אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 16.08.2020

נמצאו 614 מסמכים עבור '16.08.2020'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

16.08.2020
16/08/2020
21.המשיב הוציא למערערים שתי שומות חלופיות. כאמור לעיל בסעיף 7, המערער לא העלה כל טענה בעניין זה, גם כאשר ניתנה לו ההזדמנות לכך והוא לא ביקש להציג כל ראיות בעניין. לאור זאת ומהטעמים הנזכרים לעיל בסעיף 7, השומה הראשית שהוצאה, במסגרתה יוחסה כל ההכנסה למערער - היא זו המתקבלת ובהתאם לה יהיו חיובי המס. 8 22.המערער יישא בהוצאותיו של המשיב בסך של 20,000 ₪. סכום זה ישולם תוך 45 ימים, שאם לא כן יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום. ניתן לפרסם את פסק הדין. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים. ניתן היום, כ"ו אב תש"פ, 16 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

בר"ש 4969/20 - פלוני נ' נציבות שרות המדינה

16.08.2020
16/08/2020
לחוק העונשין לא הוחל על הליכי משמעת, ואף אם יש מקום להשראה מהוראותיו - בשינויים המחויבים, בין היתר נוכח התכליות השונות של דיני העונשין ודיני המשמעת - לא ברור כלל כיצד "השראה" כזו הייתה משפיעה על קביעת עונשו של המבקש בנסיבות דנן. למעלה מן הנדרש אוסיף, כי עיון בגזר דינו של בית הדין למשמעת ובפסק דינו של בית המשפט קמא, כעולה גם מהמפורט לעיל, מעלים כי הם שקלו את מכלול שיקולי ההלימה והנסיבות האישיות הנשקלים במסגרת הליך גזירת הדין בפלילים, תוך מתן הדעת על תכליתם של דיני המשמעת. 12. אשר על כן הבקשה נדחית. ניתנה היום, ‏כ"ו באב התש"ף (‏16.8.2020).

בש"פ 5544/20 - מדינת ישראל נ' חודיפה דאוד

16.08.2020
16/08/2020
מורה כי המשיב ישוחרר ממעצרו למעצר בית, וכי הדיון בעניינו יוחזר לבית המשפט המחוזי אשר יקבע את מקום מעצר הבית, את זהות המפקחים, וכן האם יהא זה מעצר בית מלא או חלקי. בתוך כך, יחליט בית המשפט המחוזי על-פי שיקול דעתו אם לבקש תסקיר מעצר, אם לאו. כמו כן, בית המשפט המחוזי יעבה את ההפקדות והערבויות שנקבעו כתנאי לשחרור המשיב על-פי שיקול דעתו. יתר התנאים שקבע בית המשפט המחוזי יעמדו בעינם. לעת עתה, אני מורה על הארכת מעצרו של המשיב עד להחלטה אחרת של בית המשפט המחוזי. 21. סוף דבר: הערר מתקבל בחלקו, כמבואר לעיל. ניתנה היום, כ"ו באב התש"ף (16.8.2020).

ת"א (תל אביב) 50923-06-15 - מגדל האופרה-ניהול והפעלה בע"מ נ' שירותי בריאות כללית

16.08.2020
16/08/2020
מחלוקות ביניהן לתביעה לכאורה פשוטה וממוקדת של חברת ניהול נגד מקבל שרותי ניהול וכך סורבל ההליך שלא לצורך. 142. בנסיבות אלה מחייב הנתבעת לשלם לתובעת תשלום האגרות ששולמו ושכ"ט ב"כ התובעת בסך של 20,000 ₪. סוף דבר 143. בימ"ש מחייב הנתבעת לשלם לתובעת כלהלן: 144. הסך של 335,479 ש"ח צמוד בתוספת רבית כדין ממועד הגשת התביעה ועד מועד התשלום. 145. סכום האגרות ששולמו צמוד בתוספת רבית כדין ממועד ההוצאה ועד מועד התשלום. 146. הסך של 20,000 ש"ח צמוד בתוספת רבית כדין ממועד מתן פסק הדין ועד מועד התשלום. ניתן היום, כ"ו אב תש"פ, 16 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ק (בית שאן) 21919-06-20 - רעות זדה נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ

16.08.2020
16/08/2020
על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984. 2. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ויתר החומר המונח בתיק בית-המשפט, ולאור התרשמותי מהעדויות שנשמעו בפני בדיון שהתקיים בתיק כמו גם התרשמותי מהתמונות שהוצגו לעיוני, אני פוסקת כדלקמן: א. הנתבעת תשלם לתובעים, סך כולל של 10,000 ₪. ב. הסכום האמור ישולם לידי התובעים, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק-דין זה אצל הנתבעת, שאם לא כן, יתווסף אליו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים. ניתן היום, כ"ו אב תש"פ, 16 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (בית שאן) 48713-02-20 - ניהאיה גראמנה נ' מלכה קוזנצוב

16.08.2020
16/08/2020
- הנתבעת שכנגד, תשלם לתובעת שכנגד, סך של 1,710 ₪, בצירוף שכר טרחת עו"ד בסך של 1,800 ₪ ואגרת משפט בסך של 380 ₪. ג. הסכומים האמורים ישולמו לידי התובעת והתובעת שכנגד, באמצעות באי כוחן, בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק-דין זה במשרד ב"כ הנתבעות והנתבעת שכנגד, שאם לא כן, יתווספו אליהם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל. ד. בנסיבות העניין ונוכח הזמן השיפוטי שנחסך, ניתן פטור מתשלום המחצית השניה של האגרה בתביעה העיקרית ובתביעה שכנגד. המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לב"כ הצדדים. ניתן היום, כ"ו אב תש"פ, 16 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 50961-10-19 - אשרף חביש נ' דוקאן עטאללה

16.08.2020
16/08/2020
1 לסילוק התובענה על הסף הנני מורה כדלקמן: 1. בהמשך לכתב התשובה המשלים שהגיש הנתבע 1 ביום 12/8/20, עליו להפנות להחלטה ממנה יהא ניתן ללמוד על קבלת אישורו של בית הדין הדרוזי לביצוע פעולת העברת המניות, ככל שקיימת החלטה כאמור. 2. על התובעים להמציא לתיק בית משפט את חוות דעת המומחה של מר גד כהן אשר הוגשה במסגרת התובענה שהתנהלה בבית המשפט המחוזי (ת"א 33894-04-11). על הצדדים להגיש המסמכים לתיק בית המשפט וזאת בתוך 14 יום מהיום. ימי הפגרה ימנו במניין הימים. התיק יובא לעיוני ביום 20.9.2020. ניתנה היום, כ"ו אב תש"פ, 16 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (קריות) 17111-07-20 - מאיר כהן נ' א.ק.ג. סוכנות לביטוח חיים בע"מ

16.08.2020
16/08/2020
ליתן תצהיר יודיע על כך בכתב לצד שכנגד ולבית המשפט יחד עם הגשת התצהירים , תוך פירוט תמצית עדותו הצפויה, ויזמנו בדרך רגילה לישיבת ההוכחות לכשתקבע. כל בקשה תועבר גם לצד שכנגד. צד שלא יגיש ראיותיו כאמור במועד עשוי להיחשב כמוותר על הגשתן. הצדדים יופיעו לדיון כשבידיהם כל המסמכים אשר לדעתם רלוונטיים לדיון. כל מסמך/בקשה שיוגש לבית המשפט, יומצא במקביל לצדדים שכנגד ע"י מגישו ויומצא לתיק בית המשפט אישור על משלוח לצדדים בדואר רשום. המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים. תזכורת מעקב ליום 27/9/20. ניתנה היום, כ"ו אב תש"פ, 16 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

ת"ק (ראשון לציון) 3780-04-20 - ויקטוריה לי נ' עינבר קלבנסקי

16.08.2020
16/08/2020
דין), תשל"ז-1976 וכן בר"ע (י-ם) 1349/99 מרק גלמן נ' גנדי וכיטוב (27.2.2000); ת"ק 1035/04 דרורי נ' פסיפיק יבואני מכוניות בע"מ (19.4.04)). בנוסף, לטענת התובעת עסקינן בהלוואה שלא נפרעה, קרי אין מדובר בעסקת "סחר", גם אם ההעברה בוצעה באמצעות אפליקציה במרשתת. ממכלול הטעמים האמורים, ולאחר שהגעתי לכלל מסקנה שאין לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתובענה, אני מורה על העברת ההליך לבתי משפט השלום במחוז חיפה. התובענה תועבר לכב' נשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה לקביעת המותב שידון בה. אין צו להוצאות. ניתנה היום, כ"ו אב תש"פ, 16 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

סע"ש (ירושלים) 19677-04-19 - איוב שואבכה נ' פרויקט ניצני מבשרת בע"מ

16.08.2020
16/08/2020
סע"ש (ירושלים) 19677-04-19 - איוב שואבכה נ' פרויקט ניצני מבשרת בע"ממחוזי עבודה ירושלים סע"ש (ירושלים) 19677-04-19 איוב שואבכה נ ג ד פרויקט ניצני מבשרת בע"מ בית הדין האזורי לעבודה ירושלים [16.08.2020] כב' השופטת שרה ברוינר ישרזדה - סגנית נשיא פסק דין ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכם אליו הגיעו הצדדים במסגרת הליך הפישור המצ"ב. החזר אגרה לטיפול המזכירות. ניתן היום, כ"ו אב תש"פ, (16 אוגוסט 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.