - משה (בן ארנסט) ג'נח נ' מדינת ישראל

14.11.2002
14/11/2002
הפסיכיאטר המחוזי יודיע לפרקליטות מחוז תל-אביב אם לא יתייצב העורר למועדי הטיפול האמורים. 2.	העורר יתייצב, פעם בשבוע אצל העובדת הסוציאלית ליהי ריבלין, מהיחידה לטיפול בדרי רחוב, רח' יפת 34, יפו. הגב' ריבלין תודיע לפרקליטות מחוז תל-אביב במידה ולא יתייצב העורר במשרדיה כאמור. 3.	העורר לא יכנס לתחומי קרית ים, ישוב מגוריו של אביו. 4.	העורר יפקיד בקופת בית-המשפט עד ליום 17.11.02 סך 200 ? להבטחת קיום תנאי חלופה. אני מורה על שיחרורו של העורר ממעצר בתנאים האמורים לעיל. ניתנה היום, ט' בכסלו תשס"ג (14.11.2002). החלטה לאפורסם עליון

בג"ץ 9577/02 - סיעת המפד"ל המפלגה הדתית נ' יו"ר הכנסת

14.11.2002
14/11/2002
הנוגעת לבחירת הרבנים הראשיים, לרבות פרסום מועד הבחירות ברשומות. צו זה יעמוד בעינו עד למתן פסק-דין בעתירה. בא-כוח המדינה יגיש הודעה משלימה עד לתאריך 19.11.02, בשעה 17:00, בגידרה יבדוק את מועד פקיעת כהונתה של מועצת הרבנות. העותרות תהיינה רשאיות להגיב בכתב בתוך שלושה ימים נוספים מיום קבלת הודעת המדינה. במהלך תקופה זו יבדקו באי-כוח העותרת 1, אם קיימת אפשרות לחוקק הוראת שעה בכנסת המאריכה את כהונתה של מועצת הרבנות. עם קבלת ההודעות המשלימות, ייקבע המשך הדיון בפנינו במועד קרוב ככל הניתן. ניתנה היום, ט' בכסלו תשס"ג (14.11.02). החלטה פורסם עליון

רע"פ 9592/02 - מועתסם עדווי נ' מדינת ישראל

14.11.2002
14/11/2002
היה מקום להתחשב בחרטה הכנה שהביע המבקש. כן ביקש כי יוגש תסקיר מבחן בעניינו. יש לדחות את טענות המבקש. שכן, הבקשה אינה מעלה שאלה בעלת חשיבות כללית, החורגת מעניינו הספציפי של המבקש, והמצדיקה דיון בגלגול שלישי. מעבר לדרוש יוער, כי אף לגופו של עניין לא מצאתי מקום להתערב בגזר-דינו של ביתהמשפט המחוזי, שכן העונש שהוטל על המבקש איננו נוטה לחומרא, לנוכח חומרת העבירות שביצע. אשר-על-כן, הבקשה למתן רשות ערעור נדחית. המבקש יתייצב לריצוי עונשו בתאריך 17.11.02 בתחנת המשטרה בטבריה, בשעה 08:30. ניתנה היום, ט' בכסלו תשס"ג (14.11.02). החלטה לאפורסם עליון

רע"פ 9640/02 - צאלח בדוי נ' מדינת ישראל

14.11.2002
14/11/2002
הספציפי של המבקש, והמצדיקה דיון בגלגול שלישי. מעבר לדרוש יוער, כי אף לגוף העניין אין מקום להתערב בעונש שהושת על המבקש. טענותיו של המבקש נדונו בפני שתי ערכאות ובדין נדחו על-ידיהן. אך מובן הוא, כי שירות בתי-הסוהר יעשה את המוטל עליו על-פי דין, ובכלל זה ידאג להעניק למבקש את הטיפול הבריאותי שהוא נזקק לו. אשר-על-כן, הבקשה למתן רשות ערעור נדחית. משכך, מתייתר הצורך לדון בבקשה לעיכוב ביצוע. המבקש יתייצב לריצוי עונשו במזכירות בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בתאריך 19.11.02 בשעה 10:00. ניתנה היום, ט' בכסלו תשס"ג (14.11.02). החלטה לאפורסם עליון

רע"פ 9655/02 - פלוני נ' מדינת ישראל

14.11.2002
14/11/2002
שלישי. ראו בר"ע 2853/91 פלוני נ' מדינת ישראל (לא פורסם). לאחר שעיינתי בטענות המבקש, לא מצאתי כי בקשתו מעלה שאלה בעלת חשיבות כללית, החורגת מעניינו הספציפי של המבקש והמצדיקה סטייה מכלל זה. לגוף העניין יוער, כי עונשו של המבקש אינו נוטה לחומרא, לנוכח חומרת מעשיו, ולאור העובדה שלא מדובר במעידה חד פעמית, אלא בהתנהגות המאפיינת את המבקש. אשר-על-כן, הבקשה למתן רשות ערעור נדחית. משכך, מתייתר הדיון בבקשה לעיכוב ביצוע. המבקש יתייצב לריצוי עונשו במשטרת אשדוד, בתאריך 18.11.02 עד לשעה .12:00 ניתנה היום, ט' בכסלו תשס"ג (14.11.02). החלטה לאפורסם עליון