אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 16.09.2020

נמצאו 765 מסמכים עבור '16.09.2020'. מוצגים מסמכים 41 עד 50

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

צ"ו (תל אביב) 28043-09-20 - יצחק שפירא נ' פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ

16.09.2020
16/09/2020
4. בהתאם לעמדת המשיבה מיום 13.8.20 היא אינה צד דרוש ומותירה את ההכרעה לשיקול דעתו של בית הדין, למתן צו שיפוטי לשחרור הכספים הצבורים. 5. לאחר ששקלתי את האמור בבקשה ובתגובה מצאתי כי יש מקום ליתן את הסעד המבוקש ולהורות למשיבה לשחרר לידי המבקשים את הכספים שנצברו בפוליסה, וזאת בתוך 45 ימים ממועד המצאת פסק דין זה לידיה. 6. המבקשים ימציאו למשיבה אישור פקיד שומה בדבר גובה המס שיש לנכות בעת משיכת הכספים, בתוך 15 ימים ממועד קבלת פסק הדין שאם לא כן תנכה המשיבה את מלוא המס כדין. ניתן היום, כ"ז אלול תש"פ, (16 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

תא"מ (עכו) 44672-10-18 - אולג ורבקה נ' יורי גוז

16.09.2020
16/09/2020
של הנתבעים, הם חוששים להתייצב לדיון ו/או להגיע למשרד בא כוחם על מנת לשלם את המחצית השנייה של האגרה, וזאת לאור משבר הקורונה שפקד את המדינה, לא מצאתי לנכון לחייב את הנתבעים להתייצב לדיון הקבוע למחר ו/או להורות על דחיית התביעה שכנגד בשלב זה. לאור האמור לעיל אני מורה על דחיית דיון ההוכחות הקבוע למחר. מובהר כי אין בדחיית הדיון כדי להתיר לנתבעים/ התובעים שכנגד להגיש תצהירי עדות ראשית מטעמם. הדיון יתקיים בתאריך 20.12.20 שעה 14:00. באחריות ב"כ הנתבעים להודיע לב"כ התובעים על החלטה זו. ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 36994-01-17 - בוריס ופרינסקי נ' אופק-בובליל בע"מ

16.09.2020
16/09/2020
של הצדדים, אני פוסק כי על הנתבעת לשלם לתובעים סך של 26,000 ₪ בגין הליקויים שנתגלו, ובנוסף סך של 11,000 ₪ בגין הוצאות התובעים ושכ"ט עו"ד, וזאת לסילוק סופי ומוחלט של התביעה נשוא תיק זה. בסך הכל, תשלם הנתבעת לתובעים סך של 37,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מיום מסירת פסק הדין שאם לא כן יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל. נוכח ההסדר הדיוני אשר חסך משאבים ניכרים, תוחזר האגרה לתובעים, בניכוי סכום המינימום הנקוב בתקנות, ובאמצעות העברתה לב"כ התובעים. ניתן היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (חיפה) 30859-06-20 - אסף רוזנבלט נ' שי עוזרי

16.09.2020
16/09/2020
מיום קבלתו. 5. לכל משך ההליכים בתיק, כל בקשה וכל מסמך שיוגשו לתיק בית המשפט, יומצאו לצדדים האחרים בהמצאה כדין, בד בבד עם הגשתם לבית המשפט. 6. כל הבקשות הנוגעות להליכים המקדמיים יוגשו לא יאוחר מיום 15.2.2021. יובהר כי לא יידונו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה. 7. אני קובעת קדם משפט ביום 22.5.2021 שעה 09:30. ככל ומועד זה אינו מתאים למי מהצדדים, יגיש בקשה עם מועדים מתואמים לא יאוחר מיום 15.12.2020. לא תידון בקשה שתוגש לאחר מועד זה אלא במקרים מיוחדים. 8. המזכירות תשלח החלטה זו לב"כ הצדדים. ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"צ (חיפה) 72900-12-19 - באסם אבו אלהיגא נ' מועצה מקומית חורפיש

16.09.2020
16/09/2020
המחדל, מכאן שוכנעתי כי ההסתלקות ומחיקת התובענה הייצוגית, לא יגרמו נזק לאינטרס הציבורי או לחברי הקבוצה. 6. מאותו הטעם גם ראיתי לפטור את הצדדים מחובתם לפרסם הודעה זו בהתאם לסע' 16(ד)(1) לחוק, ותקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010. 7. כפועל יוצא מכך, אני מורה על דחיית תביעתו האישית של המבקש ועל מחיקת בקשת האישור והתובענה הייצוגית, כן מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסך 1,000 ₪ ושכ"ט לב"כ בסכום הכולל מע"מ בסך 3,000 ₪. המזכירות תמציא פס"ד זה לצדדים ולכל הגורמים הרלוונטיים. ניתן היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

תא"מ (תל אביב) 68680-01-19 - אלדן תחבורה בע"מ נ' אפיקים - שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ

16.09.2020
16/09/2020
מוטלת על הצדדים - בחלקים שווים. 2. אשר על כן, ועל יסוד הנזק המוכח, מצאתי להורות כי התביעה מתקבלת בחלקה. 3. נוכח האמור, אני פוסק כי הנתבעת תשלם לתובעת סך של - 2,208 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד הגשת התביעה ועד למועד פסיקתם, שכ"ט עו"ד בסך של - 1,800 ₪, אגרת בית משפט כפי ששולמה וכן שכר העד כפי שנפסק בדיון. 4. אני פוטר את התובעת מתשלום המחצית השנייה של האגרה. 5. כל התשלומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד פסיקתם ועד למועד התשלום המלא בפועל. ניתן היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ת"א (כפר סבא) 38450-01-20 - מרינה שימקוביץ נ' אטל ליבוביץ

16.09.2020
16/09/2020
והיא כלל לא טענה שאינם בידה. יתרה מכך התובעת אף ציינה כי מסמכים מהסוג האמור נמסרו על ידה לוועד הבית בבניין המגורים במסגרת ישיבה שהתקיימה ביניהם בה נכחה גם הנתבעת. לפיכך לא ברור מדוע מסרבת היא למוסרם כעת. 9. משנמצא כי המסמכים המבוקשים עשויים להיות רלבנטיים לתביעה שלפני והתובעת לא הציגה שום טעם ענייני מדוע לא למסור אותם, דין הבקשה להתקבל וכך אני עושה. 10. התובעת תעביר לידי הנתבעת את כלל המסמכים המפורטים בבקשה וזאת עד ליום 1.11.2020. 11. התובעת תישא בהוצאות בקשה זו בסך של 1,500 ₪. ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ד"מ (תל אביב) 33345-01-20 - קונסטנטין פנצוליה נ' אגד הסעים בע"מ

16.09.2020
16/09/2020
שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך. הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש. 6. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שנקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם. 7. ככל שהתובע זקוק למתורגמן, תוגש בקשה מתאימה עד 30 יום עובר למועד הדיון. 8. עד 14 יום לפני מועד הדיון שנקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות בית הדין ויציינו על גבי העותק כי הוא אינו מיועד לסריקה אלא להעברה לגורם השיפוטי שידון בתיק. 9. עיון 1.1.21. ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, (16 ספטמבר 2020), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

רע"א (מרכז) 6878-09-20 - משה חברון נ' דנ ג דנברג

16.09.2020
16/09/2020
המצדיק מתן אורכה. מנגד, עומדת למשיב הציפייה הלגיטימית לסופיות ההליך, מבלי שיוטרד שוב. 10. לגבי סיכויי ההליך, לאחר עיון בפסק הדין ומבלי לקבוע מסמרות בעניין, לא שוכנעתי כי סיכויי הערעור גבוהים באופן מיוחד, המצדיק סטייה מהפסיקה בנושא, נוכח העובדה שמדובר בפסק דין מנומק, שבו נדונו מלוא טענות הצדדים בהרחבה, ובבקשת רשות ערעור על פסק דין בענייני בוררות, על המשתמע מכך. 11. לאור האמור לעיל, הבקשה להארכת מועד להגשת ערעור נדחית. 12. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. החלטה זו ניתנה בסמכותי כרשמת. ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.

ע"א (נצרת) 60277-07-20 - ישראל ברדוגו נ' חן שאול

16.09.2020
16/09/2020
המערער, שכן מן הבקשה ניתן להבין כי מדובר בתקלה טכנית שאירעה במשרד בא כוח המערער. אין בבקשה הסבר מדוע התצהיר התומך בטענה זו ניתן על ידי המערער עצמו ולא על ידי עורך הדין המטפל בתיק ואשר הכין את הודעת הערעור. 6. משהוגש הערעור באיחור ללא בקשה להארכת מועד ומשלא מצאתי בתגובת המערער טעם מיוחד המצדיק הארכת מועד להגשתו, דין הערעור להימחק על הסף. 7. אשר על כן, הנני מורה על מחיקת הערעור על הסף. הדיון הקבוע ליום 20.12.2020 מבוטל. המערער ישלם למבקש (המשיב מס' 1) הוצאות הליך זה בסך 2,000 ₪. ניתנה היום, כ"ז אלול תש"פ, 16 ספטמבר 2020, בהעדר הצדדים.