אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 15.10.2015

נמצאו 2286 מסמכים עבור '15.10.2015'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

בג"צ 5839/15 - ראאד סידר נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית

15.10.2015
15/10/2015
למניעת פגיעה בבתים שכנים, כפי שעולה מהערתו של חברי, השופט א' רובינשטיין בפסקה ח לפסק דינו. כל-עוד מדיניות זו תופעל במשורה ומשיקולי ביטחון טהורים, איני רואה לחזור ולהרהר אחר הפסיקה המושרשת בנושא, שבמסגרתה הוכרעו כבר הסוגיות העקרוניות הנוגעות להריסת בתים. אשר על כן, בשורה התחתונה אני מצטרף לחברי המשנה לנשיאה א' רובינשטיין. ש ו פ ט הוחלט כאמור בפסק דינו של המשנה לנשיאה, השופט א' רובינשטיין. ניתן היום, ב' בחשון התשע"ו (15.10.2015). המשנה לנשיאה ש ו פ ט ש ו פ ט _________________________ העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15058390_T04.doc זפ+עכב

בר"מ 6468/15 - רשות שדות התעופה נ' צפריה מושב עובדים

15.10.2015
15/10/2015
אשר עברו בנמל התעופה קודם לאישורן של התכניות על 7 מיליון נוסעים בשנה, ולא על קיבולת של 10 מיליון נוסעים, שעליה התבססה החלטתה של ועדת הערר. לכך יש להוסיף את השיקולים הנוגעים למאזן הנוחות, שגם אם לא היו מספיקים כשלעצמם, הרי שבהצטרפם לכל האמור לעיל מטים את הכף לעבר קבלת הבקשה לעיכוב ביצוע. 9. אשר על כן, אני מורה על קבלת הבקשה לעיכוב ביצועו של פסק דינו של בית המשפט המחוזי עד למתן החלטה אחרת של בית משפט זה. ניתנה היום, ‏ב' בחשון התשע"ו (‏15.10.2015). ש ו פ ט ת _________________________ העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15064680_A04.doc עכ

הפ"ב (מרכז) 5595-08-15 - שרה יעקב נ' עמותת עטרת - מנהלת בית אבות נווה אורנים

15.10.2015
15/10/2015
מיום 11.11.2015, במזומן או בערבות בנקאית. 28. נקבע לתזכורת פנימית לבדיקת הפקדת הערובה ליום 12.11.2015. נוכח המועד שנקבע להפקדת הערובה - מועד הדיון שנקבע ליום 3.12.2015 - מבוטל. תופקד הערובה - ייקבע מועד לדיון בבקשה לביטול פסק הבוררות והמבקשים יגישו תגובה לבקשה לביטול פסק הבוררות, עד לא יאוחר מיום 27.11.2015. בהעדר הפקדה - הבקשה לביטול פסק הבוררות תימחק וכפועל יוצא מכך, פסק הבוררות יאושר ויינתן לו תוקף של פסק דין. בשלב זה איני עושה צו להוצאות. המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום, ב' חשוון תשע"ו, 15 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.

עפ"א (תל אביב) 34055-07-15 - הורטנסה אסולין נ' הועדה המקומית לתו"ב בני ברק

15.10.2015
15/10/2015
ובהתחשב במצבם הכלכלי אפשר את פריסת הקנס ל-10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים. לאור העבודה שאין מדובר בקנס גבוה, הרי שמדובר בהתחשבות מפליגה. אף גובה ההתחייבות, בנסיבות העניין, אינו מכביד. יתר רכיבי גזר הדין מתבקשים ממהות העבירות בהן הורשעו המערערים ומנסיבותיהן. 23.לאור כל האמור, אין מקום להתערבות ערכאת הערעור אף בגזר הדין. סוף דבר 24.לאור כל האמור, נדחה הערעור על כל חלקיו. רשות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 45 ימים ממועד קבלת פסק הדין. המזכירות תשלח פסק הדין לצדדים בדואר רשום. ניתן היום, ב' חשוון תשע"ו, 15 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.

עמנ (באר שבע) 63162-01-15 - ישי בית און נ' תמרה קינן

15.10.2015
15/10/2015
הערר ולא החברה הנ"ל. 6. לאור כל האמור לעיל ובקבלי את הערעור אני מורה כי המשיבה 1 היא שתישא בחובות הארנונה מושא העתירה ואולם, בשים לב לכך שכעולה מהשלמת סיכומי המשיב 2, לא ננקטו על ידי העירייה הליכי גבייה כנגד בעלה המנוח של המשיבה 1 משנת 1999 ועד לתחילת שנת 2003, יחושב חוב הארנונה - מושא העתירה, שבו תישא המשיבה 1, החל מתחילת שנת 2003 ועד לשנת 2012. בנסיבות העניין תישא המשיבה 1 בהוצאות המערערים בסך של 5,000 ₪ לכל אחד מהם. המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים ותחזיר התיקים לוועדת הערר. ניתן היום, ב' חשוון תשע"ו, 15 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.

ה"פ (באר שבע) 23210-09-15 - עבדאללה אבו טראש נ' רשות מקרקעי ישראל - מחוז דרום

15.10.2015
15/10/2015
וממילא למצער במועד זה מומשה זכות הטיעון. 11. לאור כל האמור, משנקבע כי מדובר בפלישה חדשה המקיימת את התנאים הקבועים בחוק וכאשר המבקש לא הוכיח זכות שבדין להחזיק במקרקעין, נוכח הוראות החוק ותכליתו, רשאית היתה המשיבה להוציא את הצו נשוא התובענה. 12. אשר על כן, התובענה נדחית. על מנת לאפשר למבקש להיערך, אני קובעת כי פינוי המקרקעין, לרבות המבנה, יתבצע לא לפני 15.11.15 ובמועד זה הצו הזמני שניתן ביום 10.9.15 יבוטל. המבקש ישלם למשיבה הוצאות, לרבות שכר טרחת עורך דין, בסכום כולל של 4,000 ₪. ניתן היום, ב' חשוון תשע"ו, 15 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.

ת"פ (רמלה) 43111-08-14 - פרקליטות מחוז מרכז נ' אפרים ברמלי

15.10.2015
15/10/2015
הפקדה. י. הפעלת פסילה על תנאי בת 10 חודשים מתיק בפל"א (תעבורה פ"ת) 6557-11-13, אשר תופעל במצטבר לעונש הפסילה בתיק זה. סה"כ 22 חודשי פסילה בפועל במצטבר לכל עונש פסילה אותו מרצה הנאשם כעת. יא. 12 חודשי פסילה על תנאי, לבל יעבור הנאשם במשך שנתיים מהיום עבירה של נהיגה ללא רישיון או נהיגה בפסילה. הערבויות שניתנו בתיק יוותרו עד להתייצבות הנאשם לתחילת ריצוי מאסרו. לאחר התייצבות הנאשם לריצוי המאסר, יושבו ההפקדות למפקיד, בכפוף לכל הוראה חוקית. זכות ערעור לבית-המשפט המחוזי תוך 45 ימים. ניתן היום, ב' חשוון תשע"ו, 15 אוקטובר 2015, בנוכחות הצדדים.

ה"פ (חיפה) 25578-03-13 - עז' מובדא ג'מיל עיד נ' מ.ע.צ. - החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

15.10.2015
15/10/2015
הצמדה וריבית על פי סעיף 8 (א) לחוק לתיקון דיני הרכישה מיום 7/1/1965 עד יום 15/2/10. ממועד זה עד יום התשלום בפועל, ישא הסכום הכולל ריבית צמודה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה. ג. המשיבה תשא בהוצאות המבקשים, (אגרת משפט, והוצאות המומחה מטעמם על פי חשבונית מס שהוצאה על ידו, והוצאות השמאי סיון, כפי שנפסק על ידי בית המשפט), וכן בשכ"ט עו"ד בשיעור 15% מסכום הפיצויים שנפסקו, בצירוף מע"מ כדין. כל הסכומים שנפסקו ישולמו בתוך 30 יום מהיום, ואם לא ייעשה כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. ניתן היום, ב' חשוון תשע"ו, 15 אוקטובר 2015.

ת"א (ירושלים) 29776-12-10 - י' ב' נ' הנתבעים

15.10.2015
15/10/2015
שלו לעזרת זולת חריגה תהיה מצומצמת. לנוכח האמור, סבורני כי סביר לפסוק לתובע בגין הוצאות ועזרת זולת, לעבר ולעתיד, סכום גלובלי של 30,000 ₪. סוף דבר 21. לנוכח האמור, הנתבעים ישלמו לתובע את הסכומים כדלקמן: א. גריעה מכושר השתכרות 732,800 ₪ ב. הפסדי פנסיה 87,900 ₪ ג. נזק לא ממוני 72,000 ₪ ד. הוצאות ועזרת הזולת 30,000 ₪ סה"כ 922,700 ₪ לסכום זה יצורף שכר טרחת עו"ד בשיעור 15.34% והוצאות משפט. הסכום ישולם תוך 30 יום, שאם לא כן, הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל. ניתן היום, ב' חשוון תשע"ו, 15 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 16811-10-09 - ד.פ. נ' חברה.... בע"מ

15.10.2015
15/10/2015
(הצדדים אינם חולקים לעניין גובה הניכויים בסך של 183,824 ₪ בהתאם לחוות דעת אקטוארית מיום 1.11.14). 20. על סכום פסק הדין לאחר הניכויים, יתווספו הוצאות משפט בגין אגרה, חוות דעת מומחה מטעם התובע בסך של 4,000 ש"ח, מתורגמן בסך של 637 ₪ ושכר טרחת עו"ד בשיעור של 20% בתוספת מע"מ. 21. הסכומים האמורים יישאו ריבית והצמדה מיום פסק הדין ועד לתשלומם בפועל. 22. ככל שתהא מחלוקת בין הצדדים על סכום הניכויים תוגש חוות דעת אקטוארית עדכנית ופסיקתה מוסכמת תוך 30 יום. המזכירות תדוור פסק דיני זה לצדדים. ניתן היום, ב' חשוון תשע"ו, 15 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.