אישור

חדשות משפטיות

דף הבית > פסקי דין > 18.01.2021

נמצאו 873 מסמכים עבור '18.01.2021'. מוצגים מסמכים 1 עד 10

חיפוש בתקדין לייט

בתקדין לייט 4,450,550 פסקי דין וכתבות ביזפורטל

ייתכן שתוצאות החיפוש מכילות מסמכים בהם מופיעות המילים שחיפשת בנפרד,
על מנת לחפש את הביטוי המדויק יש לתחום אותו במרכאות. לדוגמא: "מדינת ישראל"
ברשימת התוצאות מוצגים רק חלק מן התווים של פסק הדין/ההחלטה,
אשר מיקומם במסמך תלוי במילות החיפוש שנבחרו, ולא ניתן בהכרח ללמוד מהם על תוצאת ההליך.
על מנת לצפות במסמך המלא, יש לרכוש אותו.

רע"א 7098/20 - עזבון המנוחה מלכה עזר ז"ל נ' פרויקט לוגאנו יהוד בע"מ

18.01.2021
18/01/2021
להגדיל את מספר יחידות הדיור בבניין, ללא קשר למנוחה ולפטירתה, וכי הנזק שנגרם להן מעיכוב זה עולה פי כמה על שווי התמורה שהגיעה למנוחה בהסכם. 4. לאחר עיוןבבקשהובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כי יש לדחות את הבקשה לרשות ערעור, וזאת לאחר שמצאתיכיפסק דינו של בית המשפט המחוזילאמעוררכל שאלה משפטיתעקרוניתהחורגתמעניינםשלהצדדים, וכי מתן רשותערעוראינודרושכדילמנוע עיוותדין. 5. הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא. המבקשים יישאו בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 2,000 ₪. ניתנה היום, ‏ה' בשבט התשפ"א (‏18.1.2021).

תא"ק (אשדוד) 63033-10-20 - עידן בן שבת נ' אלול תעשיות מזון בע"מ

18.01.2021
18/01/2021
49(א)(1), (2) ו-(8) עד (10). בעל דין אינו רשאי להגיש בקשה לבית המשפט או לציינה ברשימה, אלא אם כן פנה אל בעל הדין שכנגד שבעה ימים מראש, והודיעו על הכוונה להגיש בקשה בעניין. 8. עד ליום 15.6.2021, יגיש התובע רשימת העדים הצפויים להעיד מטעמו, לשם הצגת מסמכים או למתן תעודת עובד ציבור או תעודה ציבורית בהתאם להוראות תקנה 62 לתקנות. הרשימה תכלול בצד כל עד פירוט תמציתי של הצורך והמטרה של העדתו. 9. הנתבעים יגישו רשימת עדים מטעמם, כמפורט לעיל, לא יאוחר מיום 27.6.2021. 10. המזכירות תודיע לצדדים. ניתנה היום, ה' שבט תשפ"א, 18 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (תל אביב) 32016-09-19 - המוסד לביטוח לאומי נ' מועצה אזורית גזר

18.01.2021
18/01/2021
ולא ניתנה הרשאה לזמנו ללא תצהיר, עדותו לא תשמע. צד המעוניין להגיש ראיה אשר אינה נמצאת בידיו, במועד זה, או מבקש לעכב הגשתה של ראיה, יציין זאת במפורש בעת הגשת ראיותיו, ויגיש באותו מעמד בקשה מתאימה. רצה בעל דין להתנגד להגשת ראיה שהוגשה על ידי הצד שכנגד, יגיש את התנגדותו בכתב לבית המשפט, בתוך 14 ימים ממועד קבלתה. ההתנגדות תבורר בישיבת קד"מ מאוחרת יותר. התנגדות שלא תוגש בדרך זו, לא תוגש בכלל. קדם משפט יקבע ליום 20.4.21 בשעה 8:30. תשומת לב הצדדים כי הדיון יערך בבית המשפט שברחוב ויצמן. ניתנה היום, ה' שבט תשפ"א, 18 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"ק (צפת) 7812-01-20 - בלה גולבוף נ' מגה רהיטים

18.01.2021
18/01/2021
כל ראייה התומכת בטענתה כי המיטה שקיבלה אינה תואמת את המיטה שהזמינה בכך שהמזרון אינו אורטופדי , שכן, לא הוכח כי הובטח והוזמן מזרון אורטופדי. גם העדה שהתייצבה לדיון העידה כי המיטה שהביאו הייתה רכה אולם , אין די בכך כדי להוכיח את טענת התובעת כי הובטח והוזמן מזרון אורטופדי וכי זה לא התקבל. 5. לאור כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התביעה. 6. לפנים משורת הדין, איני עושה צו להוצאות. 7. המועד להגשת בקשה לרשות ערעור על פסק הדין הוא 15 ימים מיום מתן פסק הדין. המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים. ניתן היום, ה' שבט תשפ"א, 18 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (רמלה) 37881-03-19 - מנורה מבטחים ביטוח בע"מ נ' אריאל גבאי קידוחים בע"מ

18.01.2021
18/01/2021
להגשת תצהירי העדות הראשית מטעם אותו בעל דין, כאשר בבקשה יפורטו המאמצים שנעשו לקבלת התצהיר, סיבת הסירוב של אותו עד, ותמצית עדותו של אותו עד. מובהר בזה לצדדים שהמועדים שקבע בית המשפט בתיק זה לא ניתנים לשינוי לא על ידי הסכמות הצדדים, לא על ידי מו"מ ביניהם ולא ע"י הפניית התיק לגישור. ישיבת יום 19.1.21 נדחית ליום 18.5.21 שעה 09:00. לישיבה הבאה יגיעו הצדדים עם הערכות זמן לחקירות נגדיות. ככל שב"כ הצדדים יגישו הערכות זמן בכתב לחקירות הנגדיות, לפני מועד ישיבת קדם המשפט, יהיו פטורים מהתייצבות. ניתנה היום, ה' שבט תשפ"א, 18 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"ט (חיפה) 38748-08-20 - קרדיט מימון בע"מ נ' בושקאר הובלות בע"מ

18.01.2021
18/01/2021
לאור האמור אני קובעת, כי יש לתת תוקף לתניית השיפוט ולאפשר את קיום הדיון בהתאם לחלופה הקבועה בתניית השיפוט - בבית המשפט בתל אביב. סוף דבר: בהסתמך על ניתוח הדברים כאמור, אני קובעת, כי יש לכבד את תניית השיפוט המוסכמת בין התובעת והנתבעת 3 לפיה התביעה תתנהל בבית משפט המוסמך בתל אביב. בהתאם, בהתאם אני מורה על העברת הליך זה לכבוד נשיא בתי משפט השלום בתל-אביב-יפו לשם מתן הוראות בנוגע להמשך בירור ההליך. ההוצאות הכרוכות בהגשת הבקשה להעברת הדיון תילקחנה בחשבון במסגרת חיוב בהוצאות בהמשך ההליך. ניתנה היום, ה' שבט תשפ"א, 18 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ת"א (ירושלים) 31021-01-21 - סעיד אבו סנד נ' אחמד מחמוד אלדולה ובניו

18.01.2021
18/01/2021
תקשורת בע"מ נ' בר, פסקה 16 (25.5.2020); וכן אפנה להוראת תקנה 50(2) לתקנות סדר הדין האזרחי, המורה כי בית המשפט רשאי לדחות בקשה בכתב ללא תשובה, ולהוראת תקנה 97(א) לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת כי אין באמור בה כדי לגרוע מסמכות בית המשפט בהתאם לפרק ח' לתקנות (פרק אשר תקנה 50 הנ"ל כלולה בו); ולבסוף יודגש כי אין בדחיית הבקשה הנוכחית כדי למנוע מן המבקש הגשת בקשה לסעד זמני, ככל שתהיינה נסיבות חדשות המצדיקות זאת. מכל הטעמים שפורטו לעיל, הבקשה נדחית. משלא התבקשה תגובה, לא ייעשה צו להוצאות. ניתנה היום, ה' שבט תשפ"א, 18 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

ד"מ (תל אביב) 42223-04-18 - משה שריון נ' מדינת ישראל הנהלת בתי המשפט

18.01.2021
18/01/2021
סך של 1734 ₪ בצירוף הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל. 43. בכל הנוגע לרכיבים שהוסיף התובע במסגרת סיכומיו, הרי שעה שאין הם מופיעים בכתב התביעה הרי שמדובר על הרחבת חזית שאין אנו מתירים. 44. משהתובע אינו מיוצג לא שוכנענו כי יש לחייב את הנתבעת בהוצאות משפט ומשכך כל צד ישא בהוצאותיו. 45. בקשה לרשות ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בהתאם להוראות הדין. נציג ציבור עובדים, גב' הלן הרמור אסנת רובוביץ - ברכש, שופטת נציג ציבור מעסיקים, מר חגי שפר ניתן היום, ה' שבט תשפ"א, (18 ינואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

עש"א (פתח תקווה) 4197-01-21 - יצחק כהן נ' רשות האכיפה והגבייה - אגף הוצל"פ ארצי

18.01.2021
18/01/2021
10. אם המבקש סמוך על שולחן בן זוג/הורים/ילדים, יצורף תצהיר המפרט מקור הכנסותיהם ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה. 11. תדפיסי הוצאות החזקת הבית ב- 6 החודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה (חשמל, טלפון/סלולרי, כבלים, מיסי עיריה וכו'). יובהר כי כל מסמך שצורף זה מכבר לבקשה לפטור מאגרה- אין צורך לצרפו בשנית. הערת המזכירות: יש להגיש המסמכים ב- 2 עותקים לביהמ"ש. המסמכים יושלמו תוך 20 ימים מקבלת ההחלטה דנן, שאם לא כן, תידחה הבקשה הואיל והנטל המוטל על כתפי המבקש לא הורם. ת.פ. ליום 15.2.21. ניתנה היום, ה' שבט תשפ"א, 18 ינואר 2021, בהעדר הצדדים.

סע"ש (ירושלים) 39678-07-20 - אחמד כסאר נ' א.א. עיבודים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

18.01.2021
18/01/2021
(ירושלים) 39678-07-20 - אחמד כסאר נ' א.א. עיבודים אגודה שיתופית חקלאית בע"ממחוזי עבודה ירושלים סע"ש (ירושלים) 39678-07-20 אחמד כסאר נ ג ד א.א. עיבודים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ בית הדין האזורי לעבודה ירושלים [18.01.2021] כב' השופט דניאל גולדברג נציג ציבור (עובדים) מר נתן מזרחי נציג ציבור (מעסיקים) מר אליעזר קלאי פסק דין 1. לא הוגש כל כתב הגנה ולא הוגשה כל הודעה או בקשה מטעם הצדדים לאחר החלטת בית הדין מיום 10.12.20. 2. בנסיבות אלה מורה בית הדין על מחיקת התביעה מחוסר מעש. ניתן היום, ה' שבט תשפ"א, (18 ינואר 2021), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.