אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 17.01.2021

נמצאו 1106 מסמכים עבור '17.01.2021'. מוצגים מסמכים 11 עד 20

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

ת"א (באר שבע) 45491-03-19 - יוסף אנידג'ר נ' יניב הגי

17.01.2021
17/01/2021
אשר יפנה למספר העמוד הראשון של כל מוצג. הצדדים יחזיקו עותקים מקבילים של המספור בידיהם. הגשה גורפת של תיק המוצגים, אין בה כדי לפגוע בטענה של מי מהצדדים לעניין קבילותו של מסמך כלשהו בתיק, טענה שתוגש בכתב, לא יאוחר מ- 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט שנקבעה. עותקי כל החומר יועברו ישירות בין הצדדים. 8. ברשימת העדים יציינו הצדדים את הנושא עליו עומד כל עד להעיד. 9. לא תורשה השמעת עדות של עד שלא נזכר ברשימת העדים, או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים, אלא ברשות בית המשפט, ולאחר הגשת בקשה כדין. ניתנה היום, ד' שבט תשפ"א, 17 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 42349-09-20 - איטייפ-אומניטק בע"מ נ' פרוטוקול שרותי משרד 1993 בע"מ

17.01.2021
17/01/2021
של המבקשים בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), התש"ס-2000. 15. לא מצאתי להמיר את הערובה בערבות בעלי המניות. לא נטען ע"י המשיבה כי קיימת מניעה לתשלום ההוצאות ככל ויושתו, וברי כי בעלי המניות יכולים להעמיד לרשותה את הסכום להפקדה. סוף דבר 16. המשיבה תפקיד סך של 50,000 ₪ בקופת בית המשפט כערובה להוצאות המבקשת. היה ולא תופקד הערובה בתוך 30 ימים מיום המצאת החלטה זו - תמחק התביעה. המשיבים ישאו בהוצאות בקשה זו בסך 1,500 ₪ בתוך 30 ימים. המזכירות תמציא את החלטתי לב"כ הצדדים. ניתנה היום, ד' שבט תשפ"א, 17 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 10691-04-19 - אפרת ג.מ. בע"מ נ' שבת עופר

17.01.2021
17/01/2021
הראשונה לא יאוחר מ-14 יום לפני הדיון. קדם משפט בהיוועדות חזותית 12. ככל שבעלי הדין מבקשים לקיים את ישיבת קדם המשפט בהיוועדות חזותית מכוח תקנה 63(ג), יגישו פניה (לפי תקנה 55) מוקדם ככל האפשר ולכל המאוחר 7 ימים לפני מועד הישיבה. 13. מובהר שבמקרה של דיון בהיוועדות חזותית, בעלי הדין עצמם המחויבים בהתייצבות נדרשים להגיע למשרד בא כוחם. 14. בתיקים המעוררים מחלוקת בסוגיית החזקה, ומצריכים עיון בתשריטים, לא תתקיים ישיבה בהיוועדות חזותית. מקום הדיון 15. הדיון יתקיים ברחוב שוקן 25, תל אביב. ניתנה היום, ד' בשבט התשפ"א, 17 בינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ב"ל (ירושלים) 16520-03-20 - שרה מזרחי נ' המוסד לביטוח לאומי

17.01.2021
17/01/2021
אין בסיס להתערבות שיפוטית בקביעת הוועדה שתפקודה המוגבל כאמור של המערערת, אינו מגיע כדי אבדן 50% מכושר התפקוד של עקרת בית, בהתחשב בלקויות המאובחנות של המערערת, חומרתן והשפעתן המצטברת על יכולת התפקוד של המערערת. 9. טענת המערערת כי הוועדה התעלמה מתלונות המערערת בדבר בריחת שתן אינה מגלה טעות בהחלטת הוועדה. הוועדה התייחסה ל"לקויות הרפואיות המאובחנות" של המערערת, שבעיה של שליטה על סוגרים אינה נמנית עמן. 10. הערעור נדחה. 11. ערעור ברשות לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 ימים. ניתן היום, ד' שבט תשפ"א, (17 ינואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

ת"א (חיפה) 32541-01-18 - א' ז' נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב

17.01.2021
17/01/2021
במועד, היא לא תורשה להביא עדים. 5. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים. התנגדויות אשר יתברר כי לא היו ענייניות, יובאו בחשבון כשיקול לעניין הוצאות. 6. הצדדים ידאגו לזימון עדיהם לישיבת ההוכחות לפחות 60 יום לפני מועד הישיבה שייקבע. על עורכי הדין לוודא עם העדים לפני הישיבה את הגעתם. מובהר כי מועד הישיבה לא יידחה עקב אי התייצבות עד שלא זומן כמפורט לעיל. 7. נקבע לישיבה קצרה (שאינה ישיבת הוכחות) ליום 28.6.21 שעה 09:00. ניתנה היום, ד' שבט תשפ"א, 17 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 72336-03-19 - הנרי נתן קאהן נ' מנחם פוטש

17.01.2021
17/01/2021
הליכים מקדמיים תוך 20 יום, כל בקשה בקשר להליכים אילו תוגש תוך 15 יום נוספים . לא תתקבל בקשה שתוגש לאחר מכן אלא מנימוקים מיוחדים. לאחר השלמת ההליכים המקדמיים יגישו הצדדים עדויותיהם הראשיות בתצהירים התובעים תוך 30 יום והנתבעים תוך 30 יום לאחר מכן. לא יישמע עד ללא תצהיר. צד המבקש להשמיע עד ללא תצהיר יגיש, תוך המועד להגשת תצהירים מטעמו, בקשה בה יפרט מי העד, מה מטרת העדות, אילו ניסיונות נעשו לקבל ממנו תצהיר ומדוע לא ניתן לקבל תצהיר. נקבע לקדם משפט, לאחר תצהירים, ליום 2/5/21 שעה 09:10. ניתנה היום, ד' שבט תשפ"א, 17 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ק"ג (תל אביב) 1713-12-20 - 1. עמי לוסטיג נ' פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ ח.פ

17.01.2021
17/01/2021
היא אינה צד דרוש ומותירה את ההכרעה לשיקול דעתו של בית הדין, למתן צו שיפוטי לשחרור הכספים הצבורים. 5. לאחר ששקלתי את האמור בבקשה ובתגובה מצאתי כי יש מקום ליתן את הסעד המבוקש ולהורות למשיבה לשחרר לידי המבקשים את הכספים שנצברו בפוליסה, וזאת בתוך 45 ימים ממועד המצאת פסק דין זה לידיה. 6. המבקשים ימציאו למשיבה אישור פקיד שומה בדבר גובה המס שיש לנכות בעת משיכת הכספים, בתוך 15 ימים ממועד קבלת פסק הדין. 7. לא יומצא אישור פקיד שומה במועד האמור תנכה המשיבה את מלוא המס כדין. ניתן היום, ד' שבט תשפ"א, (17 ינואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

תא"מ (חיפה) 42442-02-20 - סלקום שרותי תקשורת נייחת נ' פיראס זועבי

17.01.2021
17/01/2021
או עדיהם, יגיש לאלתר, ולא יאוחר מיום 1.4.2021, בקשה לשינוי מועד דיון הכוללת מועדים מתואמים. לא תידון בקשה לדחיית מועד דיון שתוגש לאחר מועד זה אלא מטעמים מיוחדים. 5. צד המבקש לזמן עדים באמצעות בית המשפט יגיש בקשה בהתאם, לא יאוחר מ - 45 ימים לפני מועד הדיון. הצדדים יוודאו מבעוד מועד כי העדים קיבלו את הזימונים ואם לא, יבצעו מסירות אישיות. לא ידחה דיון לצורך שמיעת עד אלא אם יוצג אישור המצאת זימון לדיון עבורו במועדים הקבועים בהחלטה זו. המזכירות תמציא את ההחלטה לב"כ הצדדים באמצעות הדואר. ניתנה היום, ד' שבט תשפ"א, 17 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

תא"מ (נתניה) 63668-06-18 - עיריית רמת גן נ' אמ אי דבליו. די בי השקעות בע"מ

17.01.2021
17/01/2021
2018 בשים לב להנחיות - עת מדובר בתיקים ישנים. כן, על פי התקנות החדשות, יש לצרף את עמדת התובעת תחילה וכך אני מורה לב"כ הנתבעים לפנות לב"כ התובעת. תשומת לב ב"כ התובעת בדבר היות ב"כ הנתבעים בבידוד. יודיעו הצדדים כיצד לקדם את התיק משמועד שמית הוכחות הבא הוא בחודש יוני 2020. קיימת אפשרות לנהל את הדיון בהיוועדות חזותית ועל הצדדים להודיע על מנת שיתואם האולם לשעות הצהריים והמותב יפעל לשינוי בסדר היום במיוחד בשים לב להשלכות הסגר המהודק גם על מותב זה. יש להודיע עד למחר, 18.1.21, בשעה 11:00. ניתנה היום, ד' שבט תשפ"א, 17 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (בית שאן) 31078-09-20 - פארס מוסא נ' ישיר חברה לביטוח

17.01.2021
17/01/2021
בתקנות סד"א האמורות, ובכלל זה הטלת הוצאות, בין לטובת הצד השני ובין לטובת אוצר המדינה, על הצדדים להקפיד על קיום מדויק של הוראות התקנות. תשומת לב הצדדים מופנית, בין השאר, להוראות תקנות 38(ב), 60, 151(ג), 156 ו- 175א(ז) לתקנות סד"א החדשות הנזכרות לעיל, וכן ובמיוחד להוראת תקנה 53 לתקנות סד"א המחייבת פסיקת הוצאות בגין כל בקשה, אלא אם נמצאו "טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור". מכאן ששיקול דעת בית המשפט שלא לפסוק הוצאות הינו למעשה מצומצם. המזכירות תמציא העתק החלטתי זו לבאי כוח הצדדים. ניתנה היום, ד' שבט תשפ"א, 17 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.